4.10 Het principe van Juist en Onjuist

Zoals ik in het boek beschrijf, is het van belang dat we individuele en gehele vrijheid hebben in de wereld. Helemaal in de huidige tijd van technologie, psychologie en neurologische kennis, kunnen we dit punt steeds makkelijker bereiken. Kennis is overal aanwezig, het individu krijgt meer ruimte om te doen wat hij of zij wil doen en de wetenschap over onszelf en de wereld wordt stap voor stap duidelijker. Toch leven we nu in een tijd, waarin technologie een enorme vlucht maakt, maar tegelijkertijd kennis over bijvoorbeeld waarheid, realiteit en spiritualiteit nog weleens achterblijft voor het grote publiek. Dit kan gevaarlijk zijn, omdat de mens bij onwetendheid makkelijk te sturen is door personen die macht nastreven. Via populisme, angst en het bieden van zekerheid worden grote groepen personen in een gekozen richting gestuurd. Daarom is het belangrijk om het principe van juist en onjuist te beschrijven, zodat relativiteit wordt gescheiden van waarheid, zodat we meer gericht en in onze kracht kunnen leven.

Want het draait hier om waarheid. Waarheid is het enige juiste goed wat we hebben. Vanuit waarheid komt juist gedrag en moreel gedrag, ontstaan uit eerlijkheid tegenover jezelf en de rest van de omgeving. Alleen vanuit eerlijkheid leef je een sterk leven gebaseerd op een mentaal fundament.

Onwaarheid daarentegen biedt onjuist gedrag, onzekerheid, immoreel zijn, ontstaan uit bewuste dan wel onbewuste onwetendheid tegenover jezelf en de rest van de omgeving.

Onjuist en juist gedrag:

In bovenstaande zijn al een aantal punten beschreven die juist en onjuist van elkaar scheiden. Maar wat is juist en onjuist gedrag in het leven. Om dit te beschrijven ga ik me richten op het onjuiste, waarmee automatisch de grote mogelijkheid van juist gedrag ontstaat ontstaat. Onjuist is in 1 woord het onderdrukken van een ander.

Onderdrukken komt voor in de volgende hoofdgroepen:

Stelen

Bewuste misleiding

Intimidatie

Mishandeling

Verkrachting

Moord

Allemaal samen vormen ze het onderdrukken van anderen hun vrijheid en de aanval op onze ware plek, die staat voor zelfliefde en altruisme. Want niemand heeft het recht om iemand zijn leven te nemen, een ander lichamelijk dan wel psychisch te mishandelen, een ander seksueel te misbruiken of op wat voor manier dan ook van een ander eigendom te stelen.

Onjuist gedrag komt voort uit een lage vibratie staat, waardoor iemand afgeknepen is van zijn ware ik, wat resulteert in zelfhaat, in angst, die overgaan in heftige emoties, in controlezucht over zijn of haar omgeving of juist onderdanigheid daaraan. De onderdanigheid typeert zich in het volledig gehoorzaam naleven van gedragsregels van religie, overheid, cultuur, traditie, familie en andere relatieve regels, zonder te onderzoeken of iets juist of onjuist is. Het beperkt de vrijheid en gelijkheid van ieder mens en is daarmee onjuist gedrag wanneer de vorm van autoriteit een groep benadeeld die geen kwaad in de zin heeft.

Het relatieve goed en fout en de gehoorzaamheid hieraan zie je dan ook goed terug bij de vroegere frictie tussen het protestantisme en het Katholicisme, Democraten en republikeinen, Amerika en Rusland, de mannen en vrouwenrechten en bijvoorbeeld acceptatie van hetero’s en homo’s of tussen Blanke en meer getinte mensen.

Door het opstaan van mensen tegen de gevestigde orde en gehoorzaamheid, verschuift het relatieve goed en recht. Het is relatief omdat het beperkende regels zijn tegen de vrijheid en de zelfexpressie van de mens. Het heeft niets met het eerder beschreven absolute goed en fout te maken, maar met dualiteit, die ontstaat door angst en niet door liefde. De kracht van liefde omarmt, inplaats van afscheiden.

Het grootste gevaar in de wereld ligt dan ook precies in de onwetendheid en blinde gehoorzaamheid van groepen mensen aan een bepaalde autoriteit, die hen afscheid van de rest. De meeste mensen hebben niet door dat de massa de kracht heeft om alles te bepalen. Door mensen tegen elkaar op te zetten en te laten geloven in een afgescheiden wereld, zal de macht bij een kleine groep liggen, die weet hoe ze mensen moeten manipuleren. De gehoorzaamheid en afhankelijkheid aan deze kleine groep wordt vaak van generatie op generatie doorgegeven via het aangeleerde relatieve goed en fout.

Zelfverdediging:

Onjuiste gedragingen en acties zijn onjuist omdat ze een ander onderdrukken. Zelfverdediging is daarentegen het verdedigen tegen deze onjuiste gedragingen mocht dit nodig zijn. Ook wel het maken van een onjuist gedrag tot een juiste, omdat zelfverdediging op dat moment het enige middel is wat gebruikt mag worden om iemand anders schade aan te doen, omdat je je eigen geest of lichaam beschermt. Op dat moment steel je niets, maar behoud je hetgeen je op dat moment bent. Je beschermt jezelf of anderen om je heen. Zie hierbij wel het onderscheid tussen daadwerkelijk verdedigen van je lichaam en geest, ten opzichte van verdediging op grond van orders en bevel van autoriteiten in de vorm van religieuze instellingen, familie, overheid etc.

Wanneer je aangevallen wordt, heb je elk recht om verdediging uit te voeren. De mate waarin dit gebeurd moet evenredig zijn. Goede vaardigheden van zelfverdediging zijn daarbij een juiste manier om dit te doen.

In hoofdstuk 8 zal ik verder ingaan op het zelfverdedigingsaspect. Wat een belangrijke factor is, om jezelf zowel fysiek als mentaal sterk te maken als vrouw en als man. Daarmee durf je automatisch makkelijker op te komen voor het juiste en dit uit te drukken naar anderen toe. Aan wie dan ook, van mensen die nabij staan en mensen verder af. Want het zijn vaak juist de mensen die jou dichtbij staan, die vaak moeite hebben met nieuwe gedachtegangen en gedragingen en waar je als persoon vaak de meeste moeite mee hebt in mentaal opzicht om tegen op te staan mocht dit nodig zijn. Probeer maar uit.

Het juiste:

Door bovenstaande te lezen, heb je direct een antwoord op de vraag, wat is het juiste. Alles wat buiten de categorie van onderdrukken valt. Dat is het juiste, het goede en enige waardige. Het geeft je de ruimte om te zijn wie je wil zijn en jezelf te uiten zoals jij wil. Geen onderdrukking van anderen die je vertellen dat je dit moet zijn of dat, want je moet altijd zelf onderzoeken wie je bent en wat je wil in het leven. Zonder de ongekozen invloed van anderen. Dan pas zie en ervaar je je ware zelf van illusie.

181fe94a1f6f5fd318632d107614fb7a.jpg