5.2. Angst

Angst is een belangrijke peiler in het gedrag van de mens. Angst is wat ons tegenhoudt, ons beschermd, voorbereid en verdedigt tegen gevaren. Gevaren die voor een klein deel al ingebouwd zijn via genen en voor een groot deel door opvoeding, eigen ervaringen en de omgevingsvoorbeelden. Dit gebeurd voor een groot deel in de kindertijd, waar je als baby en kleuter leert van de omgeving wat wel en niet gevaarlijk is. Wat ontweken moet worden en wat omarmd. Dit is ook belangrijk omdat de voorbeeldfuncties van familie, vriend(innet)jes, omgeving en school ervoor zorgen dat je beschermd wordt tegen mogelijke gevaren. Vaak ben je dan al voorbereid zonder dat je er daadwerkelijk mee in contact bent gekomen. Dit scheelt tijd om op onderzoek uit te gaan en maakt het leven gemakkelijker. Ook wel het vertrouwen in de omgeving. Van het bang zijn voor een spin, tot het ontwijken van bepaalde groepen mensen is hier vaak een gevolg van. Natuurlijk gezien was dit evolutionair positief. Het gebeurd ook in de dierenwereld. Waar groepen elkaar leren en wijzen op aanwezige gevaren van natuurlijke vijanden tot andere groepen. Allemaal voor behoud van de groep. Dus een logisch gevolg.

Alleen kunnen ze naast nuttig in de huidige mensenwereld tegelijkertijd ook erg beperkend zijn. Als mens leven we in een wereld die steeds meer met elkaar verbonden is. Allerlei verschillende culturen, tradities, landidentiteiten, religies en ga zo maar door komen steeds meer met elkaar in contact. De kleine wereld is nu 1 grote wereld van informatieverspreiding. Waar vroeger oorlogen werden gevoerd tussen verschillende groepen, wordt nu de stap gemaakt naar vereniging van groepen en individuen. Dat is ook nodig omdat de technologie zo’n sprong maakt, dat bij te grote tegenstellingen alles vernietigd kan worden. Dit is voor geen enkele groep een logische stap. Dus moeten groepen met elkaar leren leven. Waardes die door verschillende groepen en families zijn onderwezen. Elk met een eigen kijk op de natuur, zichzelf en de voordelen en gevaren van het andere worden met elkaar in contact gebracht. De groepsperceptie en individuele perceptie op wat goed en fout is, wordt hierdoor soms in “gevaar” gebracht. Dat gevoel wordt vaak opgeroepen, omdat het vaak behoort tot de identiteit van de persoon. Een aangeleerde identiteit. Hoe meer iemand zich identficeert metus_them.jpg een bepaalde groep, hoe meer iemand iets anders afwijst. Nieuwe ideeen, regels, religies, tradities worden daardoor vaak als gevaar gezien op de eigen identiteit en daardoor (agressief) afgewezen. Het kleine zekere wereldje wordt hierdoor behouden. Niet zien dat de basis gelijk is en de uitingen net iets anders zijn. Dit is iets wat nog steeds enorm veel gebeurd. Wat zorgt voor de struisvogel techniek of de voeten in het zand steken en soms het neerslaan van de zogenaamde tegenstander. Wat in vele gevallen generaties lang volgehouden wordt. Dit is deels een logisch gevolg van beschermende opvoeding en tegelijkertijd een zwaar belemmerende en in essentie irreële.

Daarom dit stuk over angst. Die gericht is op de basisuitleg van angst en tegelijkertijd de openmindedness en verbroedering van tegenstrijdigheden. We overlappen vaker meer dan gedacht. Het omdenk-principe.  Dus wat is angst? Waarvoor is angst ontwikkeld?

Angst:

Angst is gericht op het basiselement behoud. Behoud is een logisch woord om de angst die jij en ik hebben te beschrijven. Want angst is gericht op zelfbehoud, groepsbehoud, geliefden behoud en fysiek behoud. Angst wil in stand houden wat is. Het wil je lichaam en je identiteit in stand houden, geen imagoschade oplopen en dat bijvoorbeeld de groep beschermd wordt. Dat is in essentie angst. Het verlies van je fundament. Hoe sterker je individuele fundament, hoe moeilijker het wordt om je te laten leiden door angst en andersom.

Om de basis van angst te beschrijven pak ik ons emotionele systeem erbij, wat ervoor zorgt dat je de angst voelt, ervaart en je lichaam in een bepaalde staat terecht komt van spanning, om te vluchten of te vechten en jou of bijvoorbeeld de groep te beschermen.

Jouw en mijn emoties zijn de wegwijzer van ons gevoel en vertellen ons wat de omlijning van onze wereld is. De omlijning gebruik ik als metafoor omdat deze bepaald wat voor jou en mij mentaal toegelaten is om te onderzoeken, te ervaren en wat tegelijkertijd een gevaar is. De 1 kan al bang worden van een spin, de ander kan er zonder angst meerdere op zijn lichaam laten lopen. Andersom kan de 1 bang zijn om mensen uit het niets aan te spreken, terwijl de ander dit maar al te graag doet. Iedereen heeft zijn eigen afbakening van wat wel en niet toegelaten is. Dit is zoals eerder beschreven afhankelijk van de omgeving, de opvoeders, de groepsdynamiek, de mix van je ouders hun genen en je eigen ervaringen met mogelijke traumas. Hier kom je niet emotionele-schaal-voor-esther-hicks-site.jpgonderuit. De omheining bepaalt dan ook wat is toegelaten en wat niet. Dit is precies wat de twee belangrijkste polariteiten onderschrijft. De polariteit van angst en liefde. Angst en liefde die samen de emotionele balans van jou en mij opmaken. Angst is als het schrikdraad van de omheining, het waarschuwt je als je te ver bent gekomen en dat er mogelijk daadwerkelijk of irreeel gevaar is. Zoals de mogelijke spanning bij een sollicitatiegesprek, de spanning bij het aanspreken van je eerste liefde, in gesprek gaan met een persoon met een andere huidskleur, een bepaalde gedachte, het overtreden van bepaalde groepsgedragsregels, je ouders boosmaken of bijvoorbeeld vrienden die aangevallen worden en ga zo maar door. De angst, spanning die opkomt zit verstopt in de keuze tot overgave aan deze angst, de emotie die bij deze keuze gepaard gaat en de hormonen die daarop vrijkomen in je lichaam en je klaarmaken voor een vecht- of vluchtreactie. Ook wel de onbewuste reactie. De angst hormonen zorgen ervoor dat je klaar bent om zo sterk mogelijk te reageren in de desbetreffende situatie of deze nou reëel of irreëel is.

Hoe jij met een situatie omgaat is weer anders als dat een ander ermee om zou gaan. Jouw emotionele balans is anders dan de mijne of ieder om jou heen. Dat komt omdat ieder zijn levensweg net iets anders is. Met verschillende opvoeders, omgevingen, voorkeuren, regels en eigen wil en drive. Iedereen heeft dan ook zijn eigen referentiekader waar vanuit de wereld bekeken, geobserveerd en beleefd wordt. Een angst is dan ook persoons- en groepsgebonden. Wat voor jou of mij reëel is kan voor een ander juist irreëel zijn. Wat nu angstig is, kan na confrontatie juist het tegenovergestelde zijn.

Angstreactie:

Angst waarschuwt je dat je aan de rand van je mentale omheining begeeft of een “indringer” probeert binnen te breken. Dit is allemaal op basis van het mentale principe. Jouw en mij refrentiekader maakt het tot zo. Een mooi voorbeeld is jaloezie, wat ontstaat omdat er iets gebeurd dat een gevaar zou kunnen vormen voor je zelfbehoud en iemand waarvan je houdt. Niet persee omdat het zo is, maar omdat je gedachten het zeggen en je als persoon hieraan toegeeft. Met als gevolg dat er spanning ontstaat, adrenaline giert door je lichaam, emoties van mogelijk boosheid of angst van verlies komen op en er moet gevochten of gevlucht worden. De traditionele irreele angstreactie. Die laat zien dat iemand onopgeloste zaken heeft waardoor anderen in de omgeving beperkt worden. Want dat is wat angst ook doet. Het beperkt niet alleen jezelf, maar beperkt ook de mensen in je omgeving die ermee worden beïnvloed.

De traditionele angst heeft betrekking op alles, van de agressie tegen andersdenkenden, angst tegen elk dier, gepropageerde angsten tegen verschillende religies, anders geaarden, anders gekleurden, angst voor straffen binnen de familie en ga zo maar door. Je hebt het in allerlei soorten en maten, met verschillende mate van reacties. Van lichte spanning tot daadwerkelijke fysieke agressie of vluchtgedrag. Allemaal omdat de persoon in kwestie niet afstand kan nemen van bepaalde referentiekaders en hiernaar leeft. Leeft vanuit het onbewuste, in plaats van bewuste. Met als gevolg dat er vaak onnodige spanning gecreëerd wordt uit vaak aangeleerde identiteit en bewuste dan wel onbewuste onwetendheid. Angst is dus gericht op behoud en stilstand. Het brengt je vibratie naar beneden en sluit je af van input en houdt vast aan wat het kent.

Liefde staat daarentegen voor openheid, omarming van wat is, voor groei, creatie, onderzoek. Deze gaat gepaard met gevoel van geluk, voldoening, openmindedness, verliefdheid, acceptatie, bonding, drang om aan te gaan, risico nemen en overwinning van grenzen door ze te verleggen. Liefde staat voor hoge vibratie, het opent je naar de wereld en is nieuwsgierig naar nieuwe input.

Angst en liefde vult elkaar in een gezonde mentale huishouding aan. Angst beschermd en kiest voor zekerheid en zelfbehoud, het is de “negatieve” kracht, liefde overwint en is gebaseerd op heelheid, onzekerheid en “positieve” kracht. Je hebt ze beide nodig, omdat de natuur niet 1 en al liefde is en tegelijkertijd niet 1 en al angst. De mate waarin het voorkomt is wel van groot belang, omdat het de balans of disbalans bepaald van de wereld in individueel opzicht en in het gemeenschappelijke.

Want je ziet dat angst een grote factor is in de wereld en dat ervan groot gebruik gemaakt wordt in de huidige wereld door machthebbers, mede door de starre houding van de mens en de onwetendheid. Juist door gemis van kennis, onbewustheid, onwetendheid, geloof in aangeleerde identiteit, is er een mentale gevangenis gecreerd die ervoor zorgt dat angst en de spanning die ermee gepaard gaat opgeroepen wordt in gevallen waar dit niet nodig is. Toch is het gezien hun slechte situatie logisch. Ze zien niet de waarheid boven de illusie waarin ze leven. Met als gevolg dat er boosheid, agressie, spanning, zelfhaat, onzekerheid heerst en er krampachtig vastgehouden wordt aan aangeleerde regels, die een afgesloten gedeelte van het grote geheel zijn. Hierdoor zijn deze personen makkelijk beinvloedbaar en worden ze gespannen voor de kar van de groep genaamd de elite. Logisch omdat de eerder genoemde  punten van gemis ervoor zorgen dat een persoon de omgeving en zichzelf niet op waarde schat. Er is door opvoeding en de nasleep ervan vaak een zij en wij gedachte gecreëerd, die ervoor zorgt dat er onnodige angsten en emoties tot standkomen. Dit kan bij verschillende huidskleuren zijn, geaardheden, religies, overheden, culturen, tradities, statusmodellen en bijvoorbeelde de familieeer. Wat vaak zorgt voor dualiteit en een splitsing. Een splitsing in het leven en in de identiteit van de persoon. Irreëel angsten ontstaan op deze manier. Angst viert daarbij hoogtij, omdat een persoon zo geloofd en vasthoudt aan een aangeleerde identiteit, dat er vaak niet verder gekeken wordt naar de grote eigen mogelijkheden en de overeenkomsten van “anderen” met hem of haarzelf. Angst bij nieuwe ideeën, bij een verhuizing, een nieuwe baan, een avontuurlijke vakantie, het aangaan van oude traumas en het ontmoeten van nieuwe inspirerende mensen, kan er voor zorgen dat een nieuwe stap niet wordt genomen. Met als gevolg verblijf in het zekere en bekende, waardoor je als mens niet echt leeft. Angst laat zien waar groei mogelijk is, waar spanning opgeroepen wordt en je als persoon je kan ontwikkelen, zodat je wereld vergroot kan worden en liefde is de drive die je de stap laat nemen om de angst te overwinnen. Te stappen uit het bekende, om het onbekende te onderzoeken. Iemand die continue in een mentale angst leeft, leeft in een mentale gevangenis en leeft het leven wat anderen van hem of haar eisen. Iemand die in liefde leeft, leeft vanuit zichzelf, door het oude te erkennen en tegelijkertijd het uit te breiden naar nieuwe horizonnen. Zoals de ontdekkingsreizigers in de wereld, is iedereen een ontdekkingsreiziger van zijn of haar mind. Opvoeding biedt je een referentiekader, maar vertrouw niet op dit kader als de absolute waarheid. Durf te twijfelen, durf te vragen, te onderzoeken en durf angst te voelen en te overwinnen. Angst is er om je beschermen, maar net zoals een overbezorgde moeder en vader, is over aanwezige angst een wegwijzer voor je om op onderzoek uit te gaan en afstand te nemen van je geleerde waardes en ze te onderzoeken op waarheid.

Angst overwinnen:

Angst overwinnen door deze te zien zoals die is. Een mentale gevangenis om je te beschermen tegen de gevaarlijke buitenwereld. Vaak vanuit voorgeprogrammeerde genen, familie identiteit, een omgeving waarin de persoon is opgegroeid en persoonlijke negatieve ervaringen, waaronder psychische fysieke mishandeling, mogelijk misbruik, aanvallen van bepaalde dieren of als laatste voorbeeld niet op waarde geschat worden door ouders en daardoor vaak niet als genoeg gezien worden, wat kan zorgen voor faalangsten en lage zelfwaardes, die oftewel een persoon creeeren die continue spanning voelt om zichte bewijzen en te presteren of bijvoorbeeld iemand die niet verder komt omdat hij of zij zich bijvoorbeeld bij elk obstakel al gestraft heeft (zelfhaat). Ieder zijn angstkader is anders, iedereen heeft zijn eigen opvoeding gehad en eigen angsten meegrekegen. De 1 heeft ook meer angst en spanning dan de ander, waardoor er meer te overwinnen valt. Houdt je dan ook altijd voor dat het angstkader wat je hebt, alleen een kader is om je zo goed mogelijk te “beschermen” volgens de regels van de omgeving waarin je bent opgegroeid. Het is continue het zelfbehoud. Waarheid is, dat kaders overwonnen moeten worden omvrijer te zijn en sterker in je schoenen te staan, door jezelf te vinden en te confronteren met de waarheid. Alleen dan wordt mogelijke onzekerheid omgezet in zekerheid, omdat het verleden geaccepteerd wordt en de angst tot ontdekking of afwijzing vervalt. Tot die tijd heeft een persoon last van cognitieve dissonantie. Ook wel acceptatie van het 1 en afwijzing van het ander. Dit gaat jaren van opvoeding door en creëert een blauwdruk in de hersenen, die een beperking in standhouden. Cognitieve dissonantie is uitgebreider uitgelegd in hoofdstuk 2 van het hoofdstuk. Waar aangeleerde onwaarheid dominant is over on onderzochte waarheid. Maar daarover straks meer in de paragraaf over de Hegalian Dialectic oftewel verdeel en heerstechniek. images (13).jpg

Boedhisme en angst:

Elke religie kan ons wat leren en heeft bepaalde gezegdes die je als persoon meer inzicht over jezelf geven en wat je kan doen om een zo gelukkig mogelijk leven te leiden. Boedhisme zegt in geval van angst dat je de angstgedachte moet observeren, onderzoeken en op het eind moet accepteren. Door ze te beoordelen valt angst weg. Juist de angst die veroordelend en afwijzend is, is een angst die niet gebaseerd is op waarheid, omdat alles met elkaar verbonden is en iedereen en alles in de natuur een reden heeft om zo te zijn zoals ze zijn. Het antwoord en waarheid van het verwijt ligt dan ook bij jezelf en niet de ander. Als je spanning of angst voelt, vraag je dan af of dit nodig is en waarom? Je komt er al snel achter dat je angst er is om te beschermen van iets wat vaak op jongere leeftijd of vanuit de genen is ontwikkeld. Een bescherming, die gericht is op zelfbehoud. Angst is de wegwijzer naar de plek die overwinning van jezelf nodig heeft. Zoals een reisgenoot van Sadhguru, een yogi uit India zei. Als er een nieuwe groep komt, ga ik niet direct om met de mensen die mij goed liggen, maar zoek ik juist de mensen op waar ik weerstand tegen voel. Want zij zijn de personen die mij meer kunnen laten groeien, dan de personen die al in mijn veilige en zekere referentiekader leven.  Verschillende culturen, tradities, gedragsregels, religies kunnen weerstand oproepen, maar dit zit alleen in de mind van de persoon die de weerstand voelt. Angst is dan ook in vele gevallen een geval van onwetendheid en afwijzing van het onbekende. Dit komt zoals in het boek al eerder is beschreven door de afhankelijke kindfase, waar opvoeding een fundament gelegd heeft waar het kind bepaalde kennis moet leren en repeteren en tegelijkertijd niet genoeg de ruimte heeft gehad om zelf te denken vanuit dit vaste fundament, te twijfelen aan hetgeen ze geleerd krijgen. Een kind wordt gevoed met een absolute waarheid, terwijl dit zo onlogisch als relatief is gezien de verschillende culturen, tradities, religieuze instellingen, overheden en hun gedragsregels. Niemand van hen heeft absoluut gelijk. Een goede basis Buddha-quote.jpgis belangrijk, maar er moet ruimte overgelaten worden om de persoon zelf te laten denken, onderzoeken en te overwinnen. Irreëel angst is een gevolg van absentie van het laatste deel. Het creatieve aspect van het kind, de jong volwassene en man/vrouw. Waardoor innerlijke onzekerheid, zelfhaar, angst voor de wereld en zichzelf ontstaat en een voor hem of haar gekozen leven wordt geleefd, in plaats van een zelf onderzocht en gekozen leven. Een automatisme boven een echt individu. Want een leven zonder angst zou mogelijk moeten zijn, wanneer je de angsten onder ogen ziet en ze naar logica en waarheid onderzoekt. Er zijn vele oplossingen om je eigen referentiekader nog verder te vergroten. Meerdere manieren zullen in hoofdstuk 7 worden besproken, waar ik door zal nemen welke oplossingen je op welke manier vrijer in het leven kunnen zetten. Ik zal zowel fysieke, mentale, emotionele en spirituele mogelijkheden beschrijven, om mogelijke angsten op een bepaald vlak te overwinnen. Want angst is de grens van je leefwereld en van wat je onbewust accepteert, aandurft of niet. Het is de grens van je, voor de nu bekende leefwereld. Er is nog van alles te doen, te ervaren, te vinden en te ontdekken.

Angst is behoud. Behoud is belangrijk. Maar behoud zonder liefde en groei is niets. De pioniers van de wereld zijn de personen die angst overwinnen en van falen een deugd maken, omdat dat hetgeen is wat hen dichter bij het doel brengt. Neem daarom kennis op, ga op zoektocht, zeg ja in plaats van nee en veroordeel niet, geef tijd en ruimte, ervaar en onderzoek het. Alleen dan kom je daadwerkelijk meer te weten van jezelf, de connectie met alles in de wereld en de grote potentie die je hebt.