2.3.2 De eigenschappen beschreven

De eigenschappen van de linkerhersenhelft.

Het mannelijke deel van de hersenen (lineaire processor)

Bij de meeste mensen in Nederland (95% van de mensen) domineert algemeen gesproken de linkerhersenhelft. Deze hersenhelft bevat als eigenschappen, het lineaire denken, de logica, de betekenis en de reden. Het bezit het analytisch vermogen en de mogelijkheid om patronen te bestuderen.  Dit uit zich dan ook in begripsdenken of te wel volgtijdelijk/opvolgend denken, door alles 1 voor 1 te bestuderen, stap voor stap. Een links-breinige is op zoek naar orde en houdt niet van een chaotische omgeving. Dit wordt bewerkstelligd door bijvoorbeeld planning, ordening van zaken, op tijd zijn en bijvoorbeeld een agenda bijhouden.

brain-951845__180.jpg

Bij het begripsdenken is ruimtelijk inzicht zwak. De links-breinige ziet namelijk niet het grote beeld, het grote plaatje, maar ziet juist de kleine specifieke, gedetailleerde objecten en richt zich daarop. Het doel van een  links-breinig persoon is dan ook om zaken stil te leggen, te controleren, zodat ze kunnen worden beschreven, waarbij een herhaling van het onderzochte plaats kan vinden. Vragen naar het waarom der dingen hoort hierbij.  Daarnaast zul je via je linkerbrein feitelijke informatie ophalen. Het is dan ook vaak gebaseerd op het oude en herhaling. Dit breindeel staat dan ook voor actie en ondernemen. Het houdt van veiligheid en zekerheid en is sterk lineair ingedeeld. Denkt in hokjes, probeert hetgeen om zich heen te bepalen, heeft niet sterk empathisch inzicht, is berekenend en probeert de wereld af te bakenen. Met daarbij de kwaliteit dat ze taalkundig en communicatief sterk zijn.

De rechter hersenhelft voelt en weet terwijl de linker hersenhelft denkt en theoretiseert. Mensen met een dominante linker hersenhelft houden van orde, regelmaat en structuur. Wat resulteert in kwaliteiten tot wetenschap, directie, bankwezen (cijfers), leraar/lerares.

Beknopt, de eigenschappen van de linkerhersenhelft:

– Verbaal: d.m.v. woorden aanduiden, beschrijven, definiëren.

– Analytisch: waarnemingen stap voor stap en deel voor deel uitpluizen.

– Symbolisch: weergave d.m.v. symbolen

– Abstract: gebruikt een geselecteerd deeltje om het waargenomen geheel weer te geven.

– Tijdgebonden: stapsgewijs, het een na het ander, alles heeft zijn tijd, stipt.

– Rationeel: verstandelijk concluderend op grond van feitelijkheden, de-/inducerend (dit en dit, dus dat).

– Digitaal: rekenkundig gebruik van getallen

–  Logisch: het een volgt onvermijdelijk uit het ander.

– Het mannelijke deel

– Op tijd zijn, geordend, controle over zijn/haar omgeving.

– Gericht op detail en patronen

Overige eigenschappen van links-breinige dominantie:
Lineair: het ander volgt rechtstreeks op het één, wat vaak leidt tot samenkomende conclusies. Rechtshandig aansturend, rechtop, standvastig, strak, zonder poespas, sober, fantasieloos, essentie, procesmatig, ordelijk, overzichtelijk, hoekig, modernistisch.

De eigenschappen van de rechterhersenhelft:

Het vrouwelijk deel van de hersenen (seriële processor)

Een minderheid van de mensen (< 5%) heeft een sterker ontwikkelde dominante rechter hersenhelft. Bij Beelddenkers is de rechter hersenhelft altijd dominant.

brain-951871_960_720.jpg

De rechter hersenhelft bevat onze intuïtie, onze gevoelens, gewaarwordingen en indrukken, maar ook het holistisch denken of te wel “alles is 1” denken, het vermogen om verbanden te leggen en processen te doorzien. Tijdens het beelddenken combineer je alle informatie die als ervaringen zijn opgeslagen. Dit kan leiden tot een ingeving ineens, een plotseling inzicht, afdwalend associëren van elementen in de wereld. Het beelddenken zet alles in beweging en is grenzeloos. Het is de uiting van creativiteit, de uiting in bijvoorbeeld schilderen, dans, muziek, culturele aspecten.

Het beelddenken is driedimensionaal; alles wat plat is getekend wordt zonder nadenken driedimensionaal ervaren. Er is sprake van het zien in grote lijnen, het zien van het grote plaatje. Er is durf om risico te nemen. Alles stroomt, er is nooit hetzelfde water en er zijn nooit dezelfde gedachten. Intuïtie is de leidraad. De rechts-breinige leeft niet in een ordelijke wereld, waarin alles gestructureerd moet zijn, het  “voelt en weet”, terwijl de linker hersenhelft “denkt”, theoretiseert en structureert.

Beknopt, de eigenschappen van de rechterhersenhelft:

– Non-verbaal: besef van dingen, uitermate geringe correctie met woorden.

– Durven nemen van risico’s, globaal denken, zien het grotere plaatje

– Synthetisch: waarnemingen worden tot een geheel samengevoegd.

– Concreet: refereert aan de dingen in de toestand zoals ze op dat moment zijn.

– Analoog: ontdekt overeenstemmingen en begrijpt figuurlijke correlaties.

– Los van tijd: zonder gevoel van tijd.

– Non-rationeel: behoeft geen rationele of feiten-basis, is bereid om van een beslissing of -oordeel af te zien.

– Ruimtelijk: ziet waar dingen betrekking hebben met andere dingen en hoe delen zich tot een geheel samenvoegen.

– Intuïtief: vult leemten op door plotselinge inzichten, vaak gebaseerd op onvolledige patronen, systemen, modellen, gevoelens of imaginaties.

– Holistisch: ziet iets ineens als een geheel, neemt volledige patronen en structuren waar, wat vaak leidt tot divergente conclusies.

Overige eigenschappen van rechts-breinige dominantie:

Linkshandig, vrouwelijk, beweegt, soepel, speels, complex, fantasierijk, decoratief, elegant, dromerig, creatief, dans, muziek, werelds.

Vervolg:

als je beide eigenschappen ten volle hebt, ben je in balans. Je hebt ruimtelijk inzicht en kan tegelijkertijd structuur toepassen. Je blijft open-minded en tegelijkertijd kritisch. Je onderneemt actie en durft risico’s te nemen. Je ziet jezelf als belangrijk, maar ziet tegelijkertijd ook het belang van het grotere geheel.

Zonder een goede balans tussen beide, wordt er iets substantieels gemist. Te sterk linksbreinig kan je bijvoorbeeld star maken, waar iemand heel sterk is gericht op zekerheid, veiligheid, structuur, herhaling en herkenbaarheid. Waar het grotere geheel over het hoofd wordt gezien, creativiteit bijna niet aanwezig is en nieuwe dingen worden afgewezen, in plaats van onderzocht. Te sterk rechtsbreinig, is structuurloos zijn, geen doelgerichte actie, tijdloos, het niet zien van de details en niet kritisch zijn ten opzichte van daadwerkelijke feiten en omstandigheden.

Het is dan ook van belang om te gaan kijken naar de aangeleerde identiteit en de invloed hiervan op onze hersenen en hun dominantie, zodat de gegeven kennis zorgt voor een completer beeld van de wereld en inzicht in het geheel. Ik zal daarvoor in de volgende sub-paragraaf, in gaan zoomen op de invloed van opvoeding en school met betrekking tot onze hersenen.

Het doorzien van het verschil tussen aangeleerde identiteit en daadwerkelijk identiteit is een stap richting eigen keuze. Tot die tijd is een persoon een product van de omgeving.