4.4 Ritme

“Alles is beweging wat zich ontwikkeld in een golf.”

Ritme is het volgende principe, die ons weer een stap in de richting van onze gezamenlijke waarheid brengt. Ritme is een principe wat overal geld en waar alles in het universum in terugkomt.

Vibratie wat in de vorige paragraaf beschreven is, is de trilling. Ritme is de opeenvolging van trilling in een bepaald patroon en frequentie. De op en neer beweging. Wat naar boven gaat, moet een keer naar beneden komen en andersom.

Ritme is overal terug te vinden in de zichtbare en voor onze vijf zintuigen onzichtbare wereld. Zoals je hartslag, ademhaling, de getijden, de seizoenen in het jaar, muziek, en de golf van geboren worden, leven, de dood en wederopstanding. Alles in de wereld heeft heeft golf bewegingen. Dit komt niet alleen terug bij het zichtbare, maar ook bij het onzichtbare, zoals radio- of hersengolven en straling om ons heen.

Het principe ritme is een belangrijk gegeven en gewaarwording. Want het geeft de staat aan van de wereld om jou en mij heen en tegelijkertijd van jezelf. Dit principe terugzien in de natuur en jezelf, zorgt dan ook voor een inzicht van bepaalde vaste waardes, patronen en een inzicht in de werking van het universum, waardoor het makkelijker wordt om de wereld om je heen en je eigen identiteit, gedachtes en gedrag te ontcijferen en te begrijpen. Na het begrijpen kan er effectiever actie worden uitgevoerd in wat je wil, omdat je de onderliggende waarheid kent. Ritme is overal. .

Kijk voor een minuut om je heen, naar jezelf en denk eens na over cyclussen die er continue gaande zijn in de wereld. Ik help je iets mee, dag en nacht, je hartslag, een muziekstuk, de manier waarop jeje lichaam voortbeweegt, de seizoenen, het signaal naar je telefoon of computer, electriciteit. Ritme is niet weg te denken. Alles is in ritme en alles is in beweging.

De manier waarop je een nieuwe vaardigheid leert werkt precies op dezelfde manier. Het is een andere vaardigheid, maar de manier van kennis opbouw, het begrijpen en toepassen is gelijkend. Snap je het onderliggende algoritme, het onderliggende ritme, dan kun je vaardigheden zo leren, omdat je snapt dat het met een basis begint, je details daar vanuit opbouwd en alles met het ritme van vallen en opstaan, vallen en opstaan begint. Snap de oorzaak van iets en begrijp hierdoor de gevolgen. Met elke stap begrijp je de wereld twee keer beter.

Het leven wordt met het stilstaan bij dit principe, tastbaarder, logischer en makkelijker verklaarbaar. Je kijkt naar een basis van iets en ziet daarin een eigenschap die continue terugkomt in verschillende details. Niet een toeval, maar een patroon, een design. Doordat je dit terugziet, kun je erop anticiperen en snappen waarom sommige dingen gebeuren en wat je er zelf mee kan doen. Juist door basiskennis en het begrip dat het overal zo werkt, heb je meer kennis van de wereld en hoe je ermee om moet gaan.

Alles in deze wereld is dan ook als muziek. Als een opvolgende trilling opgaand in een melodie. Van je liefdesrelaties, de seizoenen, de manier waarop planeten om elkaar heen dansen, hoe water zich vanuit de bergen, via rivieren een weg baant door de uitgestreke natuur richting de zee, hoe je hartslag spelend een meestal terugkomend ritme heeft als de beat op een soundtrack, hoe dansen een opeenvolgende vibratie van verschillende bewegingen is, als een patroon wat mensen in blijdschap, verdriet, liefde, angst, verbazing, passie en zinsgeving brengt. Hoe een aardbeving een ritmische domino is van elkaar beïnvloedende deeltjes, met een oorzaak en een gevolg. Een beginpunt en een eindpunt, die ergens miljarden jaren terug te vinden is en waarvan het eindpunt pas op het moment supreme duidelijk wordt. Het ritme gaat door. Het ‘één brengt het ander in beweging en andersom.

De waarheid daarachter is verstopt in de onzichtbare wereld. Die gebaseerd is op vaststaande principes en wetten die alles met elkaar verbindt en niet afscheidt. Afscheiding is een menselijke illusie. We kunnen proberen iets te observeren of onderzoeken in afgescheidenheid, maar niets in het universum wordt niet beïnvloed door het ander.

We zijn met z’n allen tegelijkertijd een eigen en tegelijkertijd gezamenlijk stuk aan het spelen. Het maakt niet uit waar jij en ik kijken of wat we onderzoeken. Alles is continue in beweging en alles is continue in een bepaald ritme, wat ervoor zorgt dat het object, subject of element op dit moment in een bepaalde staat verkeerd.

Ga voor jezelf na wat verschillende muziekvormen met je doen. Hoe het kan dat bepaalde muziek en daarmee in essentie ritmes jou een bepaald gevoel geven. Waar dat weg komt en waar de waarheid ligt.

“Het ligt recht voor je, in je, om je heen. Continue bewegend in herkenbare patronen die allemaal een deel van de waarheid vertellen.”

Ritme, de principes en vrijheid:

We zijn nooit volledig vrij, maar worden wel vrijer als we als mens accepteren dat we onderhevig zijn aan bepaalde vaste principe’s, waaronder die van ritme. Door het inzicht en de acceptatie, kan er binnen de lijnen makkelijker en “vrijere” keuzes worden gemaakt. Want je weet wat er automatisch kan gaan komen en hebt de mogelijkheid om vanuit bewustheid hier invloed op uit te oefenen. Zonder de kennis ben je eerder een speelbal van het principe en afhankelijk van wel wetende mensen, waaronder “elitaire” autoriteiten.

Dit wetende, maakt het leven een stuk makkelijker. Tegelijkertijd biedt het dus ook de kans om vanuit bewustzijn en keuze langzamerhand meester te worden over dit principe. Het onderzoeken, begrijpen en accepteren van ritme is een stap, om meesterschap over het principe en jezelf te verkrijgen.

Ritme is een gegeven, ritme komt overal terug en opvolgende patronen zijn een continue proces. Deze patronen doorzien, geeft ruimte om aanpassingen door te voeren en je invloed te vergroten. Je begrijpt wat er komen gaat en kan dit accepteren en sturing aangeven.

“Mijn relaties, het leven, de natuur, klinkt als muziek in m’n oren. Als een muzikant speel ik door het leven.”