2.4.3 Van neuron, naar gedachte

Van neuron, naar gedachte, de beknopte uitleg:

De neuron:

Is een onderdeel van de hersenen die informatie ontvangt, deze verwerkt en de informatie doorgeeft aan andere neuronen. In een zogeheten netwerk. De stukken informatie in de vorm van neuronen, kunnen gezien worden als de bits van een computer. Die elk op zichzelf informatie bevatten. Van deze neuronen hebben we in totaal zo rond de 100.000.000.000 in onze hersenen zitten. Zij bevatten elk een deel van de informatie, van waaruit gedachtes en overtuigingen tot stand komen en waarmee we binnenkomende informatie kunnen ontcijferen.

De neuron is dan ook een onderdeel van het geheugen waarop we de ondervonden ervaringen bewaren. De herinnering. Alles wat je als mens hebt meegemaakt, staat verankerd in je hersenen, via deze neuronen. Elk deel van je brein heeft weer een andere functie. De neurons in elk hersendeel heeft zijn eigen instelling en ontcijferings programma. Zo heb je bijvoorbeeld het deel in de hersenen wat voor taal zorgt, zicht, tast, hormoonregulatie, korte en lange termijn geheugen en ga zo maar door. Complete_neuron_cell_diagram_en.svg.png

Met elk nieuw moment in ons leven, worden neuronen versterkt, vernieuwd of afgebouwd in het betreffende hersendeel. Wat belangrijk is blijft en wordt versterkt, wat onbelangrijk is zal langzamerhand verzwakken en mogelijk afsterven. Dit komt door het aanpassingsvermogen van de hersenen, waardoor je als mens het best geschikt wordt gemaakt voor je omgeving of voor de dingen die jij als persoon wilt of belangrijk vindt.

Het is de continue gegevensuitwisseling tussen de externe input uit de buitenwereld, je interne referentiekader en je hogere zelf, die ervoor zorgt dat er informatie wordt gefilterd, aanpassingen worden doorgevoerd en je als persoon elke seconde veranderd tot iets nieuws.

Maar dat kan niet zomaar tot stand komen. Het kan alleen gebeuren, wanneer communicatie tussen de hersenen en de buiten/binnenwereld mogelijk is. Dit gebeurd mede door de synapsen in onze hersenen.

Synapsen:

Zijn verbindingen tussen neuronen. Elke neuron heeft duizenden uitlopers, ook wel connectiepunten met andere neuronen. Dit verbindt informatie en potentie met elkaar.

De communicatie gebeurd via 2 delen, namelijk de Axon, 1 met vele vertakkingen naar het centrale zenuwstelsel en de dendrieten, die zich typeren door de vele uitlopers en verbindingen met andere neuronen. De dendrieten zijn de delen die informatie ontvangen van andere neuronen/informatiebronnen en de axonen zijn de informatiegevers aan het zenuwstelsel. De axonen kunnen rond een meter lang worden.

Zo hebben elk van de neuronen de mogelijkheid om informatie door te geven aan andere neuronen, om op die wijze een bepaalde gedachte en mogelijk gekozen actie in werking te zetten. Een actie als dit boek lezen, een sport beoefenen, je vriend of vriendin verleiden, boos worden of juist vluchten. Allemaal acties, ontstaan via verbinden in je hersenen en het lichaam. Zonder deze, zouden acties niet mogelijk zijn. Neuronen en hun synapses zijn daarbij een belangrijk deel, om de ervaring van de wereld zo goed mogelijk in gang te zetten.

Maar soms kan het voorkomen dat een bepaalde gedachte of actie die je eerder deed, niet meer in je op komt of juist alleen maar door je hoofd blijft  spoken. Dit feit licht aan het actiepotentieel van de neuron. Het actiepotentieel is de invloed die een een stuk informatie heeft op jou. Het actiepotentieel van neuronen wordt bewerkstelligd via de verbindingen in je hersenen (de synapsen). Hoe sterker de verbinding, hoe sterker de invloed van het stuk aan informatie.

Het actiepotentieel:

Je kan het zien als de synaps die een verbinding is tussen neuronen onderling, de herinneringen, de mogelijkheden, ook wel stukken aan informatie. De ene neuron heeft een sterkere verbinding met andere neurons dan sommige anderen. De sterkte van de verbinding wordt ook wel het actiepotentieel genoemd. Hoe sterker de verbinding, hoe meer kans er is dat jij als persoon gebruik maakt van de informatie die is opgeslagen in het breindeel. In de vorm van een gedachte, een actie of juist inactie. De gedachtes die in je hoofd opkomen, de acties of bijvoorbeeld herhalingen die je uitvoert zijn allemaal terug te herleiden naar de neuron en het actiepotentieel. Een actiepotentieel die continue aan verandering onderhevig is in elk mens. Daarmee ook de optie tot groei en ontwikkeling of juist angst en starheid. 

Bij starheid wordt bijvoorbeeld nieuwe informatie niet makkelijk toegelaten. Het krijgt wel een plek in je brein (neuron), maar heeft weinig actiepotentieel, omdat de aanwezige identiteit zo rigide is, dat nieuwe opties als een gevaar worden gezien van jou als persoon. De zoektocht naar zekerheid is hier een belangrijke speler.

Het actiepotentieel van de aanwezige “oude” neuronen is enorm sterk. Nieuwe informatie wordt wel verwerkt in nieuw aangemaakte neuronen, maar krijgt weinig actiepotentieel. Het moet zich eerst bewijzen als een voordeel voor jou als persoon. Het moet nut hebben. Hoe meer nut, hoe meer kans dat je huidige identiteit en actiepotentieel wordt verschoven naar de nieuwe jij.

De verschuiving van actiepotentieel tussen neuronen kan alleen verhoogd worden wanneer je als persoon afstand kan nemen van je ego of aanwezige identiteit. Waardoor je de focus stelt op het nieuwe en daarmee meer openstaat voor nieuwe informatie.  Factoren die dit beïnvloeden zijn natuurlijk legio. Het heeft in algemene zin te maken met je aangeleerde identiteit en het open-minded zijn naar nieuwe soms afwijkende input, die je kan verrijken. Ook wel starheid of open mindedness. Want iets wat nu niet sterk aanwezig is kan naarmate oefening of geloof of weten, snel sterker worden en zo meer invloed uitoefenen op jou als persoon.  

Het principe van actiepotentieel is dan ook in het kort uit te leggen als het gebruik maken van de vaardigheden die je hebt en het creeeren van nieuwe vaardigheden. Hoe minder jeje door angst laat leiden hoe sneller je vaardigheden vergroten in een bepaald veld. Zoals het leren van een sport, een nieuwe taal, een nieuwe partner, een nieuwe baan. Alle nieuwe informatie wordt opgeslagen in je hersenen. Het actiepotentieel is het onderdeel wat bepaald of iets wel of niet gebruikt wordt in een actie die jij onderneemt of niet. In een gedachte die tegen je zegt dat je iets wel of niet moet doen. Hoe positiever je instelling hoe meer neuronen worden gebruikt die positieve gedachtes naar boven brengen. Hoe meer je een doel voor ogen hebt om bijvoorbeeld de beste zanger in de wereld te worden, hoe meer neuronen zullen oplichten die jou de informatie geven om dat doel te bereiken. Ook het aanmaken van nieuwe neuronen en hun actiepotentieel zal gericht zijn op je nieuwe doel. Alles is in zekere zin maakbaar. Het is het doel, de keuze, de focus, de actie en de hang naar een mogelijk starre of open/minded identiteit die bepaald of je het gaat worden of niet.

De vijf zintuigen krijgen namelijk continue nieuwe informatie binnen, die doorgestuurd worden naar het brein, waar ze omgezet worden in nieuwe informatiepunten in het brein. Zo verander je als persoon continue. Je blauwdruk van het brein is nooit hetzelfde en past zich aan door iets nieuws te leren, door te observeren, te doen, lezen, horen, voelen of bijvoorbeeld te proeven. Het is het oefening baart kunst idee. Bij elke repetitie, geloof of weten van iets, zal de desbetreffende informatie in je brein meer actiepotentieel krijgen en zich aanpassen naar wat werkt en wat niet. Dit gaat door totdat je je nieuwe vaardigheid of stuk aan kennis optimaal hebt verwerkt door te falen en weer op te staan, door weer te falen en weer op te staan. Je neuronennetwerk wordt complexer en complexer met elke actie die je uitvoert. Dit heeft betrekking op zowel het lichaam als de geest. 

1G4R3x3f.jpg

Het is net zoals dit boek, wat jou informatie geeft over jezelf en de wereld, zoals je het misschien nog niet bekeken had. Deze informatie zorgt er in ieder geval voor dat je het opneemt in je hersenen. Het maakt via je zintuigen nieuwe neuronen in je hersenen aan en zorgt voor verbindingen-synapses tussen deze. In het begin zal de invloed mogelijk niet sterk zijn, maar informatie kan je brein verrijken als jij het belangrijk vindt. Misschien doen delen aan informatie je nu niets, maar zie je ergens in de toekomst wel het voordeel eraan. Dit houdt in dat het actiepotentieel eerst laag was, maar door overtuiging steeds hoger wordt. Alles heeft zijn tijd nodig. Stap voor stap wordt iets een werkelijkheid als je het zelf wil, ervoor gaat en erin blijft geloven. Een doel stellen is daarbij van groot belang.  

Neuronen netwerken (complex denken):

Een gedachte of een actie ontstaat niet door 1 neuron, 1 informatiepunt. Een actie ontstaat wanneer meerdere neuronen met elkaar `vuren` en zo een `complexe actie of gedachte tot gevolg hebben.

Je hersenen in totaliteit, is 1 groot netwerk van mogelijkheden. Gemaakt om jou de wereld op een zo goed mogelijke manier te laten ervaren. Samenwerking tussen alle hersenonderdelen is cruciaal om dit in goede banen te leiden. Zonder een samenwerking zal er niks gebeuren. Alleen door de uitwisseling van informatie via netwerken, zal een gedachte en daarop volgende actie kunnen ontstaan. Dit laat Joe Dispenza mede in zijn lezing zien. Bij het opkomen van een gedachte, licht een deel van de neuronen op. Elke keer dat een gedachte ontstaat, “vuurt” een deel van de neuronen samen. Een netwerk van informatie, die tezamen een gedachte creëert. “De wereld is een geestelijke projectie”

Deze neurale netwerken in het algemeen, zijn van belang om complex handelen te bewerkstelligen. Maar hoe gaat dit in zijn werk?

Verbindingen tussen neuronen worden zoals eerder beschreven gerealiseerd door synapsen, die in de duizenden zijn aangesloten op andere neuronen. Dit zorgt in eerste instantie al voor een netwerk. Deze netwerken hebben gemeenschappelijkheid met elkaar en vuren/werken samen. Dit is nodig, omdat elke neuron een deel aan informatie heeft. De samenvoeging van die delen aan informatie zorgt voor een gedachte in de vorm van bijvoorbeeld een overtuiging, herinnering of een beweging tot actie. Zo krijg je de mogelijkheid om complexere taken uit te voeren en om de wereld in al zijn variëteit te ervaren en te observeren. Op gebied van sport, beroep, filosofie, spiritualiteit, eigen identiteit, overleving, voortplanting en ga zo maar door.

Een bepaalde netwerk aan informatie kan deels blijven bestaan en tegelijkertijd worden aangepast door nieuwe informatie en het actiepotentieel. Zo kun je bijvoorbeeld op de huidige basis die je al hebt nieuwe vaardigheden leren die jou nog beter maken in het communiceren met andere mensen, het uitvoeren van je werk, het spelen van muziek, het uitoefenen van een sport. Het is het oude neuronale netwerk in je hersenen wat zogezegd vernieuwd of geupgrade wordt met nieuwe informatie. Zo is een netwerk aan informatie in de vorm van een gedachte, herinnering of actie continue aan het versterken of verzwakken. Op die manier komen alle onderdelen die in deze paragraaf worden besschreven weer samen in 1.

Spiegelneuronen

Neuronen, synapsen en de neuronale netwerken zijn van groot belang voor complex denken. Toch zijn we er dan niet. Want als mens en dier hebben we bijzondere mogelijkheden, namelijk het imiteren van onze medemens, waardoor we ons op een versnelde manier ontwikkelen doormiddel van observatie en kopie-gedrag. Hoe is dit geregeld in het brein? Op welke manier zorgt het brein ervoor dat we de mogelijkheid hebben om onszelf te verplaatsen in een ander en ons zelfs te ontwikkelen terwijl we niet zelf de acite doen en hoe maken we gebruik van deze kennis?

Giacomo Rizollatti, Leonardo Fogassi en Vittorio Gallese van de universiteit van Parma hebben voor beantwoording van deze vragen, een belangrijke ontdekking gedaan. Zij kwamen via onderzoek met Makaken erachter dat er zogenaamde spiegel-neuronen in de hersenen bestaan.

In eerste instantie wouden de onderzoekers de beweging van de Makaak zijn armen in verband brengen met bepaalde hersengebieden in het brein. Tijdens het onderzoek kwamen zij er echter ook achter dat de desbetreffende hersengebieden niet alleen geactiveerd werden bij eigen handelingen van de Makaken zelf, maar ook wanneer de bestudeerde Makaak andere poster-drei-japanische-makaken-schnee-affen-auf-einem-felsvorsprung-165061.jpgsoortgenoten observeerde, die bepaalde handelingen uitvoerden.

Het onderzoek liet zien dat de hersenen niet alleen geactiveerd werden tijdens eigen handelingen, maar ook naar aanleiding van observatie en interesse in bewegingen van anderen. Hetzelfde hersendeel lichtte bij de niet actieve aap op, net alsof hij ook bijvoorbeeld zijn arm omhoog deed. Een vorm van imitatie die verbindingen tussen informatiepunten deed vergroten. Dit was niet alleen bij makaken zo, maar bij veel meer diersoorten, waaronder de mens. Het blijkt zelfs ui onderzoek zo te zijn, dat je als mens kan leren van anderen door alleen maar te observeren, in plaats van het te doen.

Spiegel-neuronen zijn daarmee een wetenschappelijke heilige graal voor de mens. Het laat zien op welke manier we naast eigen inspanning ook kunnen leren van anderen. Het laat zien hoe we empathie kunnen hebben, doordat we als mens zouden kunnen ervaren wat een ander ook ervaart door deze spiegel-neuronen, die de werkelijkheid van een ander spiegelen naar henzelf. Een voorbeeld hiervan is de fitnessinstructeur die voordoet wat je moet doen, of ouders die kinderen (on)bewust inspireren om hetzelfde gedrag te vertonen. Op dat moment maak je nieuwe informatiepunten in je brein aan en leer je in essentie nieuwe vaardigheden door alleen maar te observeren. Uit onderzoek blijkt dat dit kan in enige mate.

Het zijn dan ook informatiepunten/neuronen die niet gericht zijn op ons eigen gedrag, maar op die van anderen. Met deze neuronen kun je namelijk het gedrag van een ander spiegelen. Dit houdt in dat als iemand zich blij voelt, jij ook een blij/goed gevoel kan krijgen omdat je kan spiegelen en “voelt” wat zij voelen. Of wanneer iemand lacht, je mee lacht, iemand gaapt jij gaapt. Het is het leren van elkaar en tegelijkertijd ook een connectie maken met elkaar. Het groepsgedrag en het samenwerken. Het is niet voor niets dat groepen veel overeenkomsten hebben in gedrag, uiterlijk en status. Het is daarmee ook een deel van je overleving. Iets wat niet alleen in de mens zit, maar ook van de dieren om je heen. Deels imitatie om op een goede basis verder te bouwen naar je eigen unieke jij en connectie te maken met of het begrijpen van mensen om je heen.

TV en spiegel-neuronen:

Dat niet alleen situaties in het echte leven ons kunnen beïnvloeden, laten de TV en computer wel zien. Een enge, verdrietige, feel-good, romantische of lach film, laten allemaal zien dat spiegel-neuronen een impact op ons als persoon hebben en je het gevoel kan hebben dat je zelfs in bijvoorbeeld een film zit of bepaalde ideeen van de computer of tv meeneemt in het echte leven. Denk maar aan al die momenten waar mensen meeleven met de acteurs in een film of een show, ze die actieheld willen zijn. Waar mensen beïnvloed worden door hetgeen ze op het beeld zien. De beelden die we over onszelf en de wereld hebben, worden mede vormgegeven door wat we zien op beelden in het echte leven en die op tv of de computer.

De realiteit scheiden van de schijnwerkelijkheid op beeld is soms moeilijk doordat het zo echt lijkt. Onze hersenen scheiden vaak niet de werkelijkheid van de onwerkelijkheid in een film of computerspel. De hersenen pikken het op via de zintuigen, ze ontcijferen het en projecteren voor jou een beeld, een geluid, een geur, een gevoel. Hoe sterker je hierop reageert, hoe meer hormonen je lichaam aanmaakt om te reageren op de ervaring. Je voelt je ineens blij, je voelt je angstig, je voelt je geil, je voelt je verdrietig, je ervaart verlangen, je ervaart afgunst, je ervaart spanning die alleen maar stijgt, je dekt je ogen af omdat het je teveel wordt. Allemaal omdat de ervaring zo echt is, terwijl het zich allemaal afspeelt op een plat scherm. Allemaal kleine pixels die een beeld vormen, geluidsgolven die door je oren worden opgepikt.

Een ervaring die je meeneemt uit deze wereld in een gecreëerde en gemanipuleerde wereld.

Grote voordeel aan spiegel-neuronen:

Wat is het grote voordeel van spiegel-neuronen? Je kan enorm snel leren van je omgeving. De spiegel-neuronen hebben net zo’n invloed op je als persoon als je standaard neuronen. Van beide heb je daarnaast evenveel. Anderen kunnen daarom een inspiratiebron zijn, een voorbeeld van hoe het ook kan.

Inspirators zie je dan ook in verschillende vormen en maten. Elk met hun eigen expertise. Lessen in verschillende kwaliteiten worden versterkt door een goede instructeur die voordoet wat je het beste kan doen. Dit kan op het gebied van sport, etiquette, dans, werk, liefde, motivatie, mode, taal etc.

Naast inspirators kun je ook gedrag imiteren van anderen die juist het negatieve in een mens naar boven halen, namelijk onderdrukking, mishandeling en agressie van andere mensen. Het respectloos zijn tussen ouders, het negatief denken over bepaalde bevolkingsgroepen, het agressief zijn tegenover de omgeving als een vorm van overleving, het zien sterven van geliefde in oologen.

De mogelijkheden zijn eindeloos en elk met zijn of haar eigen invloed op een persoon. Groei is altijd gaande en spiegel-neuronen zijn daarin een belangrijke speler. Door spiegel-neuron kunnen we leren via observatie en kunnen we in een sneltreinvaart veranderingen doorvoeren.

De blouwdruk in continue ontwikkeling. Stilstand is een illusie, de wereld is continue aan verandering onderhevig. Jij, ik we zijn continue in beweging. Het is wij die bepalen in welke richting die beweging gaat. Jij en ik die bepalen of we groeien of bijna stilstaan, de wereld omarmen of deels tot geheel afwijzen. 

Dit hele hoofdstuk is  een belangrijk onderdeel van mijn boek. Het beschrijft het brein en de mogelijkheden die het heeft. We zijn vaak geworden zoals we zijn, door het leren vanuit de omgeving. Een onderdeel wat een enorme invloed op ons als mens heeft gehad en nog steeds heeft. Toch hebben we continue de mogelijkheid om onszelf te vernieuwen, door nieuwe informatie tot ons te nemen, iets te omarmen of af te wijzen, en onze acties in lijn te brengen met hetgeen waar we voor staan en wat we intuitief voelen en weten. Waarheid is continue aanwezig, het is een intuïtie, een weten wat juist is en daarmee automatisch de kennis over het onjuiste geeft. Aan jou de vraag of je ervoor openstaat of het afwijst. To be continued

 

een belangrijke afbeeldingen voor in het boek is het hokje in een groot hok, in een nog groter hok. Mensen kijken vaak binnen het bekende, binnen het vetrouwde, maar zijn niet geintereesseerd of staan niet snel open voor iets nieuws “generalisatie”. Het hokje in het grote hok staat voor ons eigen wereld in de gehele wereld. De herkenbaarheid tegen de absolute mogelijkheid. De dogma’s binnen de gehele wereld, alle mogelijkheid.

Net zoals de afbeelding van de man die balanceert op een bal. Men blijft vaak zo erg vansthouden aan de aangeleerde identiteit, dat ze niet zien de verschillen tussen mensen of groepen die ons aangeleerd worden in het niet vallen bij de vele overeenkomsten die we hebben. Van jongs af aan hebben geleerd om te leven binnen onze maatschappij, ook wel de bal waarop we balanceren. Zonder dat we het doorhebben dat we bovenop een vaste ondergrond, een vaste waarheid balamnceren, blijven we vasthouden aan de onstabiele factor in ons leven, de zekerheid, de herkenbaarheid. Stappen we er vanaf, dan opent de wereld zich naar hem of haar en blijkt dat de wereld waarop we vertrouwden en voor leefden een illusie bleek bij de echte waarheid die altijd al onder onze voeten aanwezig was. Alles wat ons niet scheid, maar juist verbindt.  Zolang we een leider boven ons nodig hebben, zullen we geleid worden, inplaats van dat we onszelf leiden.