4.12 Samenvatting

Hoofdstuk 4 is nu behandeld. Een hoofdstuk wat gaat over de principes in de wereld en daarbuiten. Principes waar je niet onderuit komt. Je plek in de wereld wordt alleen maar sterker wanneer je ze begrijpt, accepteert en je leven er naar schikt. Op dat moment krijg je meesterschap over jezelf en de wereld, want de principes dat ben jij en dat zijn zij. Van mentalisme, vibratie, ritme, polariteit, reflectie, oorzaak en gevolg, geslacht en het juiste en onjuiste, kom je tot de waarheid die afgesloten dogma’s en misleidingen overstijgt. Je schift makkelijker waarheid van onwaarheid en wordt daarmee steeds sterker meester over jezelf. Wat het doel is van de informatie in dit boek en de verwijzingen die ik zal geven. Meesterschap van elk persoon zorgt voor een stap voor stap sterkere evenwichtige wereld.

De sub-paragrafen over Plasticiteit en epi-genetica laten daarbij zien dat we een basis oftewel blauwdruk hebben meegekregen in de vorm van genen en DNA en dat we deze tegelijkertijd continue bijstellen door onze keuzes en mentaliteit in het leven. Het bijstellen hiervan gebeurd elke seconde, minuut, dag, maand, jaar en zal in stappen een mens positief of negatief beïnvloeden, naar aanleiding van de keuzes die gemaakt worden.

Onthoudt voor alle informatie over principes, dat zij overal in terug te vinden zijn. Ik adviseer je dan ook de principes goed in je op te nemen en het toe te passen op dagelijkse zaken en tegelijkertijd in meditatie of gedachtegangen. Want dan ga je de connectie zien van alles om je heen en zie je door de dualiteiten makkelijker de eenheid, wat ons allemaal verbind. Iets alleen lezen is een eerste stap, het daadwerkelijk begrijpen, toepassen en het gerichte actie ondernemen zijn de volgende stappen. Die doormiddel van een doel, een sterke focus, wil en mate van zelfreflectie toegepast moet worden om effectief te zijn. Maar hierover meer in hoofdstuk 7, waarin meerdere manieren worden beschreven, die je als mens op verschillende hoofdvlakken kan verrijken en de wereld om je heen grijpbaarder kan maken op de 4 hoofdvlakken: het fysieke, geestelijke, emotionele en spirituele vlak.

Voordat hoofdstuk 7 wordt beschreven, is het tijd voor hoofdstuk 5, waar ik in ga zoomen op de negatieve menselijk gecreëerde elementen in de wereld, zodat een beeld ontstaat van de beperkingen en dogma’s die in deze wereld aanwezig zijn en wat voor gevaar dit kan oproepen bij vaak groepen mensen ten opzichte van anderen.

Die informatie geeft inzicht dan wel bevestiging op welke vlakken er sterke manipulatie geld en wat de overeenkomsten tussen de negatieve krachten zijn.

Van het negatieve zal in hoofdstuk 6 de gnostiek globaal behandeld worden. Via een omschrijving en behandeling van het Thomas Evangelie, Plato, Socrates en Boedha, om te beschrijven hoe een persoon meer meester over zichzelf wordt. Door inzichten van verschillende grote fylosofen wordt de waarheid vaak een stuk duidelijker. Alle eer aan hun.

41W7JDU7NHL.jpg