Van identiteit tot emotie

Ontwikkeling bedrading/hardware van jaren in voorbeelden:

Van jongs af aan wordt je, zoals in paragraaf 2.2 al naar voren kwam, beïnvloed door je omgeving. Zij zijn sterke factoren in je ontwikkeling geweest of zijn dat nog steeds. In onze begin tijden zijn er bepaalde overtuigingen bij een persoon ingeprent, zijn er herinneringen vanuit ervaringen ontstaan en hebben deze herinneringen en overtuigingen, door middel van continuerende herhaling een vaste plek in je brein gekregen. Ook wel je gemaakte identiteit, de blauwdruk waarnaar je leeft en de wereld en jezelf beoordeelt. Wat voor invloed dit heeft op jou als persoon en wat je persoon daar mee kan, zal ik beschrijven door deels theorie over het brein samen te brengen met praktische voorbeelden uit de wereld.

Beginnende bij een alom bekend voorbeeld, namelijk 9/11. Het is een voorbeeld die veel door sprekers en schrijvers gebruikt wordt om aan mensen te verklaren wat voor invloed een imponerende ervaring op een mens kan hebben en waarom we bij de ene situatie 15 jaar na dato nog steeds aan kunnen geven waar we op dat moment waren en bij vele andere “normale” ervaringen juist helemaal niet.

9.11.jpg

De aanval op 9/11 (ook wel het alarmnummer van de Amerikaanse veiligheidsdiensten) is een ziekelijke aanval op mensen, die de oorzaak was van vele duizenden doden en de start van de oorlog tegen terrorisme die daarop miljoenen levens gekost heeft. Het is een situatie, waar de mens vanaf het begin af aan werd geconfronteerd met een ernstig incident.

Het land wat in veel westerse inwoners voor vrijheid en gelijkheid stond, werd in het hart aangevallen. 2 grote torens en deels het Pentagon werden vernietigd door “Moslim Terroristen” uit vooral Saudi Arabië, wat een bevriende staat is van Amerika. Dit kregen zij voor elkaar door gebruik te maken van vliegtuigen, waarmee zij de gebouwen binnenvlogen. Een Jihad van het islamisme tegen de vrije westerse wereld.

In het kort is dit het verhaal wat de president, toendertijd George jr. Bush en de mainstream media gaven. Ik weet zelf nog waar ik, 15 jaar, was toendertijd. Boven in mijn kamer. Toen ik opeens mijn moeder in paniek hoorde schreeuwen, dat Amerika aangevallen werd. Ik was in shock en kon niet geloven wat ik zag. Dit had een grote impact op mij en heeft dat nu nog steeds. Ik kan nog altijd de film voor mijn geest halen. Het was dan ook een gebeurtenis die een sterke afdruk in mijn brein heeft achtergelaten. Wat niet alleen bij mij zo is, maar ook bij vele anderen. Haal voor jezelf maar eens terug waar je was ten tijde van de aanval en wat er precies gebeurde. Waarschijnlijk weet je het nog precies. Dit is ook logisch.

Wat gebeurd er in ons brein?

Op het moment van een heftige ervaring wordt er enorm veel vermogen gebruikt om de nieuwe situatie aan te kunnen en een plaats te geven, de ontstane externe chaos moet omgezet worden in een voor jou zo goed mogelijke orde. Je brein doet dit, omdat jij je in bovenstaand geval mogelijk moet verdedigenof moet aanvallen. Dit heeft alles te maken met je overlevingsinstinct en de drang om een kant te kiezen bij gevaar. Maar dat niet alleen. Het is in dit geval ook je aangeleerde identiteit, je blauwdruk waarnaar jij de wereld beoordeeld, die aangevallen wordt. Een deel van je identiteit, “de westerse wereld”, die zo sterk leek, is in gevaar. Met als gevolg dat je brein ermee omgaat als een vorm van trauma.

Je pupillen vergroten, je haren gaan overeind staan, je hartslag gaat omhoog, je scherpte van de omgeving gaat omhoog om zo goed mogelijk te registeren wat er gebeurd en te reageren waar nodig. Ook wel het principe van vecht- en vluchten. De info vanuit de externe wereld wordt via je zintuigen opgepikt en je lichaam reageert erop als dat er gevaar is. Hierdoor wordt er onbewust voor jou een beslissing gemaakt om hormonen aan te maken, zodat je klaar bent voor hetgeen erbuiten gebeurd. De hormonen zorgen voor een sterke ervaring en emoties, wat een hele sterke afdruk in je brein achterlaat.

Alles wat je meemaakt laat namelijk een afdruk achter via neuronale netwerken in je brein. De mate van emotionele afdruk die daarbij gepaard bepaald voor een belangrijk gedeelte of iets goed voor je is te herinneren. Zoals situaties waarin je sterke liefde, blijdschap, haat, boosheid, spanning, vriendschap, angst hebt gevoeld. Hoe sterker dit was en je dit hebt ervaart, hoe sterker de herinnering voor jou.

Je bewuste modus wordt door de nieuwe sterke indrukken soms overruled door het onbewuste. Zoals eerder besproken, kan je brein maar een max aan informatie daadwerkelijk verwerken. Bij een gebeurtenis als 9/11, wordt je snel in een onbewuste situatie gezet en ben je op zoek naar veiligheid en zekerheid, wat een basisbehoefte is voor jou en mij. Het kan zelfs zo’n impact hebben, dat je als mens niet meer rationeel kan denken over een bepaalde gebeurtenis, zoals 9/11. Je hoeft alleen maar mensen in het algemeen te vragen naar 9/11 en hoe dit precies gebeurd is en ze zullen in veel gevallen het algemeen geaccepteerde verhaal afspelen, met de terroristen als dader. Dit zonder vaak zelf nagedacht te hebben of hetgeen ze geloven of uitspreken wel kan of het de waarheid is of niet.

De drang tot overleving, het behoud van de aangeleerde identiteit en het geleerde geloof in een bepaalde externe autoriteit is hierin de oorzaak.

Onderdanige identiteit:

Iemand die niet onderzoekt en zomaar iets aanneemt van een autoriteit is een \voorbeeld van een persoon in de in hoofdstuk 1 beschreven onderdanige rol. De emotie heeft in het geval van 9/11 zo’n sterke afdruk achtergelaten en de aangeleerde onderdanige identiteit is zo sterk, dat het beschermen van het geloof een hoger doel is dan de waarheid te onderzoeken en uiteindelijk te erkennen. Dit komt allemaal door de interne blauwdruk. Met als gevolg, dat veel mensen geloven in de strijd tegen terrorisme en het gevaar van georganiseerde moslimterroristen. Zonder ooit echt afgevraagd te hebben of het originele verhaal wel op waarheid gebaseerd is. Wat de oorzaak en wat het gevolg is en of bijvoorbeeld iets technisch wel mogelijk is  Door dit niet af te vragen, ben je een slaaf van de informatie die gegeven wordt door anderen en ben je bestuurbaar door degenen die de informatie gegeven hebben en blijf je als mens vastzitten in de mentale gevangenis die niet buiten de box denkt, maar er liever onwetend in blijft leven.

9/11 is een voorbeeld van gebeurtenissen die heel veel voorkomen in ons leven. Vaak in veel kleinere mate. Toch heeft het enorm veel invloed op onszelf en de mensen met wie we contact hebben. Het is juist de brein instelling die bepaald of iets klakkeloos aangenomen wordt of niet. Dit is terug te zien in de goedgelovigheid in images.pngautoriteiten, autoriteiten in de vorm van religieuze instellingen, presidenten, koningen, dictators, media, stamleiders, de meerderheid van mensen etc. Vaak met de ontstaansgeschiedenis in het verleden.

Een box waarbinnen een persoon leeft. Waar de vriend en vijand vooraf al duidelijk zijn en de meester in de vorm van een autoriteit is gekozen (aangeleerd). Dit geldt niet voor iedereen. Je hebt ook de personen die zijn/haar eigen autoriteit omarmen, op onderzoek uitgaan, durven te twijfelen en opstaan voor het goede. Niet altijd voor zekerheid en het ego, maar voor de gelijkheid en bescherming van de mens. Voorbeelden hiervan zijn Martin Luther King, Nelson Mandela, Mark Passio, Julian Assange,  Mahatma Ghandi, Snowden en alle helden die actie ondernamen tegen personen die daadwerkelijk de vrijheid ondermijnden. Dit via geweldloze opstand, kennis verspreiding en verzet tegen onderdrukkers.

Door de eeuwen heen:

Jammer genoeg is het grootste deel van de mens sterk beïnvloedbaar. Dit is door de eeuwen heen meer wet dan regel. De elite waren de koningen en adel wegens bloedopvolging van hun ouders. Onderdanen de “slaven”, die in dienst stonden van deze zogenaamde legitieme autoriteiten. Het bleek niet meer te zijn, dan een leer die via straffen en belonen werd ingeprent in de hersenen van de kinderen. Een hersenspinsel, die ervoor zorgde dat de piramide van macht werd opgebouwd en behouden. 1 familie die regeerde over Europa en Rusland.

Waar maar een kleine groep rijk was en de macht hadden. Zij konden orders geven aan de grote massa, die leidde tot oorlogen, overwinning, verlies en vergeldingen. Een onderdrukkende machtscultuur, die aangehangen werd door de elite, maar waar ook net zo in werd geloofd door de onderdanen.

Dit is niet alleen terug te zien in het geloof in koningschap, maar ook door het geloof in hiërarchie via religieuze instellingen, culturele regels, tradities, families en bijvoorbeeld het geloof in het geldsysteem. Het is een basis die blijft bestaan, maar zich door middel van opstand, wanbeleid, een eigen agenda, persoonlijke groei en de wetenschap, continue aanpast naar nieuwe vormen van autoriteit. Tegenwoordig is het geloof nog steeds sterk en geven groepen mensen nog altijd hun leven aan een zaak die in veel gevallen niet rationeel, objectief en menselijk is. Allemaal onder het mom van onderdanigheid en het geloof in een leider. Die volgens de leer het beter weet dan de mens zelf en daardoor een noodzakelijk kwaad. “Long live the Queen”.

Plans-Royal-Family-2016.jpg

Oorzaak: 

Sadhguru en Joe Dispenza beschrijven dit hele proces heel mooi als het lichaam wat meester is over de geest (bewustzijn). Waar het lichaam staat voor onbewust, automatisme, zekerheid, aangeleerde identiteit en overleving. De geest of je eigen ik staat daarentegen voor bewustheid, eigen autoriteit, acceptatie, oneindige mogelijkheid en keuze.

Je kan je voorstellen dat wanneer het lichaam wat op zekerheid is gericht meester is over de geest, de balans zoek is. Het lichaam is een machine, niet meer dan een geweldig mechanisme wat we als mens kunnen gebruiken om een ervaring te hebben op deze wereld. Een voertuig wat in vele gevallen doet wat we als mens willen. Alleen gebruiken we het lichaam niet op de juiste wijze, maar heeft een gedeelte van de mens geleerd om zichzelf over te geven aan het automatische lichaam via aangeleerde constructen.

Tony Robbins: Een mooi voorbeeld hiervan is een olifant die opgevoed wordt in een circus en leert te geloven in zijn beperkte mogelijkheid van het leven.

Van jongs af aan krijgt de olifant een ketting om zijn nek, die via een pin vastgeslagen is in de grond. De baby olifant probeert als kleintje een aantal maal te ontsnappen, maar dit lukt hem niet. De pin waarmee hij vast staat is te sterk met de grond bevestigd, waardoor hij zich niet kan bevrijden. Een aantalelephant2.jpg jaren later is de olifant uitgegroeid tot een volwassen exemplaar. 1 die gemakkelijk een auto omver kan duwen en helemaal een pin uit de grond kan trekken. Toch doet hij dit niet. Hij is zo overtuigd en gelooft zo in de illusie dat hij niet sterk genoeg is om de pin eruit te trekken, dat hij dit ook niet doet. Hij blijft gehoorzaam en onderdanig bij de tent zitten. Geheel geïndoctrineerd en slaafs aan zijn mentale gevangenis. Zijn automatische geloof in de kracht van de pin houdt hem op zijn plek. Hij ziet zijn volle potentie niet in en doet precies wat hem geleerd is door de jaren heen. Alle mogelijkheid die hij heeft wordt teniet gedaan door het geloof in de identiteit die hem is aangeleerd.  Daardoor doet hij maar wat hem geleerd is via straffen en belonen. Kunstjes doen voor de circustrainer (zijn externe autoriteit) en het aanwezige publiek.

Het grootste deel van de mens staat gelijk aan de olifant. De mens is de olifant en de pin de aangeleerde regels via straffen en belonen. De circustrainer zijn de externe autoriteiten in de vorm van familie, religieuze instellingen, overheid, dictators, politieke partijen.

Wat een geweldig voorbeeld van een staat, die het grootste deel van de mensen in deze wereld ondergaat. De onderdanige staat. Meer geloof in autoriteit, dan in zichzelf. Grotendeels opgebouwd in de opvoeding en de dagelijkse indoctrinatie via de omgeving in de vorm van een mentale gevangenis en via media kanalen. Allemaal met (gekozen) onwetendheid en de drang naar een vorm van afleiding, in plaats van confrontatie met de eigen aangeleerde identiteit, omarming van echte kennis, die voor uiteindelijke bevrijding en een daadwerkelijke identiteit zorgt.

Bovenstaande is een voorbeeld van aangeleerde identiteit en daarmee de realisatie van onderdanigheid en tegelijkertijd de mogelijkheid tot keuze van de normale staat van de mens, in de vorm van verantwoordelijkheid die uitgroeit tot individuele vrijheid. Ook wel de potentie naar onze normale en daadwerkelijke staat.

Wij als mens hebben de ruimte om te groeien, te ontwikkelen en we hebben de kennis van goed en fout altijd in ons in de vorm van gevoel en intuitie, je interne kompas. Juist door alle vrije info op het internet, boeken, gezond verstand en het eigen weten, kunnen we betere beslissingen maken en zijn we beter geïnformeerd. Juist door goede en soms confronterende informatie kunnen we groeien. Het is een kwestie van open-mindedness, de wil om te ontwikkelen en tegelijkertijd de kracht om afleidingen te weerstaan en deze te overwinnen.  Vrijheid licht in iedereen van ons, gebondenheid is alleen maar aangeleerd. Het wordt tijd dat we onze werkelijke aard terugvinden binnen in onszelf, zodat we het circus kunnen opdoeken en een echte wereld, die gebaseerd is op gelijkheid en liefde kunnen ontwikkelen. Iets wat in onszelf en de blauwdruk van ons zijn is vastgelegd, we hoeven alleen maar een andere plaat af te spelen, ons af te stemmen op een andere frequentie. “We’ve got to let love rule.”

Gevolg: Continuering van hetzelfde gedrag en moeite tot verandering: 

De grondslag hiervan zit in de hersenen en de wijze waarop het lichaam langzamerhand meester is geworden over de persoon. Een mens heeft geleerd wat goed en fout is door het straffen en belonen systeem + de drang tot conformisme naar een groep. Na de opvoeding, wordt een handleiding afgeleverd waarnaar mensen leven. Het heet de identiteit of ook wel de blauwdruk. De blauwdruk is belangrijk omdat deze beslist welke informatie wordt toegelaten en welke wordt afgewezen. Dat komt door onze zoals ik eerder heb uitgelegd unieke en tegelijkertijd gelijkwaardige informatieverwerkingssysteem.

Hoe dit werkt kan ik wederom eerst het beste uitleggen naar aanleiding van een aantal voorbeelden. Één van de voorbeelden is het twee partijen systeem in Amerika. Waar de ene groep kiest voor Hillary Clinton en de andere voor Donald Trump (2016). In dit geval grotendeels niet omdat ze het geheel eens zijn met de kandidaten, maar omdat de 1 een groter kwaad lijkt dan het ander. Ze zien niet verder dan het 2 partijen systeem en hebben de overtuiging om te kiezen voor 1 van de 2 grootste partijen, zonder te kijken naar andere opties, zoals bijvoorbeeld de Green Party. Dit heeft grotendeels te maken met het overlevingsinstinct en de onbewust aangeleerde identiteit, overtuigingen en leefwijzes.

De drang om te zien, te leren en te kijken naar andere mogelijkheden, wordt haast niet ondernomen en erkend. Met als gevolg dat een groot deel van de Amerikanen slachtoffer is van de gebouwde gevangenis, de blauwdruk die van jongs af aan is opgebouwd. Wat als resultaat heeft, de keuze in 1 van de 2 partijen.

Stel je voor, ik heb beide partijen in handen? wat dan. Dan kan ik precies bepalen wat er in Amerika gebeurd. Van democratie is dan geen sprake meer. Alles is dan al vooraf bepaald. Een voorbeeld hiervan is de verkiezing van Hillary Clinton als Democratische presidentskandidaat. Dit was achteraf gezien vooraf al gekozen door de partijleiding wat ook achteraf is toegegeven (bron, hack Wikileaks). Bernie Sanders werd binnen de partij tegengewerkt door de mensen en groep waarvoor hij zich legitiem en op democratische basis verkiesbaar stelde. Toch had hij geen schijn van kans. Niet omdat hij minder geliefd was bij de bevolking in Amerika. Hij was en werd steeds populairder terwijl de verkiezingsrace vorderde. Alleen was Hillary door haar en zijn partij uitverkoren en zou koste wat kost, winnen. Bijzonder was, dat je haast niemand achteraf meer hoorde praten over deze ondemocratische actie. Bijna geen mens die zich het bewijs nog voor ogen kon brengen wat liet zien dat het systeem feitelijk op een illusie van democratie is gebaseerd. Zelfs Bernie Sanders ging met een kleine slag en stoot alsnog verder als slaaf van het systeem en ondersteunde Hillary Clinton als democratische presidentskandidaat. 

Zolang mensen in een gevangenis blijven hangen, die door anderen bepaald is, zal er niets veranderen en de machtspiramide in stand blijven. We zijn allemaal een product van de informatie die we ontvangen, verwerken en zelf opzoeken. Niets meer dan dat. Het verschil is de keuze tot een meer bewust leven of een meer onbewuste. Het is verder kijken dan hetgeen autoriteiten presenteren als keuze. Er zijn altijd veel meer mogelijkheden aanwezig. 

“Look behind the horizon”

democrats-article-102414-1423577830.jpg

Voorbeeld 2:

Een ander voorbeeld is de indoctrinatie van militairen, die hun leven geven voor een land wat vaak geleid wordt door machtslustige leiders. De Vietnam, Irak, Libië, Syrië, Afghanistan oorlogen zijn hier voorbeelden van ook de interne wereld van MAO in China is een mooi voorbeeld. Waar mensen het belangrijkste goed, hun leven, opgeven om een leider of land te dienen. Een leider in de vorm van dictators, presidenten, rebellenleiders en koningen. Zij blijven dit in vele gevallen vaak doen, ondanks sterk aanwezige informatie over misleidingen die leiders hebben gebruikt om de oorlogen te starten.

Het geven van je leven is niet zomaar iets. Het is het grootste goed wat je kan geven. Het geven van je leven is iets wat in essentie alleen aangeboden kan worden wanneer je volledig overtuigd bent van het doel en de juistheid ervan. Toch?

Nee. Vele oorlogen worden gevochten onder valse voorwendselen. Soldaten laten zich onderdanig de velden opsturen voor een overwinning, niet van henzelf, maar van de leider. De ziekelijke staat van vele militairen is terug te zien aan het onrecht wat aangedaan wordt in de vele oorlogen, zonder daadwerkelijk na te denken of het juist is of niet. Het is orders op moeten volgen versus het eigen rationele denken. Mede ondersteund door groepsdruk (conformisme) en gehoorzaamheid met een leider binnen het piramidesysteem. Met als gevolg, vaak onrechtmatige en vreselijke toestanden.

Hier wil ik een nuance in aanbrengen, voor de personen die naar het front toe moesten onder zware druk en wegens dienstplicht hun “taak” moesten uitvoeren. Toch zal dit in de toekomst en met de huidige kennis van zaken altijd afgewezen moeten worden (verzet). Bewuste onwetendheid en gehoorzaamheid zijn het kwaad van de mens en een gevaar voor henzelf en anderen.

Het is gezien opoffering van je eigen leven de meest onderdanige staat van allemaal en is dan ook volledig gebaseerd op angst voor de wereld, zichzelf, overlevingsdrang en dualiteit, de zij en wij gedachte.  Die resulteert in afhankelijkheid naar autoriteit en het toegeven aan het onderdrukken van anderen zonder een daadwerkelijk goede reden. Zij zijn in essentie een gevaar voor de mensheid. Want zij zijn degenen die bij irreele oorlogen onderdanig genoeg zijn om in andere landen chaos te veroorzaken voor de lust van machthebbers. Iets wat in stand gehouden wordt, zolang mensen niet in de spiegel kijken en op zoek gaan naar wie ze echt zijn.

Er zijn minderheden, ook wel helden binnen deze groep, die opstaan, de autoriteit blootleggen en niet meegaan in het bloedvergieten van onschuldigen. Bloed mag alleen vergoten worden, wanneer er sprake is van daadwerkelijke zelfverdediging.

Daadwerkelijke zelfverdediging is in dit geval iets anders dan “zelfverdediging”Wat door leiders en propagandakanalen gebruikt wordt om oorlogen te voeren. Zonder een zondebok ontstaat er niet snel een oorlog. Mensen zijn niet van nature slecht naar elkaar, alleen maar onderdanig naar iemand die hen leidt. Iemand die zichzelf niet leid zal altijd op zijn tijd geleid worden door een ander. Be the player or be the one who is being played. Dit doorzien is van groot belang om de juiste keuze te maken en van mogelijke onwetendheid langzamerhand te stappen in wetendheid. Ken de oorzaak en snap daarmee de opvolgende gevolgen.

“Een autoriteit heeft geen macht, als er geen mensen zijn die het ondersteunen en hun leven geven op grond van orders.”

Een extra voorbeeld hiervan is Standing Rock (Amerika 1/10/2016). Waar native Americans opstaan voor de natuur en gezond water. Water wat mogelijk vervuild gaat worden door de24dakota-web1-master768-v2.jpg grootste olie-pijplijn in Amerika en de wereld. Het betreft een pijplijn die dwars door belangrijke natuurgebieden moet gaan lopen. Natuurgebieden die al in de 19e eeuw zijn toegewezen aan de oorspronkelijke bewoners van Amerika, de indianen.

De indianen komen op voor hun rechten en voor het behoud van de natuur. Tegelijkertijd accepteren olie-bedrijven en de overheid dit niet. Zij proberen bij machte de Indianen te verdrijven, door staats- en lokale politie in te zetten. Gewapend met honden, knuppels, geweren, traangas en legervoertuigen vallen zij ongewapende indianen en mede-Amerikanen aan. Het zijn hierbij politieagenten die niet nadenken en alleen maar orders opvolgen. Niet snappen waarom de indianen opkomen voor hun land en niet doorhebben wat de olie-maatschappijen en overheid voor agenda hebben, met gevolgen voor de indianen, maar ook voor de politieagenten zelf. Het is gebaseerd op blinde gehoorzaamheid naar een 14484771_1272983756054712_8294036418722818410_n.jpgautoriteit, in plaats van na te denken in objectiviteit. Zij doen hetgeen ze opgedragen wordt.

Wederom een voorbeeld van zwaar onderdanige mensen die andere medemensen geweld aandoen. Geweld uitoefenen tegen een ongewapende en in hun recht staande medemens.

Dit is 1 van de meest onderdanig en psychologisch ziekelijke staten waarin een mens kan verkeren. Allemaal vastgelegd in het brein, de blauwdruk.

Een normaal denkend persoon beoordeeld de situatie op een juiste wijze. Met als gevolg dat ook in dit geval sommige politieagenten hun werk hebben opgegeven en niet meer het onrecht tegenover de indianen voortzetten. Zij nemen afstand van de orders die hen gegeven wordt en kiezen voor zichzelf en de medemens, inplaats van onderdanigheid en conformisme naar de politiegroep.

“Keuze”

(mogelijk nieuwe paragraaf) De verschillende elementen die een mens op latere leeftijd beïnvloeden:

Maar welke elementen drijven een persoon en wat zorgt voor verandering. Zoals ik al aangaf zijn er verschillende elementen aanwezig, die een persoon sturen in een bepaalde richting. Dit zijn overlevingsinstincten, opgedane kennis, (on)bewustzijn en de mate van conformiteit naar personen en groepen. Juist omdat er zoveel factoren meespelen, zal ik structuur aan proberen te brengen in de uitleg hiervan, zodat mijn beschrijving zo duidelijk mogelijk overkomt. Beginnende met een stapsgewijze uitleg van de elementen die ons beïnvloeden en hoe. De elementen zijn opvolgend: de overleving (1), de conformiteit naar een groep (2), cognitieve dissonantie/het afwijzen van informatie (3) en de afleiding (4). Het zijn elementen die bij een te sterke invloed ervoor zorgen, dat kennis en waarheid minder makkelijk wordt toegelaten en een leven wordt geleid die het huidige systeem in stand houdt.

Met deze kennis wil ik een completer beeld geven van de wereld om ons heen en onze rol daarin. Daaropvolgend zal ik in de volgende paragraaf beschrijven hoe verandering kan plaatsvinden en welke mogelijkheden toegepast kunnen worden om dit proces zo nodig sterker te versnellen.

1. Overleving:

Overleving is gebaseerd op onze basisbehoefte tot zelfbehoud van het lichaam en daarmee de voortzetting van onze ervaring op de wereld. Het is het automatisme wat op zoek is naar voortplanting, voedsel, onderdak, conformiteit en territorium. Gelokaliseerd in de eerste twee breinen van de mens, namelijk het reptielenbrein en het zoogdierenbrein. Overleving maakt een groot onderdeel uit van ons menszijn. Het zijn de basisbehoeftes die resulteren in ons oer-gevoel. Met als gevolg dat dit nog steeds sterk terug te zien is in de huidige tijd. Ondanks de welvaartsstaat en het gemak van de maatschappij. Je kan het terugzien in de drang tot voedsel, fysieke voorkeur partner, statusdrang, vecht- en vluchtreacties en competitie drang. Gebaseerd op behoud, zekerheid en voortzetting. Wat allemaal is terug te zien in onze eigen basisbehoeftes. Bij verlies van 1, komt vaak ons onbewuste overlevingsbrein in actie.

Autoriteiten en bedrijven weten heel goed hoe zij mede via reclame gebruik moeten maken van de overlevingsdrang die wij mensen hebben en maken hier naarstig gebruik van. Dit zie je terug in bijvoorbeeld het boek van Edward Bernays, Propaganda. Waar in het bedrijfsleven veel gebruik gemaakt wordt.

In het boek wordt mede beschreven, hoe mensen op allerlei vlakken beïnvloed kunnen worden op gebied van reclame, status (hierarchie), seks, verlangen, gezinsleven, oorlogen etc. Allemaal door gebruik te maken van onbewuste verlangens en drang tot overleving, voortplanting en conformiteit.

Een leuk voorbeeld hiervan is het aanprijzen van producten door bekende sterren voor nieuwe parfums, knappe vrouwen of mannen voor huizenverkopen, bekende sporters voor “gezonde producten”. De knappe vrouw willen de mannen hebben, waardoor ze denken dat een bepaald huis ervoor zorgt dat ze die vrouw krijgen. We willen allemaal gezond zijn, dus de bekende sporter die een nieuwe bewerkt product promoot zal wel gelijk zijn, we willen allemaal net zo zijn als de bekende artiest of ster dat we ook de parfums kopen of er alles voor doen om het in handen te krijgen. Dit zijn kleine voorbeelden hoe we voor de gek gehouden worden en gedreven worden om bepaalde producten te kopen of bepaald gedrag te vertonen. De meeste mensen willen geliefd worden, willen een partner, willen boven anderen staan en zijn op zoek naar status en ga zo maar door. Het overlevingsinstinct is sterk en is manipuleerbaar. Wij zijn manipuleerbaar in enige mate.

We worden continue en op elk moment beïnvloed. Via internet, via de tv, via mond op mond reclame, via vrienden, familie, de overheid, onze cultuur.

Overlevingsdrang, irreële angst en onwetendheid:

Angst, sterke verlangen en onwetendheid zijn elementen die een persoon in de onbewuste en manipuleerbare modus zetten.

Het betreft hier in onze huidige maatschappij vaak irreële angst. Irreële angst: is angst wat onnodig is en ontstaat vanuit bewuste of onbewuste onwetendheid. Laatstgenoemde elementen zijn van groot belang.

Bewuste onwetendheid: is het hebben van de noodzakelijke kennis, maar het bewust niet willen weten en erkennen van de info. 

Onbewuste onwetendheid: is het niet weten, wegens het niet hebben van de noodzakelijke kennis. 

Een groot deel van de mens is bewust, dan wel onbewust onwetend en is daarom afhankelijk van mensen buiten henzelf, die het antwoord op mogelijk gevaar biedt en zo voor zekerheid en veiligheid zorgt.

Juist die afhankelijkheid is een gevaar. Zolang dit niet verholpen wordt, zal een persoon sterk afhankelijk blijven van externe autoriteiten die hun eigen versie van de waarheid vertellen voor vervulling van hun agenda. Zie ook: Joris Luijendijk en het boek: Het zijn net mensen. Waar beschreven wordt hoe de media voor een  groot deel gefabriceerd is en vooringenomen/gekleurd. Waar sommige nieuwsitems en verslagen als een toneelspel in elkaar worden gezet. Allemaal om het volk te misleiden, te sturen en in te spelen op de angst, afhankelijkheid- en onzekerheidsfactor.

Dat bepaalde mensen zo sterk beïnvloedbaar zijn is mede te danken aan de emoties die bij onwetenden vaak te sterk zijn, zodat objectief en helder denken wordt belemmerd. Gebeurtenissen met betrekking tot aanslagen, politiek ommezwaai of gevaar, kunnen dan ook  resulteren in emoties zoals boosheid, agressie, angst en drang tot sterke conformisme naar een bepaalde groep. Met afwijzing van het ander of onbekende als automatisch gevolg (dualiteit). De zij en wij gedachte. De drang naar overleving is daarbij sterker, dan de vaak bewuste werkelijkheid. 

Identificatie en conformiteit (2) 

Waarmee jeje identificeert is sterk afhankelijk van je aangeleerde identiteit. Je blauwdruk. Die vaak bepaald tot welke groep je behoort, welk land je ondersteund, welke vriendengroep je hebt, welke persoon of instantie je eerder geloofd en wie niet. Want met een geloof in identiteit komt aantrekking tot het 1 en gedeeltelijke tot gehele afwijzing van het ander. Toch kan het kiezen voor een aparte groep niet samengaan met acceptatie van de wereld. Het is het 1 of het is het ander. Daarom is er ook zoveel onrecht in de wereld. Een images (7).jpgvoorbeeld van splitsing tussen vaak hetzelfde zijn moslimgemeenschap, die in te delen zijn in verschillende stromingen, waaronder de 2 groten, Sjiiet of Soeniet. Een ander voorbeeld zijn de verschillende geloven zoals het Jodendom, Christendom, de Moslims, Hindoeisten waarin vaak meer overlap is dan verschil. Ook is de identificatie met een bepaald land een belangrijk voorbeeld. Je bent een Nederlander, Amerikaan, Rus, Japanner of bijvoorbeeld een wereldburger. Politieke stromingen zijn ook een voorbeeld van verschillende groepen waartoe je kan behoren, je bent een socialist, een liberalist, een VVDer, of bijvoorbeeld een PVDAer bent. Allemaal voorbeelden van verschillende identiteiten, die niet vaststaand zijn en vaak zijn ontstaan naar aanleiding van de plek waar je bent opgegroeid en wat je geleerd en ervaren hebt.

Veel mensen doen het automatisch en denken er niet eens bij na. Van een vrije wil is in dat geval dan ook geen sprake. Het resulteert in een onbewust persoon, die alleen maar voor iets kiest, omdat het zo aangeleerd is, of omdat de groep waartoe het “behoord” ervoor kiest. De zij en wij gedachte is daarbij ingeprent. Geweld en zogenaamde minderheden ontstaan uit deze visie’s van groepen wat leidt tot dualiteit. De groep boven alles in de vorm van gehoorzaamheid en conformiteit. Allemaal vastgelegd in de blauwdruk van het brein. Elk persoon krijgt dezelfde informatie binnen via de vijf zintuigen, alleen iedereen decodeerd het op zijn eigen manier, waardoor de 1 het ziet als goed en de ander als fout. Waardoor de een liefde voelt, de ander angst. Fascinerend.

Tunnelvisie/open-minded: De breedte van tunnelvisie bepaald of je mensen als een geheel ziet, of als delen. Ook wel een voorbeeld van de mate van open-minded zijn. Beiden zijn uitersten van elkaar en beschrijven tegelijkertijd in essentie hetzelfde. Het 1 is de negatieve benadering en het ander de positieve. Het is nu hoever je (om)denkt.

Keuze tot een groep:

Mensen kiezen zoals beschreven, vaak voor een bepaalde groep. Met als gevolg dat de regels en overtuigingen, die relatief zijn binnen deze groep, worden overgenomen. De wereld wordt hierdoor niet als een geheel gezien, maar als aparte delen. Waar vaak de focus ligt op de verschillen, in plaats van de overeenkomsten. Dit strookt niet met de waarheid.

Iedereen, elk kind en elke volwassene is gelijk. We zijn allemaal met elkaar verbonden en hebben in de basis alleen maar overeenkomsten. Gezonde conformisme is dan ook gebaseerd op gelijkheid, bonding en tegelijkertijd individuele autoriteit. Te vaak komt het voor dat mensen zich zo sterk conformeren met bepaalde groepen, dat zij onderhevig zijn aan de druk en de drang hebben om een belangrijke speler te worden hierin. Dit is een vorm van afwijkende conformisme. Alleen wij zelf kunnen de keuze maken om weer terug te gaan naar onze wortels. Een basis die gebaseerd is op gelijkheid, overeenkomst en acceptatie, in plaats van ongelijkheid, afwijking en afwijzing van het “andere”. Wij hebben niet voor de zij en wij gedachte gekozen, het is voor ons gekozen. Het is aan ons om de verantwoordelijkheid te nemen, om van zij, wij te maken en zo de kracht die psychopaten bovenaan de ladder hebben te breken en onze eigen vrije wereld op verschillende vlakken en wijzes te creeeren met elkaar.

“Jij en ik. Wij, niet zij en wij.”

2096d55b61599d247ed4ef519405beab.jpg

Conformisme is dan ook één van de factoren om de onderdanigheid te bepalen van een persoon. Mensen verkrijgen in de huidige wereld nog steeds een voordeel door te kiezen voor een bepaalde groep. De zij en wij gedachte. Door te kiezen voor de sterke groep, heb je een grotere overlevings- en voortplantingskans. Iets waar de mens al van jongs af aan naar streeft en wat aangeleerd wordt. Met je hoofd boven het maisveld uitsteken, anders zijn, is iets wat niet graag gezien wordt. Toch is dit een tegenstrijdig punt, omdat vaak degenen die boven het maisveld uitsteken, personen zijn die vernieuwend zijn en bij succes op handen worden gedragen. Ondanks dit feit, is er algemeen sprake van een eis tot sociale conformiteit en gehoorzaamheid.

We worden vaak sterk opgegroeid met de gedachte dat bepaalde sociale constructen van belang zijn om orde en veiligheid te brengen en dit te behouden. Zoals Thomas Hobbes al aangaf in zijn boek, De Leviathan (publicatie 1651): De staat is een monster wat gemaakt is om het grotere gevaar, de mens in bedwang te houden en te redden tegen zichzelf. Het is volgens deze fylosoof een noodzakelijk kwaad, omdat bij Anarchie (vrijheid) chaos zou ontstaan. Iets wat de elite graag onderstreept en waar de onderdanen in zijn gaan geloven via geleerde constructen.

Dit is iets wat je dan ook sterk terugziet in de sterke conformiteit naar verschillende instituten en hun opgelegde leefregels. Voorbeelden hiervan zijn, de hoofddoek via een geloofsovertuiging, het uitgevoerde klassen kaste-systeem in India, de onderdrukking of acceptatie van vrouwenrechten, waaronder vrouwenbesnijdenisimages-6. Openbare executies in het ene land en afschuw hiervan in het andere of de algemene drugswetgeving wat door veel burgers en gelovigen wordt ondersteund, zonder daadwerkelijke kennis van zaken.

Elke deelgroep, elk land en elke persoon heeft zijn overeenkomstige regels en wetgeving, maar ook soms verschillen. De overeenkomsten worden later in dit boek beschreven.

Alles komt in de mate van perceptie en aanbidding van autoriteiten. Want waarheid is absoluut en voor elk mens geldend. Hieraan kan niet ontsnapt worden. Het is de mens die in een groep geboren wordt of later tot een groep gaat behoren om een eigen kijk op de waarheid in stand te houden en vaak de invloed te verhogen. Resulterend in de verschillende culturen, geloven, overheden, politieke stromingen en daarmee overtuigingen en leefregels.

“Waarheid is niet buiten te vinden, maar binnenin. De buitenwereld en je rol daarin is puur een reflectie van wie je van binnen bint. Hoe sterk je verbonden bent met je echte zelf of verwijderd.

Verwijdert zijn van jezelf en een illusionair leven leiden (voorbeeld olifant en de pin), zorgt voor stress, verslavingen, irreële angsten, aanbidding, onderdanigheid, militarisme, controledrang en allerlei vormen van afleiding om de werkelijkheid niet onder ogen te hoeven komen en de destructieve identiteit in stand te houden. Een gevolg van de cognitieve dissonantie. Iets wat verderop in het boek beschreven zal worden.

Verandering van autoriteiten en conformiteit:

Met als gevolg het ondersteunen van de verschillende culturen, landen, leefregels en vormen van religies, die in de basis eigenlijk allemaal gelijk zijn, maar een andere uitwerking en gezicht hebben in de externe wereld (hoofdstuk 4). Autoriteiten veranderen ook continue. Dat komt omdat de mens gezamenlijk aan het veranderen is (evolueren) en daarmee automatisch de macht-structuren beïnvloeden. Zij moeten mee bewegen, want zij kunnen niet bestaan zonder de onderdanigheid van hun volgelingen. Dit is een belangrijke vaststelling en onderschrijft dat macht van autoriteiten fragiel is en zonodig langzamerhand opgelost kan worden.

Autoriteiten in allerlei vormen hebben onderdanen ofwel conformisten nodig. Zonder onderdanen hebben zij geen macht. Zij kunnen alleen bestaan als mensen hun regels en orders opvolgen. Dit doen zij mede door vijanden te creëren, controle uit te oefenen via wetten en regels die worden gecontroleerd door politie, belastingheffers en militairen, ook worden de onderdanen in een bepaalde mate tevreden te houden, door voedsel, enige mate van individuele vrijheid en veiligheid te bieden. Een autoriteit verandert daarom ook alleen in vorm, wegens verlies van controle op de mens. Mensen zijn vrij en bepalen in essentie wat er gebeurd en wat niet. De mens heeft dus in essentie de macht. Het is de mens die bepaald of iets gekocht wordt, iets nageleefd of bijvoorbeeld iets geëist wordt.

“De huidige staat van de mens, is dan ook een reflectie hiervan.”

Globale uitleg oplossing:

Hoe los je de hang naar overdreven conformisme en externe autoriteit dan globaal op? Directe opheffing van externe autoriteiten is in ieder geval geen goede keuze, zoals sommige nieuwe tijdse mensen beweren en denken. De sleutel ligt hem in de interne bewustwording van de mensen in het geheel en de druk vanuit hen om verandering door te voeren. Het is dan ook een proces. Want Thomas Hobbes heeft mijns inziens gelijk dat de staat/overheid nu noodzakelijk is. Dat komt omdat de mens in te onderdanige staat leeft, om samen een verantwoordelijke wereld in balans te leiden. De oorzaak hiervan is, dat de automatische identiteit een persoon zelf over-ruled.

Verandering moet dan ook van binnen komen, welke een spiegel is naar de buitenwereld. Het is een proces wat niet in 1 omslag zal plaatsvinden. Stap voor stap ontstaat er meer bewustzijn wat resulteert in meer en meer verantwoordelijkheid. Alleen dan kan een externe autoriteit onnodig zijn en langzamerhand opgeheven worden. Zou je nu de regels en wetten weghalen, dan zou alleen maar chaos ontstaan. Maar daarvoor is wel informatie, kennis en een wil nodig. Iets wat we allemaal in essentie hebben.

Afwijzing kennis en informatie (3):

Kennis is een belangrijke en noodzakelijke stap richting vrijheid. Met kennis komt een bredere kijk op de wereld en jezelf. Zelfacceptatie en overwinnen van oud zeer, is de sleutel tot een betere wereld voor jezelf in kwestie en automatisch daarmee ook de mensen om je heen.

Het is de zoektocht naar je natuurlijke staat. Wie je in essentie bent. Het grootste deel van de mens is door opvoeding en invloed vanuit de omgeving blind gemaakt voor zijn of haar daadwerkelijke bestemming, zijn of haar daadwerkelijk ik. Het kan dan ook voorkomen dat er in de zoektocht naar jezelf “vreselijke ontdekkingen” worden gedaan over de wereld, hoe machthebbers in je nabije omgeving of daar ver buiten hun rol hebben gespeeld en hoe je voor mogelijk voor de de gek bent gehouden. Toch is waarheid via kennis, kritisch kijken en tegelijkertijd openstaan voor nieuwe informatie vaststaand en is dit de enige echte wetgever. Alle menselijke constructies zijn een stap, een ontwikkeling naar de waarheid. Je probeert iets, het blijkt niet te kloppen, je probeert weer iets nieuws, je past het aan en probeert weer. Via vallen en opstaan komen we steeds dichter bij de waarheid.

Dit is terug te zien in de verschillende kijken op god en de overtuigingen die mensen aanhangen. Het accepteren van de absolute waarheid is de stap naar bevrijding. Alleen wat is waarheid en wat niet? Iedereen beïnvloed elkaar en denkt te weten wat klopt. Mensen voeren groepen en wijzen het andere af, zonder daadwerkelijk opgestaan te hebben voor de mogelijkheid dat ze misschien wel meer gelijk zijn dan ze in eerste instantie dachten. . Kennis is daarom van vitaal belang om een goede keuze te maken. Want zonder kennis is er geen weten. Iemand is zonder kennis afhankelijk van anderen, waardoor eigen autoriteit niet kan bestaan (onwetendheid). Dus de noodzaak zit in kennis, de filtering hiervan in het objectieve goed en fout, waaruit acceptatie volgt, die resulteert in de juiste actie. Dit begint bij de acceptatie dat je sommige dingen gewoon niet feitelijk weet en daaruit de vraag ontstaan wat is en wat is niet (Socrates).

“De waarheid is namelijk altijd aanwezig en is absoluut. Het is onze perceptie op deze die de verschillende kijken op de wereld en daarmee dogma’s tot stand heeft laten komen en ons verdeeld heeft, in plaats van verenigd.”

Cognitieve dissonantie:

Ondanks dat wij als mens een intuïtie hebben en een innerlijk weten wat goed en fout is, zal toch een groot deel van de mens dit niet onder ogen komen. Dat komt omdat het lichaam meester is gemaakt over de geest, over de persoon. Het is een onvrije staat die eerder beschreven is in de vorige paragrafen.

De afwijzing van nieuwe afwijkende feiten wordt ook wel cognitieve dissonantie genoemd. In simpele bewoordingen, het afwijzen van het 1, wegens de volle acceptatie van het ander. Cognitieve dissonantie is dan ook de onaangename spanning die gevoeld wordt, wanneer je als mens geconfronteerd wordt met feiten en overtuigingen die in strijd zijn met je eigencognitieve-dissonantie2 kijk op eenzelfde situatie. Dit komt omdat je al een beeld hebt van de wereld en deze vaak als waarheid aanneemt. Een relatieve waarheid die een vorm van zekerheid en veiligheid biedt.

Een mooi voorbeeld hiervan is de studentenvereniging. Uit onderzoek is gebleken dat vaders die in eerdere tijden een zware ontgroening hebben ondergaan, een veel leukere studententijd habben gehad en een veel sterkere bonding met de groep en de sociëteit, dan de zonen van hen, die naar dezelfde studentenvereniging gingen, maar een lichtere vorm van ontgroening hadden ondergaan.

Uit onderzoek bleek dat dit kwam omdat een student bij de zwaardere ontgroening, veel meer heeft moeten ondergaan om tot de vereniging te kunnen en mogen behoren dan de ander. Ondanks de zware vernedering, praatte de vader dit goed door enorm positief te zijn over zijn studententijd. De verbondenheid met andere studentengenoten was veel groter als bij zijn zoons. Om om te kunnen gaan met de vernedering moest hij het goede uit de studententijd halen, om het slechte ervan te overrulen.

Cognitieve dissonantie in deze vorm kan gezien worden als het brein wat redenen bedenkt om een gemaakte keuze of opgelegde keuze te ondersteunen. Onaangename spanningen worden weggenomen en de persoon in kwestie heeft het gevoel dat hij/zij de juiste keuze heeft gemaakt.

Cognitieve dissonantie heeft niets te maken met objectiviteit en realiteit. Eerder met vooringenomenheid, stabiliteit en overleving. Cognitieve dissonantie is dan ook sterk verbonden met emotionele reacties. informatie of ervaringen wat in strijd is met je overtuigingen, zal door het mechnisme van cognitieve dissonantie in je brein tegengewerkt worden.

Als persoon wil je spanningen voorkomen, waardoor je op verschillende wijzes hieraan probeert te ontkomen. Het is een onbewust verdedigingsmechanisme voor jou en mij.

Bijvoorbeeld bepaalde ervaringen in de kindertijd, waaronder fysieke/psychologische mishandeling, het niet goed genoeg voelen of te zwak bevonden worden door de omgeving, het zelf kiezen of het voor jou kiezen, wat daarna goedgepraat wordt als dat het de beste keuze was om twijfel of afwijzing tegen te gaan.

Wat uiteindelijk mede verpakt is in de onderdanigheid aan geloof, cultuur, land, presidenten, het ego en bijvoorbeeld de sterke drang tot erkenning en status.

Cognitieve dissonantie is dan ook in vele vormen terug te vinden bij de mens en oefent enorm veel invloed uit. Het is ook wel het conflict met jezelf. Want waarheid is zoals eerder gezegd absoluut en altijd in jou en mij aanwezig. (denk hierbij bijvoorbeeld ook het quantum informatie veld, of het Al, het kosmische internet,)

De cognitieve dissonantie is een onderdeel van het verstoorde mensbeeld en verdwijnt alleen als de waarheid en objectiviteit van situaties onder ogen gekomen wordt. Waar de feitelijkheid geldend is boven het geloof erin en deze de illusie overruled.

Voorbeelden cognitieve dissonantie

Een interessant en duidelijk voorbeeld is de hersenspoeling van Noord Koreaanse burgers, of de huidige staat van de Filipijnen, waar drugsgebruikers en handelaren worden vermoord op orders van de nieuwe president. Bij de duizenden worden ze gezuiverd door militairen en politiemannen, die alleen maar orders opvolgen en hun daden rechtvaardigen via het cognitieve dissonantie principe. Hoe luguber ook (lucifer effect).  Voor de buitenwereld wordt een illusie uitgebeeld en geleefd. Van binnen is een weten, is een waarheid die heel goed realiseert wat er gebeurd, wat men anderen aan doet en wat ze weg proberen te stoppen. Cognitieve dissonantie zorgt ervoor dat je bij een bepaalde groep kan blijven, dat je bijvoorbeeld wandaden kan blijven uitvoeren tegen andere bevolkingsgroepen, dat je een schijnwereld leeft om te voldoen aan de externe eisen die opgelegd worden.

Toch verdwijnt het weten, de mogelijke pijn en waarheid bij deze mensen nooit, het zit gegrift in het geheugen, de herinnering. Cognitieve dissonantie is er dan ook voor om de pijn hetgeen er gebeurd is meer dragelijk te maken, zodat het leven verder doorgezet kan worden. Ook wel een vorm van “bescherming” die door een bepaalde situatie van de persoon in kwestie geeist werd. Dit heeft betrekking op grote situaties al met kleine situaties. Een moment waarbij je jezelf wegcijfert voor een ander terwijl je dit niet wil, zorgt al voor een moment van cognitieve dissonantie. Om de situatie en het gekozene “draagelijk” te maken en te accepteren. .

Elke keuze die je maakt, krijgt een afdruk in het brein en zal als een vorm van Karma uitoefenen op de persoon in kwestie en zijn of haar toekomstige acties. Elke actie (oorzaak) heeft een gevolg.

Afwijzing van kennis mede door afleiding (3/4):

Afwijzing van kennis is een gevolg van de cognitieve dissonantie en de gevormde blauwdruk waaraan nieuwe informatie getoetst wordt. Het decoderingssyssteem/informatieverwerkingssysteem. Afwijzing van nieuwe informatie komt zoals eerder beschreven, door de spanning die ontstaat, wanneer nieuwe tegenstrijdige informatie ontvangen wordt. Het lichaam en geest hebben namelijk door continue conditionering, ervaring en aansturing, een automatisme ontwikkeld. Je kan dit zien als het leren van fietsen. In het begin kun je dit niet. Maar na veel oefenen, wordt je steeds beter en kun je op den duur fietsen zonder erbij na te denken. Het is iets van jezelf geworden, een automatisme door de jaren heen. Wat je daarvan geleerd hebt is opgeslagen in je zogenoemde impliciete geheugen. Dit geldt niet alleen voor handelingen, maar ook voor je identiteit. Het is zo herkenbaar en zo vertrouwd dat erbij nadenken eigenlijk niet meer hoeft. Je pakt de fiets en je gaat. Wel moet je opletten of er obstakels zijn, maar het fietsen zelf gaat je automatisch goed af. Vaak is daarbij nadenken en eraan twijfelen niet meer nodig. In dit geval kan fietsen als voorbeeld genomen worden, maar ook de manier waarop je praat, de manier waarop je beweegt, de manier waarop je met andere mensen omgaat, hoe je een sport beoefend, hoe je jezelf ziet en ga zo maar door. Door de vele herhalingen en daarmee het versterken van bepaalde gewoontes ontstaat een “vaststaande identiteit”, jij en ik. Vaststaand is het in essentie niet, omdat we nog zoveel bij kunnen leren en veranderen wanneer we dat zelf willen, maar het is een belangrijke basis voor jou en mij als persoon. Het is de blauwdruk waarnaar informatie om je heen wordt beoordeeld en de interactie daarmee. Dit is belangrijk om te realiseren, omdat een identiteit je aan de ene kant heel veel kan bieden en aan de andere kant je ook veel op kan leggen. Waardoor de wereld vaak kleiner is dan dat we werkelijk realiseren.

De afdruk van automatismen liggen daarom ook vast in voor ons opgeslagen herinneringen, door middel van informatiepunten in de vorm van neuronen en hun connecties met anderen via netwerken. Het is een opslagplaats van ervaringen. Zowel positieve als negatieve. Het is niet alleen de herinnering en het beeld ervan, maar ook de emotionele lading die ermee gepaard gaat, wat invloed op jou en mij als mens uitoefent.

Zo kunnen positieve herinneringen voor een heerlijk gevoel zorgen doordat je een shot aan endorfine en serotonine toegediend krijgt en tegelijkertijd kunnen negatieve herinneringen zorgen voor opkomende boosheid, angst, agressie en afwijzing gepaard gaande met een adrenaline kick, een stressreactie. Elke keer dat je terug denkt aan een gebeurtenis, kunnen de gevoelens die ermee opgeslagen zijn bij je opkomen. Zij zijn dan ook met elkaar verbonden en altijd oproepbaar als je dat zou willen. Je mind is een hele sterke machine die je een ervaring kan geven zonder dat je er daadwerkelijk bij hoeft te zijn. Realiteit en illusie zijn dan in 1 keer met elkaar verbonden. Dit is iets wat je in een herhalende staat kan blijven houden, inplaats van dat situaties op een andere manier worden ervaren of beleefd. Het heeft allemaal met beïnvloeding, acceptatie en controle te maken. mt_kennis_banner.jpg

 

Joe Dispenza beschrijft dit bijvoorbeeld ook in zijn uitleg over de hersenen en geeft daarbij de reden waarom we zo moeilijk als mens kunnen veranderen: Het is een opsomming van factoren.

Binnenkomst van nieuwe informatie:

Door de identiteit en het aanwezige actiepotentieel, heeft nieuwe afwijkende informatie veel meer tijd nodig om invloed te krijgen op jou als persoon. Het zal bijvoorbeeld wel een plek krijgen in je brein, maar vaak nog niet direct gebruikt worden. Dit is mede afhankelijk van je focus en de mate waarop je reageert op je emoties.

ADD-en-overprikkelin-van-de-hersenen-222x300.jpgIntern is dit te zien aan de emotionele spanning die een oude  herinnering met zich meebrengt. Dit emotionele systeem kan je dan ook zien als een thermostaat. Deze hormonale thermostaat is gewend aan een bepaald ritme in de vorm van een identiteit/automatisme. Nieuwe informatie kan voor een verstoring van deze “vaststaande” blauwdruk zorgen en wordt daarom als gevaar gezien. Dit komt omdat het lichaam zoals uitgelegd meester is over de persoon, de geest.

Juist het lichaam is gericht op overleving, zekerheid, zelfbehoud en de verdediging hiervan (onbewust). Jouw connectie met je hogere zelf is in veel gevallen ondergeschikt gemaakt. Het bewuste staat voor vrij denken, nieuwe ervaringen, de zoektocht, open-minded zijn en acceptatie. Maar zolang het lichaam door conditionering meester is over de persoon, zal er eerder gekozen worden voor de eisen van het lichaam. De emotionele thermostaat en de regulering hiervan, is een middel van het lichaam om de bekende en gewilde staat te behouden.

Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat er verschillende gedachtes door je hoofd spoken voordat je iets gaat doen. De 1 zal niet zoveel invloed hebben, de ander wel. Soms kun je in een situatie komen waar je spanning voelt, onzeker bent en er allerlei gedachtes zijn die je proberen af te raden iets te gaan ondernemen. Je kan beter lekker op de bank blijven hangen, je bent niet goed genoeg, het heeft geen zin, ga gewoon naar huis, iedereen is tegen me en ga zo maar door. Tegelijkertijd kan je ook in een situatie terecht komen waar je je helemaal thuis voelt en je helemaal geen spanning voelt. Alles vloeit en alles voelt goed. Alles zegt in jou dat je hier moet zijn. Dit heeft alles te maken met je identiteit, wie je bent, de mate waarin je voor iets openstaat, wat herkenbaar en vertrouwd is en wat niet.

Stel je doorbreekt de afwijzende gedachte en je gaat bijvoorbeeld sporten omdat je fitter wil worden. Je gaat niet akkoord met de stem die zegt dat je beter wat anders kan doen of bijvoorbeeld zegt dat je niet goed genoeg bent, maar je gaat precies doen wat je altijd al wou, muziek maken, het theater in, een nieuwe carriere als manager, een wereldreis, nee zeggen tegen eisen vanuit de omgeving die je eigenlijk niet wil.

Je hebt een doel, je hebt een sterke wil en je voert het uit. Op dat moment ontwikkel jeje op een nieuwe manier, je wordt sterker, vernieuwender, je hebt het gevoel dat je leeft. Oude informatie blijft aanwezig, tegelijkertijd voeg je er nieuwe aan toe.

Nieuwe herinneringen worden aangemaakt en kennis van mogelijk nieuwe opties opgeslagen, waarop een volgende actie kan worden ondernomen.  Neuronen worden aangemaakt en netwerken versterkt. Met als gevolg een nieuwe ervaring en kijk op jezelf en de wereld.

Alles is in essentie mogelijk, het is alleen de drive, focus en de overwinning op jezelf, die succes en verandering in de wereld daarbuiten en binnen in jou creëert.  Want alles is een reflectie van je binnenste, wat jij toestaat, toelaat en wat niet. Zo van binnen, zo van buiten.

Denk maar eens na over de moeite die soms gevoeld wordt om een nieuwe richting in het leven op te gaan. Het wordt vaak tegengewerkt door allerlei gedachtes. Bij een overwinning hierop, blijkt achteraf de angst of de grote van de stap irreëel te zijn geweest. Je realiseert je in 1 keer dat het helemaal niet zo zwaar of moeilijk was en dat de keuze om iets te doen beter en vervullender was dan iets niet doen.

Het zijn de mensen die durven, overwinnen, opstaan en doorgaan, die groeien. Andersom zijn het de mensen die naar zekerheid en veiligheid luisteren, die stil blijven staan en in een onderdanige rol verblijven.

De wereld is groter en meer bijzonder dan je ooit had kunnen bevatten. Het is tijd om nog meer op onderzoek uit te gaan.

Emoties:

Emoties en oude herinneringen hebben een sterke invloed op ons als persoon. Dat zij dan ook iemand in een bepaalde richting sturen wat intuïtief niet altijd goed voelt, is een feit. Tegelijkertijd kan het je ook in de goede richting sturen. Namelijk het goed voelen, blij worden, voldaan, vol energie. 7-emoties-ekmans-1024x821.jpg

Je weet diep van binnen wat juist is en wat niet. Wat goed voelt en wat niet. Het ook wel bekende onderbuik gevoel, de intuïtie. Emoties zijn bij een persoon die in balans is, de perfecte stuurman/vrouw. Maar bij een persoon die uit balans is, is dit niet het geval. Dan wordt iets wat mogelijk niet juist voelt toch gedaan omdat de emoties te sterk zijn. De zelfcontrole om iets tegen te gaan is dan niet aanwezig. Een moment van zwakte neemt dan de macht over.

Emoties zijn van belang om ons te laten voelen. Te zeggen of iets juist is of niet. Of het ons iets kan geven of niet. Het is wij die kiezen of we het toelaten of niet en te begrijpen waarom het gebeurd. Doen we dat niet, dan zal het lichaam dit zelf doen en wordt je meegenomen in de rollercoaster van je vorige ervaringen en zal er zich een herhaling afspelen van acties die jezelf eerder hebt uitgevoerd of die op je uitgevoerd zijn.

Het is de controle over je leven voor zover dat mogelijk is en het uit handen geven van deze controle.

Als laatste in deze paragraaf: de invloed van ons linker- en rechterbrein in een notendop:

De emotionele afstelling en de blauwdruk in het brein zijn van groot belang bij het bepalen of er wel of niet nieuwe kennis toegelaten wordt. Maar daarbij komt nog een andere factor kijken. Namelijk de rechter en linkerbrein dominantie. De linkerbrein staat voor structuur, planning, tijd, zekerheid en hokjes denken en verwerkt informatie op een opvolgende wijze. De wereld is logisch en te begrijpen. De wereld om je heen is afgebeeld in vaste patronen.

Het rechterbrein staat voor ongeorganiseerd, open-minded, het geheel zien, in het nu zijn, risico’s nemen, mogelijkheden zien, creativiteit en het verwerken van meerdere informatie tegelijkertijd in de vorm van een seriele computer. De wereld is alles in 1, onbegrijpelijk en onbegrensd. Alles kan en alles is mogelijk.

Beide breindelen moeten in balans zijn om informatie juist te verwerken. Zonder orde en vaste patronen is er chaos, tegelijkertijd is er zonder creativiteit en oneindige mogelijkheden geen groei en ontwikkeling. Soms moet je het geheel zien om de details te begrijpen. Soms moet je het kleine onderzoeken om het grote vast te stellen.

In de eigenschappen van de breindelen, is dan ook een antwoord te vinden, hoe individuele vrijheid en wij geweldig mens ten optimale tot stand komt. download (4).jpg

Je hebt namelijk risico’s nodig, om te falen en weer op te staan op weg naar een nieuw product, een nieuw muziekstuk, een nieuwe ontdekking op wereldniveau of nieuwe technieken in je sport. Waarmee je jezelf en de wereld om je heen een nieuwe boost geeft. Zodat je de wereld en jezelf op een andere manier ervaart  en ziet.

Je hebt creativiteit nodig om nieuwe opties te zien, om buiten de box te denken. Daarnaast is het geheel zien van alles en iedereen om je heen belangrijk, om de overeenkomsten te vinden, in plaats van alleen te kijken naar de verschillen. Je zal nieuwe technieken vinden die voor iedereen geld, je zal zien dat mensen van andere culturen misschien andere gebruiken hebben, maar tegelijkertijd meer overeenkomsten met je hebben dan verschillen. Het is daarnaast soms ook nodig om de tijd en strakke planning los te laten, zodat het moment waarin je zit met jezelf of anderen om je heen ten volle te ervaren. Er te zijn inplaats van in de vooraf geplande wereld. Je intuitie te ervaren en te voelen wat je wil en wat niet. Zodat elk moment ten volle ervaren kan worden, intuïtie haar gang kan gaan en nieuwe informatie ten volle kan worden ontvangen en verwerkt.

Tegelijkertijd is het van belang om te zorgen voor structuur, de feitelijke opbouw van gebeurtenissen en waarheden, het plannen van het nu en de toekomst om je doel te verwezenlijken, en het kunnen plaatsen van informatie in een bekend en logisch construct. De wereld zien in patronen, zodat de wereld te bevatten is, inplaats van een wirwar aan mogelijkheden. Kijk maar om je heen. Alles wat je om je heen ziet, wordt automatisch in een hokje geplaatst door je brein. De informatie wordt ontvangen en gedecodeerd om het voor jou zo duidelijk en makkelijk mogelijk te maken. Een stoel, auto, voedselproducten, geschreven en gesproken taal. Zie de mogelijkheden en begrijp wat ervan mogelijk is en wat niet. Snap wat je kan gebruiken in de wereld om het te maken en laat je niet afleiden door alle opties die er zijn. Laat je leiden door je intuitie door open te staan voor de mogelijkheid dat iets kan, zie het grote geheel van het project en tegelijkertijd ook de details die nodig zijn om het tot een succes te maken. Durf te gaan, risico’s te nemen, te falen en weer op te staan. Zie het einddoel en snap en voldoe aan de eis dat je er in stappen naartoe gaat, inplaats van 1 stap.

De samenvoeging van beide brein eigenschappen zorgt voor een gebalanceerd persoon die iets creeert, die ten volle ervaart en in balans is. Waardoor een duidelijker beeld van de persoon zelf en de wereld wordt ontwikkeld, die meer richting waarheid gaat voor hem of haarzelf en daarmee iedereen om hen heen. Elke ervaring, nieuw deel aan informatie wordt op deze manier meer op een juiste manier verwerkt en geeft je als mens een beter beeld van de realiteit om je heen zover we die nu kunnen zien, de huidige waarheid.

Conclusie:

Er zijn vele factoren aanwezig, die invloed uitoefenen op een persoon zijn perceptie van zichzelf en zijn/haar plek in de wereld. Toch heb ik met bovenstaande informatie een beeld willen schetsen van de oorzaken en de gevolgen. Ik hoop dan ook duidelijkheid te hebben geschept over gedrag en de reden dat verandering soms zo moeilijk is. We hebben een geweldig mooie wereld en deze kan alleen maar mooier en mooier worden. Daarom zal ik nu ook de volgende paragraaf opstarten, om informatie te geven over hoe verandering makkelijker tot stand komt en waarom het werkt. Waar manieren worden beschreven die emoties reguleren, die oude pijnlijke herinneringen grotendeels op kunnen lossen en de mens nog vrijer in de wereld kunnen laten staan.