4.9 Het principe van Force

De kracht die alles voortstuwt. Dat is nodig om alle principes in gang te zetten. Zonder force geen leven. Maar wat is deze kracht en wat is daarmee het programma wat de hoofdzaak is van het leven? Liefde is de kracht die alles voortstuwt. De mate van liefde bepaald wat je creëert en toevoegt aan het het leven. Wat als gevolg heeft creatie, dan wel vernietiging van wat er is (opposites).

Creatie op elk vlak van het klein tot het groot en aan de andere kant vernietiging of onderdrukking hiervan. Alles is een invulling van de kracht. Via de lijnen van gedachte, ritme, de op en neer gaande beweging, oorzaken en gevolgen, correspondentie tussen alles van het groot tot het klein en het mannelijke en vrouwelijke principe werkt deze kracht door. Wij zijn hier uit voortgekomen. Liefde stuwt alles aan. Het is overal aanwezig. Ik zal dit duidelijker maken door een aantal polariteiten in de wereld te gebruiken en een verdere uitleg toe te passen op het principe via metaforen.

Liefde:

Liefde is in mensen termen, jezelf liefhebben en anderen. Het staat voor vrijheid, expressie, zelfliefde, loslaten, nee en ja durven zeggen, wat zorgt voor creatie, groei, snelle vibratie van het klein en het groot, warmte en een hoger bewustzijn. Uiteindelijk resulterend in de vrijheidsstrijder.

Angst:

Is zelfhaat, narcisme, onderdrukking van anderen, materialisme, stilstand, langzame vibratie, kou en een laag bewustzijn. Resulterend in de controlefreak of de onderdanige.

Zij zijn continue het tegenovergestelde van elkaar. Iets waar we continue door heen bewegen. Elk moment voor jou en mij is anders. We hebben dan ook beide polariteiten in ons. Zowel het goede als het kwade. Geen individu of groep ontkomt hieraan. De kracht en mate van liefde die je uitoefent en toelaat bepaalt jouw en mijn huidige staat van zijn. Om dit te verklaren gebruik ik de volgende metaforen.

Metafoor verlichting en liefde:

Een metafoor vanuit het spirituele en het neurologische die de kracht van liefde beschrijft. Ook wel onze normale v.s. abnormale staat.

We worden vaak van jongs af aan via omgeving, maar vaker nog via de overheid, religie en media geïntroduceerd met een menselijke gedachtevorm. Goed versus slecht. Zij en wij. Het modelleren naar een bepaalde identiteit begint direct. Dit vormt op latere leeftijd vaak het kader van waaruit de wereld wordt gezien. Wat er te vaak voor zorgt dat er dualiteit ontstaat. Je behoort tot een bepaalde groep en bekijkt van daaruit naar de wereld. De creatie van dualiteit. Ook wel de afgeknepen staat. Zolang je hierin blijft, zal je niet verder kijken dan het al bekende, met daarin een beperkt bewustzijn en vaak een automatisch leven. Maar elke keer dat je deze aangeleerde identiteit durft te onderzoeken en te overrulen, kom je achter een nieuw stuk van jezelf. Een nieuwe identiteit. Oude gedachtegangen, overtuigingen en angsten worden verder opgerekt, waardoor het afknijpen van identiteit wordt verminderd. Van modelmens, naar echt mens.

Als ik dit samenbreng met spiritualiteit, kun je jezelf en je eigen “vaste” identiteit zien als een stroomkabel vol energie (vibratie principe). Van jongs af aan kan in mate van gemodelleerde opvoeding, deze stroomkabel worden afgeknepen. Op dat moment wordt je beperkt. De stroom loopt niet zoals het lopen moet, de normale staat wordt onderdrukt en daarmee ook je perceptie op jezelf en de wereld daarbuiten. Er worden regels en wetten van de omgeving, religieuze instellingen, werkgevers, overheden, dictators, families nageleefd. Waar in veel gevallen de eigen keuze in hogere of beperkte mate wordt onderdrukt. Pas bij onderzoek en overwinning van sommige niet juiste gedachtegangen, wordt het afknijpen van de kabel steeds verder vermindert en kom jezelf steeds meer tot uiting. De energie die je in je hebt begint meer en meer te stromen. Je normale zelf begint steeds meer aan de oppervlakte te komen. Beweging neemt in het allerkleinste toe en er ontstaat een steeds hogere persoonlijke staat. Hogere energie, door hogere vibratie, warmte, beweging, creatie, groei, verhoging perceptie, meer zelf-liefde (je omarmt jezelf) en liefde voor anderen. Je doorziet waarheid boven illusie en er ontstaat meer en meer vrijheid vanuit liefde. Met als gevolg dat je eigen energie volop stroomt, zodat de kracht en daarmee liefde volop aanwezig is. Onze normale staat is niet afgeknepen zijn en leven naar autoriteiten, onze normale staat is vrijheid en leven voor jezelf en anderen. Dit is vanuit mijn opgedane kennis, de simpele uitleg van onderdrukking naar verlichting. Van angst naar liefde en eigen autoriteit. De balans die zogezegd in het vorige principe is beschreven.

Dit pad kan onbewust of bewust doorlopen worden. Zie hiervoor hoofdstuk 2, meditatie en verandering.

Verschillende levels en tijdsgolven:

De kracht van liefde werkt op verschillende levels en over verschillende tijdsperiodes. Levels zitten op zowel het fysieke en daarmee het materiële en op het immateriële, wat betrekking heeft op de levels van spiritualiteit. De tijdsperiodes zijn als de verschillende ritmes in het leven. Zowel in het groot als in het klein werken deze door en kom je lessen tegen die je laten groeien. Want ritmes gelden niet alleen voor seconden, uren, dagen, jaren en decennia’s, maar ook voor levens. Zoals het ritme op en neer gaat als een golf beweging, zo is ook het leven van geboorte tot dood, een golf beweging, die weer omhoog zal gaan in een nieuwe fysieke staat. Dit is eerder een gegeven, dan een uitzondering. Gezien de correspondentie met alles in de wereld en de geldigheid van de principes. Liefde is hierbij de kracht die ons langzamerhand tot een hogere staat en balans brengt. Wat resulteert in hogere vibratie, warmte en liefde. Het tegenovergestelde is lage vibratie, kou, pijn en angst.

Alles is liefde. De kracht die ons op meerdere levels beïnvloed en ons leert over onszelf. De weg naar vrijheid en creatie of de weg naar vernietiging. Een route die we eigenlijk continue doorlopen via de korte en lange tijdsperiodes. Hoe meer je tot jezelf komt, hoe meer controle je krijgt over de kracht die we kunnen uitvoeren. Het is de keuze die we als persoon en als geheel maken. Onze rol in het eindige leven, is een rol, een identiteit en wij zijn het oneindige bewustzijn wat sturing geeft daaraan. De mate van kracht hebben we in essentie daarmee zelf in de hand. Want geen moment is hetzelfde. Ieder moment ben je nieuw en ben je anders. Ieder moment ben je jij in een andere vorm. Dat is waarheid boven illusie. Dat is liefde boven angst.