4.5 Principe van correspondentie

Zo boven, zo onder, zo onder, zo boven

Het principe van Correspondentie:

Een vaststaande principe van het universum, die aan jou en mij laat zien, dat alles in elkaar terugkomt en alles in het groot en het klein een afgeleidde van elkaar is. Het is een  feit en brengt de gehele waarheid een stuk dichterbij.

Het maakt niet uit waar je kijkt. Want ondanks individuele verschillen en kwaliteiten, hebben we allemaal dezelfde basis en komen bepaalde waardes en vormen continue terug en zijn deze overal aanwezig. In de vorige paragrafen is de wet van correspondentie al vaker voorbij gekomen en ben ik ingegaan op overeenkomsten tussen het kleine en het grote. In deze paragraaf ga ik daar dieper op in. Het belang van de paragraaf is jou te laten zien hoe het principe van correspondentie terugkomt in onze wereld, zodat je voor jezelf het overal in terug kan zien.

Waar komt correspondentie in terug:

Correspondentie staat in essentie voor de fractale natuur van onze wereld. Het houdt in dat alles een afgeleidde van elkaar is en in het groot en het klein in elkaar terugkomt. Misschien in iets andere vormen, maar de basis is precies hetzelfde. Het zijn allemaal kleine versies die gezamenlijk in het groot vergelijkend zijn. Een goed voorbeeld hiervan is onderstaande afbeelding. Waarin overeenkomstige ritmes voorkomen die elk op een eigen grote plaatsvindt. Op een eigen wijze, maar wel overeenkomend. Fibonacci-spirals.png

In de vorige paragraaf heb ik het principe van ritme beschreven. Dit principe is overal terug te vinden in het universum. Dit principe is een voorbeeld van correspondentie. Waar frequente golfbewegingen een bepaalde staat creëren, die zowel in het klein als het groot terugkomt. Het principe van mentalisme is een ander voorbeeld, waar ik heb uitgelegd hoe mentalisme de wereld om ons heen beïnvloed en hoe mentalisme zich manifesteert in het universum. Ook kun je het zien aan de vormen van organismen en de vergelijkende manier waarop zij in hun basis behoeftes voorzien. Niets ontkomt hieraan. De wet van correspondentie is hiervoor verantwoordelijk en werkt niet alleen in het klein door, maar ook in het groot. Op elk niveau in deze wereld en daarbuiten. Er is geen afscheiding, alleen een andere mate van vibratie die bij ons mentaal scheiding kan creëren als wij met 1 van de gemanifesteerde mogelijkheden identificeren en het accepteren als een vast deel van onze afgescheiden identiteit.

Het principe van correspondentie bepaalt dat alles in de wereld een afgeleidde van elkaar is. Niet alleen op deze wereld, maar ook in de zonnestelsels en melkwegstelsels, waar de aarde een deel van uit maakt. Met de wet van correspondentie kun je dit bepalen, omdat alles een afgeleidde van elkaar. Met als gevolg dat wat hier gebeurd op dezelfde manier plaatsvindt op andere plekken in het universum. Dezelfde patronen, vormen en bewegingen in eigen uitingen komen overal terug. Dit is een gegeven waar de wetenschap langzamerhand naartoe werkt. Een holistische wereld, waarin we kunnen bepalen dat wat we meten overal terug te vinden is, omdat correspondentie het principe is wat op elke laag doorwerkt en niets eraan ontsnapt.

Het principe van correspondentie kan het idee opwekken dat het ons beperkt, tegelijkertijd geeft het ons ook de mogelijkheid om makkelijker te manoeuvreren in de wereld om ons heen en te begrijpen wat allemaal mogelijk is.

Organismen en correspondentie:

Correspondentie zie je bijvoorbeeld ook terug in de organismen. Die als eicel allemaal na bevruchting 10307_lftLat_slide.jpgontwikkelen tot een beginnend wezen. Van een vergelijkende cel vermenigvuldigd het zich en groeit het eerst uit tot wat we gezien de vorm een wormpje kunnen noemen, de correspondentie. Van daaruit ontwikkeld het zich door een iets andere DNA code tot een aparte tak binnen het dierenrijk, de mens, hond, kat, vogel, reptiel, vis en ga zo maar door. Elk heeft zijn eigen kwaliteit en tegelijkertijd een overeenkomstige basis.

De correspondentie in niveaus:

Je ziet correspondentie terug in de hersengolven, geluidsgolven, hartslag de cyclus van het leven, seizoenen en bijvoorbeeld de ademhaling. Je komt er niet onderuit. Het is een vast gegeven en vindt plaats op verschillende niveaus. Elk met hun eigen gemeenschappelijkheid. Dit is de waarde en waarheid van de wereld om je heen.

Om dit verder uit te leggen gebruik ik in het kort de waarde van de Kybalion, die een beschrijving geeft van drie niveaus van correspondentie. Het fysieke, het mentale en het spirituele, welke elk hun eigen lagen bezit van laag naar hoog. Elk van de niveau’s vult elkaar aan en brengt overeenkomsten aan in mate van niveaus.

De lagen van het universele brein, de symbiose van alles.

Het fysieke niveau:

Het fysieke niveau staat voor de opbouw van het materiële. Waar het principe van vibratie beschrijft dat alles bestaat uit het kleine. De deeltjes genaamd atomen die continue een relatie met elkaar aangaan en in beweging zijn. De relatie tussen de deeltjes kan in stoffen worden beschreven, in levende wezens, planeten, melkwegstelsels. De deeltjes ontwikkelen zich door verschillende relaties met elkaar tot een object wat wij als mensen plaatsen in een bepaald hokje. Waar het kleine de basis vormt voor alles wat we om ons heen zien. Het is een reflectie van elkaar in verschillende “materiële” vormen.

Het principe van correspondentie legt de overeenkomsten tussen hen vast op het fysieke niveau. Waar gekeken kan worden naar de verschillende vormen van deeltjes in de vorm van gas, vloeistof of vaste objecten. Deze verschillende vormen hebben hun eigen atoom opbouw. Waarin de positieve en negatief geladen deeltjes in meerdere of mindere mate voorkomen. Uit de hoeveelheid van deze plussen en minnen en de samenwerking met andere atomen ontstaan de basiselementen die we kennen, waaronder zuurstof, waterstof, koolstof, stikstof. Een aantal van de basiselementen op onze wereld. Deze vindt je overal terug. Zowel in gas, vloeibare en “vaste” vorm. Kijk maar om je heen, je ziet het overal terug. Die basis is de materiele basis om ons heen. De correspondentie tussen het materiële in de micro als de macro wereld.

Naast de verschillende vormen heeft elke relatie en vibratie van deeltjes een mogelijkheid tot een andere energieuiting, die in verschillende staten plaatsvinden. Waaronder elektriciteit, geluidgolven, magnetisme, plasma, explosie en licht. Dit zijn  staten binnen de fysieke basisovereenkomsten van materie. Dit zie je overal terug in de wereld. Van het klein naar het groot. Van het “vaste” object, naar het complexe organisme. Het zijn dan ook de fysieke overeenkomsten, die in alles op het fysieke vlak terugkomen en ontstaan door verschillende vormen van invloed en onderlinge relaties.

“Alles is energie en alles om je heen is een vorm daarvan.”

Het mentale niveau: 

Het mentale niveau van correspondentie zie je terug in de mentale verschillen en overeenkomsten tussen mineralen, planten, dieren en mens, die materieel gezien overeenkomstig zijn. Elk van de wezens zijn een stap op de ladder van bewustzijn. Zo heeft elke groep een mate van mentaliteit. De één complexer dan de ander.

Er zijn overeenkomsten tussen ze allemaal en tegelijkertijd verschillen, die van laag naar hoog op de schaal van polariteit een uitbreiding zijn op het andere niveau. Bij goede observatie, het begrijpen van de basis elementen en de mentale bewustzijnsniveaus van de verschillende lagen, kom je achter de correspondentie die elk van hen met elkaar heeft op een bepaald niveau. Planten hebben een bepaalde mate van mentalisme, waardoor ze zich zo goed mogelijk aanpassen naar de omgeving en zich voortplanten in bepaalde tijden die het meeste kans biedt tot nieuwe generaties en daarmee voortbestaan, toch staan ze vast op een bepaalde plek en is hun bewegingsruimte beperkt. Ze zijn kwetsbaar. Dieren zijn daarop een nieuwe generatie aan mentalisme, met meer fysieke mogelijkheden. Overleving wordt makkelijker, omdat het dier zich kan verplaatsen. Verplaatsen voor voeding, voortplanting, overleving. Maar daar stopt het niet. Het niveau mentalisme heeft in niveaus op het dierlijke gebied een nieuw niveau ontwikkeld tot overleving en onderzoek. Een bewustzijn, een mentalisme wat gezien het niveau uitsteekt boven de rest. Een nieuw niveau op het punt van mentalisme. Want het is niet het menselijke fysiek wat hier boven de rest uitsteekt. Het is het mentalisme, de verbeeldingskracht, de oplossingsgerichtheid, wat in het brein is gestopt. In de mentale projecties die het voor de mens produceert om te rationaliseren, om taal te produceren en te observeren. Met de fysieke ontwikkeling van de duim daargelaten.

Want als je direct al kijkt, dan zie je vanuit je eigen basis direct je eigen kwaliteiten en tegelijkertijd die van andere dieren, planten en mineralen. De hoogte van het mentale niveau ten opzichte van andere levensvormen is hoog. De mens lijkt daarbij op dit moment op deze wereld het huidige topproduct te zijn. Wij de mens, die via ons mentalisme een beschaving opbouwen die zich onderscheid van welk dier dan ook. Een beschaving die in golven lijkt neer te gaan en weer op te komen in steeds nieuwe manifestaties van beschavingen. De mens die via het mentale niveau beschavingen opstart en bezig is met observatie over zichzelf en de wereld.

Dat we als mens niet op het eindpunt zijn, is te zien aan het feit dat de mens een enorm mentale mogelijkheid en groei tot nieuwe hoogtes heeft en tegelijkertijd nog niet precies weet wat het ermee moet doen. Dit is te zien aan het feit dat de wereld via technologie en bevolkingsgroei een zware tijd doormaakt en tegelijkertijd zich steeds verder ontwikkeld. Het brengt voordelen mee en nadelen. Die ervoor zorgen dat we steeds complexer worden met een gemeenschappelijke basis.

Verantwoordelijkheid, inzicht en actie zijn elementen die komen uit het mentale en zullen dit proces omzetten richting het goede, zodat de mens en natuur weer in fysieke en mentale balans raakt.

Het spirituele niveau:

Het spirituele niveau heeft te maken met de lagen die niet zomaar te grijpen zijn, maar buiten het fysieke verblijven. Het wordt daardoor moeilijk dit deel van de niveau’s te beschrijven. Dat we een klein deel van het spectrum, genaamd lichtspectrum om ons heen zien is een feit. Toch blijft er een heel deel aan informatie wat continue zich om ons heen beweegt niet waarneembaar voor ons is als mens. Door quantum fysica wordt die wereld tastbaarder en meer meetbaar. Quantum Fysica laat zien dat er sprake is van verbondenheid tussen deeltjes, die kilometers ver van elkaar verwijderd zijn. De zogenoemde Quantum entanglement. Iets wat volgens de materiële wetenschap niet zou kunnen, daar beïnvloed alleen hetgeen wat direct contact maakt het ander.

Spirituele niveaus, zijn de niveaus waarmee we continue verbonden zijn, maar welke niet tastbaar zijn. Buiten het materiële om. Spirituele ervaringen en connectie met het zogenaamde bron veld is daarin een mogelijkheid. Omdat ik onderzoek doe naar elementen in de wereld die meetbaar zijn, kan ik feitelijk niet doorgaan op dit gebied. Wel kan ik verklaren aan de hand van het principe van correspondentie, dat er een mogelijk zou kunnen bestaan dat er een voor onze vijf zintuigen onzichtbaar veld is waarmee we continue in contact in meer of mindere mate. Een veld dat ons bij het intappen de mogelijkheid biedt om kennis te ontvangen die we nodig hebben of willen. Wat in het klein doorwerkt, werkt ook in het groot door.

Wat wij als mens hier ervaren in ons hoofd in de vorm van mentalisme of in spirituele ervaringen is wat overal aanwezig is. Het is een fysiek en niet fysiek veld waar het allemaal in verstopt is. Het fysieke is de wereld waar het zich in manifesteert en waarin je feedback krijgt over wat je doet, het niet fysieke, of te wel spirituele niveau is het punt waarop alle mogelijkheid ligt en je je wereld doelbewust kan vormgeven. De samenwerking tussen beide maakt onze mentale wereld in de verschillende niveaus mogelijk.

Toch blijft dit onderdeel aardig ongrijpbaar en zal ik hier met betrekking tot de correspondentie niet verder op doorgaan. Dat we als mensheid aan een begin staan van kennis over onszelf en de ontwikkeling daarvan in de fysieke wereld is een feit. De mogelijkheden die we hebben worden steeds duidelijker en de overeenkomsten die alles met elkaar heeft ook. Iedereen is opzichzelfstaand en tegelijkertijd ook weer niet. Correspondentie is overal en het verbindt ons.

“Ego is mooi om jezelf te uiten in wat je wil, gemeenschappelijkheid met alles is de sleutel om je ware ik te vinden en te bouwen aan een betere wereld.”

De drie niveau’s. 

De symbiose van de drie beschreven lagen bepaalt de wereld. Alles werkt met elkaar samen en beïnvloed elkaar. Van het kleine materiële tot aan het grote mentale of spirituele. Dit is een gegeven. Van de lagere niveau’s tot de hogere. Verschillende frequenties van organismen, materie en bewustzijnsvormen wat elkaar continue via vibratie en daarmee beweging beïnvloed en in vormen uit. Denk aan je eigen perceptie op de wereld, je gedachtes, het dagelijkse leven, de dieren, planten om je heen, maar bijvoorbeeld ook de aarde waarop je rondloopt. Die aan alles leven geeft en tegelijkertijd ook levens neemt, zoals eigenlijk alles dat in de wereld doet. Alles beïnvloed elkaar en alles is een afgeleidde van elkaar. De wet van correspondentie beschrijft deze symbiose en onze eigen positie daarin. Alles vult elkaar aan, van het kleine tot het grote en is nodig om het complexe voort te laten bestaan en te ontwikkelen. Van het deel dichtbij en hetgeen veraf. De basis is daarin hetzelfde. Zonder de symbiose van onze plek in het zonnestelsel, de fysieke opbouw van de zon en de opbouw van de aarde, zouden we als mens niet kunnen bestaan.

“Wij bestaan omdat de rest bestaat. Zonder de rest, zijn we bestaanloos.”

Egoisme versus de logica van Correspondentie:

Meerdere religievormen, waaronder het Christendom, jodendom en de islam ziet zichzelf en de wereld maar al te vaak als centrum van het Universum. De aarde een plek waar als enige leven mogelijk is ondanks de vele miljarden en miljarden aan sterren, planeten en melkwegstelsels. Dit is een uiting van egoisme, machtsbehoud, angst en onlogica. De wet van correspondentie, laat in zijn simpelheid van overeenkomst en vaste wetgeving zien, dat het universum niets anders kan zijn, dan een plek waar leven volop tot stand komt op op eigen wijze.

Op dezelfde manier en tegelijkertijd net iets anders. Want het zal ontstaan onder net iets andere omstandigheden dan op onze aarde, wegens andere zwaartekracht, de tijdsperiode dat het leven begon, de positie ten opzichte van hun zon, de ruigheid van de planeet etc. Ondanks dat blijft onveranderd dezelfde principes gelden in het universum gelden en daarmee dezelfde mogelijkheden van leven. Dat het leven op deze wereld als een toeval gezien wordt en als enige mogelijkheid, is gebaseerd op kortzichtigheid en geloof in egoisme boven ware connectie, boven waarheid. Het leven is een reflectie voor alles en overal om ons heen.

“Zij zijn ons, wij zijn hen.”

Correspondentie gebruiken voor beschrijving van het onbekende:

Met bovenstaand voorbeelden wordt in essentie beschreven, hoe je de verschillende principes, waaronder de wet van correspondentie, kan gebruiken om een nog onbekende realiteit in een logische hypothese te stoppen. Deze hypothese is gebaseerd op logica en overeenkomstigheid. Wat we vroeger al konden bedenken op grond van deze principes, wordt langzamerhand door de wetenschap bewezen. Wetenschap is daarmee een techniek om de gedachte waarheid te bewijzen.

“Hoe je de buitenwereld ziet, is een reflectie van jezelf. Leidt het leven wat je wil, in harmonie met alles om je heen.”

“Wij zijn de oplossing”

Kybalion-2.png