4.6 Het principe van polariteit

Het principe van Polariteit staat voor de twee uitersten van elkaar. Uitersten die overal voorkomen en continue beweegt op de ladder van polariteit. Zoals het ritme principe aantoont dat er een continue op en neer gaande beweging in het leven is. Zorgt het principe van polariteit ervoor dat er 2 uitersten zijn, waarbinnen het ritme en leven zich kan voort bewegen. Zonder het principe van polariteit is er geen beweging, zonder beweging is er geen polariteit. Je ontkomt er niet aan.

Van liefde tot angst, positief naar negatief, koud en warm, stilstand en beweging,  egoisme, altruisme. Het komt in alles voor. Dat is ook logisch gezien het leven. Want zonder polariteit, heb je als mens, dier en ander wezen geen speelruimte. Je hebt geen ruimte om te kiezen, omdat er maar één weg, één lijn is. Er is dan maar 1 lijn die je leid, waardoor ervaring en het eigen IK niet kan bestaan. Juist door ruimte tussen plus en min is alles om ons heen mogelijk in verschillende niveaus. Er ontstaan lagen van vormen, van complexiteit en grote, wat resulteert in ons leven, een eigen keuze en alles om ons heen.

Toch heeft polariteit daardoor altijd een “keerzijde”. Twee uiterste punten die ons realiteit vormgeven. Hier ontkom je niet aan. Alles is onderhevig aan dit principe. De positie op de ladder van polariteit bepaald op welke plek we staan en hoe de wereld daarom heen staat.

“What comes up, must come down en like wise.”

solar-max-polarity.jpg

Je ziet het in ons menselijke gedrag, gedachtes, emoties, aan de cyclus van de seizoenen, je hartslag, de getijden, warmte en koude periodes, geboorte, sterfte, de beweging van onze zon door de seizoenen van de melkweg en ga zo maar door. Het is op alle vlakken van toepassing, dat polariteit voor jou en mij geldt op de korte en op de lange termijn. Elke seconde, minuut, dag en leven. Het zegt iets over jouw ervaring als persoon en het zegt iets over de opwaartse en neerwaartse route van het gemeenschappelijk geheel. Verschillende polariteiten werken continue met elkaar samen en vormen jou en de wereld als geheel. Bij het doorzien van dit principe en de anderen, kan verder gekeken worden dan alleen het bekende, maar ook het voor nu onbekend. Want we zijn als individu of wereld geen apart geval wat eigen wetten heeft. Dat is een menselijke constructie.

Er zijn vele niveaus en vele verschillende polariteiten. Hieronder wijd ik een alinea volledig aan meerdere voorbeelden om een goed beeld te geven op welke manier polariteit voorkomt. Niets is toeval.

Een aantal polariteiten:

De wereld is een bonk vol met polariteiten. Hier volgen er opvolgend een aantal: liefde, angst, onzelfzuchtig, zelfzuchtig, waarheid, illusie, eigen autoriteit, externe autoriteit, verantwoordelijkheid, onverantwoordelijkheid, controle, loslaten, hard, zacht, Jezus, Satan, Goed, Kwaad, licht, duisternis, vrij, gebonden, warm, koud, beweging, stilstand, alles, niks, blijheid, boosheid, leven, dood, nat, droog, creatief, creatieloos, linkerhersenhelft, rechterhersenhelft, controlfreak, vrijheidsstrijder, egoïst, altruïst, statist, anarchist.

Allemaal verschillende polariteiten en allemaal uitersten van elkaar. Hierbinnen bewegen we als mens in onze mentale wereld. Daar ontkom je niet aan. We hebben allebei de uitersten van polariteiten in ons, dit is waarheid. Je kan ontkennen dat je bijvoorbeeld geen kwaad in je hebt, tegelijkertijd is dit een illusie. Iedereen heeft de optie in zich. Kwaad kan op elk moment om de hoek kijken. Het lucifereffect is hier een voorbeeld van, wat in hoofdstuk 5 verder wordt behandeld,  waar de `normale vriendelijke mens` door geloof in externe autoriteiten de meest vreselijke misdaden pleegt tegen medemensen. We hebben allemaal de controlefreak, de onderdanige en vrijheidsstrijder in ons. Het positieve en negatieve. De zelfzuchtige en de onzelfzuchtige. De creatieveling en de creatieloze, we bezitten de waarheid en kunnen tegelijkertijd geloven in de illusie of leugen. Als mens maken we allemaal een beweging door deze verschillende vormen van polariteiten. Geen enkel moment zijn we precies hetzelfde. Zoals het principe van ritme laat zien, is er continue beweging gaande op de opwaartse en neerwaartse beweging door de verschillende polariteiten heen. Iets kan een hele tijd goed gaan, maar komt een keer naar beneden en andersom. Dit is een belangrijk gegeven, omdat het een waarheid van ons als mens beschrijft. Je kan hierdoor snappen waarom je als mens soms in een bepaalde mood bent en waarom dit verandert. Door het inzicht kan er geleerd worden om meer controle te krijgen over de ritmische bewegingen van het leven en kan er sturing aan worden gegeven. Want dan kan je sturen met de ritmische stappen richting een meer positieve mentale wereld.

De verschillende niveaus van polariteit.

Polariteit heeft naast verschillende uitingen, ook verschillende niveaus op de ladder van polariteit. Wat eigenlijk inhoudt dat wat voor mij pijnlijk is, voor jou dat niet hoeft te zijn of wat voor ons als mens koud is, voor bijvoorbeeld een walvis als warm of aangenaam wordt gezien of dat we onze zon zien als een mega object, maar dat als we verder kijken in het melkwegstelsels zonnen tegenkomen die 100 keer of meer groter zijn dan de onze. Dit soort simpele voorbeelden kun je op alles toepassen. Het heeft te maken met perceptie. Het doorzien van perceptie en dogma´s opent de wereld naar een stap op een hoger niveau op de ladder van polariteit. Wat jij bijvoorbeeld makkelijk vindt aan sport, kan een ander juist als een enorm obstakel zien. Het doorzien van obstakels en het doorzien van de menselijke perceptie opent de ruimte tot empathie en tegelijkertijd tot het bijstellen van doelen.

Verschillende niveaus van polariteit geven de verschillen van perceptie aan. Je kan dit bijvoorbeeld toepassen op de lichtfrequentie. Wij zien met het voor ons zichtbare licht, maar een klein deel van het gehele elektromagnetisch spectrum. Wat inhoudt dat er veel meer aanwezig is. Toch vangen wij dit niet op met onze ogen en zijn we hier dan ook vaak niet van op de hoogte. Het zegt tegelijkertijd niet dat het er niet is. Juist door inzichten van filosofen, wetenschappers, creativiteit en spirituele ingevingen kunnen we buiten het voor de vijf zintuigen waarneembare kijken, onderzoeken en meten. De menselijke perceptie wordt hierdoor vergroot. De wereld die alleen behoorde tot deze aarde en het zonnestelsel werd in 1 keer een immens universum vol mogelijkheid. Door deze verandering van perceptie en polariteit begrepen we dat er buiten het lichtspectrum vele vormen van frequenties waren waarvan we gebruik konden maken. Waar we informatie via konden en kunnen versturen. Daaruit ontstond WIFI, Radio, radar, telescopen, satelieten, MRI scans, quantum mechanica etc.

Alles blijkt ritmisch te zijn, een staat in een bepaalde frequentie. Juist omdat we verder kijken dan de uitersten die wij als mens zien kunnen we ontdekken wat wij precies zijn. Die ligt namelijk binnen en buiten het waarneembare.

Een ander goed voorbeeld is een persoon die kleurenblind is. Als iedereen in de wereld kleurenblind was geweest, dan was onze perceptie in eerste instantie geweest, dat er geen andere kleuren bestaan dan zwart en wit. Juist doordat we onderdelen in ons oog hebben genaamd kegeltjes en staafjes, kunnen we meer informatie van de wereld om ons heen ontcijferen en de wereld in een grotere veelzijdigheid zien. De kleuren laten ons verschillende niveaus zien van de trillingen om ons heen.
Spectrum.jpg

Een ander voorbeeld wat polariteit aantoont is warmte en kou. op de ladder van polariteit wordt warmte en kou op verschillende niveaus gemeten. Warmte en kou is in essentie de trilling van deeltjes in meer of mindere mate. Hoe meer iets in beweging is hoe warmer het wordt. Voor elk niveau is de mate van warmte en kou anders. Wat de mens in zijn omgeving als warm of koud ziet, is geheel nietig als je kijkt naar de waardes van de temperatuur van de zon.

In dit geval temperatuur van ons lichaam ten opzichte van de temperatuur van onze zon en het zichtbare licht, ten opzichte van het daadwerkelijk aanwezig lichtenergie.

Niveaus binnen onze mensenwereld:

In het boek wordt veel geschreven over de niveaus van polariteit en dan juist als het gaat over ons als mens en de verschillende gedachtes en emoties. Elk mens zit op een eigen niveau binnen de gedragspolariteiten. Iedereen heeft een net iets ander idee over kledingvoorkeur, gedragsregels, uiterlijk, geloof, wetenschap, waarheid, leuk en niet leuk, liefde, emoties, waarheid, illusie en ga zo maar door. Deze verschillen maken ons heel veelzijdig.

Polariteit laat zien dat we op het menselijk gedragvlak verschillende uitingen hebben en tegelijkertijd met dezelfde ladders te maken hebben, maar individueel toch net iets anders zijn.

“Polariteit van vrije gezonde expressie versus onderdrukking:

Vrijheid zorgt ervoor dat de mens zich kan uitdrukken op de manier die hij wil, zolang het anderen niet onderdrukt. Onderdanigheid zorgt ervoor dat de mens wordt onderdrukt en zichzelf niet kan en mag zijn.” 

Subrealiteit van polariteit:  

Polariteitsniveaus vindt je terug in de hiervoor besproken niveaus. Maar je ziet ze ook terug in bijvoorbeeld sub-groepen, of te wel afgebakende groepen. Bijvoorbeeld de verschillende culturen waarmee een groep en individu zich identificeert, vastgestelde relatieve gedragsregels die continue aangepast worden door de massa en leiders, de verschillende religies die vele overeenkomsten vertonen onderling.

Polariteitsladders zijn dus op alle lagen van toepassing. Dit is belangrijk om te doorzien. Helemaal wanneer je vaak kijkt naar de identificatie met 1 van de groepen en de afwijzing van het ander. Je gelooft dan in de aparte uiting van het 1 en ziet daarin de waarheid, in plaats van de daadwerkelijke waarheid in gemeenschappelijkheid. Met als een ongezonde dualiteit als fundering. 41210371-grote-groep-diverse-multiethnic-vrolijke-mensen-concept.jpgOnder Moslims, Christenen, Joden, VVDers, PVVers, D66ers Chinezen, Amerikanen, Russen, mannen en vrouwen, donkere en blanke mensen. Dit zijn afgebakende identiteiten, die niet op absolute waarheid zijn gebaseerd, maar door groepsvorming en groepsidentiteit is gecreëerd. Allemaal groepen, die bij sterke identificatie een ongezonde afscheiding zijn van de gemeenschappelijkheid en zich als apart zien. Apart behandeld, bevooroordeeld of benadeeld, het gekozen volk ten opzichte van de rest en ga zo maar door.

Dit is niet alleen een gevaar voor henzelf, maar ook voor de medegroepsgenoten en de personen die tot een andere groep behoren. Er ontstaat dualiteit. Identificatie met een bepaalde subgroep is daardoor een gevaar, omdat je verbondenheid en gelijkheid met anderen vervaagt. Het is dan zij en wij, waardoor de mens vatbaarder is voor manipulatie. Begrijp de basis en zie daarmee de verschillende uitingen als één gemeenschappelijkheid.

Realisatie van polarisatie: 

Als je bovenstaande terugleest, kun je heel veel polariteiten bedenken en beschrijven. Niet alleen uit de tekst, maar bijvoorbeeld ook als je vanuit je gedachten uit 2 van de geloofsovertuigingen, politieke overtuigingen, of landovertuigingen kiest. Zij bestaan allen uit zoveel lagen. Elk heeft overeenkomsten en elk heeft verschillen. Polariteit heeft dan ook veel niveaus van uitersten. Wij als mens leven binnen deze uitersten. Dit is een vaststaande en op waarheid gebaseerde conclusie, waarmee je jezelf leert te begrijpen en de wereld makkelijker doorziet, zodat je doelbewuster keuzes kan maken die voor jezelf en anderen goed is. Gezonde balans is hierin in de sleutel.

Polariteit bewijst dat kwaad er altijd is en er altijd zal zijn, maar tegelijkertijd dat de invloed van dit kwaad minder of meer kan worden, doordat mensen zelf meer richting de polariteit van eigen autoriteit, verantwoordelijkheid, het goede en vrijheid gaan. Elk moment is een keuze en een beweging naar boven of beneden. Naar wetend zijn of onwetendheid.  Elke oorzaak heeft zijn gevolg elke keuze brengt je op een ander punt op de ladder van polariteit.” 

FredickDouglas.jpg

 

 

 

 

 

solar-max-polarity.jpg