5.4 Verdeel en heerstechniek

Divide et Impera

Verdeel en heers. Een techniek om groepen onderling tegen elkaar op te zetten, zodat zij makkelijker te controleren zijn. Zowel op politiek als militair niveau wordt dit maar al te vaak gebruikt. Het is de manier om 1 of twee groepen of individuen af te leiden en ze op elkaar te laten focussen door in te zoomen op hun verschillen en deze uit te buiten. Op deze manier vormen zij niet snel een front en zijn ze makkelijker te sturen door de centrale macht. Zolang er verschillen of onzekerheden zijn bij individuen in een groep, zal er een mogelijkheid zijn om groepen te verdelen en ze af te leiden.

“Geef 1 van de groepen meer macht, status, geld of middelen en er zal onenigheid tussen 2 groepen ontstaan.”

Tijdens het Romeinse rijk, deed Augustus dit na de val van Julius Ceasar door het ene land of gebied voor te trekken op het ander. Zo kreeg het ene gebied meer rechten en middelen. Dit bleef niet vaststaand, maar veranderde per periode, zodat verdeeldheid en ongelijkheid en spanning tussen groepen onderling bleef bestaan, inplaats van tegen de overheerser. De negatieve focus van de onder en bovengewaardeerde groepen bleef zo op elkaar gericht. De centrale macht van de Romeinse Keizers werd hierdoor mede voor zo’n 200 jaar veiliggesteld. Julius Ceasar had, als voorbeeld voor Keizer Augustus, al door dat deze manier van verdelen, een manier was om groepen die anders een gevaar vormden voor de heerschappij, zo makkelijker geregeerd konden worden.

Voorbeelden van verdeel en heers tussen groepen:

De techniek die Julius Ceasar en Augustus toepasten is in het verleden en het heden vaak gebruikt om de mensen af te leiden en over ze te heersen. Mede door taalbarrieres, verschillen van religies, splitsing tussen etniciteit, ongelijke rechten voor vrouwen en mannen, zorgden de beleidsbepalers en onderdanigen ervoor dat er ongelijkheid ontstond die uitgebuit werd. In Griekse oppertijden rond 500 na Christus werden  taalbarrieres gebruikt om groepsvorming tussen slaven tegen te gaan. In de afgelopen 200 jaar is en wordt de ongelijkheid tussen Blank en Zwart gebruikt om splitsing te creëren tussen deze groepen, wat vaak door groepen onderling via generatie op generatie in stand gehouden wordt. Een zelfregulerend systeem. Vanuit beleidsmakers gevoed aan de burgers. Waar het blanke ras superieur was aan het donkere. Waar de ene religie waarheid bracht en het ander juist werd vergald. Waar de ene politieke voorkeur het tegenovergestelde is van een ander, terwijl vaak dezelfde machten erachter schuil gaan of het ontworpen hebben. Dit zijn een aantal voorbeelden waar groepen tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden, zoals nog altijd gebeurd tussen protestanten, Katholieken, Sjiieten, Soennieten, Joden en Zionisten, kapitalisten, communisten, democraten, republikeinen, linksen en rechtsen. .

Zolang groepen gericht zijn op elkaar, zien zij de daadwerkelijke misleiders niet en gaan ze niet op zoek naar de waarheid in zichzelf, maar gaan ze op in het beperkte denken van een groep, op in een beperkte gevangenis, een dogma. Dit is precies het belang van verdeel en heers. Houdt de mens en grote massa bezig met de verschillen tussen groepen en elkaar. Zorg voor berichtgeving die de pijnlijke verschillen uitlichten, zodat emoties opgeroepen worden en je hebt een perfecte mix om mensen te sturen. Het is een misleidende techniek die gebruik maakt van de aanwezige ongelijkheden en onzekerheden binnen individuen en in aantallen bij groepen. Zolang de gemeenschappelijkheid niet gezien wordt kan deze techniek ten volle gebruikt worden. Zolang de mens niet de kracht en de connectie in zichzelf vindt, waardoor alle waardeoordelen wegvallen en de wereld objectief gezien kan worden, zal de mens in de wereld controleerbaar zijn en bevattelijk voor de agenda van een ander. De mens is kracht voor zichzelf en in de verkeerde handen kracht voor de machtslust van een ander.

Zoom in op de verschillen en verdeel en heers. 

4 punten die de techniek in het kort uitleggen zijn:

 • Steunen en aanvoeren van splitsing van groepen door de 1 beter te behandelen dan de ander. Na een bepaalde periode draai je het proces om.
 • Focussen op de verschillen tussen groepen om verdeeldheid te creëren.
 • Bepaalde groepen militair verzwakken, door in te zetten op bijvoorbeeld meer landbouw, handel etc, zodat een opstand ontweken kan worden.
 • Valse vlag aanvallen uitvoeren in de eigen gebieden om zo mogelijke allianties tegen te gaan en zonodig een gemeenschappelijke vijand te creëren.

Dit zijn componenten van de verdeel en heers techniek. Die een enorme impact had in het verleden en heeft in het heden. Verschillen tussen groepen worden nog steeds gebruikt om spanningen op te roepen tussen groepen. Hierdoor wordt de focus afgewend van het werkelijke gevaar. Splitsing tussen groepen is ook de enige manier om overheden, dictators en religieuze hiërarchie door te voeren en in stand te houden. Kijk maar om je heen.

De verdeel en heerstechniek is een hele belangrijke factor van de huidige onenigheid tussen groepen. Focus op de verschillen is vaak gebaseerd op angst voor het onbekende, de onzekerheid en het verlies van aangeleerde groepsidentiteit. Het gevaar is dan ook dat verdeel en heers en orde ab Chao, of te wel orde uit chaos continue gebruik gaat worden omdat een groot deel van de mens niet doorziet dat groepen tegen elkaar uit worden gespeeld.

Hegalian Dialectic:

Een goed voorbeeld hiervan zijn de valse vlag aanvallen. Ook wel door David Icke de Problem Reaction Solution manier genoemd. De tactiek wordt gebruikt om een volk of groep via propaganda of een zelf uitgevoerde aanslag te sturen in een gekozen richting van angst, verdriet, boosheid en wraakemoties. De emoties van de onwetende groep wordt daarop gebruikt om een eerder gekozen false-flag-goeringagendapunt van machthebbers uit te voeren. Dit kan de goedkeuring voor een oorlog zijn, een verdere onderdrukking van een bepaalde bevolkingsgroep of gebruikt worden om een dictator of bepaalde politieke partij verder in het zadel te helpen. Uitgevoerde moord, aanslagen of propaganda om een volk te misleiden zijn 3 sterke manieren die een land kan gebruiken om invloed uit te oefenen en bevolkingen, landen en aanhangers van religies tegen elkaar op te zetten.

Voorbeelden:

Een voorbeeld van de hegalian dialectic is de Reichstag die afbrandde op 27 februari 1933. De schuld werd door Hitler en zijn partij gelegd bij de Duitse communisten. De grootste politieke tegenstander van Hitler.

Achteraf bleken het de Partijleden van Hitler te zijn, die de Rechstag hadden aangestoken, om zo de Duitse Communisten politiek te verzwakken. Hitler pakte daarop steeds meer de macht, totdat hij op den duur alleenheerser werd in Duitsland en de 2e wereldoorlog stap voor stap inluidde. 

Een ander voorbeeld is de Vietnam oorlog, waar oplopende spanningen tussen het Communistische Vietnam en Amerika er voor gezorgd zou hebben dat Vietnam 3 Amerikaanse oorlogsschepen rond vietnamese wateren zou hebben vernietigd met torpedos, waarna de Amerikanen de Vietbam oorlog startte. Door de oorlog zijn meer dan 3 miljoen Vietnamezen en 60.000 Amerikaanse soldaten omgekomen en honderduizenden fysiek en psychologisch verminkt. Mede door chemische wapens.

Nu tientallen jaren later blijkt uit een NSA rapport die in 2005 is vrijgegeven, dat de Amerikaanse schepen niet tot zinken waren gebracht. Torpedos zijn niet afgeschoten. Een valse vlag aanval was gebruikt om de oorlog op Vietnam te kunnen starten. Allemaal gebaseerd op een leugen. Met alle vreselijke gevolgen van dien. De grote winnaar waren de particuliere oorlogbedrijven en banken die enorm veel geld hebben verdiend aan de hele oorlog.  

De Irak-oorlog in 2003. Irak zou in 2002 massavernietigingswapens hebben gehad. Een busje met een bepaalde stof en een aantal videa’s van simulaties moesten dit volgens de minister van Defensie van Amerika zonder twijfel aantonen. Irak werd daarbij bestempeld als een gevaar voor Europa en Amerika en Saddam en zijn regime moesten daarom zo snel mogelijk tegengehouden worden en verdwijnen. Door de angst van 9/11 was het niet moeilijk om het publiek en de interne politiek te overtuigen. De emoties van de aanslagen op het WTC en Pentagon zaten nog vers in het geheugen en aanvallen op mogelijke gevaren werden gerechtvaardigd door de bevolking. Amerika en Engeland gingen dan ook ondanks tegenstand binnen de VN veiligheidsraad akkoord met de aanval op Irak en lieten het land met een groot mediacircus in chaos achter.

Achteraf bleek Irak geen massavernietigingswapens te hebben. Met voorbedachte rade hebben Amerikaans beleidsbepalers het publiek beïnvloed, miljoenen veelal onschuldige Irakezen omgebracht en een chaos achtergelaten, waaruit langzamerhand ISIS is ontstaan. Niet alleen dat, na de oorlog werden er volop particuliere oliecontracten afgesloten tussen Irak en internationale Oliebedrijven, waar heel veel geld mee verdiend werd. 

Afhankelijkheid olie: 

Amerika is afhankelijk van olie doordat haast de hele wereld olie in dollars verhandeld. Het land kan het niet veroorloven dat olie in andere valuta wordt verhandeld. Want de Amerikaanse economie draait er voor een groot deel op. Gaan ze wel met andere valuta handelen, dan zullen er enorm veel dollars in omloop zijn die niet gebruikt worden. Met als gevolg dat de dollar niets meer waard wordt en de Amerikaanse en wereldeconomie, die al zo fragiel is, als een kaartenhuis instort. Daarbij komt dat olie door nieuwe technologieën allang niet meer zo nodig is, alleen wel voor de macht van bepaalde groepen. Waaronder ons eigen en Britse Koningshuis. Die zijn verstrengeld in Shell/British Petrolium (BP). De oplossing komt dus nooit van die Elite groep, maar alleen vanuit de massa die een ander doel nastreeft. Dit geld bij olie als andere middelen. Let dus op misleiding, aanslagen en snelle veranderingen in getroffen landen, waaronder de migratiestroom die na het in chaos storten van Libië in rap tempo is opgelopen. Dit is niet bij toeval. Er is al lang bekend dat Libië een belangrijk land is als het aankomt op het toelaten of tegenhouden van migratie. 

De Hegalian Dialectic van 9/11

Het is een onderwerp waar jeje van de ene kant niet aan mag branden en aan de andere kant niet vanaf kan blijven als je onderzoek hebt gedaan.

Ik ben opgegroeid in een Westers land, Nederland en heb altijd vertrouwd op wat mij verteld en geleerd werd door mijn ouders en omgeving. Ik zou dan ook niets liever willen dan dat alles wat de media in Nederland verteld waar is. Zo ook voor 11 september. Waar ik als 15 jarige jongen in m’n eigen kamer mijn moeder hoorde schreeuwen dat er wat ergs gebeurd was. Ik rende naar beneden toen ik opeens op televisie zag dat er een vliegtuig in 1 van de WTC’s was gevlogen. Ik kon het niet geloven. Zo rond 20 min a een half uur later volgde de 2e. Amerika, het land van de Vrijheid was aangevallen. Ik was geschokt. Hoe kon dit gebeuren. Het was een aanval die grote gevolgen kon gaan hebben.

Vervolg.

Na de aanslag werd binnen een korte tijd de oorlog met Afghanistan gestart en werd de Patriot Act ingevoerd op 24 september 2001, 13 dagen na de aanslag was deze wet klaar. De patriot act werd ingevoerd met de gedachte dat terroristen tegengehouden moesten worden. Met een zware aanval zoals die van 11 september leek dit mij in die tijd belangrijk. Ondanks dat de rechten van alle burgers in Amerika en zelfs Europa werden ingeperkt.

Een aantal gevolgen door de Patriotact:

 • Documenten van burgers mogen ingenomen worden of onderzocht, zonder daadwerkelijk een verdachte te zijn.
 • Gesprekken tussen advocaten en verdachten mogen worden opgenomen.
 • Iedereen mag opgepakt worden zonder ergens zomaar van verdacht te zijn, om het gevaar van terrorisme tegen te gaan.
 • De regels omtrent afluisteren van burgers wordt versoepeld. 

Na de Afghanistan oorlog kregen we de oorlog in Irak, wat achteraf een valse vlag oorlog bleek te zijn. In die periode ging ik me steeds meer verdiepen in wat waar was en wat niet. Wat waar was aan mezelf en wat mij allemaal geleerd was. Discussies ging ik dan ook alleen aan als ik zeker wist dat waar ik voor stond klopte. Ik moest dus onderzoek doen. Veel onderzoek. Ik verdiepte me niet alleen in geschiedenis, oorlogsvoering en het zelfonderzoek, maar probeerde me ook te verplaatsten in Irakezen tijdens de Irak oorlog, Moslims die in een land gaan wonen die andere regels kregen en durfde daardoor langzamerhand te twijfelen aan eigenlijk alles. Ik was op zoek naar feiten, in plaats van verhalen die mij door autoriteiten verteld werden. Zij waren duidelijk populistisch, gekleurd en gericht op misleiding van het publiek. Door dit onderzoek zag ik in plaats van Terroristen soms juist verzetsstrijders en hield ik mezelf voor wat we in Nederland zouden doen, als er een Chinese of Irakese leider zou zijn, die met een nep reden ons land binnen zou vallen. Ik zou in die tijd waarschijnlijk vol in verzet gaan. De tegenstander zou natuurlijk zeggen dat ik een terrorist ben, maar het enige wat ik zou doen is het land verdedigen waar ik in woon. Zo objectief mogelijk probeerde ik situaties te bekijken en kwam ik uit bij de waarheid van 11 september 2001.

Voor iedereen die het officiele verhaal geloofd van de media en de Amerikaanse president, heeft in mijn ogen nog nooit zelf onderzoek gedaan of heeft durven twijfelen aan het officiële verhaal. Dit is iets wat ik in volle overtuiging kan zeggen. Zoals Hillary Clinton en Goebbels ooit zeiden. “Vertel een leugen die zo groot is, herhaal het maar vaak genoeg en het grote publiek zal het geloven”. Het kan voor sommige mensen onmogelijk lijken dat 11 september een valse vlag aanval is, of te wel een inside job. Toch geeft een paar minuten gezond verstand en onderzoek je direct het antwoord op de vraag, was 11 september een inside job? JA. Zonder twijfel en dat schrijft hier iemand die opgevoed is met pro westerse ouders en ideëen en maar al te graag mee zou gaan met de autoriteiten die ik uit opvoeding als de “leiders” zag. Iedereen buiten de personen met voorkennis om, zijn erin geluisd. Het bewijs ligt geheel voor je en kan in een paar regels uitgelegd worden. Voor de mensen die nog geen onderzoek hebben uitgevoerd en het originele verhaal geloven. Want dit is het huidige voorbeeld van de moeder van de Hegalian Dialectic misleiding:

 1. Hoe kunnen 3 torens, WTC 1,2 en 7 vernietigd zijn door 2 vliegtuigen en hoe kan WTC 7, zonder enige schade als een kaartenhuis instorten, terwijl de hele constructie van het gebouw, bestaat uit een metalen frame?
 2. Hoe kunnen WTC 1 en 2 geheel als een kaartenhuis instorten, terwijl het ijzeren frame zowel om het gebouw heen als binnenin volledig uit metaal bestaat?
 3. Geen enkel deel van het gebouw of stalen frame heeft het overleefd. Zelfs een groot deel is weggesmolten of is zelfs als stof vergaan. Zie hiervoor de beelden terug over de instorting. 

Feit 1:

Veel mensen weten niet dat er een derde toren in het WTC gebied is ingestort. Een Solide gebouw, die een algeheel frame had van staal. Dit gebouw was onaangeraakt. Alleen WTC 1 en 2 waren aangevallen door een Boeing 767. Toch stortte WTC 7 in. Dit is onmogelijk en helemaal gezien de manier waarop het gebeurde. Als een kaartenhuis, of te wel valsnelheid viel het naar beneden. Geen enkel deel is blijven staan. Het sterke staal wat het gebouw decenia op zijn plek had gehouden was in 1 keer zijn fundament kwijt. De kracht die het gebouw op zijn plek hield was op elk deel van het gebouw verdwenen. Natuurkundig is dat niet mogelijk. Als een demolitie viel het gebouwd naar de grond. Er zijn zelfs beelden van een FOX nieuwsuitzending, die terwijl het gebouw nog overeind staat, beschrijven dat het gebouw al is ingestort, terwijl het nog steeds op de achtergrond overeind staat. Een gescripte nieuwsuitzending, die een bijzondere twist krijgt. Want tijdens hun uitspraken over de instorting van WTC 7, blijkt de toren in de achtergrond nog steeds te bestaan. Pas na een aantal seconden stort deze alsnog in en praten de nieuwslezers in alle rust over de “nieuwe” gebeurtenis.

Feit 2:

De torens zijn door de Boeing 767s bovenin geraakt. Torens die gebouwd zijn met een constructie die een aanval van dit soort vliegtuigen zou kunnen weerstaan, in theorie. Toch kan het altijd voorkomen dat ze door het gewicht, de onderbroken constructie of explosie in elkaar storten. Theorie en praktijk kunnen verschillen. Maar hier zijn een aantal logische feiten die het verhaal een andere wending geven.

 • De aanvallen vielen bovenin de torens plaats. De gehele constructie daaronder was in 1606335orde. Deze constructie is versterkt staal en is ervoor gemaakt om een enorm gewicht op te vangen. Meer gewicht dan alleen de torens. Technisch gezien konden de torens nooit tot onder aan toe instorten en kon dit niet instorten zonder dat er enig weerstand leek te zijn van 1 van de stalen onderdelen. Beide torens vielen op haast dezelfde manier naar beneden en verpulverden alle delen van de torens haast geheel tot stof. Zelfs een groot deel van de metalen constructie verpulverde tot stof, zo laten originele beelden van WTC Tower Steel Structure (1).jpgde instorting zien. Dit terwijl metaal normaal gesproken bij een instorting niet zomaar verpulverd kan worden.
 • De constructie om het door de vliegtuigen aangevallen deel heen was verder geheel intact en alleen deels aangetast door de brand en daarmee gepaarde hitte. Logischer wijs zou het omhulsel deels moeten blijven staan of mee verbuigen, omdat het van versterkt staal is gemaakt, wat een super sterke fundering is van het gebouw. Dit gebeurde niet. Tot aan de grond zijn de torens ingestort.

Feit 3:

Dezelfde dag van de aanslag waren de daders van de aanslag bekend. Later werd zelfs een ID kaart van Mohammed Atta en een Visa van Satam al-Suqami ongeschonden teruggevonden in het aanslaggebied, Terwijl zij in het volledig uitgebrandde en vernietigde vliegtuig zaten. ID kaarten die in de loop van de jaren vaker teruggevonden werden op grote aanslagplekken waaruit nieuwe “vergeldingen” uit het westen plaatsvonden op gebieden in het midden-oosten. Dit is een belangrijk signaal.

Het originele verhaal klopt niet. Bovenstaande vragen moeten twijfels oproepen en bij een gezond verstand de drang tot onderzoek aanwakkeren. De 1 heeft al onderzoek gedaan, de ander adviseer ik voor zichzelf en de omgeving te onderzoeken wat waarheid is en wat niet.

Waarom geef ik het advies? ten eerste omdat het belangrijk is om te begrijpen wat er echt is gebeurd en ten tweede, de oorzaak te begrijpen van de gevolgen. Wat bedoel ik hiermee? Pas bij het snappen van de oorzaak begrijp je het principe gevolg. Zonder het snappen van de oorzaak begrijpt de persoon nooit de gevolgen en kan hij of zij makkelijk misleid en meegenomen worden in verhalen van anderen. Waardoor hij of zij goedkeuring kan geven aan oorlogen of agressie tegen bepaalde groepen en daardoor een gevaar vormen voor de onschuldige medemens. Dit moet als het kan voorkomen worden.

Daarom beschrijf ik de nasleep of te wel de gevolgen van deze valse vlag aanval, die op de eigen inwoners is uitgevoerd en waar regeringen in het westen nog altijd graag gebruik van maken. Juist om de nasleep te beschrijven, wordt meer duidelijk wie er waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor de aanvallen van 9/11. Helemaal als je realiseert dat de foute informatie over de aanslag nog altijd gebruikt wordt om een agenda door te voeren. Deze agenda is er in ieder geval op gericht om chaos te creëren en bepaalde groepen te demoniseren. Daarbij wordt de verdeel en heers techniek toegepast om twee groepen tegen over elkaar te zetten, namelijk de Moslims en de Westerse samenleving om macht en controle over bepaalde gebieden.

“Snap de oorzaak en doorzie daarmee de gevolgen. Alles is verstopt in cyclussen, in ritmes die een patroon vormen en daarmee de wereld makkelijker laten doorzien”. 

Iets wat dan ook opvalt is het feit dat na de aanslagen, de patriot act zo rond 13 dagen na de aanslag werd ondertekend en in werking werd gesteld. De patriot act zorgt voor privacy inperking van de burger geeft zoals eerder beschreven de overheid meer macht om het publiek te controleren, af te luisteren en op te pakken, om zo mogelijke terroristen te vinden. De Patriot act gaf daarnaast ook toestemming om andere landen te bespioneren en af te luisteren, waaronder bevriende Westerse landen.

download.jpgdownload (1).jpg

Naast de Patriot Act, begon ook de oorlog tegen terrorisme 7 oktober 2001 (Reden: wraak, terrorisme) Afghanistan). Na Afghanistan kwam Irak (“reden: massavernietingswapens”), daaropvolgend Libië (Reden: opstand tegen Khadaffi), de Arabische lente waaronder Syrië (“reden: democratie”), Oekraïne (gefundeerde protesten door Soros en Westerse leiders), en nu wordt langzamerhand zelfs Rusland gelijk gesteld met ISIS (zie nieuwe wetgeving met betrekking tot Rusland en Terrorisme, EU). Van vijand naar vijand op zoek naar vervulling van een agenda. Elke keer wordt de terroristenkaart gebruikt om een volgend regime aan te vallen en land omver te werpen. De immigratiestroom die we nu losgaat, is mede een gevolg van het omverwerpen van Khadaffi, waardoor Libië nu in chaos verblijft en immigranten een vrije doorvoerhaven hebben gevonden waar ISIS een sterke voet aan de grond heeft. Syrië wordt daarbij aangevallen door opstanden van de bevolking, terwijl protesten in Bahrein, Jemen en Saudi Arabie mede door hulp van het westen tegengehouden worden en de kant wordt gekozen van de dictators inplaats van het volk. Vele wapenleveranties worden gedaan aan de dictators om hun volk of het volk van andere landen onder controle te houden, te onderdrukken, waarbij vele burgerslachtoffers vallen. Het één wordt hierbij goedgekeurd en gezien als vriend, de ander die hetzelfde doet als vijand. Alles is voor een agenda, die via de Hegalian Dialectic techniek makkelijker uitgevoerd kan worden..

iraq-war.jpg           vn-telt-191000-doden-in-oorlog-syrie.jpg

Dit is een situatie die door de jaren heen beknopt heeft plaatsgevonden. Hiervoor wordt eigenlijk in alle gevallen continue gebruik gemaakt van de terrorisme kaart. 9/11 is hierin een grote spil. Het is de oorzaak van het afgelopen verloop in de geschiedenis en heeft enorme invloed op ons veiligheidsgevoel en de omarming of afwijzing van privacy, andere mensen, landen, politieke stromingen.

Toch is 9/11 zoals uit objectief gedaan onderzoek blijkt, niet gegaan zoals de Amerikanen en de westerse media vertellen. Nu na zoveel jaar en het aanwezige kant en klare bewijs dat 9/11 een vorm van inside job was, wordt nog altijd deze gebeurtenis mede gebruikt voor de onderdrukking en horrors ten opzichte van NAVO-basis.jpgmensen. Het Europese, Amerikaanse en Israëlische beleid wordt niet aangepast en de waarheid wordt omgedraaid, om de eigen agenda te vervullen. Verdeel en heers, via het creeeren van een probleem, het wachten op een reactie en het zelf brengen van een oplossing. Die alleen effect heeft als mensen verblijven in een mentale gevangenis.

Met als gevolg dat er nu een volgende stap aangebroken is, namelijk de demonisering van een land als Rusland en China. Een land wat zeker bepaalde vrijheden van mensen onderdrukt, maar tegelijkertijd aan de kaart hiernaast te zien niet de agressor is. Beide landen zijn omgeven door militaire instellingen van Amerika. Snap de oorzaak en doorzie het gevolg. In dit geval een wereldorde die geleid wordt door het koninkrijk Amerika en in essentie de Joodse Elite, die al meer dan een eeuw controle heeft over de Amerikaanse bevolking en hen aansturen om een agenda uit te voeren. De macht die zij hadden en hebben blijkt uit het feit dat Amerika in 1917 na gemaakte afspraken tussen De Engelse leiding en (mede) de Rothschilds, in de vorm van de Balfour Declaration, bij de oorlog zijn betrokken en van daaruit het gelkijkwaardige Duitsland verslagen werd. Het waren Elite Joden uit het Duitse Rijk die de Engelsen en Fransen geholpen had om hen de macht van het Amerikaanse leger te schenken door bijvoorbeeld propaganda tegen het Duitse volk en leger. Vergeet niet, op dat moment was Duitsland niet het land wat we hetendage nog altijd krijgen voorgeschoteld. Dat Duitsland kwam voort uit de aftermath van die oorlog en het “verraad” wat gepleegd was binnen Duitsland. Alles heeft zijn oorzaak en zijn gevolgen. Niets is toeval, Alles is een opeenvolging van het 1 op het ander.

Het creëren van dualiteit. De verdeel en heers techniek, waarmee de agenda van de ultieme psychopaat verder wordt uitgevoerd. Zolang mensen erin geloven, zullen ze klaarstaan om de strijd aan te gaan of goedkeuring te geven.

Als laatste voorbeeld van de Hegalian Dialectic, de terroristenkaart en het huidige ISIS:

Kijk je naar ISIS, dan zie je een gevaar voor het midden-oosten maar ook voor het westen. Mensen worden onthoofd, vernederd, mishandeld, verkracht en er wordt verdere chaos gecreëerd door dit zootje “gelovige” fundamentalisten. Een gevaar voor de westerse samenleving, waar al meerdere aanslagen zijn gepleegd door deze groep. Allemaal met zware gevolgen. De privacyrechten van burgers worden ingeperkt, de noodtoestand wordt uitgeroepen in Frankrijk, verdere militarisering van Syrië en Irak en de angst voor Moslims groeit. Maar in wie zijn naam gebeurd dit eigenlijk. Wie zijn de vrienden van ISIS, wie bevoorraden en funderen hun, wat is hun doel en waar komen hun rekruten vandaan?

ISIS is niet wie het lijkt. De naam ISIS wat staat voor de Sumerische Godin van duisternis en chaos. Een beschaving voorafgaand aan de Egyptenaren en levend in Babylonië, meer dan 5000 jaar geleden. Deze naam wordt heel toepasselijk gebruikt door een fundamentalistische “Moslim” groep.

De groep ISIS is sterk opgekomen toen de Amerikanen op 18 december 2011 uit Irak weggingen. Rond diezelfde tijd ontstond er in Syrië een burgeroorlog. Die langzamerhand grotere vormen kreeg. Meerdere groepen strijden tegen de leider in Syrië, Assad. Waaronder Al Nusra, een tak die overeenkomt met Al-Quaida. Deze rebellen groepen werden en worden gesteund door het westen, waaronder Amerika, de Arabische staten en Turkije. Wapenbevoorrading, financiële hulp en intel over de gebieden waarin ze verblijven en wat ze willen veroveren wordt gegeven door de genoemde landen. Dat niet alleen, ISIS is als groep ontstaan vanuit de chaos die In Irak ontstaan is naar aanleiding van de onterechte inval in 2003 door de Amerikanen.

Bevoorrading van Arabische landen, afname van ISIS olie door Turkije en ondersteuning van wapens en intelligentie vanuit het westen bepaald het verloop van de oorlog. Daarbij opgeteld dat Libië een goed bevoorradingsland is van jonge rekruten,  onwetende jongens die in de val worden gelokt om in onwetendheid te vechten voor ISIS in Syrië en in eigen land onder dezelfde vlag. Het doel is Syrië in een staat van chaos te brengen, de immigratiestroom op gang te brengen en de verdere inperking van Westerse vrijheden door te voeren. De middelen zijn terroristengroepen die angst in het Midden-Oosten en Europa brengen. Met allemaal mooie en nieuwe toyota pickuptrucks rijden ze geposeert naar de volgende strijd. Als een geoliede en getrainde machine vallen ze gebieden binnen en verkopen ze hun olie over de landgrenzen. Olie wat vervoert wordt via honderden olievrachtwagens. Allemaal in naam van Islam, wat een farce is. Want iemand kan een naam, religie of wat dan ook gebruiken om de strijd of actie te rechtvaardigen, tegelijkertijd is het nietszeggend. In essentie is het blindelings volgen van een leider, die als een sekte losgaat in de omgeving. Ze zijn in essentie niets meer dan de voetjongens van een agenda uit het Westen en volgens bronnen Israël. Het is daarbij een feit dat ISIS zich tot de grens van Israël ophoudt en zich als Moslim groep alleen richt op het omverwerpen van moslimstaten die ook het Westen en Israel maar al te graag ziet vallen.

Pas toen de Russen zich na maandenlange inmenging van Amerika zich gingen bemoeien met Syrie, werd ISIS eindelijk weggedreven en leden ze enorme verliezen. Pas toen werd de infrastructuur van ISIS zwaar aangepakt, waarop Amerika simpelweg gezien alleen maar meer begon te dreigen met een no-flyzone over Syrië, waar alleen alliantie, oftewel NAVO en Arabische staten mochten vliegen, de rest waaronder Russische en Syrische vliegtuigen zouden uit de lucht geschoten worden. De hypocrisie is groot. De agenda luid en duidelijk. Regimeverandering door georchestreerde burgeroorlog.

Het is tijd om wakker te worden voor degenen die nog altijd geloven in de goedheid van het Westen en zijn vrienden. De goedheid zit in de massa en de gemeenschappelijkheid met elkaar die we samen delen. De mensheid buiten de landsgrenzen, rassen, huidskleuren, geslachten om.

Door de verdeel en heers techniek wordt de gemeenschappelijkheid omgezet in verschil en wordt de wereld voor ons omgekeerd van heelheid naar dualiteit, om te kunnen heersen. Dat vindt nu volop plaats, waar Venezuela en Iran de volgende voorbeelden zijn op het wereldtoneel. Zolang het grootste deel van de mens zich laat misleiden door de verdeel en heerstechniek, zullen de ogen gericht zijn op een andere groep mensen. Of het nou de Moslims, Russen of eigen groepsleden zijn. Er wordt altijd wel een tegenstander gevonden en er is altijd een negatieve reden die emoties proberen op te wekken, die mensen manipuleerbaar maken. Waarmee de onbewuste geest beïnvloed wordt.

Er is geen scheiding tussen ons, dit wordt mentaal gecreeerd via afbakeningen die we hebben aangenomen en waarnaar we leven. Het Lucifer effect zal laten zien dat het niet de massa of groepsleden zijn die in essentie het gevaar zijn. Het is de individuele  onvankelijkheid tot het opvolgen van orders waarmee je andere levens beïnvloed. Daaruit worden de grootste misdaden gepleegd.

Het doorzien van het misdadige en vernietigende plan wat via de healian Dialectic wordt bereikt is een stap naar vrijheid en zal de ogen richten op het daadwerkelijke gevaar in de wereld. De manipuleerders die ons willen afscheiden inplaats van verenigen.

“Vrijheid is de overwinning op angst. Volledige vrijheid bestaat pas als alles bevrijd is.”