5.1 Inleiding van het negatieve

Het goede en juiste is altijd aanwezig, net zoals het kwade en onjuiste. Beiden krachten maken continue de balans op in onze wereld. Zoals het ritme op en neer gaat, beweging continue is, alles binnen de polariteiten beweegt, mentalisme de wereld vormt, oorzaak en gevolg wet is boven toeval en onze wereld een presentatie is van al onze expressies tezamen.

De wereld van nu heeft aan de ene kant de mogelijkheid om met de huidige technologie een sterke, gezonde, gemeenschappelijke juiste wereld te creëren die gebaseerd is op gelijkheid en cohesie of een zwakke, ongezonde, elitaire wereld, waar een kleine groep psychopaten probeert de grote massa onder verdere controle te krijgen en de mens dit ook toelaat voor meer gemak. Het is beide mogelijk en het is de grote massa die bepaald wat de uitkomst zal gaan worden in kennis of nalatigheid van kennis. Zij ondernemen actie of laten na, leiden zelf of laten zich leiden, zien de gemeenschappelijkheid tussen alles of blijven grotendeels de wereld als toeval en afgescheiden onderdelen zien, waardoor we nooit tot de actie zullen komen die nodig is om de wereld van de mens, de dieren als natuur in het geheel te versterken.

Een voorbeeld van onderdanigheid die transformeert in meer vrijheid is de langzame verandering van onderdrukking in vrijheid. Waar grote massa’s via revoluties en opstanden verandering veroorzaakt hebben. Zonder de drang tot vrijheid van de massa, was er weinig verandert. Het zijn mensen en groepen die voor hun recht opkomen, die onderdrukkende leiding en machtstructuren omverwerpen, door misleiding en onwaarheid te schiften van integriteit en waarheid. Van rechten voor burgers, anders gelovigen, huidskleuren, landen, vrouwen en LHGBT community. Allemaal door het opkomen voor eigen recht, tegenover de aanwezige machtsstructuur en aangenomen normen en waarden. Groepen mensen hebben deze kracht. Wij bepalen door onze keuzes wat er gaat gebeuren. Of we zelf die keuze maken of dat deze keuze al voor ons gemaakt wordt voordat we ergens voor opkomen is de vraag. De kracht blijft hetzelfde. De verandering, opheffing en tegelijkertijd willekeurige invoering van regels, laat zien hoe relatief ze zijn. Allemaal gebaseerd op een door een groep gekozen rechtvaardiging van rechten en plichten. Mensen die hiernaar leven, leven de gehele of deelse illusie van een relatief goed en fout die per gebied anders zijn. Dit is ook logisch omdat de mens een gemeenschappelijke waarden en normen stelsel nodig heeft. Van chaos in orde.

Dit hoofdstuk gaat over dit onderdeel. Het gaat over de kracht van angst, van onwetendheid, van de zoektocht naar veiligheid, zekerheid, voortplanting en overleving en de kracht van manipulatie op deze gebieden. Hoe grote vormen van verschillende vormen van geloof, religie, cultuur groepen vormen die aan de ene kant elkaar versterken en aan de andere kant verzwakken door zich als afgescheiden onderdelen te zien van andere groepen. Het leven in de illusie, angst en dualiteit, die zorgt voor de onderdanige en de controlefreak rollen in de wereld. Met dit hoofdstuk zal ik meerdere onderwerpen bij langs gaan, die gezamenlijk een belangrijke basis vormen voor de beschrijving van de onzekere en angstige staat die zorgt voor de onderdrukkende rollen in de wereld. Vergis je niet, het grootste deel van de mensheid beweegt naar 1 van deze 2 onderdrukkende rollen. Dit wordt meer duidelijk bij het doorlopen van dit hoofdstuk. Die een hoofdrol heeft voor angst, dualiteit, de verdeel en heerstechniek, orderopvolging en het lucifer effect, het geldsysteem, autoritaire instituten waaronder religie, overheid en cultuur, de connectie van macht en pedofilie en afleidingen in de vorm van amusement en technologie, die gebruikt worden om de aandacht af te leiden, waardoor de focus van de massa niet gericht worden op hetgeen er daadwerkelijk afspeelt op het wereldtoneel, maar wordt gericht op een gekozen richting. Van binnen weten we precies wat juist is en onjuist. Begrijp de basis en zie daarmee de uiting.

Dit hoofdstuk is erop gericht een beter inzicht te geven in de machten die ons beïnvloeden en liever meer controle over anderen hebben, dan vrijheid. Onthoud dan ook dat voor alles in jou en mij als om ons heen de vaste waardes van de eerder beschreven principes gelden. Dat zijn de grondwaarden waarop we leven en van waaruit we onszelf en de wereld vrijer en sterker kunnen maken. Hetgeen wat er vanaf wijkt is een illusie. Gemaakt om je als mens afhankelijk te maken, te beperken. Want bij afwijzing van het 1, ontstaat afwijzing van het ander.

Tijd om de waarheid die onderzocht is boven water te halen en daarmee een terugkomend geheel te presenteren, waarmee je makkelijker door de relatieve en manipulatieve constructen in het leven kan kijken.

Veel leesplezier in het ontdekken van negatieve onderdelen in anderen als ons eigen leven.

De keuze: Elk moment wordt een afdruk achtergelaten in tijd. Laat de afdruk een sterke en juiste zijn, zodat je vrijer in de wereld kan staan. Weg van mogelijke onderdanigheid, onderdrukking en controledwang en meer in vrijheid en gemeenschappelijkheid. De keuze is aan jou.