Rol 1, de Controlefreak

1) De controlefreak:

Lage vibratie, koud

De controlefreak is een rol die zich uit in autoriteit, onderdrukking en onderwerping van de wereld om hen heen. Dit kan zowel op lokaal als wereldniveau. De mate waarin een persoon de rol als controlefreak aanneemt, geeft de mate van controle over diens omgeving aan. Dat is het hoofddoel van een controlefreak, die zekerheid in zijn onzekere wereld wil scheppen. Dit doet hij onder andere door anderen te overtuigen van zijn gelijk, door taalkundig sterk te zijn, het goed kunnen misleiden, verdraaien, dominant te zijn over anderen, emotionele afsluiting en door een gekozen vorm van zekerheid te bieden met zijn regels en wetten.

Het is in essentie de wereld aan je proberen te onderwerpen, te controleren, te bepalen wat er wel en niet gebeurd en wat er wel en niet is toegestaan in bepaalde situaties. Controlefreaks spannen anderen voor hun karretje, zodat de onderdanen de wereld kunnen bouwen die de controlefreak voor ogen heeft. De controlefreak neemt dan ook vaak “hoge” posities in onze wereld in. Bij vormen van autoritaire instellingen waaronder hiërarchische instellingen (piramide) zoals de katholieke kerk, Sjeiks, dictators, ondemocratische overheden, banken, stamleiders en in families zijn er natuurlijk ook controlfreaks.

Tools controlefreak:

Een paar tools waar een controlefreak graag gebruik van maakt zijn het overrulen, charmeren, onderdrukken, orders geven, ridiculiseren, beledigen, het fysiek  dan wel psychisch aanvallen van een tegenstander, door zichzelf of eerder via orders aan een onderdanige die doet wat hij of zij verzoekt.

Elke vorm van vrij denken of uitvoeren is een gevaar voor de controlefreak zijn wereld. Het wordt alleen toegelaten als de gekozen agenda het toelaat. Want de mens is altijd op zoek naar een vorm van vrijheid en de controlefreak heeft andere mensen nodig die hem gehoorzamen. DIt kan niet alleen door de harde hand, maar ook door te geven.Want de controlfreak heeft de onderdanige nodig, net als dat de onderdanige op zoek is naar iemand die hem of haar verteld wat hij of zij moet doen.

De controlefreak in optima-forma:

Als voorbeeld een paar rollen die de daadwerkelijk controlefreak in optima forma voorstellen: Stalin die massamoorden uit liet voeren op mensen ui eigen land, Hitler die de joden vervolgde, Pinochet die aangesteld via Amerikaanse politiek wederom zijn eigen volk deels uitmoordde, Mao de grootste uitvoerder van massamoorden in eigen land, de Bush familie massamoorden in Afghanistan en Irak, de huidige en vroegere Saoedische familie die hun volk onderdrukt. Goldman & Sachs die grof verdiend heeft aan de economische crisis van 2008, omdat ze voorkennis hadden van de ineenstorting. Farmaceutische bedrijven, waarvan de leiding zoveel mogelijk medicijnen willen verkopen. Ook al zorgt dit ervoor dat een deel van de patienten verslaafd raken en daarmee hun levens beetje bij beetje worden verwoest of zelfs overlijden aan overdosissen. Alles voor hun hogere doel.

stalin-laughing-02.jpghitler-survived-war-escaped-364608.jpg75510-004-E0DA2DE8.jpgdownload-2

Een controlefreak zal van allerlei middelen gebruik maken om de onderdanen en zijn“vijanden” onder controle te brengen. Bijvoorbeeld hun te laten geloven dat hij/zij ze beschermd tegen de o zo gevaarlijke buitenwereld. De zij en wij gedachte. De boogeyman in de kast. Dit met als tegenwens dat hij bepaalde regels instelt waaraan de onderdanen zich moeten houden.

Een andere tactiek is het uitspelen van twee groepen tegenover elkaar. Van rassen, landen, religies tot politieke voorkeuren. Want angst voor verschillen zorgt voor onzekerheid en onzekerheid voor een mogelijkheid tot manipuleren en sturen. De ene persoon is makkelijker te sturen dan de ander.

                                                          Zonder onderdanigheid is een leider machteloos.

False flag attack/Misleiding van het eigen volk:

De macht vergroten kan dan ook voor een controlefreak tot stand gebracht worden door een veel toegepaste techniek genaamd: The Hegalian Dialectic. Bij deze tactiek wordt zonder dat het volk het weet, vooraf bepaald wat voor probleem er gaat ontstaan en welke oplossing de leiding gaat bieden om het probleem op te lossen.

Het plan betreft een bepaald gevaar, wat gecreëerd wordt door de controlefreak. De controlefreak bedenkt een plan, met daarbij een gewenste uitkomst, stap 1. Na het ontwikkelen hiervan, start stap 2: Het uitvoeren van het plan, door het creëren van het probleem ofwel het gevaar via bijvoorbeeld een terroristische aanslag. Een enorme aanslag volgt en daarop ontstaat een sterk emotionele reactie van het volk. stap 3. De emotie is vaak angst, boosheid, het verlangen naar een zekere situatie en tegelijkertijd vergelding. Wat volgt is stap 4, de geplande oplossing, welke gepresenteerd wordt door de autoriteit. Deze uitkomst kan een vergelding zijn zoals sancties, het inperken van rechten of bijvoorbeeld een oorlog.

De redder in nood is in dit geval de planner, de controlefreak. Zij bieden de oplossing voor het aanwezige probleem. Dit principe wat veel gebruikt wordt, wordt ook wel de mentale gevangenis genoemd. Elke stap staat voor 1 van de vier muren die de mens gevangen houdt en laat reageren zoals de controlefreak voor ogen heeft. Het doel wat ze voor ogen hebben is geslaagd en ze kunnen weer verder met de volgende te nemen stap.

De mensen die is deze Hegalian Dialectic trap strappen zijn onderdanigen en leven niet in het nu, maar vanuit de aangeleerde identiteit die hen voortschrijft dat ondernagheid beter is, dan kritisch te kijken naar de situatie en de vragen wie, wat, waar, waarom en hoe stelt.

Als voorbeeld voor de beschreven techniek zijn de vaak al bekende situaties, zoals Irak en zijn “massavernietigingswapens”, De Reigstag, die de 2e wereldoorlog inluidde. Vietnam, waar de aanval van Tonkin achteraf vals bleek te zijn. Toch gingen de Amerikanen de oorlog aan met Vietnam, waar meer dan 3 miljoen inheemse vietnamezen en tienduizenden Amerikaanse soldaten voor zijn gestorven. Als laatste voorbeeld het huidige ISIS, wat bij onderzoek gefinancierd wordt door de Arabische staten en Turkije ook een rol speelt. Zelfs Amerika en de Nederlandse overheid leverden materiaal aan de ISIS terroristen.

De enige winnaar in deze handelswijze, is de controlefreak, die zijn agenda verder kan uitvoeren. De normale mens en de natuur het slachtoffer van de machtlust. babemagnet.jpg

Dit alles is geldend voor eigenlijk elk sterk autoritair instituut. Dus niet alleen op de overheid, koningschappen of banken . Ook bijvoorbeeld een katholieke kerk die kruistochten voerde en waar pedofilie werd uitgevoerd en achteraf in de doofpot werd gestopt. Bepaalde bedrijven die geld en macht boven de menselijke gezondheid stellen.

Verdere eigenschappen van de controlefreak:

Een controlefreak staat geen tegenspraak toe en zal alleen met gelijkgestemden daadwerkelijk in conclaaf gaan. Dat komt omdat deze gelijkgestemden ook een bepaalde macht/autoriteit hebben en dan een tijdelijke samenwerking een betere oplossing is dan agressie. Dit is tijdelijk, omdat de daadwerkelijke controlefreak zichzelf alleen boven de rest ziet. Bovenaan de piramide van hiërarchie. Macht boven gelijkheid.

De controlefreak is dus iemand die een ander zijn vrijheid en identiteit steeds meer probeert af te pakken en een persoon graag onderdrukt. Een controlefreak zal dan ook mensen om zich heen hebben die hij/zij kan commanderen en orders kan geven. Zij worden beloond en krijgen mede medailles, beloningen in geld en extra hoge plaatsen binnen de hiërarchie van onderdrukkende instellingen of personen.

Verhouding controlefreak en onderdanige: 

Zoals eerder beschreven moeten degenen die de rol van onderdanige spelen, orders op moeten volgen. Wanneer dat niet gebeurd, volgt er straf in wat voor vorm dan ook. De straf is één die de controlefreak zelf heeft bepaald of is bepaald door voorgangers. Hij of zij zal in vele gevallen de straf niet zelf uitvoeren, dit doen de onderdanen in bijvoorbeeld de vorm van politie, leger, belastingmedewerkers en ga zo maar door. Ik noem deze groepen in het bijzonder, omdat zij in het dagelijks leven meer te maken hebben met het uitvoeren van controle en de mogelijk daaropvolgende straffen.

Persoonlijkheidskenmerken controlefreak: hij/zij is een dominant persoon, heeft de overtuiging dat hij zij gelijk heeft en anderen ongelijk, is graag aan het woord, kapt mensen af als naar gelang het hem wens, is sterk in communicatie, altijd sprake van een onderdrukkende houding ten opzichte van anderen, geeft niet toe, hij/zij is intimiderend, misleidend, zelfverzekerd aan de buitenkant/zwaar onzeker aan de binnenkant, “alwetend”, is sterk gedreven door lusten, daarnaast zal een controlefreak als hij op argumenten overklast wordt, de ander proberen te tackelen, door hem/haar te ridiculiseren,  uitlachen, of psychisch/fysiek aan te vallen (door hemzelf of via anderen). Een ander kenmerk is het sterke ego/de externe identiteit die een controlefreak aanneemt. Een controlefreak is lineair en sterk linksbreinig. Een controlefreak denkt dan ook niet breed, maar in hokjes/zekerheid, Hij/zij is op zoek naar zekerheid, heeft enig charme, neemt controle over zijn omgeving/wereld en zal het niet toelaten als anderen deze controle proberen te verminderen, hij laat zijn common sense niet leiden, maar de drang naar overleven overheersen, overleven voor zichzelf of van zijn of haar bedrijf/groep, alles voor overleving wegens diens geloof in een eindig leven. De ego staat bij de controle freak centraal. De controlefreak ziet dan ook zijn regels van goed en fout als leidend en accepteert die van anderen in eerste instantie niet (alleen bij een voordeel/eenheidsmacht). Hij zij ziet de wereld als slecht en onkundig en probeert deze aan zich te onderwerpen.

Nu gaan we een stap verder, de geboren psychopaat:

Bij de controlefreak moet een bepaalde rol beschreven worden. De rol die een stap verder gaat. Namelijk de psychopaat.

De psychopaat behoort tot een aparte groep, die een rol aanneemt wat net zo dominant, onderdrukkend, misleidend, overheersend, sadistisch, mensonterend kan zijn als bovenstaande controlefreak. Wat de psychopaat een aparte groep in de controlfreak rol maakt, is dat de psychopaat totaal geen emotie en spijt voelt bij de daden die hij doet. Dit is de optimale rol van de controlfreak. Terwijl de meeste mensen tot op zekere hoogte nog enig moreel besef hebben, heeft deze persoon daar geen enkele boodschap aan.

De eigenschappen van een psychopaat:

 • Welbespraaktheid en oppervlakkige charme
 • Overdreven gevoel van eigenwaarde
 • Op zoek naar prikkels en geneigd tot verveling
 • Sluw en manipulatief
 • Pathologisch liegen
 • Gebrek aan berouw of schuldgevoel
 • Geen emotionele diepgang
 • Tegelijkertijd sterke emotionele kennis van anderen
 • Impulsief
 • Geen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag
 • Criminele veelzijdigheid

Als kanttekening moet ik aangeven dat het hier niet de psychopaat betreft, die door een zwaar negatieve vorm van opvoeding emotioneel afgesloten raakt, de sociopaat. Zij hebben het aangeleerd door opvoeding en de omgeving en zijn niet geboren als psychopaat.

De psychopaten die ik hier bedoel zijn zo geboren en zogezegd gemaakt om anderen te misleiden, te controleren, te onderdrukken, te mishandelen, mogelijk te vermoorden en te overheersen. Dan wel door henzelf, of via anderen.

Een psychopaat heeft vele middelen om dit te bereiken. Naast dominant, autoritair gedrag, maakt de psychopaat ook gebruik van zijn vaak welbespraaktheid, vlot overkomen. Ook images-8het beter op de hoogte zijn van anderen hun emoties en het feit dat hij/zij een hele goede misleider, versierder en charismatisch persoon is.

Hierdoor kan er een beeld ontstaan dat de psychopaat in kwestie gezien wordt als een persoon die de man is op de juiste plek. Een man die weet wat hij moet doen in welke situatie dan ook. Dit gevoel kan hij/zij geven aan anderen. Maar woorden en daden zijn 2 verschillende dingen. Kijkt men door dit mistgordijn heen, dan ziet men de daadwerkelijke daden die deze persoon heeft verricht. Hoe deze anderen gestuurd heeft richting onderdrukking, mensonterende situaties, vreselijke wandaden, zonder dat er enige spijt betuigd wordt. Het is de onvolledige mens, de berekende mens, die weet hoe hij/zij anderen moet bespelen om zijn/haar agenda te laten vervullen.

Waar komen psychopaten binnen de samenleving voor: 

Psychopaten komen in verschillende lagen van de bevolking voor. In “lagere” groepen binnen de samenleving kun je bijvoorbeeld iemand hebben die seriemoordenaar is, in hogere regionen bijvoorbeeld een bepaald politiek leider, directeur en religieus leider.

Einde paragraaf:

Houdt in ogenschouw dat een psychopaat mensen misleid door ze het gevoel te geven dat hij/zij het juiste voor hen zal doen. Tegelijkertijd zal de pscyhopaat/controlefreak niet schromen om onderdanen/werknemers/gezinnen op te offeren voor zijn grotere doel. De voorbeelden hiervan zullen te over komen in dit boek.