4.1. Inleiding vaststaande principes

4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk gaat over de vaststaande principes in de wereld. Vaste principes waar niet vanaf kan worden geweken, waarin we leven en we als mens in werken, dan wel bewust en onbewust. Het behandelen van deze principes is van groot belang om een aantal vaste basiselementen van het leven te behandelen en zo een kern te beschrijven, waaruit de wereld verder voort groeit. Want het leven is gebaseerd op patronen. Terugkomend in het groot en in het klein. Toeval is hierin onzin, want we worden in essentie geleid door vaste principes die “vastgelegd zijn”.

Principes zijn vaststaand en zijn niet veranderbaar. Het zijn de daadwerkelijke omgevingswetten waar we mee te maken hebben en waarvan niet in relativiteit, ook wel menselijke perceptie, afgeweken kan worden. Het is waarheid boven illusie.

Wij als mens zijn het, het leven is het en alles wat om ons heen gebeurd. We moeten deze kennis begrijpen juist omdat het een basis is van wie we zijn en waaruit het leven voortkomt.  Door juiste kennis krijg je een beter beeld van jezelf en de realiteit om je heen. Het verandert je perceptie.

Hoofdstuk 4 geeft een goed deel van deze informatie aan jou. Ik zal elk principe apart bespreken en tegelijkertijd anderen in het verhaal en de theorie meenemen. Dit doe ik niet alleen omdat het de paragraaf ondersteund, maar ook omdat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ze komen continue in elkaar terug en alles vloeit uit die gemeenschappelijkheid voort.

Want het leven bestaat zogezegd uit een speelveld, waarin patronen en principes aanwezig zijn, die door velen nog altijd als toevalligheden gezien worden. Dit hoofdstuk zal je een kijk op de wereld om je heen geven die anders is dan je nu om je heen ziet, voelt, ruikt, proeft en hoort. Het geeft je het inzicht en de handgrepen om te begrijpen en het grote en het kleine te plaatsen in een logische en rationeel geheel.

Ken de principes en ken daarmee jezelf en de factoren die invloed op je uitoefenen, zodat je omgekeerd meer controle krijgt over je eigen leven en de mogelijkheden die je altijd hebt en die altijd aanwezig zijn.

De basisprincipes die behandeld zullen worden, zijn de volgende:

  • Mentaliteit
  • Vibratie
  • Ritme
  • Correspondentie/reflectie
  • Polariteit
  • Oorzaak en gevolg
  • Geslacht
  • Force
  • Vaststaand goed en fout

Na behandeling van de vaststaande principes, zal ik een aanvullend stuk toevoegen, met betrekking tot epigenetica en plasticiteit van de hersenen. Dit om de principes toe te passen op de continue veranderende staat van onszelf en onze hersenen.

“De waarheid zit altijd al in ons verstopt. Vindt het koninkrijk in jezelf en je zal vervult raken”