Blouwdruk van de wereld

Een boek in ontwikkeling. Een boek gericht op informatie, begrijpen en actie wat omgezet wordt in meer vrijheid. 

12 jaar geleden ben ik begonnen met twijfelen aan wat mij verteld werd over de wereld op lokaal en werelds niveau. Een groot deel van wat mij altijd geleerd was, leek anders te zijn en klopte niet. Ik moest weten wat waar was, welke feiten wel klopten en waarom wel en niet. Als je je hele leven geleerd hebt om te geloven wat autoriteiten in de vorm van overheid, media, familie, scholen, religie en cultuur zeggen wat waar is, dan kost het tijd om dit te veranderen en je in te stellen op een leven wat meer gericht is op waarheid en bestemming. De wereld heeft een bepaalde blouwdruk en ik heb daar mijn rol in.

“Wie innerlijk luistert zal de waarheid vinden en uiterlijk manifesteren”

Nu 12 jaar later vind ik het tijd, om mijn opgedane informatie en kijk op de wereld te delen. Dit omdat ik een wereld zie waar vrijheid en acceptatie van de medemens volop mogelijk is. Waar het uitgangspunt is, dat de mens niet zomaar agressief is, oorlog voert en deels in chaos leeft. Dit wordt ons eigenlijk altijd dan wel bewust of onbewust door bepaalde autoriteiten geleerd. Dit is het resultaat van aangeleerde dogma’s die vaak van generatie op generatie worden doorgegeven. Dit gebeurd zowel op lokaal- en wereldniveau. Het daadwerkelijke uitgangspunt en aard van de mens is liefde, eigen verantwoordelijkheid, een sterke wil en acceptatie van zichzelf, andere mensen en de natuurlijke omgeving.

In dit boek is gericht op inspiratie van het goede en onthullingen van de misleiders. Er zal via kennis uitgelegd worden waarom de mens van nature goed is, wat de reden is dat mensen zich op een negatieve manier kunnen gedragen, vaak gemakkelijk geloof hechten aan autoriteit en waarom vrijheid kan ontstaan uit zelf-confrontatie, opname van kennis en de van daaruit gerichte actie. Deze elementen staan dan ook centraal in dit boek. Als laatste zal ik een beschrijving geven van de verschillende mogelijkheden, die je als mens vrijer in de wereld kunnen laten staan en welke basis dit heeft en waarom.

Want er is veel des-informatie. Je kan pas begrijpen waarom de wereld op dit moment is, zoals die is, door informatie over de basis tot je te nemen en te doorzien hoe vaste patronen werken. De details of te wel verschillende uitingen komen pas na de basis in de vorm van allerlei verschillende culturen, overheden, religies, tradities, voorkeuren.

Ik zal via het boek proberen hier meer duidelijkheid in te scheppen. Want je kan als mens alleen een goede keuze maken, als je kennis tot je hebt van jezelf en de wereld om je heen, waaronder de de basisprincipes die onze wereld bepalen. Principes die vanuit de oudheid tot het heden altijd hun waarheid hebben bewezen. Totdat je het inzicht krijgt blijf je afhankelijk van de autoriteiten die de door hen gekozen informatie aan jou en mij geven en je sturen in de richting die zij willen.

Daarom ben ik ook erg blij dat niet alleen het boek op deze manier tot stand komt, maar tegelijkertijd aan jou en anderen informatie gegeven kan worden, wat van verschillende bronnen komt. Het internet maakt dit mogelijk. Via de verschillende kopjes op de site heb je dan ook de ruimte om op onderzoek te gaan naar informatie over kennis, motivatie, wil, menselijke natuur, spiritualiteit, voeding, misleiding door autoriteiten en de beperkende tot aan bevrijdende dogma’s. Kennis is het begin, het begrijpen en de daarop te nemen actie brengt je steeds meer richting individuele vrijheid. Elke stap voor jezelf en de mens om je heen, omdat jij het wil, niet omdat een ander of gedachten in je hoofd je automatisch sturen.

Blouwdruk, een boek in ontwikkeling tot het eindproduct.

Veel leesplezier,

“Be the player or be the one who is being played”