5.7.1 Religie en aangeleerde identiteit

Religie heb je in vele vormen. Elk met een iets eigen kijk op god en de wetten die nageleefd moeten worden. Waarvan allen ontstaan zijn uit profeten in een bepaalde tijd. Ze worden door geloofsbelijders vaak als erg verschillend gezien, met als gevolg dat 1 van de geloven wordt aangehangen en de ander vaak wordt afgewezen. Het is het kiezen voor 1 en het afwijzen van het ander. Een interessante ontwikkeling omdat juist dit enorm tegenstrijdig is met de waarheid die ligt in de verschillende boeken. Een waarheid die overduidelijk is wanneer je maar voor even afstand neemt van een geloofsbelijdenis. In dit geval richt ik mij voor nu op de Islam, Christendom en Jodendom. 3 verschillende geloven waarbinnen geloofsbelijders een eigen kijk op het schrift en de waarheid hebben. Met als gevolg zelfs vele verschillende stromingen binnen een geloof. Dit is al bijzonder op zich. Er is in essentie 1 waarheid in het schrift, namelijk de waarheid van degeen die het geschreven heeft en zijn kijk op de wereld en connectie met god. Toch zijn er vele Imams, Priesters, Rabbijnen en volgelingen die allemaal net een eigen kijk op het schrift en de wereld hebben. In de loop der eeuwen hebben stromingen zich niet alleen van hun basis afgesplitst, maar tegelijkertijd ook van elkaar. Waar protestanten en Katholieken elkaar in een kort verleden nog bestreden, Soenitische en Sjiietische moslims elkaar in de huidige tijd nog altijd elkaar als aparte groepen zien en en er nog altijd onenigheid is tussen Orthodoxe en gematigde Joden over de belijdenis van het geloof. Allemaal het gevolg van onderdanigheid aan een bepaalde gedachtegang, het overnemen van een bepaalde DOGMA en de alwetendheid van de eigen perceptie boven die van anderen.

Dit stuk gaat dan ook over de splitsing en tegelijkertijd de gemeenschappelijkheid tussen groepen mensen uit religie. Dit doe ik omdat aangetoond moet worden wat gezond is aan religieuze geschriften en wat een gevaar is. Want ik zal aantonen dat juist de afwijzing van het ene geloof tegelijkertijd inhoudt dat ze hun eigen geloof afwijzen. Dit is van belang om de ziekelijke vorm van religieuze overtuiging en de splitsing tussen groepen uit te bannen. Er wordt in de huidige tijd en in de geschiedenis te veel gebruik gemaakt van de splitsing tussen mensen om te overheersen. Dit is een tactiek die door religieuze instellingen en leiders te vaak en te goed wordt toegepast. Met als gevolg onnodige gehoorzaamheid van groepen mensen aan illusionaire gedachtegangen. Om een belangrijk deel van connectie en waarheid te vinden zal ik teruggaan in de tijd en kijken naar de gelijkenissen en de oorsprong van de geschriften.

“Voor wie lezen wil, zal de waarheid zich openbaren.”

religion.jpg

De 3 religies en gelijkenis:

De Thorah, de Bijbel en de Koran. 3 boeken die grote overeenkomsten met elkaar vertonen. Waar Allah, God en Yahweh de creeerders van deze wereld zijn. Elk met een eigen benaming maar met gelijke betekenis.

Elk van deze creeerders hebben de wereld gemaakt zoals in het geschrift van Genesis wordt beschreven. De 7 daagse opbouw van de wereld, waarin de mens als laatste werd ontwikkeld. De mens werd ontwikkeld uit de aarde en met de geest van god ingeblazen. Hij zou regeren over de aarde. Daarop werd de functie van taal hem geschonken en gaf Adam alle wezens en objecten namen. Maar zonder partner kon hij zich niet voortplanten. God schiep daarop zijn partner Eva. In het paradijs van Eden of zoals in de Koran beschreven Adn verbleven beiden, totdat de duivel kwam en hen verleidde om van de boom van kennis van goed en kwaad te nemen. Juist net de enige boom die door god/Allah/Yahweh was verboden, want dit was de boom voor de onrechtplegers. Ze namen toch het stuk fruit, met als gevolg dat ze beiden kennis namen van zichzelf en hun naaktheid. God kwam hierachter en was woest op beiden. Ze werden verbannen in zowel de Thorah, Bijbel en Koran naar de aarde en zouden daar elkaar bevechten in zonde, op zoek naar waarheid en het juiste. Waar de Koran aangeeft dat de mens geboren wordt, sterft en weer geboren zal worden. De gelovige mannen en vrouwen zullen terugkeren naar de tuinen van Adn of te wel Eden. Iets wat je ook terugziet in Boedhisme, in de vorm van reïncarnatie, totdat daadwerkelijke verlichting is bereikt.

Met deze opgesomde vergelijking van stukken uit de verschillende scheppingsverhalen blijft het niet. Stukken die vergelijkend zijn van Abraham naar Ibrahim, van Lot naar Loet, Zacharias naar Zacharija, Jozef naar Joesoef, Mozes naar Moesa, David naar Dawoed, verhalen van Salomon naar Soelaiman.

Daarnaast is een belangrijk punt goedkeuring vanuit de Koran die wordt gegeven aan de eerdere geschriften en de belijders ervan, zie de Koran en de Bijbel. The Holy Quran 2:62/The Holy Quran 5:82. De openbaringen welke in alle 3 de boeken beschreven worden en welke in de bijbel en de koran een bredere uitleg krijgen dan in de Thorah. Ze hebben zulke grote overeenkomsten dat van toeval niet gesproken kan worden. Andere benamingen van personen zorgen er mogelijk voor dat ze als verschillend worden gezien, maar dit is niet meer dan de illusie van details, zoals ik verderop in dit stuk zal beschrijven. Het gaat om de basis, om de patronen en de grote overeenkomsten tussen de geschriften zelf en de betekenis erachter.

Voor nu wil ik nog twee belangrijke overeenkomsten beschrijven die een grote impact zouden moeten hebben in de menselijke wereld, om overeenkomst te zien inplaats van verschil tussen religies. Namelijk het verhaal van Jezus en de Koran waarin Jezus toegewezen wordt als de Messias van God/Allah. Als tweede een hoofdonderdeel van het scheppingsverhaal in alle drie de boeken en daarbuiten over Noah of te wel Noeh die overal in de wereld in andere benamingen voorkomt en die overal in de wereld gebruikt wordt om het vloedverhaal te beschrijven van het Midden Oosten tot Zuid Amerika.

Jezus:

Jezus neemt de hoofdrol in binnen de bijbel, maar neemt ook een belangrijk deel in binnen de Koran. In de koran wordt hij in de onderstaande verzen de messias genoemd. De man die in de loop van zijn leven vanuit geboorte tot volwassenheid waarheid en juistheid zal spreken tot de mensen, die zichzelf de Zoon van god noemt. Hij is geboren uit een maagdelijke vrouw, Maria en kan de blinden genezen en de doden weer tot leven brengen. De man gestuurd door god/Allah. Jezus zegt na het gevoel van ongeloof binnen zijn groep discipelen: Wie zijn mijn supporters voor Allah? De Discipelen zeiden. Wij zijn de supporters van Allah. Wij hebben geloofd in Allah en bekennen dat we Moslims zijn.koran_bibel.jpg

Waarop zij zich naar god richten en vragen: O God, we hebben geloofd in wat jij hebt geopenbaard en hebben de boodschappen van Jezus gevolg. Zo breng ons onder de ooggetuigen van de waarheid. Waarop god of te wel Allah zegt, O Jezus, inderdaad ik neem jou op en zal je tot mijn hoogte of standaard stellen en jou verlossen van degenen die ongelovig zijn en maak van degenen die jou volgen superieur boven degenen die niet geloven, tot de dag van wederopstanding. Dan is jouw (Jezus) terugkomst en zal ik oordelen tussen de ongelovers en gelovers. Dit is wat we jou voordragen o Mohammed, van onze verzen en de precieze en wijze boodschap. De waarheid komt van je heer, zo wees niet 1 van de twijfelaars. Chapter 3:44-60 Quran. (beknopte versie en vertaald)

Dit is een stuk beschreven vanuit de Koran. Waarin aangegeven wordt dat Jezus de Messias is en waarheid en juistheid voortbrengt. Ieder die naar hem luistert zal beloond worden, ieder die niet luistert zal gestraft worden.

Maar hier blijft het niet bij. Het verloop van Jezus zijn leven wordt uitgebreid beschreven in de Koran. De overeenkomsten zijn overweldigend. Sommige verschillen moet ik ook aangeven, zoals bijvoorbeelde kruiziging die door de koran wordt afgewezen. Tegelijkertijd is het respect en het geloof in de messias van het Christendom en de Koran overtuigend. Er wordt in de Koran ook respect toegediend aan de vorige geschriften. Die na onderzoek vele overeenkomsten hebben met elkaar. Elk boek lijkt een upgrade te zijn op de vorige. Dat maakt automatische het ene boek niet beter dan het ander. De kern blijft hetzelfde, de overeenkomsten ook. Om die reden is het 1 onjuist of ongelovig noemen precies een aanval op hem of haar zelf. Want de geschriften zijn overeenkomstig.

“Op het moment dat je het ene geloof afwijst, wijs je het andere automatisch af. De connectie is te groot om niet te erkennen. Ongeloof is de afwijzing van het ander. Van wat je zelf geloofd. “

“Hoe geweldig is de realisatie andersom, dat de geloven onderling overeenkomstig zijn. Hoe verbondenheid in 1 keer dichter bij ons is dan dat het ons afscheid. Doorbreek de illusie en omarm de altijd aanwezige waarheid waarin we baden”.

Dit wordt nog eens verder onderstreept door het verhaal van Noah/Noeh (Koran), Atrahasis (Akkadian), Ziusudra en Utnapishtim (summerië). Zij zijn alle vier op het verzoek van god gestart met het bouwen van een Ark, om de komende vloed te kunnen overleven. Deze vloed zal als straf voor de zonden van de mens de hele wereld bedekken en alles op de wereld vernietigen. Noah wordt als puur mens samen met een groot deel van zijn gezin gespaard. Nadat de vloed is gekomen en de zondige mensen niet luisteren naar de waarschuwingen van Noah wordt de wereld op den duur geheel overspoeld met water.  Na meerdere dagen rondgedobberd te hebben zakt het waterniveau langzaam en raakt de Ark aan wal. Hun wordt met de geredde dieren een kans gegeven om de wereld opnieuw te bevolken met de pure mens en het pure dier.

Een verhaal wat je in de oudheid overal tegenkomt. Niet alleen in het oude Babylonië, bij de grieken, de Arabieren, maar ook in Zuid Amerika bij de Maya’s en Inca’s, In Afrika via de Masai leden, op de Noordpool via de Eskimo’s, in oost Azië bij de Alteas, de aborignals in Australië en in India bij de Veda beschaving. Het zondvloed verhaal is bekend over de hele wereld en wordt door het in het Grieks vertaalde oude testament (250 BC) en oudere beschavingen, waaronder Sumerië en de Veda beschaving uit India teruggebracht tot zoburckle.jpg rond 2900 tot 3000 voor Christus. Een moment in tijd waar tegelijkertijd een asteroïde de aarde geraakt heeft (ca 2800 – 3000 BC), met als het mogelijke gevolg, het ontstaan van mega-Tsunami’s. De befaamde Burckle krater is terug te vinden op 2000 meter ten zuidoosten van de kust van Madagascar en heeft een diameter van 30 kilometer! Deze kan niets anders dan een enorme catastrofe hebben veroorzaakt. Als je nagaat dat deze kleine tot enorme stenen met een snelheid van tussen de 30.000 tot 250.000 kilometer per uur de aarde kunnen raken. Of deze twee situaties met elkaar te maken hebben, is niet 100% overeenkomstig. Wel komen mythische verhalen en wetenschap hier sterk samen. Bijzonder is het feit dat het vloedverhaal over de hele wereld beschreven is en tot aan de huidige tijd nog altijd via generatie op generatie wordt doorgegeven als een gebeurtenis met epische proporties.

Genesis en Noah zijn oudere broer gevormd in Sumerië: 

Het verhaal van de schepping of te wel Genesis komt naast Noahs verhaal, op meerdere momenten in de jaartelling en op verschillende plekken van de wereld voor. Dit maakt het interessant. Hoe kan dat en waarom gebruiken opvolgende religies en stromingen in de basis dezelfde verhalen over het ontstaan van de wereld, de mens en de goden?

Waar de Islam, Christendom en Jodendom elkaar vinden, vinden oudere beschavingen op meerdere belangrijke punten ook eenzelfde overeenkomst. In het oude Sumerië. Of te wel de oudst bekende beschaving (3800 – 2000 BC) met een geschiedenis gekerft op “schrift”/kleitabletten. Komt genesis in grote basislijnen gezien religie en scheppingsverhalen overeen met de later ontstane religies. Van het gehele begin van de schepping tot aan de creatie van Ti-amat (eva) en Adam (Adamu) en hun plaats in het paradijs van Edin. Adamu (Adam) betekend in de Sumerische geschiedenis, 1 die is als klei uit aarde (Zie Koran, bijbel en Thorah). Ook het verhaal over de gemeenschap tussen goden en de mooiste vrouwen van de mens wordt beschreven in de Sumerische tabletten, waaruit de demi-goden ontstonden. Die door hun deelse afstamming van de goden en krachtiger zijn dan de normale mens. Zij hebben deels de genen van de goden als van de gecreëerde mens. Iets wat je ook terugziet in de Griekse mythologie van oppergod Chronos en zijn zonen, Zeus, Poseidon en hades. Maar hoe kan een vergelijkend verhaal overal in de wereld terugkomen bij beschavingen die op plekken zijn ontstaan waarmee we zoals onze algemeen geleerde geschiedenis over Columbus, nog geen contact hadden gehad.

Het antwoord hierop staat niet vast. Zo zou volgens Sumerische ontcijfering door Zecheria Sitchin, de genoemde goden, het Annunaki ras, een ras zijn afkomstig uit een ander deel van het zonnestelsel, die zich hebben gemengd in de geschiedenis van de wereld. Om dit te bewijzen heeft hij meer dan 50 jaar onderzoek verricht aan de Sumerische kleitabletten. In zijn theorie en ontcijfering van de kleitabletten, verwijst hij naar de goden in het schrift als wezens van een andere planeet binnen het zonnestelsel. Deze wezens hebben invloed uitgeoefend op het evolutieproces op de wereld en hebben een deel van hun eigen DNA gemixt met dat van een aapachtige, mogelijk Neandertaal achtige. Zij konden dit doen doordat zij technologisch verder ontwikkeld waren. Deze theorie over de creatie van de mens en de inmenging van wezens van een andere planeet lijkt een ver van ons bed show. Alleen zijn er in de geschiedenis via oude gebouwen, schilderijen, muurtekeningen, kleitabletten en verwijzingen in huidige religieuze geschriften duidelijk tekenen van een mogelijke inmenging in de menselijke geschiedenis. Maar of dit inmenging van een ander technologisch ras is, is voor een groot deel niet geheel duidelijk. Andere gerenomeerde onderzoekers buiten Sitchin om ondersteunen het Genesis verhaal, maar niet het verhaal over de Annunaki en buitenaardse inmenging, zij zien hierin geen waarheid. Ik laat dat voor het boek gezien buiten beschouwing. Wel is het duidelijk dat in vroegere tijden, 5000 jaar terug en daarvoor, op veel plekken in de wereld beschavingen waren, die gelijke of mogelijk zelfs hogere technologie hadden dan onze huidige. De ego van de mens in het huidige tijdperk is hoog. De optie dat er mogelijk eerdere beschavingen waren die hoge kennis hadden over henzelf en de wereld om hen heen wordt vaak afgewezen. Toch laten de relieken uit de historie ons een ander beeld zien. De gehele geschiedenis is misschien niet te traceren, maar beelden spreken meer waarheden dan duizenden woorden.

Zijnoot: Een theorie die ik aanhang is de theorie van ritme, de opgaande bewegingen in de vorm van seizoenen in het leven. Welke niet alleen op de korte duur en in het klein terug te vinden is, maar ook op de lange duur, in het groot, over de eeuwen en die over tienduizenden jaren heen getrokken kunnen worden. Waar beschavingen via op en neergaande bewegingen de bewustzijnsseizoenen van lente, zomer, herfst en winter doorgaan. Deze hypothese beschrijf ik op de site. Deze is niet wetenschappelijk gestaafd. Wat wel wetenschappelijk gestaafd is, zijn de relieken uit de oudheid. De megalomane blokken bij Baalbek, een stenen bouwwerk op zo rond de 30 meter diepte van de Japanse kust, 10.000 jaar terug tijdens de laatste ijstijd boven water lag, De kennis en kracht van de Inca’s bij Sachsayhuaman, De Egyptische beschaving, de beelden op paaseiland.

download (2).jpg     Yonaguni.jpg         inca_architecture_ancient_american_civilization_pyramids.jpg

Baalbek, Libanon                   Japan, 35 meter onder water          Inca, Duizenden jaren terug             Rond tijd Sumerië                  Waarschijnlijk laatste ijstijd.          Datum oorsprong onbekend.           2000-3000 jaar BC               Rond “10.000” jaar terug.              Nieuwe gebouwen Inca zijn                                                                                                                                          een slap aftreksel van het origineel.

a072fcc2e06c235e8d2b3ca530232a5f.jpg       moai-paaseiland.jpg

Luxor, Obelisk                        Paaseiland                                                                                                             Egypte, 1000-2000BC        Chili, herkomst                                                                                                                                                                   onbekend.         

Beautiful-font-b-Easter-b-font-font-b-Island-b-font-Chile-sunset-font-b-Moai.jpg

Paaseiland. Onbekende herkomst standbeelden op een afgelegen eiland                                                     Geen sprake van een bekende vroegere beschaving. Toch zijn de zware en                                                    bewerkte  standbeelden, in de oudheid verspreid over het gehele eiland. 

Religie samenkomst:

Religie is dan ook verbonden met elkaar. Komt vaak voort uit eerdere beschavingen en is deels aangepast op de op dat moment aanwezige situatie of aanwezige gebied en bevolkingstradities. Verhalen die overeenkomstige betekenis hebben, maar die beter bij een bepaalde tijd passen. Bijzondere is dat elk boek en elke belijdenis een nieuwe groep heeft aangetrokken, waardoor het enorm is uitgebreid over de hele wereld.

Beschavingen van 6000 tot 1500 jaar terug hebben vele gelijke geloven, verhalen en symbolen. Waar overeenkomstige thema’s terugkomen en religie bij zelf onderzoek en het durven nemen van afstand meer met elkaar gemeen heeft dan verschilt. Als je hierbij de verschillende benamingen en de ontstaansperiodes buiten beschouwing laat, kunnen belangrijke vragen worden gesteld. Waarom de oorlogen en weerstand tegen andere “groepen” en “anders gelovigen”? Waarom luisteren naar leiders binnen een geloofsgroep die groepen tegen elkaar op wil zetten? Waarom via iemand met god spreken of een connectie leggen, dan zelf een connectie maken en leggen?

Hierin zit het gevaar van religie en het dogma van de verschillende vormen van religies en hun afgescheidenheid. Hierin zit de kracht van de controlefreak en de zwakte van de onderdanige. De indoctrineerder en de geïndoctrineerde, waardoor macht, verdelen en heersen zo makkelijk is. Het is onwetendheid, geloof in aangeleerde identiteit, angst tot het nemen van afstand, de gehoorzaamheid aan een leider binnen de geloofsgroep en de spanning die confrontatie met mogelijke onwaarheid oplevert.

Onwaarheid veranderd bij een vlaag van de wind, waarheid is als een rots in de branding. Het enige fundament waar je daadwerkelijk op kan bouwen. De basis van waaruit alles voortkomt.

Religieuze instellingen en leiders: 

Religieuze instellingen maken goed gebruik van de onwetendheid van de mens. Zij zetten zichzelf voort als de spreekbuis tussen god en de mens. Eeuwen gaat dit al door, tot en met de huidige tijd. Mensen doen in veel gevallen geen zelfonderzoek, maar groeien op in een omgeving waar een bepaalde overtuiging binnen de groep waartoe hij of zij behoort leeft. Zie de verschillende vormen van religie en de uitvoering ervan in de wereld. 99% van de mensen die geloven, geloven wegens de levenslessen uit de opvoeding. Dat iemand Moslim, Christen, Boedhist, Joods is etc, komt voort uit de opvoeding. In essentie heeft het geloof waartoe iemand behoort dan ook niets te maken met een daadwerkelijke connectie met god, maar met een aangeleerde traditie en is daarmee plaats en familiegebonden. De familie waar iemand in terecht komt bepaald wat de religie wordt waarmee iemand opgegroeid en wat het meest wordt overgenomen door het kind en de latere volwassene. De vraag is dan ook of het daadwerkelijke belijdenis is en een connectie met god of dat het de gehoorzaamheid is aan de aangeleerde identiteit die voortkomt uit de waarden die door de omgeving zijn opgelegd. Één gevaar wat uit een aangeleerde identiteit in de vorm van religie oplevert is de afwijzing van andere religies. Want er is maar 1 te kiezen.

Voor haast ieder mens in gezien zijn de andere vormen van religie onjuist, zijn de mensen die het belijden ongelovig en moeten ze overtuigd worden van het juiste, de juiste weg naar verlossing, weg van vergelding. In veel gevallen is het een identiteit geworden, in plaats van een daadwerkelijke belijdenis. Ik ben Moslim, ik ben Christen, ik ben Jood, ik ben Boedhist, ik ben Atheist en ga zo maar door. Zoals eerder beschreven zegt de Koran over Moslims, dat zij de beleiders zijn van de boodschap van Jezus. Allah is God en heeft de Messias Jezus gestuurd en Mohammed is de profeet. Iedereen is binnen deze geloofsgroepen dan ook gelijk aan elkaar. Hetzelfde in een andere benaming afwijzen, is dan ook in essentie je eigen geloof afwijzen. Dit is een logische conclusie die ik eerder al heb beschreven. Aangeleerde identiteit is hiervan de oorzaak. Want aangeleerde identiteit laat de mens de wereld ontcijferen zoals de omgeving het graag ziet. Het maakt de wereld klein, beperkt en creeert dualiteit tussen de persoon en de afwijkende omgeving.

Dat is dan ook de omgekeerde wereld in huidige en verleden tijden. Het heeft dan ook niets te maken met geloof, maar met identificatie met een bepaalde groep, in plaats van de werkelijke religieuze belijdenis van het woord. Dit is een belangrijke conclusie.

Religie als aangeleerde identiteit is dan ook in die vorm een groot gevaar voor de persoon zelf en de omgeving. Belijdenis van geloof op die manier houdt mensen weg van elkaar en zorgt voor splitsing. Het zorgt voor groepsvorming en de eerder beschreven vorm van dualiteit en daarmee onwaarheid. Dit is dan ook de vorm die ik bedoel met het gevaar van onderdanigheid aan een externe autoriteit in de vorm van religie. Welke gebruikt wordt om mensen te richten op een menselijke leider buiten zichzelf. Dit kan de Imam, de Sjeik, de Rabijn, de Paus zijn. De zogezegde spreekbuizen van god. Mijn filosofie is deze: Mensen kunnen je gidsen en ondersteunen waar nodig, maar mogen niet absoluut leiden. Spreekbuizen van god in de eerder beschreven vorm willen absoluut leiden. Zij zijn hiërarchisch opgebouwd en vergaren grote rijkdommen in het verleden en het heden. Het doel is dan ook religies te verdelen en erover te heersen. Te verzoenen en af te stoten wanneer nodig. Dit om meer macht te krijgen over de volgelingen. Zolang groepen verdeeld blijven en afwijzend naar elkaar kijken, zullen zij niet de gemeenschappelijkheid zien die elke aardbewoner met elkaar deelt. Hierdoor zal de macht bij de heerser van de autoriteit blijven en kunnen mensen voor het karretje gespannen worden. Dit kan alleen wanneer de kennis niet bij het publiek ligt of als het publiek het in de zoektocht naar onwetenheid niet wil zien. Zolang mensen sterk beïnvloedbaar blijven en niet goed onderzoek doen, zullen ze sterk ontvankelijk zijn voor de invulling van missende data door externe invloeden. Belangrijk te vermelden is dat sommige spreekbuizen binnen de geloven je informatie kunnen geven wat je kan helpen om je leven een sterker fundament te geven. Een fantastisch iets. Maar spreekbuizen uit elk gebied zal informatie voor iemand hebben, waarmee de puzzel van het leven meer compleet gemaakt kan worden. Missende puzzelstukken liggen niet bij 1 geloof of bij 1 persoon.

“We zijn allemaal dragers van puzzelstukken over het mysterie van het leven. Over de realiteit die onze wereld is. Puzzelstukken van de universele principes en ontelbare mogelijkheden en percepties die ons allemaal verbinden.

Occultering van informatie en overeenkomstige symbolisme: 

Soms lijkt iets afgescheiden, maar is dit doelbewust zo voor het grote publiek zo gecreeerd. De verbondenheid tussen groepen onderling kan groot zijn. Houdt de grote massa met elkaar bezig, terwijl je de eigen agenda verder uitrolt op zoek naar een groter doel.

Symbolisme is iets wat ik heel kort zal beschrijven. De reden dat ik dit doe, komt door de overeenkomsten die over de hele wereld te vinden zijn. Symbolen die vergelijkend zijn, zijn overal te vinden in de wereld. Van het tempelierskruis, de zon aanbidding, het alziende oog, de phoenix of adelaar, de slang, de sphinx, de obelisk, de zwarte kubus, de flower of life, schedel symbolisme, fleur de lise, olijfblad symbolisme.

bc8a2becd6190104290f6a7067000cd3-4_3.jpg      67f62f97200bf63aa2f685aea586cd4d_1407067751.jpg          Degree-Mason-33rd.jpga48c2a9e52dca37e118e406a4cfbbcff

De overeenkomsten zijn treffend. Ook de aanbidding binnen religies onderling aan symbolisme. Of binnen religies en koningsschappen. De wereld buiten de massa en het gewone leven om is omgeven door symbolisme en de kracht hiervan.

Een belangrijk voorbeeld is de aanbidding van de zwarte kubus. Wat in alle drie de grote religies gedaan worden. In mekka wordt jaarlijks een pelgrimtocht gevoerd door miljoenen moslims, die als een storm om de zwarte kubus van Mekka hun 7 rondes maken om in connectie te staan met god.

In het Jodendom wordt de zwarte kubus, tefelin voorop het hoofd gebonden. Waarin belangrijke geschriften staan van de Thora, om zo een sterkere connectie te maken met god.

In het Christendom wordt het Kruis gebruikt als symbolisme voor de wederopstanding van Jezus en ook als symbolisme van de kracht die de zoon van god had en die de mens in zich zal herbergen. Het dragen van het kruis zou de connectie, de gedachte en de opoffering van de verlosser versterken. Het kruis is de kubus. Verbindt je de delen met elkaar, dan vorm je de kubus. De kubus die wordt aanbeden.

In elk van de drie religies is de kubus een belangrijk symbool die staat voor de connectie met goed en de mate waarin iemand opgaat in het symbool bepaalde de energie die daaraan gegeven wordt. De overeenkomsten die religies onderling hebben is niet alleen gericht op deze aarde, maar ook een planeet binnen ons zonnestelsel. De planeet saturnus, die dezelfde symbolisme heeft als de belangrijkste symbolen van de drie grote religies in de wereld, namelijk de zeshoekige ster, of te wel de 3d kubus. Die binnenin een storm doormiddel van een energetisch uitwisseling een geometrisch patroon vormt, namelijk de davidsster, de kubus, het uitgevouwen kruis, De overeenkomsten tussen het religieuze schouwspel in Mekka als het p[lanetaire schouwspel op de planeet Saturnus biedt zo’n overeenkomst, dat er van toeval geen sprake is. De kubus staat voor de geometrische vorm op saturnus. Het in grote getallen rond de kubus van mekka lopen staat voor de storm die op saturnus woed en waar de 6 hoekige ster het centrum van de storm is.

De 3 religies zijn niet alleen in hun boeken overeenkomstig. Ook in hun belangrijkste symbolisme is er sprake van overeenkomsten inplaats van afscheiding. De diepere betekenis wordt vaak niet besproken, maar is altijd aanwezig.

Nu kan ik in dit boek doorgaan over overeenkomstige symbolisme tussen verschillende groepen en instelling, dan wel geheime genootschappen, maar hierover is in andere boeken en andere informatievormen veel te vinden. Mijn doel met dit korte onderdeel in het boek is om bewustzijn te creeeren bij de lezer als bij de mens dat symbolisme een sterke invloed heeft in de wereld om ons heen, dat saturnus een belangrijke spil in het spel van religies en genootschappen is en dat nieuwsgierigheid ontstaat naar de altijd aanwezige kennis over verbondenheid tussen groepen onderling, die in het eerste opzicht niet zo is te vinden. Want er is heel veel overeenkomstige symbolisme te vinden. Zelfs van de Sumeriers als voor nu als eerst bekende hogere beschaving en de huidige katholieke kerk.

Is het gekopieerd of is het een voortzetting van het oude in een nieuw jasje. Dat is de vraag. Die we voor onszelf via onderzoek, gezond verstand en verbondenheid kunnen en misschien wel moeten vinden om voor onszelf en de wereld om ons heen sterker in onze schoenen te staan.

Jezelf vinden, je eigen waarheid boven aangeleerde waarheid is dan ook van groot belang, om te begrijpen waarom en hoe ieder individueel en tegelijkertijd de groep beïnvloed wordt. Bij eigen onderzoek zul je oorsprong en gelijkheid tussen ieder en alles om je heen vinden en zullen we als individueel en in het kwadraat sterker staan voor welke negatieve macht dan ook, die controle nastreven inplaats van individuele vrijheid. Het is het doorzien van religie in zijn kracht en ook de waarheid van onwaarheid te zien. Universele waarheden die gebaseerd zijn op de principes waaruit wij ontstaan en van waaruit wij leven. Instellingen moeten niet de macht houden of krijgen, instellingen moeten in dienst staan van de mens in het grote geheel, omdat instellingen bestaan uit mensen die een bepaalde richting kiezen. Zijn de instellingen goed voor de mens, dan zijn ze automatisch ook goed voor de mensen die ervoor werken.

“Onderzoek en je zult waarheid vinden. Dan zul je de aparte afgescheiden entiteiten met elkaar verbinden.”