2.3.4, De 2 breinen en gedane onderzoeken.

2 Breinen en het onderzoek

Dit is het laatste deel van de paragraaf. In dit deel zullen een aantal onderzoeken en praktijk ervaringen beschreven worden, die een andere kant van de 2 breinen theorie laten zien. Namelijk de beknopte uitleg van hersenonderzoek en de beschrijving van een uitzonderlijke praktijk ervaring. Waarvan laatstgenoemde ongekozen is ondergaan. Toch heeft dit de hersenwetenschapper een enorm inzicht gegeven in haar en daarmee ons brein en een duidelijker beeld over hoe deze werkt.

Onderzoeken die de 2 breinen theorie staven: 

Maar voor nu eerst de onderzoeken die de theorie van de eerder beschreven hypothese staven. Zij zijn er om een beeld te geven van wat het brein doet en wat voor invloed de omgeving op de ontwikkeling van de persoon heeft. Ik vindt het belangrijk om te melden dat de theorie van de 2 breinen niet 100% vaststaat. Er is nog altijd onderzoek gaande. Om de hersenen geheel te kunnen begrijpen, zijn we minimaal nog vele vele jaren bezig. Neem bovenstaande dan ook niet geheel als vaststaand aan, zoals ik je ook vraag voor de rest van dit boek. Maar ga zelf op onderzoek uit, wees kritisch op wat je leest en wat anderen zeggen of schrijven. Intuitie brengt je op de juiste weg.

Hoe is de 2 breinen theorie een grote hype geworden? 

De grote doorbraak van de 2 breinen theorie is ontstaan door een onderzoek dat in de jaren 60 is uitgevoerd door dhr. Sperry, waarvoor hij een Nobelprijs heeft gewonnen. Het onderzoek wat hij heeft uitgevoerd, gaat over het scheiden van de 2 hersenhelften door middel van chirurgie. De beide hersenhelften werken apart van elkaar en zijn tegelijkertijd met elkaar verbonden via een hersenschors, de Corpus Callosum. Zoals eerder beschreven, het deel waar via de 2 verschillende hersendelen met elkaar communiceren.

Het is fascinerend hoe hij tot de theorie van de 2 hersenhelften en hun eigenschappen is gekomen. Voor de doorbraak was een “heftige” onderneming nodig. Doctor Sperry had namelijk te maken met patiënten die last hadden van zware epileptische aanvallen. Zo zwaar, dat een normaal leven voor hen niet meer mogelijk was.

Er was al van alles geprobeerd om de patienten te helpen, alleen moch niets genoeg baten. Met als gevolg dat Doctor Gray733.pngSperry een stap verder ging in zijn onderzoek en de zoektocht voor een oplossing van deze ziekte/afwijking. Hij had namelijk de hypothese dat mensen met zware epileptische aanvallen 2 hersenhelften hadden, die niet goed met elkaar communiceerden. Er werd volgens hem via elektrische stroompjes informatie uitgewisseld via de hersenhelften, maar dit werd niet goed met elkaar gecommuniceerd.

Er was sprake van zware overstimulatie wat zorgde voor in het kort gezegd korsluiting. Met als gevolg epileptische aanvallen.

Wat was volgens dhr. Perry de oplossing? Het doorsnijden van de hersenschors, zodat de informatie uitwisseling werd stopgezet en de overstimulatie teniet werd gedaan.

Zo gedacht, zo gedaan….

Na de operatie ontstond er voor de eerder aan epileptie lijdende patient een “stilte na de storm.” Toch was dit niet het enige. Naast dat er geen sprake meer was van epileptische aanvallen, ontstond er ook een ander fenomeen in de vorm van bijzondere gedragingen aan de kant van de patiënt. Het bleek ten eerste dat de patiënten gewoon konden blijven leven, maar dat de communicatie tussen beide hersenhelften was verdwenen. Zo kon de ene persoon wel begrijpen en zien, maar niet goed in taal en met grammatica uitleggen wat hij bedoelde en zag. Weer een ander kon een map maken van de omgeving, via het ruimtelijk inzicht van het rechterbrein, waar een andere patient dit geheel niet meer kon. Dit omdat zijn brein aan het linker gedeelte werd gestimuleerd. Het bleek dat bij uitsluiting van de communicatie tussen beide breindelen, dat patienten in 1 keer kwaliteiten versterkten en aan de andere kanten geheel verdwenen. Er was geen geheel beeld meer van zichzelf, maar een gedeeltelijke.

Nieuwe studies, ervaringen:

Nu is het zo dat er nieuwe studies gedaan en gaande zijn, die beschrijven dat ondanks dat er aparte eigenschappen kunnen worden toegewezen aan de hersendelen, zij grotendeels gezamenlijk optreden in een bepaalde situatie en niet afzonderlijk. Dat de 2 breinentheorie eigenlijk niet geheel geldt.

Die gedachte is ook niet verwonderlijk. De hersenen creëren juist door samenwerking met elkaar, de mogelijkheid tot complex denken en geven ons de mogelijkheid om de wereld in al zijn facetten te ervaren. Wel is het zo dat door oefening bepaalde delen van het brein sterker ontwikkelen. Dit is terug te zien aan de grijze massa, die toe of afneemt, afhangend van hoe vaak een taak in gedachte dan wel praktijk wordt gedaan. “oefening baart kunst”. Zo is het brein continue in ontwikkelingstock-vector-set-of-human-brains-vector-illustration-287309789.jpg. Met als gevolg dat je iets wat vorige week is geleerd, na een week nog beter kan. Een upgrade. Waarvoor je kiest of waarvoor gekozen wordt. Het maakt je hersenen tot wat het nu is. Dit komt door de groei van grijze massa in het brein, die door keuze en stimulatie toe of afneemt.

De heer Sperry en onderzoekers na hem hebben wel aangetoond dat er sprake is van verschillen tussen de breindelen en de dominanties die zij beiden hebben. De combinatie maakt ons tot wat we zijn. Het beeindigen van de combinatie zorgt voor het half verwerken van informatie. In delen, inplaats van het geheel.

Ik zal straks in paragraaf 2.4 bespreken hoe het komt dat de ene persoon een bepaalde situatie anders interpreteert dan een andere en hoe dit neurologisch is vastgelegd. In die paragraaf wordt de basis uitgelegd van gedrag en de manier waarop informatie wordt opgeslagen en hoe iemand het brein en daarmee de ervaring in de wereld continue verandert.

Weetje: Theorie over de links-en rechtshandigen.

Huidige onderzoeken maken steeds meer duidelijk dat er zelfs al verschil in breinopbouw aanwezig is, in mensen die links- of rechtshandig zijn. Uit onderzoek is gebleken dat linkshandigen de linker- en rechterhersenhelft gebruiken voor bijvoorbeeld taal, motoriek  en gezichtsherkenning. Waar rechtshandigen veel meer gericht zijn op alleen het linkerbrein. Breinen van links- en rechtshandigen hebben dan ook een andere manier van communiceren.

Dat dit nog niet zo lang geleden ontdekt is, is mede te danken aan het feit dat het grootste deel van de mensen rechtshandig is en de wetenschappers/dokters sterk gericht zijn op de resultaten van herhaling en statistiek. Ook wel een dominant links-breinige eigenschap van de wetenschappers. Het feit dat linkshandigen op zichzelf al een iets ander werkend brein hadden viel dan ook pas veel later op.

Mede dankzij doorbraken via bijvoorbeeld Nobelprijs winnaar Sperry en bijvoorbeeld de nieuwe onderzoeken richting de plastische werking van het brein,epigenetica, is het mogelijk om meer inzicht over ons brein te krijgen en hoe deze werkt.

Een geweldige en confronterende ervaring:

Als laatste wil ik een ervaring beschrijven, die voor sommigen het voorstellingsvermogen te boven gaat. Het gaat over neuro-wetenschapper Polte.

Met haar “Stroke of insight”, kreeg zij een ervaring die haar gehele zicht op het brein en zichzelf veranderde en de 2 breinen theorie ondersteunde.

Mevrouw Polte. kreeg op 37 jarige leeftijd opeens een beroerte die gelokaliseerd was in haar linkerbrein. Deze beroerte legde het linkerdeel van haar brein bijna volledig lam, waardoor ze voor een groot deel van de tijd alleen gebruik kon maken van haar rechter-brein. Wat er toen gebeurde en wat ze ervoer, beschrijft zij in haar boek genaamd “my stroke of insight” en in haar TED toespraak die ik hieronder plaats.

In haar TED gesprek verteld zij over deze ervaring en wat het met haar gedaan heeft. Een verhaal wat inspirerend is op zowel het gebied van kennis over de hersenen, dan wel op de buiten zingtuigelijke inzichten die ze vanuit de ervaring heeft opgedaan. Iets wat ieder persoon gezien en gehoord zou moeten hebben.

Verder uitleg:

Extra informatie: De invloed van muziek op het brein:

Ter aanvulling hieronder een link van de invloed die muziek heeft op het brein van een persoon die dementerend is en ten tijde niet meer in staat was om normaal te bewegen of te reageren (wonderen van het brein). Dan speelt opeens de muziek in zijn oren en beginnen zijn hersenen iets te herkennen, een ritme, een herinnering en zijn lichaam begint te bewegen. Zijn ogen gaan open, hij begint te zingen en te genieten van de geluiden die hij hoort. Hij wordt voor even wakker.

“Alles is muziek door vibratie”                                        “De wereld is een muziekstuk”

Verder bronnen:

http://www.nobelprize.org/educational/medicine/split-brain/background.html

https://faculty.washington.edu/chudler/split.html

http://www.livescience.com/39373-left-brain-right-brain-myth.html

http://www.menscentraal.nl/onverwacht_inzicht_-_werking_linker-_en_rechterbrein.html/

Autisme, de subtiele manifestatie van ‘gevoel in denken’!

http://wetenschap.infonu.nl/wetenschappers/140924-hersenen-muziek-en-gedrag.html