5.1 Inleiding van het negatieve

Het goede en juiste is altijd aanwezig, net zoals het kwade en onjuiste. Beiden krachten maken continue de balans op in onze wereld. Zoals het ritme op en neer gaat, beweging continue is, polariteiten overal gelden, mentaliteit bepaald wat je realiteit is en wordt en oorzaak en gevolg wet is boven toeval, is de wereld van nu, een gevolg van de acties uit het verleden en is nu het moment waarop mogelijkheid bestaat.

De wereld van nu heeft aan de ene kant de mogelijkheid om met de huidige technologie een sterke, gezonde, gemeenschappelijke juiste wereld te creëren of een zwakke, ongezonde, elitaire wereld, waar een kleine groep psychopaten probeert de grote massa onder verdere controle te krijgen. Het is beide mogelijk en het is de grote massa die bepaald wat er gaat komen. Zij ondernemen actie of laten na.

Een voorbeeld hiervan zijn de koningschappen die langzamerhand zijn verandert in huidige democratische regeringen. Waar de grote massa via revoluties en opstanden verandering veroorzaakt hebben. Zonder de drang tot vrijheid van de massa, was er totaal niets verandert. Het zijn mensen en groepen die voor hun recht opkomen, die onderdrukkende leiding en machtstructuren omver werpen, door misleiding en onwaarheid te schiften van integriteit en waarheid. Van rechten voor anders gelovigen, huidskleuren, landen, vrouwen en LHGBT community. Allemaal door het opkomen voor eigen recht, tegenover de aanwezige machtsstructuur en aangenomen normen en waarden. De verandering, opheffing en tegelijkertijd willekeurige invoering van regels, laat zien hoe relatief ze zijn. Allemaal gebaseerd op een door een groep gekozen rechtvaardiging. Mensen die hiernaar leven, leven de gehele of deelse illusie van een relatief goed en fout.

Daar gaat dan ook dit hoofdstuk over. Het leven in de illusie, angst en dualiteit, die zorgt voor de onderdanige en de controlefreak rollen in de wereld. Met dit hoofdstuk zal ik meerdere onderwerpen bij langs gaan, die gezamenlijk een belangrijke basis vormen voor de beschrijving van de onzekere en angstige staat die zorgt voor de onderdrukkende rollen in de wereld. Vergis je niet, het grootste deel van de mensheid beweegt naar 1 van deze 2 onderdrukkende rollen. Dit wordt meer duidelijk bij het doorlopen van dit hoofdstuk. Die een hoofdrol heeft voor angst, dualiteit, de verdeel en heerstechniek, orderopvolging en het lucifer effect, het geldsysteem, autoritaire instituten waaronder religie, overheid en cultuur, de connectie van macht en pedofilie en afleidingen in de vorm van amusement en technologie, die gebruikt worden om de aandacht af te leiden, waardoor de focus niet gericht wordt op hetgeen er daadwerkelijk afspeelt op het wereldtoneel, maar wordt gericht op een gekozen richting. Begrijp de basis en zie daarmee de uiting.

Dit hoofdstuk ir erop gericht een beter inzicht te geven in de machten die ons beïnvloeden en liever meer controle over anderen hebben, dan vrijheid. Allemaal gebaseerd op angst en illusie. Dit moet overwonnen worden, om vrijheid voor iedereen toe te laten. Onthoud dan ook dat voor alles de vaste waardes van de eerder beschreven principes gelden. Dat zijn de grondwaarden waarop we leven en van waaruit we onszelf en de wereld vrijer en sterker kunnen maken. Hetgeen wat er vanaf wijkt is een illusie. Gemaakt om je als mens afhankelijk te maken. Want bij afwijzing van het 1, ontstaat deelse afwijzing van jezelf.

Tijd om de waarheid die ik onderzocht heb boven water te halen en aan je te beschrijven in de volgende paragrafen. Veel leesplezier.

De keuze: Elk moment wordt een afdruk achtergelaten in tijd. Laat de afdruk een sterke en juiste zijn, zodat je vrijer in de wereld kan staan. Weg van mogelijke onderdanigheid, onderdrukking en controledwang. De keuze is aan jou.