2.5.3. Introductie Trivium

God creëerde geen rechtvaardigheid, want dat zijn concepten van de mens, eerder creëerde hij waarheid en onwaarheid, waarheid is alles wat het AL creëert, onwaarheid is alles wat de mens creëert, in zijn eigen gedachten en hoofd, wat niet in lijn licht met waarheid.`

Introductie in de trivium

In de vorige paragrafen heb ik het gehad over onze hersenen, aangeleerde realiteit en illusie. Iedereen heeft een aangeleerde identiteit, waarvan de 1 meer in lijn ligt met realiteit, dan de ander. Maar hoe scheid je illusie van realiteit? Hoe zorg je ervoor dat de afwijkende percepties op de wereld meer in lijn ligt met, de basis, de waarheid, dan op onwaarheid? Hiervoor is een manier nodig die werkt via de wegen van logica en objectiviteit. Zonder dat element is kritisch denken moeilijker om door de bulk van informatie, het juiste te filteren.

Wat is een goede manier om informatie te ontcijferen?

De Trivium:

De trivium is een onderdeel van de 7 liberale kunsten. Die bij meesterschap van deze kunsten een zo groot mogelijke vrijheid en rede biedt aan de beoefenaar. Deze kunsten stammen al uit de tijd van Aristotle en Plato en vinden hun roots ver voor hun tijd. De 7 vrije kunsten bestaan uit de trivium en de quadrivium. De trivium is in essentie de basis, van waaruit pas de quadrivium goed begrepen en onderzocht kan worden.

De trivium is een logische ontcijfering van de realiteit, die zogezegd de ingang biedt naar welke kunst dan ook. Het is de basis van waaruit iets in deze wereld begrepen en uitgevoerd kan worden. Want de manier waarop je iets leert is vastgelegd in een basis. Een algoritme die op elk werk/sport/levensgebied werkt. Het is de manier waarop we informatie oppikken, de manier waarop we het kunnen ontcijferen en de actie die we daarop ondernemen. Het proces is universeel voor ons als mens. Het is de basis waardoor we iets kunnen leren. Door dit te begrijpen, zul je makkelijker ergens in kunnen stappen, het kunnen begrijpen en het blijven ontwikkelen. Want je snapt waarom er ontwikkeling is, hoe er ontwikkeling, wat de voorwaardes zijn en wat jij moet doen. Het volhouden van iets en het bereiken van wat iemand wil wordt door realisatie van dit mechanisme makkelijker.

Mijn eigen ervaring en de ervaring van mensen in mijn omgeving zal ik onderaan deze paragraaf beschrijven.  

Want je weet waar je moet beginnen, waar je op moet letten en ziet de gemeenschappelijkheid van alles, waardoor de kennis en het begrip er is, van dezelfde opbouw bij elke kunst, beroep of fylosofie. Want 345-tools-of-knowing_smalles heeft eenzelfde basis en opbouw, ondanks de vele verschillende uitingen en expressies. Het doorzien hiervan is noodzakelijk om te doorzien, te begrijpen en te snappen, waardoor je acties meer en meer in lijn komen met wat je wil en het een stuk makkelijker wordt om te manoeuvreren in de wereld, door nieuwe vaardigheden makkelijker te leren en op te pakken.  

learning is the process of establishing order over chaos, or transmuting chaos into order, using the three steps of the trivium” 

De trivium bestaat uit drie delen, het grammar (grammatica) deel, het logic deel (logica) en rhetoric deel(de rede/communicatie). Ook wel knowledge, understanding en wisdom genoemd. Als metafoor voor hetzelfde is de manier waarop een computer in de basis werkt.

Informatie komt via het gebruik van de muis en het toetsenbord binnen, deze wordt verwerkt door de aanwezige processor en vormt daarop een uiting naar de buitenwereld via het beeldscherm. Hoe deze informatie gepresenteerd wordt en wat er gepresenteerd wordt aan de buitenwereld ligt dus aan de informatie die je ontvangt, de manier waarop deze informatie wordt verwerkt door de interne processor, de aanwezige software en de kracht van de “virusscanners”. 

De computer zal alles in zijn macht doen om het op zijn eigen manier zo goed mogelijk te begrijpen en jou een beeld te geven. Mochten de virusscanners niet goed werken? Dan is er een kans dat de computer vertraagd, programma’s niet goed werken, computers onder controle staan van anderen of niet bruikbaar meer zijn. 

Hoe dit op een meest logische manier kan worden uitgevoerd leer je met de Trivium, die een stapsgewijze manier heeft van realiteits ontcijfering. Ik zal in dit boek niet te diep in gaan op de Trivium. Ondanks dat ik de informatie van groot belang vindt, kan ik het onderwerp niet zijn waarde en ruimte geven die het verdiend. Om die reden ga je in dit boek delen ervan terugzien in bepaalde hoofdstukken. Waaronder hoofdstuk 3, met betrekking tot de basis (genus) en de uitingen (subjecten). Waar gemeenschappelijkheid van subjecten en tegelijkertijd onderscheidende factoren worden behandeld. Daarnaast komt in hoofdstuk 5 een belangrijk punt naar voren die ons beïnvloed, de kracht van de drogredenen naar voren. Allemaal om informatie te bieden die zo nodig, meer inzicht biedt in de realiteit en on-realiteit.   

Dus er komen een aantal elementen van de Trivium naar voren in het boek, maar voor verder onderzoek van dit essentiële deel, wil ik je doorverwijzen naar de site www.triviumeducation.com of de link op mijn site blouw-druk.nl van Mark Passio. Daar wordt op een gestructureerde en uitgebreide manier de Trivium behandeld. Ik raad het ten zeerste aan. Helemaal wegens de zeer duidelijke manier, waarop de nodige informatie wordt gedeeld met het publiek. 

 

Eigen ervaring:

De trivium pas ik toe op eigenlijk alles om mij heen. Hoe meer ik mij ingelezen heb in het element, hoe meer ik mezelf ben gaan begrijpen als de capaciteiten die ik heb. Maar dat niet alleen, ik heb ook in kunnen zien dat kwaliteiten die er nu niet zijn, geleerd kunnen worden. Geleerd kunnen worden in een stapsgewijs proces. Het heeft tijd nodig om iets nieuws te leren. Elk nieuw beroep, elke nieuwe sport, elk nieuw idee, heeft eigen termen, heeft eigen werkwijzes, eigen taken, eigen doelen en behoeftes. Dit kun je niet in 1 keer leren. Door vallen en opstaan wordt jeje bewuster wat belangrijk is, hoe je werk moet verrichten, welke termen er gebruikt worden, wat het hogere doel is en hoe jeje taken juist uit moet voeren.

Als voorbeeld heb ik mijn groei in muziek en sport:

8 jaar geleden ben ik zelf gestart met het leren van gitaarspelen. Ik heb een gitaar gekocht, ik heb boeken van mijn vader geleend en ben thuis zelf aan de slag gegaan om gitaar te leren. In het begin lees je de noten, de toonladder en zie je op papier wat je op je gitaar aan moet slaan. Maar begrijpen doe je het nog niet. Het is nieuw. Langzamerhand laat je geluid uit je gitaar komen. Een noot voor noot in een onregelmatig ritme. Een logische melodie is er niet. Sinterklaas kapoentje is nog niet te horen.

Dit komt omdat er een nieuwe vaardigheid geleerd gaat worden. Nieuwe informatie, grammar, komt bij je binnen via je zintuigen. De woorden op het papier, de aanrakingen van de snaren, het geluid wat via de klankkast tot je komt. Alles is nieuw. Je probeert te begrijpen wat er op het papier staat, maar het lukt niet gelijk. Een dag later en een dag later pak ik weer mijn gitaar en ga aan de slag, opeens begint er over een paar noten een melodie te ontstaan. Iets wat ik eergister nog niet kon, is blijkbaar door mijn hersenen opgepikt, verwerkt en geeft mij nu de mogelijkheid om iets te maken wat op de melodie lijkt die ik zoek. Ik merk een kleine groei. Door de weken en maanden heen, ga ik door de boeken heen. Spelen wordt met de dag makkelijker. Toch zijn er weken dat ik geen progressie zie of merk. Net alsof alles stilvalt en niets wil. Het is alsof ik een overload heb. Voor mijn gevoel die gestopt is in gedachten kan ik beter stoppen, het heeft toch geen zin, er is geen groei meer, het lukt me nooit en een heel nummer spelen gaat niet gebeuren. Toch zet ik me over die onzekere gedachtes heen. Ik wil spelen, als anderen het kunnen kan ik het ook. Ik lees me verder in de nummers in, luister naar de muziek, ik probeer te begrijpen op welke punten ik iets mis, waarop ik moet trainen.

Mijn vingers worden rood van het spelen, maar dat houdt me niet tegen. Na 2 weken een gevoel hebben dat niets werkt, speel ik na een aantal dagen niets doen in 1 keer het nummer ms. Jones van de Counting Crows. Vanuit het niets vliegt het nummer door de kamer heen. De kennis die ik heb opgedaan in de afgelopen maanden heeft langzamerhand een plek gekregen in mijn hersenen, mijn decoderingssysteem. Informatie is verwerkt en is gaan samenwerken met de al aanwezige informatie, via de neuronale netwerken.

Langzamerhand kwam het begrijpen van de informatie die ik tot me nam. Ik kreeg door wat ik speelde, waarom en hoe ik de informatie moest gebruiken. In 1 keer was de informatie niet alleen toe te passen op 1 nummer, maar op vele nummers. In 1 keer lag de wereld bij wijze van spreken open. Want wat ik nu had geleerd, was toe te passen op alles in de muziek en ook buiten de muziek. De basis van hoe ik het geleerd had, door informatie tot me te nemen, door het proberen te begrijpen, het uitvoeren van actie en de sterke wil om een bepaald doel te behalen, maakte het mogelijk voor mij om de nieuwe vaardigheid te leren en uit te voeren. Naast het leren van de gitaar pas ik hetzelfde toe op het leren van techniek, brazilian jiu Jitsu, movements, onderzoeken van nieuwe informatie.

Bij het onderzoeken van nieuwe informatie komt een extra onderdeel kijken en dat is het kritisch ontcijferen van informatie. Waar het 1 onwaar is en het ander waar. Door de trivium toe te passen en dan juist het begrijpen gedeelte, kun je informatie kritischer filteren. Iets wat in eerste instantie bewust gebeurd en later tot je onbewuste wordt toegelaten door een proces van groei en ontwikkeling. Net zoals dat je iets leert wat later door jou en mij automatisch wordt uitgevoerd.

Dit filteren doe je door belangrijke onderdelen van logica te gebruiken. Waaronder het doorzien van de eerder genoemde drogredenen, waarmee anderen of wijzelf ons proberen te overtuigen. Maar ook manieren van redeneren over hoe iets gebeurd is, door wie, wat er gebeurd is, waarom en waar. Het hoe, wie, wat waar en waarom principe wat van groot belang is om in waarheid te snappen of iets wat door anderen gezegd wordt of wat je zelf geloofd wel daadwerkelijk waar is. Het kritische denken.

Zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen hoe filters toegepast kunnen worden, maar dat zou teveel ruimte innemen. Om die reden wil ik je adviseren om bij verdere nieuwsgierigheid http://www.triviumeducation.com op te zoeken voor makkelijk te ontvangen informatie via een podcast en bij diepte onderzoek het boek te downloaden of kopen van Sister Miriam Joseph, The Trivium, The Liberal Arts of Grammar, Logic en Rhetoric.

 

evolution-of-the-trivium.png