2.5.2. de Frontale kwab, de poort naar eigen bewustzijn

Inleiding:

Positieve verandering kan op een versneld niveau worden gerealiseerd. Daarvoor kun je een techniek gebruiken die je voor even afstand laat nemen van het aangeleerde, veilige en vaak onbewust herhalende patronen. Je neemt plaats in de stoel van de observeerder, het bewuste, de mogelijkheid en een andere echte jij. Het is een techniek die ervoor zorgt dat je minder makkelijk wordt meegesleept met sterke emoties, opgelegde en aangeleerde regels en het blinde geloof in externe autoriteiten.

De identiteit is in essentie een plek van waaruit je de wereld kan verkennen, een fundament, een basis die je iets laat doen of niet. Tegelijkertijd bestaat er geen vaststaande jij of ik. De identiteit is een vorm die continue aan verandering onderhevig is. Onbewust door invloeden van buitenaf en bewust door je eigen invloed, je eigen keuze van binnenuit. Je bent vandaag niet meer de persoon, die je gister was. Je verandert continue.

Als identiteit niet iets is wat vaststaat, wat is dan wel ware identiteit? Dat is iets wat door opsomming van alle elementen in het boek meer duidelijk zal worden. Deze paragraaf is 1 van de onderdelen, die je meer inzicht zal geven in de mogelijkheden.

In dit stuk zal een bepaalde techniek je meer in contact brengt met jezelf, van waaruit je relatieve onderdelen van je identiteit kan doorzien en zo nodig kan aanpassen, voor jezelf en daarmee automatisch voor anderen.

Identiteit:

Aangeleerde identiteit is je naam, je geloof, je beroep, je voorkeur, je land, je cultuur, je gebruiken, dagelijkse planning en ga zo maar door. je echte identiteit is zoveel meer dan dat. Het is in essentie ideniteitsloos, je bent in 1 keer alles en alles is jou. Mogelijkheid is daarin een belangrijk woord. Gekozen wil, focus, de durf om te falen en verantwoordelijkheid belangrijke principes op weg naar welke mogelijkheid dan ook. Je hebt een geweldig lichaam gekregen die zich geheel aanpast naar wat jij wil of wat je geleerd is. Het is aan jou om de keuze te maken wat je ermee wil doen, welke richting je opgaat. Niets is fout zolang je anderen niet schaad.

De keuze maken om iets te doen wat niet is aangeleerd, is misschien nog wel het moeilijkste. Om dit makkelijker te maken kun je je richten op meditatie. Meditatie komt in vele vormen allemaal ontstaan vanuit een eigen ervaring. Het meditatieprincipe zal ik op neurologisch vlak uit gaan leggen. Hiermee wordt wetenschap en het “zweverige” idee van meditatie  samengebracht. Met als gevolg dat de theorie en de positieve werking van meditatie makkelijker begrepen geaccepteerd wordt en je als persoon sneller en effectiever meditatie toe kan passen. Welke vorm je van meditatie dan ook mag kiezen, dat is geheel aan jou en je persoonlijkheid.

Wat wordt er beschreven?

Om de werking van meditatie uit te leggen, zijn een aantal onderdelen nodig. Namelijk de hersenen en daarbij juist de hersendelen die bij meditatie sterker geactiveerd worden en een positieve ontwikkeling tot stand brengen. Na behandeling van dit onderdeel, zal ik de theorie over het brein doortrekken naar meditatie in de praktijk en de effectiviteit die het genereert voor jou als persoon. Beginnende met een basis introductie van meditatie en wat het doet met het brein. Ik zal daarbij ook een aantal vormen van meditatie beschrijven, die elk een eigen invloedCollegeCThersenen_fig4_hersenkwabben_anatomie.jpg op de beoefenende persoon heeft. Want meditatie heeft vele vormen. De ene vorm is meer effectief dan de ander. Elke vorm van meditatie heeft daarmee automatisch  zijn eigen uitwerking op jou en het brein.

 

Het brein en de frontale kwab:

De frontale kwab heeft een belangrijke functie voor jou als persoon. Het is mede verantwoordelijk voor het reguleren van je emoties en de lading die het heeft bij oude herinneringen en nieuwe ervaringen. Het wordt ook gezien als de plek van je eigen identiteit, controle en de heilige graal richting vergroot eigen bewustzijn en keuze.

De recente historie en toewijzing van eigenschappen aan dit hersendeel is op zich erg interessant. Waar ik eerder beschreef, hoe de 2 verschillende functies van het linker- en rechtdeel van het brein grotendeels zijn bepaalde door onderzoek van de neuro-wetenschapper Polte. Zal het verhaal over de frontale kwab en zijn toegewezen eigenschappen meer wenkbrauwen laten fronsen. Waar dhr. Moniz als uitvinder en dhr. Freeman als als de groot uitvoerder van de lobotomie er achter kwamen wat een mens zonder frontale kwab scheid van een mens die er wel 1 heeft. De lobotomie was in de jaren 40 iets wat mensen deels vrijwillig ondergingen, tegen allerlei psychische kwalen. Het bleek dat bij sommige patiënten de psychische klachten, waaronder depressie, schizofrenie, angsten, agressief gedrag verdwenen.

De procedure:

De dokter gaat met een priem via je oogkas naar binnen om via daar je voorste hersenen uit te wissen. Dit doet hij omdat de voorste hersenen via je hersenen het makkelijkste te bereiken zijn.

De dokter wiste daadwerkelijk iets uit, namelijk de hersencellen in het voorste gedeelte van je brein. Daarmee de eigenschappen die deze delen in je hersenen hebben. De dokter ging heen en weer als een ruitenwisser, waarmee je voorste hersenen kapot gemaakt werden. In eerste instantie leek het te werken bij patiënten. Patiënten werden rustiger en zelfs apatisch. De psychische klachten, waaronder stress verdwenen. Maar dat was niet het enige. De patiënten misten daarentegen in 1 keer ook iets anders. Een persoonlijkheid, een drang tot een vervullend leven. ze waren emotieloos, lusteloos.

Een voorbeeld van een fout gegane lobotomie is die van Rosemary Kennedy. Een zus van de latere president van Amerika, John F Kennedy. Rosemary kon niet goed meekomen met de rest van de familie op sociaal en intellectueel niveau. Vader Joe besliste dat een lobotomie de oplossing zou kunnen zijn. Rosemary heeft de Lobotomie ondergaan en is na die tijd haar leven lang opgenomen in een psychiatrische kliniek. De lobotomie had haar leven verwoest, een zelfstandig leven was voor haar niet meer mogelijk.

Dhr. Moniz heeft voor zijn lobotomien trouwens wel een nobelprijs gekregen. In die tijd was rust in de patiënt belangrijker dan de daadwerkelijke oplossing en het behoud van je frontale eigenschappen. Het werd in die tijd gezien als de oplossing. Achteraf zijn ze hier op teruggekomen. De lobotomie heeft ons wel een goed beeld opgeleverd over wat de frontale hersendelen in ons brein voor ons doen en wat we ermee kunnen.

Frontale kwab eigenschappen;

Mede door taal, informatieverspreiding, onze creativiteit, groepsgevoel, het goed gevormde lichaam, het complexe denken en de drang tot onderzoek van de wereld en ons zelf, kunnen we als mens in een korte tijd grote stappen maken in onze evolutie. Op zowel technologisch als persoonlijk vlak.

Op beide vlakken speelt de Frontale kwab een belangrijke rol. Juist omdat dit deel heel bepalend is voor je eigen keuze, creativiteit, het doelen stellen, de activiteit om te ondernemen, je zelfinzicht, het observeren, complex denken, taalvaardigheid en het reguleren en in balans brengen van je emoties. Het is dan ook een belangrijke indicatie van de eigenschappen die dit hersendeel herbergt in ons allemaal. Het wordt ook wel je eigen ik genoemd. De bewuste jij die samenwerkt met het onbewuste jij, het lichaam en de daarmee gepaarde automatismen.

Een sterk ontwikkelde frontale kwab is essentieel voor een eigen, sterke objectieve geest van de mens. Maar dat niet alleen. Het wordt ook gezien als de schakel tussen eigen bewustzijn (bewust) en het lichaamsbewustzijn (onbewust). Hoe meer je dit traint , hoe sterker je bewuste controle wordt over het hier en nu. Voor zover dat mogelijk is. Grijze massa blijkt bijvoorbeeld toe te nemen in dit deel van de hersenen, wanneer er bijvoorbeeld gemediteerd wordt. Maar daarover meer verderop in de paragraaf.

De frontale kwab: 

Positieve verandering komt niet door afgeleid te blijven en je te laten verleiden om zomaar aan de eisen van anderen te voldoen. Positieve verandering ontstaat als je afstand kan en durft te nemen van deze drangen en zonodig een eigen nieuwe weg op gaat. Buiten het bekende. Hierin spelen delen van de hersenen en vooral de frontale kwab een belangrijke rol.

Elke seconde worden er 10 miljoen nieuwe verbindingen in je brein aangemaakt. Elke seconde wordt je interne blauwdruk geupdate. De mate waarin dit gebeurd, is afhankelijk van je nieuw ontvangen kennis, het begrijpen hiervan en de actie die je daaruit voert.

Één van de filters die ik hier bedoel is er één die in het voorste deel van je brein zetelt en dat is de pre-frontale cortex. In het oosten van de wereld wordt al heel lang de pre-frontale cortex gezien als een belangrijk onderscheidend deel wat ons mens maakt. Door de eeuwen en eeuwen heen wordt er door monniken, yogi’s en andere geleerden gebruik gemaakt van dit deel in het brein, om innerlijk onderzoek naar de wereld te doen en zichzelf daarmee mentaal, lichamelijk, als spiritueel vrij te maken. De schakel tussen het bewustzijn en het lichaam.

De Oosterse meesters maken zoals geschreven, al langer gebruik van mogelijkheden om deze functie van ons bewustzijn verder te optimaliseren en te controleren.
De technieken die zij gebruiken, krijgen stap voor stap meer bekendheid in de westerse regionen.

Zij gebruiken meditatie technieken om zichzelf te observeren en daarmee in het hier en nu te komen. Dit kunnen zij doen door zich te focussen. Na focus ontstaat de afstand van de afleidende gedachten. De beelden die je een realiteit voorschetsen die er op dat moment helemaal niet is. Opvolgend neem je plaats in het NU, in de plek waar alles mogelijk is. De plek waar je op een meer objectieve manier naar jezelf, je gedachten en de waarheid kan kijken.

Hoe meer een meditator in het moment is, hoe sterker de frontale kwab geactiveerd is. Hoge activatie houdt in dat in dat deel van het brein sterke ontwikkelingen bezig zijn. Wat voor ontwikkelingen houd ik voor nu in het midden. Hoe meer activiteit, hoe groter je invloed op je hersenen. Hoe meer activiteit, hoe meer verandering tijdens de meditatie en daarbuiten.

Houdt hierbij altijd in gedachten hoe de onderdelen van de hersenen werken en wat voor invloed ze op jou en mij hebben. De neuronen, het actiepotentieel, neuronale netwerken, de constante updates die je brein elk moment van de tijd doet en daarmee de groei en ontwikkeling van jou en mij. Elk moment is een ontwikkeling, een groeimoment. In welke richting dit ook mag zijn. Jij kiest of laat voor jezelf kiezen.

“Een opvolging van fragmenten.”

In stappen van zelf onderzoek kunnen we via een bewust gekozen proces verandering doorvoeren die we willen, zonder sterk afgeleid te worden door allerlei gedachten. Maar dat niet alleen. De emotionele reactie op gedachten wordt ook stap voor stap verminderd, omdat in de meditatie-staat de pre/frontale cortex dominant geactiveerd wordt. Hierdoor is de persoon in kwestie minder bevattelijk/beinvloedbaar voor emotionele ladingen en kan daardoor rationeler reageren.

Mocht er een trauma zijn of een sterke emotionele lading bij een gebeurtenis, dan zul je dat bewuster ervaren en makkelijker een keuze kunnen maken of je het wel of niet wil confronteren. Dit geeft je de mogelijkheid om het makkelijker met of zonder hulp “blokkades” op lossen. Het is een groter bewust worden, wat een grotere groei tot gevolg heeft. Maar hierover meer in de paragraaf over EMDR. 6ec683b7f0c395e367f640343cc3a694.jpg

(Michelangelo, het jaar 1511, de schepping van Adam)

De innerlijke zoektocht.

De innerlijke zoektocht wordt vaak als een ver van ons bed show gezien, toch ondergaat iedereen dit proces. De 1 doet dit bewust en de ander onbewust. Bewust is zelf de leiding nemen, door kritisch onderzoek te durven doen naar jezelf en afstand te nemen van overtuigingen/verlangens en die van de wereld om je heen. Onbewust gebeurd door confrontatie met situaties die buiten je om of met je gebeuren. Confrontaties die je even uit je bekende automatische leven halen en je in het moment van NU zetten. Onbewuste acties schudden je vaak even wakker en kunnen een grote impact hebben.

Maar wat als je dit onbewuste proces al in kan zetten voordat het plaatsvindt. Dan hoe je niet af te wachten, maar neem je zelf al de stappen in de richting die je wil.

Onbewuste. De niet zelfgekozen verandering. 

Het veranderende onbewuste proces is voor het gemak in 2 belangrijke punten te beschrijven.

Punt 1, geloof in autoriteiten en de aangeleerde identiteit, 

is de staat waarin ieder mens leeft. Het aangeleerde geloof in een externe autoriteit boven jezelf. Het is het aangeleerde geloof in een religieuze autoriteit, een vorm van overheid, een cultuur, leefgewoontes en het naleven van bepaalde eisen vanuit de familie. Dit is de onbewuste, beperkende staat. Het beïnvloed dagelijks ons leven en probeert ons bij te sturen als we iets anders doen dan aangeleerd. Om hier zomaar afstand van te nemen is niet makkelijk. Hiervoor moeten stappen gemaakt worden. Veel mensen maken deze stappen niet. Verandering komt dan ook vaak pas op een intens moment in iemands leven. Dit kunnen positieve of negatieve momenten zijn.

Punt 2, het meemaken van intense momenten.

Dit kan bijvoorbeeld zijn, het verliefd worden op iemand die veel overeenkomsten heeft of juist erg verschillend is. Een intens moment kan ook een bericht zijn dat een geliefde, geliefd familielid of jezelf kanker of een andere ziekte heeft/hebt. Het overlijden van een familielid of vriend kan enorm intens zijn, een scheiding, verlies van werk, een eigen opgelegd druk leven of ongewild leven wat kan resulteren in een depressie of bijvoorbeeld burn-out.

Een laatste voorbeeld is een confrontatie met je geloofsinstelling door een mediabericht. Bijvoorbeeld het recente bericht over grootschalige pedofilie binnen de katholieke kerk. Maar meer daarover in hoofdstuk 5.

Je kan door 1 van de beschreven situaties eens in de zoveel tijd, in volle confrontatie met jezelf en waarheid te komen. Het cognitieve dissonantie principe wat in dit geval overruled wordt.

“Wie ben ik, is hetgeen ik nu doe wel wat ik echt wil, wat zou ik doen als echt alles mogelijk is, het leven is nu en ik wil het volledig leven. “Met als mogelijk bijgevolg dat je in het intense moment ruimte krijgt voor een nieuw inzicht, een nieuwe richting opgaat en kijk krijgt op de wereld, maar ook gepaard gaande met liefde, mogelijke boosheid, zware depressieve momenten, onnodige angsten, verdriet, confrontaties, maar uiteindelijk ook (blijvende) groei.

Een moment van ziekte, overlijden en verliefdheid kan bij heel veel mensen  een inzicht geven dat we moeten genieten van het leven, dat we meer moeten kiezen voor hetgeen we echt willen en ons niet moeten laten leiden door maatschappelijke druk.

“Depressie’s bouwen de oude identiteit deels af en geeft ruimte voor een nieuwe jij. Een vorm van reset. Als je de problemen niet oplost blijft de depressie of val je er op den duur weer in terug. Alles is een proces. Onbewust onderga je, bewust kies je. Los je het niet op? dan achtervolgt het je en beperkt je”

Bewuste route:

De bewuste route is zelfgekozen, waar je je angsten en onwaarheden van je aangeleerde identiteit en de wereld onder ogen komt. Je observeert ze en maakt een keuze. Niet onderzoeken en in herhaling blijven waar je nu bent of op onderzoek gaan, overwinnen en groeien.

Groei vindt via de bewuste route veel sneller en op een rustiger basis plaats. Het overkomt je niet, maar je kiest ervoor. Je neemt het heft in handen. Je durft de confrontatie met het aangeleerde aan te gaan, door middel van de de wil om te kijken wat echt waar is en wat niet. Het is de waarheid laten prefereren boven illusie en kritisch naar de wereld en jezelf te durven kijken. Ook wel het in lijn komen met de waarheid en mogelijkheid waarin je leeft.

Objectieve realiteit is dan ook een staat van de wereld, die altijd aanwezig is. Je hoeft er alleen maar op in te tunen, door momenten van afstand te nemen. Uit hersenscans komt naar voren dat bij een goede focus beide breinhelften in balans raken. Naast dat beide breindelen in balans raken en met elkaar communiceren, is de pre-frontale cortex sterk geactiveerd.

Mensen die in meditatie gaan, geven vaak aan dat ze niet zo makkelijk meer afgeleid worden door hun gedachten, dat emoties minder sterke invloed hebben en ze makkelijker keuzes lijken te maken in het leven. Dat zij dit ervaren is niet vreemd. De pre-frontale cortex heeft zoals eerder beschreven bepaalde eigenschappen die ons uniek maken als mens. Bij hoge activatie zullen juist deze eigenschappen het meest actief zijn.

Meditatie:

Meditatie is een goede manier om jezelf meer naar voren te laten komen en het oude en aangeleerde op de achtergrond te brengen. Hiervoor kan bijvoorbeeld een vorm van stiltemeditatie worden ingezet, 1 die uit onderzoek gebleken, een hele goede invloed heeft op jezelf en de ontwikkeling van je hersenen. Uit neurologisch onderzoek is gebleken, dat tijdens deze vorm van meditatie de hersenactiviteit in de pre-frontale cortex exponentieel toe neemt. Dit komt doordat andere delen van het brein op dat moment niet van belang zijn. Je hersenactiviteit wordt tijdens de meditatie verlegd.

“Realiseer dat met elke vorm van actie of in-actie een deel in je brein geactiveerd wordt. Wil je groots worden in een bepaalde richting? Dan is het belangrijk om je focus zo sterk mogelijk te leggen op de onderdelen die van belang zijn om die grootsheid te bereiken. In meditatie of buiten meditatie. Elk moment definieert wat je stap voor stap gaat worden.”

Punt 1, :

Het zichtgedeelte, hoorgedeelte, het voelgedeelte, het proefgedeelte, het reukgedeelte en het gedachten gedeelte (automatisme), zijn steeds minder en minder geactiveerd. Dit is ook logisch. De informatie en prikkels vanuit de meditation-for-the-aging-brain.jpgexterne wereld neemt af en je zintuigen zijn daarom van ondergeschikter belang op dat moment.

De interne wereld daarentegen wordt juist actiever. Gedachtes beginnen meer en meer op je af te komen. Als je met de gedachte meegaat, zul je afdwalen in die wereld. Je planning voor de volgende dag, je angsten, je lusten. Allemaal gedachtes die je proberen te beinvloeden en af te lijden. Je onbewuste en aangeleerde jij wat probeert jou te leiden in een voor hun gewenste richting.

Realiseer je dat dit vaak in meditatiestand geobserveerd wordt en ervaren, maar dat deze gedachtes de hele dag door jou en mij beinvloeden. De hele dag hebben de gedachten een sturend effect.

De meeste mensen die niet mediteren zullen in eerste instantie moeite hebben om niet mee te gaan met gedachten of beelden. Als je dat al niet kan in meditatie, kun je dit ook niet buiten meditatie. De invloed van gedachten en sturingen vanuit je aangeleerde zelf, zal buiten meditatie nog sterker zijn.

Punt 2 uitgelegd:

Goede beoefening van meditatie sluit de opkomende gedachtes deels af, door afstand te nemen of een focus ergens anders op te leggen. Op dat moment wordt jouw hersencapaciteit verdeeld over andere delen van het brein. De capaciteit die je gebruikte om je neer te zetten in de externe wereld, wordt tijdens het rust moment beschikbaar om anders ingezet te worden. In dit geval voor meditatieve doeleinden. De mate aan beschikbare hersencapaciteit per seconde, neemt bij het geen aandacht besteden aan opkomende gedachtes en externe input toe in de pre-frontale cortex. Deze capaciteit kan gebruikt worden voor interne ontwikkelingen, waaronder zelfonderzoek, creëren van rust, regulering van emoties, visualiseren, inzichten, onder ogen komen van angsten en het kritisch bekijken en onderzoeken van aangenomen gedachtes of herinneringen.

Het genoemde zelfonderzoek gebeurd in de observatie stand. Ook wel de 3e persoon genoemd. Deze stand geeft een belangrijk feit weer. Namelijk dat je in essentie je gedachten en herinneringen niet bent. Gedachten en herinneringen zijn een referentiekader, van waaruit je de wereld waarneemt. Op het moment van meditatie en de observatiestand, ben jij de persoon die dit referentiekader bekijkt. Je bent zoals vaak gezegd het bewustzijn, de ziel. In deze meditatie observatiestaat, ben je aanwezigheid en neem je afstand van je mentale en lichamelijke automatismen. Iets wat in eerste instantie tijdens de meditatie gebeurd, maar in de loop der tijd ook toegepast kan worden buiten meditatieve momenten.

Waarom is meditatie daarvoor zo handig?

Vaak kan je normaal gesproken, door afleiding en dagelijkse drukte, geen verder onderzoek doen. Gedachtes en herhalingspatronen van je leven nemen in die tijd het heft maar al te vaak in handen. Tijdens de meditatie daarentegen, keer je dit proces om. Je gaat vanuit een relaxte en onafhankelijke staat, de gedachtes bekijken en de aanwezige emoties onderzoeken op waarheid en daarmee automatisch reguleren of te wel herschikken. Dit kan omdat je vanuit de 3e persoon jezelf en alles wat je leven inhoudt vrijer bekijkt en onderzoekt.

Het proces:

Het begint vaak zo. Als je rustig gaat zitten en je doet je ogen dicht, dan zullen binnen een paar seconden gedachtes opkomen, die je proberen te beïnvloeden en afleiden. Hier treed ook direct de innerlijke emotionele thermostaat in. Die probeert de aangeleerde identiteit in stand te houden. Ze proberen je te sturen in een door hun gekozen vaak bekende richting. Dit is de automatisme en vaak aangeleerde identiteit. Het lichaam wat meester is gemaakt over de geest. Dit is in veel gevallen een vast gegeven. Zoals eerder beschreven houdt deze automatisme van regelmaat en herkenning. Deze gedachtes kunnen dagelijkse beslommeringen zijn, maar ook bijvoorbeeld allerlei verlangens en angsten. Zij komen tijdens meditatie en rust in allerlei vormen binnen en proberen je te beïnvloeden. Geef je hieraan toe? dan ben je op dat moment niets meer dan een gestuurd persoon. De gedachte heeft je. Pas op het moment dat je weer je focus toepast en je ten tijde van de meditatie weer richt op hetgeen je zelf wil, zal stap voor stap het proces van zelfontwikkeling in een stroomversnelling plaatsvinden. Er kan dan makkelijker afgestapt worden van de bekende wegen, waardoor eigen onderzoek en objectief bewustzijn toegelaten wordt en de aangeleerde identiteit niet meer als volkomen absolute waarheid wordt gezien. Het echte ik krijgt meer ruimte om invloed uit te oefenen.

Dit wil niet zeggen dat de aangeleerde identiteit niet juist is. In de meditatie stand kun je in het hier en nu kijken wat juist is en wat niet. Want de aangeleerde identiteit is een deel van je en geeft je een basis van waaruit je de wereld ervaart. Het is dan ook van belang om deze aan de ene kant te accepteren zoals deze is en aan de andere kant te durven onderzoeken. Afstand nemen is daarin de sleutel.

Meditatie zorgt er alleen voor dat je een ander deel van jezelf toelaat, waardoor de aangeleerde identiteit zonodig aangepast kan worden op plekken, die niet goed voor jezelf en anderen zijn.

Reflectie interne wereld naar externe in stappen:

Wat je tijdens de meditatie toepast en ervaart, zal langzamerhand steeds vaker in de vaak afleidende en drukke buitenwereld toegepast kunnen worden. De ruimte en observatie stand geldt op dat moment niet alleen meer voor de meditatiemomenten, maar ook voor de momenten en ervaringen in de buitenwereld. Het is een reflectie. Het principe van correspondentie: Zo binnen zo buiten.

Hoe vaker en hoe langer je het doet, hoe sterker je hersenen zich in die gebieden ontwikkelen. Daarmee zal je interne wereld niet alleen veranderen maar ook je externe.

“Wat intern gebeurd, heeft zijn reflectie in de buitenwereld”

pink-1635387_960_720.jpg

Realiteit en fictie: 

Realiteit en fictie zijn soms moeilijk te onderscheiden. Alles wat via je 5 zintuigen binnenkomt wordt verwerkt in je brein en geeft je een presentatie van de wereld om je heen. Dit gebeurd niet alleen met informatie van de 5 zintuigen, maar ook wanneer je droomt of gewoon je ogen dicht doet en er een gedachte opkomt.

Er worden in je hersenen continue beelden aangemaakt. Je hersenen maken dan in essentie ook weinig onderscheid tussen realiteit en fictie. Een droom of gedachte kan vaak levensecht voelen.

Denk maar eens aan iets wat je heel lekker vindt.

Je gedachten gaan spelen en je lichaam is zich aannachtmerrie.jpg het klaarmaken om datgeen te doen wat je graag wil en wat interessant en lekker lijkt. Het maakt niet uit waar je nu aan denkt. Je lichaam reageert direct. Hormonen worden aangemaakt en je lichaam maakt zich klaar om zijn/haar actie uit te voeren. Dit heeft betrekking op alles, een aantal voorbeelden zijn lekker eten en speeksel aanmaak, sexuele gedachte en opgewonden raken, een gedachte aan een grappige situatie uit het verleden en je krijgt een lach op je gezicht. Daarvoor hoeft het niet eens echt te gebeuren. Je ervaart het alsof het nu ook echt gebeurd. Alles speelt zich af in je hoofd. Het is een mindfuck.

Dit principe  geldt precies hetzelfde bij iets negatiefs.
Geef je de gedachte te veel waarde en zogenoemde kracht, dan zal wederom een proces in je lichaam in werking worden gezet om te reageren. Of het nou een reëel gevaar is of een illusie. Dit negatieve is een reflectie van wie je op dat moment bent of waar je tegenaan loopt. Het negatieve kan heel erg inzichtelijk zijn als je het observeert en tegelijkertijd als je er te veel in meegaat tegen je werken. Stress ontstaat dan op de meest onlogische momenten. Het pakt je, zonder dat je controle hebt. Angsten beïnvloeden je en zorgen ervoor dat je in veilige situaties juist onveilig voelt.

Bij meditatie neem je afstand van de gedachtes en beoordeel je deze. Met elke observerende blik kan er een verandering worden toegepast en echt van nep worden onderscheiden. Maar dat niet alleen. Juist omdat de frontale kwab van je brein sterk geactiveerd is, zorgt de meditatie ervoor dat negatieve emotionele ladingen van gedachten en herinneringen afneemt. Er ontstaat meer inzicht, begrip en meer balans. Helemaal als het in de externe wereld wordt toegepast. Het principe van de trivium. Ontvang informatie, begrijp het en voer daarop de juiste actie uit. Pas bij het uitvoeren zal het een sterke afdruk krijgen in je brein, tot die tijd blijft het door je hoofd zwerven.

Er zijn onderzoeken bij kinderen gedaan. Waar meditatie is voorgesteld, voor het brengen van meer rust en controle. Uit deze onderzoeken bleek dat de drukte van het kind afnam en de emotionele stemmingswisselingen een stuk verminderden. Ook zijn er onderzoeken gedaan (silence your mind, aanrader(bron)) naar kinderen met epileptische aanvallen. Het bleek dat de vorm van stilte meditatie, zorgde voor een significante vermindering van de aanvallen. Tijdens de stilte meditatie wordt er een staat van balans gecreëerd in de hersenen. Beide hersendelen hebben een gelijke hersenactiviteit en communiceren met elkaar. Dit kan de positieve ontwikkelingen verklaren.

“Alles is mentaal en begint bij een voor je genomen of zelf gekozen actie.”

Vormen van meditatie:

Ik zal op neurologisch gebied in het kort 4 meditatiesoorten beschrijven, die allen hun eigen invloed hebben op de hersenen en jezelf als persoon.

Er zijn zoveel verschillende vormen van meditaties, waarvan ik er hieronder een aantal zal bespreken. Eigen onderzoek en intuïtie zijn belangrijke factoren. Niemand is precies hetzelfde en heeft zijn eigen voorkeur. De ene meditatie past meer bij een persoon dan de ander. Ik zal hier verderop in het boek nog op ingaan. Voor nu is het van belang, om een aantal vormen in de basis te beschrijven. Ter introductie.

moon-1815984_960_720.jpg

Focus meditatie:

De meditatie gericht op mantra’s, het focussen op objecten. Waar het van belang is om een object voor je te zien of bijvoorbeeld te richten op je in- en uitademing. De focus blijf je vasthouden en richten op hetzelfde.

Deze vorm van meditatie geeft je de mogelijkheid om je focus te versterken en de afleiding in de vorm van gedachtes tegen te houden. Bij deze vorm van meditatie is versterkte hersenactiviteit gevonden in de Frontale kwab en het parietele systeem van je hersenen. Het parietele deel van je hersenen is gericht op het lichaam en gevoel. Je staat dan ook in contact met het lichaam. Hersenonderzoek heeft aangetoond dat het effect van focusmeditatie verkort aanwezig blijft.

Wim Hof is een mooi voorbeeld van iemand die een vorm van focus meditatie gebruikt. Uit eigen woorden, richt hij zich tijdens zijn ijskoude expedities op zijn ademhaling en brengt zichzelf in een bewust gekozen staat, om op die manier de kou te kunnen trotseren en ziektes tegen te gaan. Wat Wim Hof doet is wetenschappelijk bewezen. Zijn manier van meditatie is er 1 die je als persoon in het het hier en nu zet. Hij heeft een manier gevonden om de kou te trotseren en krachtig in het leven te staan zoals weinigen of wellicht geen hem in de bekende historie is voorgegaan. Zoals hij zelf aangeeft is het kennis die we verloren zijn. Waarvan hij een deel weer teruggevonden heeft. Info over Wim Hof is via verschillende kanalen te vinden.

“De mens heeft meer capaciteiten dan die we nu voor mogelijk houden”

Mindfulness:

Is een vorm van meditatie waarbij je meer in aandacht gaat leven. Meer in aandacht met jezelf, je lichaam en de wereld om je heen. Het is een vorm van focus meditatie, waarmee gericht wordt op het hier en nu. Dit richten kan op van alles om je heen. Mindfulness wordt ook toegepast bij het observeren van objecten om je heen en ze te zien op allerlei verschillende manieren. Bijvoorbeeld in functie, structuur, kleur, opbouw.

Je wordt je gewaar van de wereld om je heen en probeert de details te zien, maar ook het grote geheel. Om te zien wat alles met elkaar verbindt en wat alles van elkaar onderscheid.

Mindfulness kan ook staan voor onderzoek, waarbij je aanwezig bent bij iets groots of iets heel kleins. De focus zorgt ervoor dat je aanwezig bent in het moment en tegelijkertijd leert van je observatie van de wereld om je heen. Het kan zowel met de ogen open, als de ogen dicht uitgevoerd worden.

“Ik dacht te weten wat een boom precies doet en is. Maar hoe meer ik er naar keek en hoe langer ik erbij stilstond, hoe meer en meer vragen ik kreeg. Hoe meer ik alles om me heen beter leerde begrijpen.”  

De Mentale stilte techniek:

Tijdens deze meditatie is het doel mentale stilte te bereiken. Mentale stilte wordt bereikt als de gedachtes die opkomen geen invloed meer uitoefenen en jij tijdens de sessie in stilte verkeerd. Je neemt afstand van de actieve geest, laat je niet meer beïnvloeden door het oude en omarmt het hier en nu. Tijdens deze meditatie laat de pre-frontale cortex en het limbische systeem een sterke hersenactiviteit zien (Dr. Ramesh Manocha, Silence your Mind). De interactie tussen deze hersendelen zorgt zoals eerder beschreven voor een belangrijk deel van onze emoties, ons denken, creativiteit, zelf inzicht en actief ondernemen.

Juist in dit deel wordt tijdens de meditatie versterkte hersenactiviteit gemeten door onderzoekers. Dat houdt in dat er in die delen versterkte MeditationScan.jpginformatieverwerking plaatsvond en daarmee herschikking van de verbindingen op die plek. Tijdens deze meditatie neem je afstand van het mentale onbewuste verkeer en van het lichaam. Beiden zijn onbewuste automatismen. Door hiervan afstand te nemen, neem je plek op de observeerders stoel. Op het moment dat je dat hebt bereikt, realiseer je je dat de identiteit die je hebt, gebaseerd is op vaak aangeleerde gedachtes en overtuigingen.

Het begint met een moment van stilte en tegelijkertijd aanwezigheid in een tijdloosheid, die niet beïnvloed wordt door aangeleerde ritmes en automatismen. Maar die vrij is van eerder ervaren grenzen van het bekende.

Tijdens de meditatie kun je drie dingen doen.

Stilte:

Je kan je volledig richten op de stilte en je gedachtes en overtuigingen voorbij laten gaan en geen aandacht aan ze besteden. Zo vergroot je de ruimte waarin je verkeert. Dat is de meditatie in de vorm van stilte. Waar de beperkingen verdwijnen en er volop ruimte is om buiten de structuur te gaan, buiten het bekende.

Onderzoek:

In de staat van stilte kan je ook kiezen om op onderzoek te gaan. Opkomende of opgerakelde gedachtes en overtuigingen kunnen dan onderzocht worden. Je bekijkt ze en ziet ze voor je, zonder deze geloof of kracht te geven. De kracht zit hem in het blijven observeren en de gedachtes of overtuigingen te zien zoals ze zijn. Je bent alleen de observeerder en onderzoeker. Je leert sturen, in plaats van gestuurd worden. Kritisch te kijken naar wat juist voelt en wat niet en waarom dat zo is.

Visualiseren

Als derde heb je de vorm waarin je in de stilte verkeerd (mentale stilte) en waar je via eigen gekozen gedachtes, motivatie en doel een visualisatie creëert. Het positief denken of law of attraction. Je visualiseert jezelf een doel of een staat van wat je graag wil. Door hier sterk op te visualiseren creër je mentaal de mogelijkheid om de objecten, mensen of staten van wat je uiteindelijk wil aan te trekken.

Dit kun je ook doen buiten meditatie. Wat zijn effect heeft. Maar in meditatie is de focus zoveel sterker, dat dit veel meer effect heeft.

Korte uitleg: het is het principe van focus. Waar jeje op focust trek je aan. Mede door meditatie kan je een state of mind creëren waarmee je hetgeen aantrekt wat je nodig hebt of wil. Het komt nooit in de precieze vorm zoals je het in gedachten hebt, maar het komt tot je zoals je het wil en zover je het aan kan.

Alles is mentaal. Het is de vraag of jijzelf de stuurman of vrouw bent of dat het aangeleerde automatisme dit is. In de 1 ben je afhankelijk en in essentie slaaf, in de ander ben je meester en vrij om te kiezen.

Aan jou de keus. Alles is mentaal. Een gekozen gedachte en sterk geloof hierin, kan een state of being creëren.

Bij alle 3 de vormen ondergaan je hersenen een eigen ontwikkeling. Het is je eigen perceptie meer in lijn brengen met de realiteit. Dit weten en kennen van de realiteit zit ingebouwd. Dus het is niet zo dat je iets zelf moet vormen. Alle antwoorden zijn er altijd al geweest en zullen er altijd zijn. Het is jezelf in lijn brengen met de realiteit, wat je oplevert wat je wil. Dat is het grote verschil. Meditatie is dan ook een middel om dit bewerkstelligen. In de komende paragraaf en hoofdstukken wordt verder informatie gegeven over de basis van de wereld en tegelijkertijd de verschillende geaccepteerde relatieve percepties van de mens, in de vorm van verschillende culturen, tradities, leidingsvormen, religies.

“Elk moment heb je een keus, ieder is daarmee verantwoordelijk voor zijn eigen leven. De rest kan alleen een gids zijn en je ondersteunen, wanneer je het nodig hebt.”

Hersenonderzoek en meditatie: 

Elk van de beschreven meditaties heeft zijn nodige invloed op je brein. Je hersendelen vertonen tijdens de meditaties een geheel andere activiteit. Hersenscans van getrainde mediteerders van de mentale stilte techniek (optie 3) tonen een hele sterke verandering aan. Er ontstaat een gehele shift in de hersenen. Waar tijdens het normale leven de temporale en occiptale delen van het brein, het gehoor en zicht geactiveerd waren. Was hiervan tijdens de meditatie geheel geen sprake meer. Terwijl de mediteerder langzamerhand de mentale stilte tot stand liet komen, zag men op de computer een gehele verandering van brein activiteit. In stappen werd een gebalanceerde hersenstaat bereikt, waar juist de pre-frontale cortex en het limbische deel van het brein oplichtte. Dat niet alleen, er werdt ook een verhoogde activiteit van theta en alpha hersengolven gemeten. Deze hersengolven worden in verband gebracht met emotionele verwerking en focus. Het zijn hersengolven die tijdens meditatie meditation-changes-brain-10-638.jpgmogelijk via de limbische en pre-frontale verbindingen tot stand komen. Het zorgt mede voor de regulering van herinneringen en de emotionele lading die zij bij zich dragen.

Vernieuwing is daardoor continue een feit en zal door en doorgaan om je interne blauwdruk te vernieuwen en aan te passen. Waardoor je groeit richting het goede of foute.

Onze wereld is opgebouwd in polariteit. Goed en kwaad zijn aan de orde van de dag. Verandering ook. Wat de wereld en wijzelf nu zijn, zijn we morgen niet meer. Elk moment is een kans tot groei en verbetering van onszelf en de wereld om ons heen op welk vlak dan ook. Elk moment is een afdruk in de tijd, die als we terugkijken bepalen wat we gedaan hebben voor onszelf en de mensen om ons heen.

Moeilijkheid van meditatie:

Terugkomend op de moeilijkheid van meditatie, is het zo dat je lichaam en mind een bepaalde staat gewend is. Dit is over de jaren zo geconditioneerd. Op het moment dat je dit in een shift (meditatie) probeert aan te passen, zal dit niet zonder slag of stoot gebeuren. Er zullen tijdens de sessies van allerlei gedachtes op je los gelaten worden, van rustige afleidingen tot sterke angsten. Allemaal omdat je lichaam een bepaalde staat gewend is, een bepaald persoon die geleerd is hoe hij of zij het beste kan overleven in de vroegere gezinssituatie en later in het volwassen leven. Gedachtes zullen tijdens de meditatie in je opkomen om je af te leiden van het punt wat je wil bereiken, de plek van eigen bewustzijn en aanwezigheid.

Door een sterke wil/drive en motivatie zal er een staat van het hier en nu worden bereikt en een eigen aanpassing van het brein worden bewerkstelligd en daarmee je plaats in de wereld. Laat het niet zo ver komen dat crisis momenten nodig zijn om op onderzoek uit te gaan. Leer jezelf kennen.

“know thyself”

Groepsessie meditatie: 

Bovenstaande meditatiemogelijkheden zullen in het begin niet makkelijk zijn. Het zal eerst zoals vaker aangegeven een gevecht zijn met de oude geconditioneerde identiteit. In het boek Silence Your Mind wordt aangegeven dat door groepssessies iemand sneller in de beoogde staat terecht komt. Ik ben het hier persoonlijk mee eens, tegelijkertijd is zelf onderzoek cruciaal om je eigen vrijheid te creëren. Groepslessen en geleidde meditaties, worden geleid en met het woord geleid gaat het dan naar mijn mening en ervaring ook deels de mist in. Deze sessie’s dienen in mijn ogen alleen maar als gids/advies te fungeren en niet als de enige manier voor persoonlijke groei. Juist de momenten dat je alleen bent, kom je de grootste confrontatie met jezelf tegen en is dat alle energie waard.

Iedereen is ook anders en heeft een eigen voorkeur. Wat bij de 1 past, past bij de ander niet.

Intro naar de volgende paragraaf:

Dit was het een na laatste onderdeel van het hoofdstuk. In de komende paragraaf zal een korte introductie gegeven worden van de Trivium. Een basistechniek die door hogere kringen in de maatschappij wordt gebruikt en aangeleerd, om de realiteit juist en makkelijker te ontcijferen. Dit geeft hen een streep voor op de mensen die niet op de hoogte zijn van deze techniek. Een verschil tussen “de Elite” en de “gewone man”. Daarom hoofdstuk 3, een introductie van de Trivium. Die de realiteit makkelijker laat ontcijferen. De trivium is toepasbaar op elk vlak in je leven. Wat je ook wil leren.

“De basis blijft hetzelfde, het enige verschil zijn de details.”

evolution-of-the-trivium.png

Van simpel naar ingewikkeld. Waar de basis alles met elkaar verbind. Gelijke fractals in kleine of grote getallen, in simpele naar ingewikkelde vormen. In de basis hetzelfde.

 

 

Metaforisch bewust/onbewust:

Spiritueel gezien wordt door onderdrukkende en gemodelleerde opvoeding, de innerlijke vlam steeds verder gedoofd. Waar de innerlijke vlam staat voor het eigen bewustzijn, de ziel. Hierdoor krijgt de aangeleerde en automatische identiteit die een beperkte perceptie heeft, meer macht. De onderdrukte vlam moet dan ook aan kracht winnen, om weer controle te krijgen over het leven. Zonder eigen controle, ben je niet meer dan een slaaf van je aangeleerde gedachten, in de vorm van voorkeuren en angsten. Spiritualiteit is een onderdeel van het menselijk leven, die een essentie is van het eigen bewustzijn. Die door training de vlam van eigen bewustzijn sterker en sterker laat branden. (alles is in vibratie en is in de kern energie, principe hoofdstuk 4).