2.3.5 Het individuele brein

Iedereen is verschillend:

Ieder van ons mens is verschillend. Dat komt omdat we allemaal een ander leven hebben gehad en over deels andere genen beschikken. Onze ervaringen maken ons daarbij grotendeels tot wat we zijn. De uniekheid van een mens zit hem dan ook in de bedrading (blauwdruk) van ons brein. Ieder heeft een eigen identiteit, een eigen voorkeur, eigen kwaliteiten en een geheel eigen perceptie/kijk op de wereld om hem of haar heen. Waardoor niemand precies hetzelfde ziet. Toch kunnen we ons mede door spiegelneuronen inleven in iemand anders zijn/haar realiteit en deze deels ervaren.

Een voorbeeld (door Joe Dispenza) zal dit verder verduidelijken en laten zien dat iedereen elkaar kan beïnvloeden. Het zal beschrijven hoe dit tot stand komt en wat positieve en negatieve focus globaal met je kan doen. Het voorbeeld wat gegeven wordt, is toepasbaar op elk vlak en daarmee universeel.

Het begint met een wijnproever, die van wijn zijn beroep heeft gemaakt. Hij als persoon is dagelijks bezig met wijn, met de smaak, de afkomst, de geur en de kleur ervan. Hij is hier zo op gefocust, dat hij een enorm onderscheid herkent in de verschillende soorten en de bruikbaarheid in een gerecht. Dit in tegenstelling tot een man en vrouw die een keer langskomen voor een proeverij en dagelijks met andere zaken bezig zijn. Beide partijen wine-cellars-808175_960_720.jpgnemen een nip van het glas. De man en vrouw vinden de wijn op zich lekker smaken, maar merken niet het verschil tussen een huiswijn en de dure/speciale wijn. De wijnproever daarentegen proeft precies het verschil tussen de wijnen, uit wat voor druiven de wijn is gemaakt, waar deze druiven vandaan komen, of er veel tanine in zit, het rijpingsproces en het verschil  tussen de dure en de goedkope wijnen. Hij weet dit precies?

In het algemeen weten we hoe dit werkt, hij is dagelijks met wijn bezig en heeft affiniteit met het product, de verschillen tussen allerlei wijnen,  waardoor hij wijnen algemeen beter begrijpt dan mensen die hier niet dagelijks mee bezig zijn. Maar hoe werkt dit in het brein en wat kan ervan geleerd worden?

Het brein van de drie personen is anders ingedeeld. de binnengekomen informatie via de zintuigen zal daardoor door elk persoon anders ontcijferd worden. Dit komt omdat het brein van de ene persoon, veel meer informatiepunten en daarmee hersenmassa heeft aangemaakt die te maken hebben met wijnproeverij. de informatiepunten zijn niet alleen in  grotere getallen aanwezig door de vele ervaringen, maar ook het actiepotentieel van verschillende netwerken in het brein.

De details in het brein zijn zo sterk afgesteld, dat de wijnproever elk miniscuul verschil proeft in de wijn. Dit komt omdat deze man veel tijd, energie en focus heeft gestoken in het herkennen en ervaren van de verschillende soorten wijn. Hij kent deze dan ook tot in de detail. Voor elke wijn is een deel opslag in de hersenen aangemaakt, zodat zijn brein en daarmee hij deze direct kan herkennen bij het drinken ervan. wineglass-553467_960_720.jpg Haast alles van deze man is afgesteld op wijn. Hierdoor is het drinken van wijn voor hem ook een hele andere ervaring dan van het stel. Hun hersenen zijn niet toegespitst op de exclusiviteit van wijn en zullen deze dan ook niet ten volle ontcijferen. Hun verwerking van en focus op de informatie is anders.

 

Dit komt door het volgende. Zoals ik beschreef in de vorige paragrafen, is er een maximum aan het aantal punten aan informatie wat verwerkt kan worden door het brein. Per seconde wordt er een totaal van rond de 100.000.000.000 bits aan informatie ontvangen en een klein deel hiervan 11.000.000 kan hiervan worden verwerkt. Dit is maar een heel klein deel.

Wat je met de informatie doet, is dan ook erg belangrijk. Het is totaal afhankelijk van de afstelling van je brein en wat belangrijk gevonden wordt. Bij een wijnproever zal veel meer verwerkingscapaciteit gebruikt worden voor ontcijfering van de wijn. Bij een vrouwenversierder zal dit veel meer gericht zijn op het versieren van een vrouw en hoe dit te doen. Een dictator zal zijn brein meer hebben afgesteld hebben op het leiden van een land, van mensen en het voeren van politiek en het instellen van controles om zijn doel te bereiken. Een sportman of vrouw zal weer veel gedetailleerder bezig zijn met zijn/haar sport en de onderdelen die nodig zijn om haar of hem zo succesvol mogelijk te maken. Alles is dus afhankelijk van de verwerking van informatie en de keuze van de persoon in kwestie. Het principe van focus is hierbij een hele belangrijke factor. Waar jeje op focust zorgt voor nieuwe informatie in die richting. In alles waarop jeje op focust creëert je gewenste of ongewenste situatie, de selffullfing professie.

Als ik 4 mensen in een ruimte zet, met allerlei verschillende voorwerpen, zal elk persoon een eigen voorwerp uitkiezen die zij interessant vinden. Als je vier mensen in een sportruimte zet met vier verschillende opties als hardlopen, gewichten heffen, yogaeen en relaxen op de bank, zal elk persoon zijn eigen keuze maken die bij zijn of haar focus en interesse past.

Maar hierover later meer.

De spiegelneuron en een nieuwe ervaring, een veranderende identiteit 

Een persoon kan eenzelfde ervaring meemaken wanneer hij zich verplaatst in de ander, via de eerder beschreven spiegel-neuron. Dit gebeurd wanneer iemand ons iets laat zien of iets voordoet Je krijgt door kopieergedrag en inleving in de ander een nieuwe/bredere kijk op de ander zijn of haar wereld en daarmee ook op de wereld waarin je leeft, op jezelf.

In het geval van de wijnkenner, kan hij het stel in kwestie leren hoe je het glas vasthoudt en wat je met het glas moet doen om de aroma in de wijn te laten werken en de smaak ten volle te ervaren. Opeens proef je de smaken die de wijnproever zegt te vinden in de wijn, vanille, bloemig, droog, bitter, zwarte bessen. Door te luisteren naar het verhaal, de wijn te bekijken en daarna opnieuw de wijn te ervaren, leer je deels wat een ander ervaart. Je treed even in iemands anders wereld. met als gevolg dat in het geval van wijndrinken, de smaak, de geur en de ervaring van het wijn drinken een nieuwe dimensie krijgt. Je stapt in de wereld van de ander, waardoor je een extra ervaring krijgt en meer kennis opneemt van gewoonten en onderdelen van deze wereld. Je maakt nieuwe informatiepunten aan in je brein, nieuwe netwerken ontstaan en het actiepotentieel in delen van je brein veranderd. Het 1 wordt versterkt terwijl het ander meer wordt afgezwakt. Nieuwe ervaringen en herinneringen ontstaan hierdoor. Hoe vaker je het doet, hoe sterker de afdruk.

Het is een manier die een hele sterke neurologische afdruk in je hersenen achterlaat. De mate van verplaatsing in de ander. Het effect dat je begrijpt of voelt wat iemand anders voelt. Die ervaringen kunnen in bepaalde gevallen levens veranderend zijn. Hiervan zijn voorbeelden te over en worden duidelijk als je erbij stilstaat en nagaat welke personen jou door hun verhaal of voorbeeld een andere kant van de wereld en jezelf hebben laten zien. Het bepaalt vaak een verandering in het brein en hoe er gekeken wordt naar een persoon zelf en de wereld om hem of haar heen. Dit is op alles in je belevingswereld van toepassing. Pak een ervaring en observeer het, je zal erachter komen dat de invloed van bovenstaande sterk van toepassing is. We zijn niet alleen een netwerk in ons brein, maar ook een netwerk met elkaar. een uitwisseling van informatie tussen elkaar in de vorm van electrische signalen die we dan wel bewust als onbewust oppikken en verwerken naar aanleiding van onze aanwezige blauwdruk. Die een nieuw licht kan schijnen over onszelf als mens en de positie die we innemen in de grote en kleine wereld om ons heen.

Hetzelfde kan bijvoorbeeld bij een schilderij, waar 5 verschillende mensen naar kijken. Iedereen ziet bij het kijken iets anders. Maar op een bepaald moment raken de mensen met elkaar in gesprek en vertellen elkaar wat ze ieder in het schilderij zien. Ze beginnen door de nieuwe informatie die ze aan elkaar doorgeven, anders te kijken naar het schilderij en verbreden hiermee hun zicht op een deel van de realiteit. flower-tree-1520318_960_720.jpg Dingen die zij niet zagen, zien ze nu wel door de informatie van een ander. Dit wel afhankelijk van de mate waarin iemand openstaat ten opzichte van de ander. Door de overtuigingskracht en ook terugkijkend op de hoofdrollen die we spelen in de wereld, naar de mate van onderdanigheid.

Terugblikkend op het schilderij voorbeeld, neemt ieder het schilderij anders waar, toch gaat het precies om hetzelfde stuk. Door nieuwe informatie kan de eigen perceptie worden verrijkt door de perceptie van een ander, waaronder bijvoorbeeld een kenner, die wegens zijn kennis een grote invloed heeft op onze nieuwe belevingswereld ten opzichte van niet kenners.

Dit alles is gebaseerd op verschillende menselijke percepties die betrekking hebben op  dezelfde absolute realiteit. De ervaring maakt het anders, maar in essentie is het absolute beeld waarnaar iedereen kijkt niet anders. Wij maken het anders en vullen elkaar aan of breken iets bij anderen af om nieuwe ideeen, ervaringen en beelden te vormen. Wij maken van een absolute waarheid een eigen waarheid, een eigen beleving in een eigen wereld die wij kunnen begrijpen. Dit is ook wel het principe van relatieve percepties van mensen in een absolute werkelijkheid”. Daarom ervaren we ook de wereld om ons heen net iets anders als de rest. Niemand denkt en zal ooit precies hetzelfde denken. Iets wat waarschijnlijk als vergif is voor controlefreaks, en angsten voor onderdanigen. Waarvan de 1 wil dat iedereen doet zoals hij of zij wil en de ander te bang is om zelf de teugels in de hand te nemen en in verantwoordelijkheid en volle kracht te leven. 

Perceptie:

Als je het verschil ziet tussen de informatie die je binnenkrijgt, en de informatie die je verwerkt, dan kan er maar 1 conclusie getrokken worden. Wij als mens missen enorm veel informatie van onze omgeving, onze daadwerkelijke realiteit. Dit kan ook niet anders. We moeten ons focussen op iets, anders missen we duidelijkheid en structuur. Met als gevolg dat ons beeld “vertroebeld”. Want de totale realiteit is op dit moment nog niet door je hersenen te bevatten. Focus in een drukke met gedachte gedomineerde wereld is daarom de uitkomst. Focus die terug te zien is in verschillende beroepen, expertises, autoriteiten, geloven, culturen etc.

Een simpel en leuk voorbeeld van focus is de gekochte auto; Als je door de stad rondloopt, zie je er tientallen tot honderden rijden. Elk een ander merk. Toch zal 1 auto je veel sneller opvallen dan de ander. Dat is bijvoorbeeld je nieuwe auto of de auto die je heel graag wil hebben. Tot dat moment vallen ze je niet op. Maar als je iets wil of van iets houdt wat je net gekocht hebt zie je ze overal rijden. Auto’s die je eerder niet zo sterk opvielen, lijken nu alleen maar over de weg rond te rijden, vaak ook nog in dezelfde kleur die je mooi vindt

Voorbeeld 2: kijk eens voor tien seconden om je heen en neem alle zwarte spullen in je op. Alleen maar de zwarte.

 

 

 

 

Doe je ogen nu direct dicht  en ga na welke witte spullen je allemaal om je heen hebt gezien. Een grote kans dat je deze niet op kan noemen. Dit komt omdat je brein zich focust op het zwarte en alle informatie verwerpt, wat niet zwart is.

Dit alles komt door je focus en is continue toepasbaar op alles in je dagelijkse leven. Zoals je leven nu is, komt door je blauwdruk op dit moment, je identiteit en je eigen gekozen focus.

Focus is zoals eerder beschreven een noodzaak. Hiermee bepaal je wat je in je leven doet, wat je wil doen en wat je uitkomst gaat worden. Wat je ervan maakt. De keuze om te focussen op het positieve of negatieve is dan ook belangrijk. Zoals besproken in de vorige paragraaf, is verandering continue. Het is de focus die bepaald of iemand daadwerkelijk een ander mens wordt, of vasthoudt aan zijn/haar oude veilige identiteit. lens-1209823_960_720.jpg

Neuronen worden zoals eerder beschreven continue aangemaakt door de nieuwe informatie die elke seconde, minuut, dag binnenkomt en het actiepotentieel van je nieuwe en al aanwezige hersencellen wordt continue bijgesteld. Neurologische netwerken in de vorm van gedachten, keuzes, ervaringen worden daardoor geactiveerd naar het gewenste, vaak bekende.

Allemaal in combinatie met de focus, de wil en drive van een persoon. Met als richting een bepaald doel. Hoe groot of klein deze ook is.

Het resultaat wat je in de spiegel ziet, is het resultaat van je innerlijke zelf en je eigen kracht om te ervaren en te ontwikkelen. Allemaal een product van het verleden, van de persoon in kwestie en van het heden. Focus, drive en het stellen van bepaalde doelen bepaald in meerdere mate of hetgeen behaald wordt wat je wil of dat je in hetzelfde blijft hangen. Een vicieuze cirkel.

Elk moment is een kans om jezelf verder te verrijken en te groeien als je dit belangrijk vindt. Elk moment is een moment van volle mogelijkheid en gekozen focus.

De optische ilussie:

De optische illusie is een voorbeeld van onze hersenen, die de ontvangen realiteit  zo goed mogelijk probeert te projecteren, maar dat niet geheel voor elkaar krijgt. Dat komt omdat onze realiteit zich niet buiten onszelf afspeelt, maar binnenin. Het beeld wat je als mens van de wereld hebt, is puur gebaseerd op de manier hoe je hersenen de informatie die zij ontvangen verwerken en welk beeld ze jou daarmee geven.

Alles wat de hersenen in essentie ontvangen zijn electrische informatie signalen die door de hersenen zo goed mogelijk ontcijferd worden. Allemaal golven van energie die door onze hersenen via de aanwezige blauwdruk verwerken in de realiteit die jij nu voor je ziet, hoort, voelt, ruikt, proeft en daarmee ervaart.

Alles van tast tot aan proeven is gebaseerd op golven van energie, die allen alleen maar informatie en potentie bevatten. Het is niet voor niets dat de wetenschap aangeeft, dat alles wat we als vast beschouwen, ook wel de materie in deze wereld, voor 99,99 % uit lege ruimte bestaat. Hetgeen materie is, is potentie, is mogelijkheid, is een deel aan informatie wat door jou en je brein zo goed mogelijk ontcijferd worden. In een vorm van geschreven taal die je hersenen omzetten in een voor jou zo herkenbaar mogelijke werkelijkheid.

Het is niet voor niets dat elk zintuig van je lichaam, informatie ontvangt en dit omzet in elektrische golven, die doorgespeeld wordt naar je hersenen. Alles wat je ziet is alleen maar een ontcijfering van deze informatie. Een perceptie van de realiteit, van het programma: leven, de wereld.

download (3).jpg

Door bovenstaande beschrijving te hebben gegeven, wordt een optische illusie beschrijven, een stuk makkelijker.

Ons brein krijgt namelijk informatie binnen via de 5 zintuigen en moet deze zo goed mogelijk verwerken, om ons als mens de beste en meest begrijpelijke weergave van de realiteit te geven. Dit doet het in essentie “perfect”, maar soms is het toch niet geheel mogelijk en wordt je brein zogezegd voor “de gek gehouden”.

Sommige onderdelen van de wereld zijn zo niet te vatten in vaste patronen, vaste hokjes en soms zo onlogisch, dat het brein in al zijn mogelijkheid probeert om duidelijkheid te scheppen voor jou. Het geeft daarom een zo goed mogelijk beeld weer van wat je ziet. Een beeld wat soms meerdere betekenissen lijkt te hebben.

De optische illusie is hiermeegeboren. Hoe de optische illusie precies werkt, is nog steeds niet geheel duidelijk. Maar het laat in ieder geval zien dat het brein in patronen werkt, in herkenbaarheid, in een logische realiteit en dat je het ene moment het 1 kan zien en het andere moment iets geheel anders.

Waar jeje op focust, bepaald wat je ziet. 

Dankjewel

elephant.jpgoptische-illusie-2.jpggonsalves6-1110x600.jpg