3.3. de Uiting

3.3. Uitingen:

In deze paragraaf duik ik dieper in het gebied van de uiting. Dit principe is van belang om te begrijpen hoe de verschillende uitingen tegelijkertijd allemaal uit 1 kern komen en dat de identificatie met 1 van de uitingen vaak resulteert in een afsplitsing van de andere.

Een uiting is het unieke van een gemeenschappelijke basis. Het onderscheid zich van het 1. Er zijn vele verschillende uitingen. Op elk gebied kom je ze tegen. Om hier meer inzicht in te geven zal ik meerdere voorbeelden behandelen waarin de uiting de hoofdrol speelt, in plaats van de basis.

De uitingen van verslavingen:

Op d.d. 8 oktober 2014 zag ik een vrouw op de televisie, die toen ze jong was zichzelf beschadigde. Zij werd op school gepest en voelde zich naast dit pesten miserabel als ze slechte cijfers haalde en dit moest vertellen aan haar ouders. De thuis situatie was voor haar verre van positief. Pijnlijke/negatieve gedachtes namen haar over en beïnvloedde haar leven op een onderdrukkende wijze. Dit ging dagen, maanden tot jaren door.

Op een dag sneed zij zichzelf perrongelijk in haar arm. De 1e keer dat dit gebeurde gaf het haar verrassend een enorm opgelucht gevoel. Het creëerde voor haar een moment waarop ze even vrij was van de negatieve onderdrukkende gedachtes die haar leven bepaalden. Dit kwam omdat de pijn van de snee haar afleidde van de interne pijn. Haar focus werd verlegd. De opluchting gaf haar een goed gevoel en dit wou ze weer ervaren. Met als gevolg dat ze zichzelf weer beschadigde.Dit deed ze vaker en vaker. Zo was ze elke weer even weg van de ergere pijn, de onzekerheid, de angst, het lijden. Ook al was het maar voor even. Want na een bepaalde tijd kwamen de gedachtes weer terug en keerde zij weer langzamerhand terug tot het snijden van zichzelf. medicijnverslaving.jpg

In haar geval was deze uiting van verslaving een oplossing voor haar op dat moment.

Het is de psychische pijn, angst en het niet weten hoe om te gaan met deze innerlijke situatie, wat haar tot dit gedrag zette. Ze ging van het ene negatieve gedrag naar het andere.

Deze uiting van lijden en de verslaving die daarop ontstaat, waar je het ene lijden opheft voor het ander is op zoveel meer manieren terug te zien in de maatschappij. De uiting heeft een gezamenlijke basis, maar heeft heel veel uitingen. Snijden van jezelf is 1 van deze manieren. Maar het komt ook in de vorm van alcoholverslaving, veel eten of juist weinig, medicijn misbruik, drugsmisbruik, overmatig roken.

Verslavingen komen er in allerlei vormen. Voor dit voorbeeld zit de basis in innerlijke angsten, negatieve gedachten, die niet onder ogen gekomen durven te worden. Maar verslavingen kunnen natuurlijk ook een andere basis hebben, bijvoorbeeld aangeleerdheid, kopiegedrag.

Ter aanvulling op bovenstaande stuk:

Zal je in de volgende paragraaf lezen wat het waarderingselement doet met de verschillende uitingen van verslavingen die gebaseerd zijn op dezelfde basis. Zo krijg je een meer totaal beeld. Want de ene verslaving is vaak meer geaccepteerd dan de ander, terwijl ze in essentie een gelijke basis kunnen hebben. Met als gevolg dat de ene persoon eerder begrepen wordt dan de ander. Wat niet juist is.

De hoofdrollen in de wereld:

Als volgend voorbeeld neem ik de onderdanige en controlefreak, die tot elkaar veroordeeld zijn. Ze lijken aparte personen en hebben allerlei verschillende rollen. Toch heeft het een bepaalde basis, die zich uit in bijvoorbeeld de rollen van de controlefreak en de onderdanige. Hun eigenschappen leggen direct bloot wat de kern is en welke personen daartoe behoren. Het doorzien van de basis, is het doorzien van de uiting.

Als we hier verder induiken, heb je een andere uiterste van deze 2 en dat is de vrijheidsstrijder. Ook wel het verschil tussen de koude (controlefreak), lauwe (onderdanige/afhankelijkheid) en de vrijheidsstrijder (heet).

Alle 3 zijn een logische verklaring voor de absolute waarheid, vanuit het principe van polariteit.  Controlfreaks en onderdanigen komen voort uit de interne peoplepower3.jpggevangenis die is opgebouwd en aangeleerd. De vraag, waarom de wereld soms zo cru kan zijn en mensen soms de meest vreselijke dingen tegen elkaar kunnen uithalen, is gebaseerd op deze basis.

De uiting wordt begrepen naar aanleiding van de basis. De wereld staat nu op dit moment op zijn kop en is een reflectie van de interne staat. Ook wel het principe van reflectie, correspondentie.

Zolang het lichaam meester is over de persoon (hoofdstuk 2), zal de hang naar een machthebber blijven en komt er bij elke revolutie gewoon weer een nieuwe versie van leiding voor terug (reflectie principe). Machthebbers zijn dan ook een noodzakelijk kwaad. Een basis die behoort tot de wereld zijn wetten. Deze kan dan ook niet alleen aan de machthebbers worden verweten. De onderdanigen, die orders uitvoeren en elkaars groepsgenoten en anderen beinvloeden(mede via oorlogen), zijn net zo schuldig. De onderdanige die zich niet vrijmaakt en de psychopatische leiders houden elkaar in stand. Pas wanneer de mens opstaat, kennis opneemt, verantwoording pakt en zich van binnen meester maakt, zal automatisch dit reflecteren naar de buitenwereld. De wereld zal dan omkeren en geleid worden door alle mensen, in plaats van een paar. Dit is de rol van de vrijheidsstrijders. Er is op dat moment meesterschap over het lichaam en daarmee zichzelf. De drie rollen zijn polariteiten in deze wereld en voldoen aan de vaststaande wet van polariteit. Zij staan samen met de vrijheidsstrijder, voor de polariteit in deze wereld. Zij zijn uitingen van uitersten in deze wereld.

Verschillende uitingen en gelijkheid: 

Naast deze voorbeelden, zijn er vele verschillende uitingen op het gebied van muziek, cultuur, sporten, schoonheidsidealen, rituelen, dans, liefde relaties, /huidskleur. Allen een uiting van dezelfde bron. Emotie, verwantschap, expressie, creativiteit, identiteit, activiteit, (on)zekerheid, angst, liefde, evolutie, normen en waarden. Een aantal korte voorbeelden zijn:

Schoonheidsidealen:

Uiterlijke schoonheidsidealen komen in zoveel verschillende uitingen voor. Wat voller, juist slanker, donkere huid, blanke huid of juist de bruiningsstudio in voor een iets bruinere huid. Victoria secret modellen of juist de Dove Modellen. Kleine of grote borsten, gespierd of juist gezet. Ringen om je nek, een bord door je lip, kleine gekrompen voeten, tatoeages, piercings of juist helemaal niets laten doen.

Het schoonheidsideaal. Ook wel de drang naar voortplanting, groepsconformiteit, rebellie of creatieve expressie. Waar de plussen en minnen, in de vorm van het waarderingselement, door elke groep en individu anders wordt gezien. Er zijn zoveel uitingen van het schoonheidsideaal. Het is als een boom met alle verschillende bladeren. Kijk naar de klederdracht, mode, lichaamsvormen, uiterlijke expressie. Ontstaan uit dezelfde basis.

Het schoonheidsideaal een geweldige vorm van creativiteit in deze wereld, die tegelijkertijd gevormd wordt door de zoektocht naar jezelf, zelfexpressie, door onderdanigheid aan een groep, kopieergedrag van beroemdheden en natuurlijk  onzekerheid.

De manipulatie van schoonheid is een middel wat wordt toegepast in de westerse wereld en oefent invloed uit op vrouwen en mannen.

In essentie zo onnodig omdat elk mens in de kern, de basis gelijk is en al perfect is op zijn/haar eigen wijze. Een gezonde manier is zelf creatief zijn en jezelf neer te zetten zoals je wil. Volop zelfexpressie omdat je mooi bent zoals je bent en je dit lichaam gekregen hebt zoals het is. Iedereen doet dit op zijn eigen manier.

download (1).jpgKhayan-vrouw.jpgbarbie.jpg

 

Ontgroeningen:

Groepsrituelen en ontgroeningen komen er ook in allerlei vormen, maar hebben in vele gevallen dezelfde basis. Groepsbonding en loyaliteit. De ontgroeningen bij studentencorpsen, het leger of de mannelijkheids- of vrouwelijkheidsrituelen bij bepaalde Afrikaanse stammen hebben vaak eenzelfde basis. Groepsvorming. Het moeten ondergaan van allerlei onderdrukkende rituelen, waardoor de persoon zijn “vrijwillig” ondergane schaamteacties moet accepteren. Tegelijkertijd heb je het vaak samen ondergaan, waardoor de bonding tussen groepsgenoten sterker wordt. Het heeft gezien groepsbonding en loyaliteit hetzelfde doel.

Taal: 

Taal is daarnaast ook een mooi voorbeeld van verschillende uitingen. Taal heeft eenzelfde basis in de vorm van het beschrijven en overbrengen van de realiteit die jij ziet, aan een ander. Dit is goed terug te zien in de trivium, die in het stuk over het grammatica of te wel informatie gedeelte laat zien hoe taal wordt toegepast. hoe elk onderdeel van jouw en mijn realiteit gestopt is in woorden en zinsopbouwen. Zodat we informatie kunnen overbrengen. De verschillende vormen van taal, zoals Nederlands, Frans, Engels, Chinees, Arabisch zijn elk anders. Ze gebruiken andere letters, andere uitspraken, andere zinnen. Maar in de basis doen ze precies hetzelfde. Ze vertellen hetzelfde over een voorwerp, over eenzelfde persoon, over een zelfde situatie, over eenzelfde realiteit.

Op het moment dat iemand een andere taal leert, zal hij of zij precies hetzelfde gaan doen, maar dan met andere uitingen in de vorm van andere talen. Pas wanneer we begrijpen, deel 2 van de trivium, zullen we de woorden en de zinnen uit kunnen spreken in een andere taal, deel 3 van de trivium. Maar in essentie blijf de structuur van taal hetzelfde. Subjecten, tijd, plaats, (in)actie, wie wat, waar, waarom, hoe.

Taal is vaak heel persoonlijk en groepsgebonden. Een identiteit van een persoon. Ze hebben dezelfde basis, maar zijn in de uitspraak, het symbool vaak geheel anders, toch wordt hetzelfde bedoeld. Snap je de basis, dan is de uiting een stuk makkelijker te begrijpen. Taal is een manier om jouw beeld van de realiteit over te brengen naar een ander, via spraak en symbolen. De basis, van waaruit de verschillende talen, dialecten en schrijfstijlen uit voortkomen. Een vorm van aparte groepsidentificatie, die een unieke afsplitsing is van dezelfde basis, structuur, kern, bron.

Genesis 11:7, The LORD said, “Behold, they are one people, and they all have the same language. And this is what they began to do, and now nothing which they purpose to do will be impossible for them. 7“Come, let Us go down and there confuse their language, so that they will not understand one another’s speech.” So the LORD scattered them abroad from there over the face of the whole earth; and they stopped building the city.

“Laten we samenkomen, waar verschillen een complement zijn op de gemeenschappelijke basis, in plaats van de enige waarheid”

Waarom zoveel uitingen?

Hoe komt het dat er zoveel verschillende uitingen zijn?

Dat komt omdat ieder zijn eigen pad doorloopt en tegelijkertijd een eigen beinvloedbare omgeving heeft waarin hij/zij leeft en is opgegroeid. In elk werelddeel, stad, dorp of familie gelden weer iets andere normen en waarden, dan een stuk verderop. Het is aan de ene kant bescherming van de groep in de vorm van unieke rituelen, schoonheididealen, normen en waarden en ga zo maar door. Aan de andere kant een drang tot bewuste dan wel onbewuste unieke expressie die de huidige uiting weer door evolueren naar iets nieuws. Dit heeft zowel betrekking op het positieve en negatieve. Alle polariteiten worden steeds weer geuit in nieuwe vormen. Zie hiervoor ook de mode als goed voorbeeld van uitingen en expressie. Het is altijd een stap in een andere, nieuwe richting.

De ontwikkeling van een mens maakt ons dan ook uniek. Uniek in onze uiting en expressie in de wereld zie hiervoor de verschillen in mode, rituelen, sporten, cultuur, traditie, regels, statusmodellen, voorkeuren partner, danstypen en ga zo maar door. Geen enkel mens is precies hetzelfde op detail niveau. De emoties, percepties, de beleving die wij ervaren en uiten, zijn voor ieder net iets anders. Niemand beleefd precies hetzelfde. De manier waarop we de wereld zien is voor iedereen net iets anders. Wat jij beleefd, beleefd iemand anders net iets of geheel anders. Tegelijkertijd zijn we in de basis gelijk.

Er zijn meer overeenkomsten, dan verschillen. Alles is in essentie 1 en gelijk aan elkaar. Wij als mens hebben alle mogelijkheden die je ziet in deze wereld voor handen. Zowel de positieve als negatieve.

Wat je op dit moment bent, kan elk moment veranderen. Wel gebeurd dit in kleine stappen. Het principe van oorzaak en gevolg en karma is hier in werking. Wie je bent en wat je wel of niet doet bepaald wat je nu bent, maar elk moment is stap voor stap een nieuwe uiting van jezelf. Een vervolg van je levensweg naar hetzelfde of een nieuw doel. Maar het oude verdwijnt nooit, teleportatie is ook op innerlijk niveau nog niet uitgevonden. Het blijft altijd een herinnering uit het verleden. Toch is nu nu.

Op universele basis zijn we allemaal gelijk en een klein onderdeel in een groot geheel, waarin we altijd de keuze hebben om op de ladder van polariteit om naar boven en  beneden te gaan. We zijn in essentie allemaal met elkaar verbonden.

Iemand kan zich blindstaren op de bladeren of takken van een boom, maar daarmee zie je de kern van de boom over het hoofd en daarmee de schakel tussen alles. Elk deel van de boom is van belang om de boom te laten leven. Zonder zaadje geen boom, zonder wortel geen stevige vaste plek in de grond, zonder de stam geen mogelijkheid om naar boven te groeien, zonder zijtakken geen bladeren en de mogelijkheid om verder de breedte in te gaan en zonder bladeren geen mogelijkheid om voeding uit opgevangen licht te halen via fotosynthese. Zonder aarde geen voedingsbodem voor de boom om in op te groeien. ” Elk deel is afhankelijk van elkaar.”

We zijn als mens een symbiose met de natuur op deze wereld en de natuur op deze wereld is een symbiose met de zon, die de natuur leven geeft. Onze zon is een symbiose met het melkwegstelsel en zijn miljarden sterren en ons melkwegstelsel is een symbiose met alle miljarden melkwegstelsels die op de onze lijken.

“We zijn zo klein in het grote geheel, toch zo bijzonder en uniek.”