3.1. Inleiding

3.1. Relativiteit van de menselijke waardering

Voordat ik hoofdstuk 4 van de vaststaande principes ga behandelen, is een bepaald stuk informatie belangrijk om te hebben en dat is informatie wat je makkelijker door relativiteit van de menselijke wereld heen laat kijken. Voor een objectievere blik over jezelf en de wereld om je heen. Waarom doen we wat we doen en wat is echt en wat is verspilling. Informatie van de trivium zul je in dit hoofdstuk terug zien komen.

In de wereld waarin we leven heb je zoveel verschillende uitingen, oordelen en zoveel ingewikkelde termen, dat het overzicht soms zoek raakt. Het richten op de verschillen, maakt het soms makkelijker en voor het gevoel veiliger om te leven, maar het maakt het tegelijkertijd moeilijker om de connectie en overeenkomstige basis tussen alles te zien. Dit terwijl er veel meer overeenkomsten tussen alles om je heen is, dan dat er verschillen zijn. Om die reden is het observeren vanuit de basis, de overeenkomsten een belangrijk punt om de wereld daadwerkelijk te begrijpen en de wereld te zien zoals deze is.

Te vaak zitten we vast in hetgeen ik het waarderingselement noem. Het punt waar alles gaat om de menselijke waarde die we ergens aan geven. Het statussymbool versus de daadwerkelijke waarde, waardoor we een vertroebeld beeld krijgen over onszelf en onze positie in de wereld.

In dit hoofdstuk wordt om die reden de nadruk gelegd op 3 elementen die met elkaar te maken hebben en jouw en mijn wereld beïnvloeden. Dat is de basis, dat is de opvolgende uiting en het waarderingselement. Deze drie elementen laten de realiteit op een eigen wijze aan jou en mij zien. Wat soms ingewikkeld leek is vaak in essentie simpel. Vanuit het begrijpen van de basis zie je de verschillende uitingen simpeler en duidelijker. Hierdoor wordt de wereld als groot geheel beter begrepen. De manier van kijken, die in dit hoofdstuk besproken gaat worden, is een voortvloeisel van de Trivium en een doorgevoerde analyse op het vormen van de  realiteit en het doorzien van de relatieve schijn.

Door het te doorzien wordt het makkelijker om iets op daadwerkelijke waarde te schatten. Je doorziet de relativiteit van heel veel dingen en kijkt meer vanuit een objectieve en vrijere keuze. Hierdoor kun je ergens in stappen, maar er net zo snel weer uit.

Tunnelvisie:

Tunnelvisie ontstaat door een relatieve identificatie met iets buiten een persoon. Die identificatie ontstaat vaak door op te gaan in de uiting, inplaats van de basis. Zoals een voorkeur voor een bepaalde sport, een schoonheidsideaal, een religievorm, een beroep, gedrag, verslaving, een traditie, een bepaald land, een ras en ga zo maar door. Daarbij wordt een sticker geplaatst op wat juist is en wat niet. Wat beter is en wat niet.

De beoordeling van wat beter is en wat niet, is een waarderingselement en is relatief. Het waarderingselement zorgt ervoor dat het 1 als positief en het ander als negatief wordt bestempeld door een individu of een groep.

Zoals ik eerder heb beschreven, is de groep een hele sterke factor in het waarderingselement van groepsleden wanneer het aankomt op gezamenlijke rituelen, dialecten, talen, wetten, overtuigingen, tradities, beroepen en regels. Het waarderingselement en de gehoorzaamheid eraan houdt voor de groepsleden de groep in stand, maar splitst deze tegelijkertijd ook af van anderen, andersdenkenden. Het veilige wij gevoel met als gevolg het onveilige zij gevoel.

Splitsing ontstaat dan ook in plaats van het zicht op de gemeenschappelijkheid die de aparte groepen met elkaar hebben. Hierdoor ontstaat afsplitsing en verblijven personen vaak op een bepaald level en wordt er niet verder gekeken. Het wel bekende veiligheid en zekerheidsprincipe. Dit zie je vaak terug in oudere, maar ook nog altijd bij jongere generaties terug. Mensen die vaste waardes aanhouden en moeilijk openstaan voor vernieuwing. Het is het behoud van het bekende versus het onbekende. In essentie een vorm van overleving en tegelijkertijd een vorm van starheid.

Mensen hebben hun geloof, hun overtuigingen en voorkeuren vastgezet op een bepaald waarderingselement. Bijvoorbeeld Islam, Christendom, Judaisme, met als gevolg dat anders gelovenden als ongelovig gezien worden. Niet doorhebbende dat de belangrijkste verhalen in hun boeken allemaal overeenkomen en dat het ene boek in essentie een opvolging is van de ander. Ook splitsing tussen geloofskringen onderling is menselijk gemaakt en niet op waarheid gebaseerd. Een waarderingselement die niet op de basis is gestoeld maar op de drang om onderscheidend te zijn.

Een geloof in een uiting, waardoor de gemeenschappelijke basis die ze met anders denkenden hebben onderdrukken. Met spanningen en mogelijk agressie tot gevolg. Hun geloof en voorkeur wordt vastgezet op een van de vele waarderingselementen en uitingen, inplaats van de gemeenschappelijke basis die ze allemaal met elkaar verbindt. Een illusie die geleefd wordt, inplaats van de waarheid.

Hierdoor ontstaat de zo bekende splitsing tussen groepen en ontstaat ook automatisch de onderdanigheid van mensen aan een bepaald persoon, een bepaalde geloofsinstelling, een bepaalde dictator, een bepaald schoonheidsideaal, een traditie en bijvoorbeeld een voorkeur voor een bepaald ras. Wat in essentie een schijn voorkeur is die is gehuld in dualiteit, in splitsing, waardoor manipulatie van deze mensen mogelijk is. Wat ook groots wordt toegepast door de daadwerkelijke controlefreaks en psychopaten die mensen willen manipuleren, controleren en overheersen.

“Er is geen daadwerkelijke dualiteit, we zijn nooit van elkaar gescheiden en zijn dat ook nooit geweest. Eenheid is altijd aanwezig en zal altijd blijven. De menselijke gedachte leeft deels in splitsing wat gebaseerd is op onwaarheid. We zijn allen 1. geboren uit hetzelfde, levend op hetzelfde.”

Dualiteit en de menselijke gedachte zorgt ervoor dat elementen die overeenkomen in veel gevallen alleen maar afzonderlijk worden gezien door de menselijke perceptie. Alles gebeurd in het hoofd. Alles gebeurd door de ontcijfering van jouw en mijn hersenen van hetzelfde stukje informatie. Wat jou en mij een eigen beeld geeft van wat we zien, wat we willen zien.

Ik verwacht met dit hoofdstuk je een verder inzicht te geven in hetgeen je al aan informatie hebt. Om de verbondenheid tussen alles om je heen en met jezelf te zien, zodat de wereld nog mooier en makkelijker te begrijpen wordt. Grootser dan we kunnen bedenken en meer verbonden dan verschillend.

Blind staren op de details is een linksbreinige actie, het grotere geheel zien geeft de juiste antwoorden op de vragen en is van essentieel belang om de wereld om je heen te begrijpen. Het macro is micro en het micro is macro.

De basis waarop ik de nadruk leg, splitst zich continue weer in nieuwe vormen net zoals een levensvorm. Iets vervalt en er komt iets nieuws voor terug. Maar terwijl iets continue verandert, blijft iets anders hetzelfde. De structuur, de basis die teruggebracht kan worden in een gemeenschappelijke kern waaruit alles voortkomt. Hoe je het ook wil noemen. We behoren daar allemaal toe. Ondanks dat we onze uniekheid moeten omarmen, is het belangrijk om hetgeen wat ons verbindt nooit uit het oog te verliezen.

Iets heeft gezorgd voor de wereld waarin we leven en heeft de wetten ingebouwd waarbinnen deze realiteit zich om ons heen afspeelt. Wat dat is zal ik in het midden laten. Het is ook niet nodig om het belang van het werktuig in dit hoofdstuk aan te tonen. Maar hoe fantastisch is het in welke staat je nu ook bent, dat je leeft en dat je op elk moment, hoe klein of groot ook, een beslissing kan nemen in een bepaalde richting. Die via meer informatie, het beter begrijpen en de te nemen actie tot een nieuwe werkelijkheid gaat leiden. In welke richting dit ook is.

Het belang zit hem in het doorzien van de menselijke relativiteit en het menselijk oordelen en voorkeuren te belichten en tegelijkertijd de basis en absoluutheid van de samenhang tussen alles toe te lichten.

Met dit boek wil ik bereiken dat nieuwe informatie een kleine dan wel grote shift brengt in onze kijk op de wereld en er minder gekeken wordt vanuit verschillen en afscheiding, maar eerder gekeken wordt naar wat ons samenbrengt, de gemeenschappelijkheid, de overeenkomsten en de verantwoordelijkheid die daaruit ontstaat. De visie naar een nieuwe wereld die we samen met al onze kwaliteiten kunnen realiseren. Vanuit eigen keuze, meer vrijheid en verantwoordelijkheid.

Nu is het tijd voor de basis.

eye_galaxy_by_sfobo-d34uxej.jpg