De invloed van school

Invloed van school op een kind: 

Andere factoren die naast de opvoeders een sterke invloed hebben, zijn zogezegd de omgeving, maatschappij en de school. Voor deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de invloed van school en de fase waarin kinderen zich bevinden. Juist omdat school over zo’n groot deel van de dag, invloed uitoefent op het kind.

Kinderen starten zo rond hun 4e/5e levensjaar met school. In deze periode zijn zij vaak rond de 6 a 7 uur per dag aanwezig bij personen buiten het ouderlijk huis. Informatie die hier gegeven wordt, de manier waarop er met kinderen om wordt gegaan en welke regels er gelden, zijn van grote invloed op de ontwikkeling van kinderen en daarmee de toekomstige volwassene. De school moet dan ook van goede kwaliteit zijn. Niet alleen op het vlak van maatschappelijk gewenste exacte vakken, maar ook net zoveel op de “ondergewaardeerde” vakken, waaronder dans, drama, muziek en sport. Richt je je namelijk op het maatschappelijk gewenste, dan krijg je een modelkind, die beïnvloed is voor het doel op dat moment bekende doel van de omgeving en laat je andere kwaliteiten onbenut.

Basisscholen en middelbare scholen zijn namelijk vaak sterk gericht op exacte vakken. Deze vakken zijn geschikt voor de maatschappij in de technologische ontwikkeling. Exacte/linksbreinige vakken zijn dominant ten opzichte van de rechtsbreinige. Dans/muziek/theater/kunst. Praktijk boven theorie is vaak sterk ondergewaardeerd.

ballet-111705_960_720.jpg

Het zien in structuur, logica en wetenschap is belangrijk, maar bij te grote dominantie vaak beperkend en afstompend. Dans, muziek, theater en kunst zijn daarentegen uitingen van creativiteit, vrij denken en doen, ook wel doormiddel van risico nemen. In die vakken moet je buiten je comfortzone gaan staan, buiten het bekende en denken en ervaren vanuit andere oogpunten. Een manier om naar het geheel te kijken en niet alleen naar het meetbare. “Revolutie” van jezelf via expressie en praktijk, in plaats van blinde gehoorzaamheid aan vastgelegde theorie, repetitie en herhaling.

Te vaak wordt de noodzaak van deze ontwikkeling niet gezien, terwijl deze juist heel belangrijk is, om balans te creëren bij de mens.

Meer punten die een sterke afdruk zetten in onze hersenen:

Bovenstaande punten zijn niet de enige factoren die sterke invloed uitoefenen. Naast de factoren van lange uren en de nadruk op exacte vakken, is er ook sprake van een strakke structuur in de vorm van regels en het straffen en belonen principe binnen de les. Namelijk het op tijd komen, lange tijden op een plek zitten, punctueel zijn, ordelijk, onderdanigheid aan een externe autoriteit in de vorm van een leraar en het geloof in zijn of haar waarheid.

Het zijn namelijk deze punten die in de meeste gevallen worden beoordeeld,  beloond of afgekeurd. Het gedrag en de antwoorden die worden beoordeeld hoeven niet altijd daadwerkelijk juist of onjuist te zijn, maar wordt bekeken naar aanleiding van de regels die op school gelden, de theorie die bijvoorbeeld bepaalde methodes prefereert boven de ander en het eigen oordeel en omgang met de lerares/leraar.

Hierbij is het wel van belang om mee te nemen, dat elke leraar anders is en in het ene geval meer ruimte overlaten voor eigen inzicht en discussie van de leerling dan bij de ander. Dit is per klas en per leraar verschillend.

De lerares/leraar: 

Zijn een belangrijke factor in de ontwikkeling van een kind. Zij bepalen namelijk wat in hun ogen goed en fout gedrag is. Wat toegelaten is enteacher-1280966_960_720.jpg wat niet. Zij belonen met complimenten, stickers of bijvoorbeeld in de vorm van buiten- of op de computer spelen.  Straffen komt voor in de vorm van strafwerk, uit het klaslokaal worden gezet, in de hoek zitten, afwijzing van de leraar/lerares of afwijzing door andere kinderen. Omdat een kind en mens in essentie de drang hebben om geliefd te worden, met de groep mee te gaan en tegelijkertijd het juiste te doen, zullen zij sterk beïnvloed worden door het straffen of belonen principe.

In de hersenen is dit terug te zien in het beloning- en strafsysteem. Bij een beloning wordt het hormoon dopamine vrijgemaakt, wat je een goed gevoel geeft en bij straffen eerder het hormoon cortisol, wat mede stress en een onbehagen gevoel veroorzaakt. Beiden hebben hun invloed en sturen automatisch een kind in een bepaalde richting. Dit komt omdat de herinneringen aan bepaalde situaties worden opgeslagen in de hersenen. Niet alleen het beeld, maar ook de emotionele respons in de vorm van hormonen, die erbij gepaard zijn gegaan.

Zo wordt een situatie die je een goed gevoel gaf vaker opgezocht, dan 1 die een slecht gevoel gaf. Dit heeft te maken met herkenbaarheid die is opgeslagen in de hersenen. Hoe groter de impact, hoe groter de afdruk in het brein. Dit is van toepassing op het kind, die opgevoed wordt door ouders, de leraren en omgeving.

Pubertijd en egoisme:

Het kind is afhankelijk van de input die het krijgt. Pas als de pubertijd ingaat zal bij het kind een sterke verandering plaatsvinden in de instelling van de hersenen. Het brein toont vanaf dat moment veel meer hersenactiviteit in de regionen waar zelf-identificatie en zelf-ontpooing sterk dominant is. In die fase heeft de omgeving langer niet meer zo’n grote invloed op het kind. Het kind is minder afhankelijk en is juist op zoek naar meer zelfstandigheid en zelfontplooing. Tegelijkertijd maakt het kind bij  het nieuwe onderdeel van zijn leven wel gebruik van de al opgebouwde blauwdruk van zijn/haar identiteit en de kijk op de omgeving. Alles vastgelegd in de beginjaren van iemands leven. Dat is de identiteit waarmee de wereld ingegaan wordt, waar vanuit de wereld beoordeeld wordt. Welke dogma’s er zijn.

Wat in je beginjaren is geleerd, wordt op dat moment gebruikt om de wereld op een andere, “eigen” manier te ontdekken. Daar ontkomt niemand aan. Belangrijk is dan ook een goede basis te hebben.

Bang om te falen syndroom: 

In de opvoeding en helemaal op school wordt de basis gelegd voor het te bang om te falen syndroom gelegd. Falen mag “niet”, terwijl dit het aller belangrijkste is om te groeien en hetgeen te doen wat je als mens echt wil. Het straffen en belonen principe is hier van grote invloed.

Falen is je grootste kans op succes. Pas wanneer je faalt en inziet wat er misging, zal de volgende keer dat je het doet de kans groter zijn dat je het wel haalt. Leren van “fouten” Public-School-Indoctrination-Center-Lana-Wong.jpgis de weg naar elke mogelijke oplossing. Het iets niet fout mogen doen van anderen, wat na verloop van tijd een stem in je hoofd wordt, die zonder dat personen erbij zijn alsnog hetzelfde tegen je zegt. Waardoor het een terugkerend iets wordt, wat je als mens beinvloed. Helemaal als je nagaat hoeveel gedachtes er per minuut, per uur, per dag tegen je praten, dan is de invloed ervan enorm sterk, zover je het niet overwint of onder controle hebt.

Het heet niet voor niets een syndroom, omdat niemand ooit groots is geworden door niet te falen. Mensen stijgen boven zichzelf uit door duizenden keren te falen, om steeds dichter bij de oplossing te komen. Mensen hebben een onvrij leven als ze niet eens iets buiten hun comfortzone proberen, of na 1 keer falen al opgeven. Geeft men toe aan de stem in het hoofd die comfort zoekt, boven zelf onderzoek en risico, dan ben je gebonden aan de aangeleerde en angstige identiteit, die je leven inperkt tot iets kleins, wat groots zou kunnen zijn.

Herhaling en correctie:

Op school wordt je gecorrigeerd en wordt je lesstof gegeven die je moet herhalen. Doe je dit goed dan wordt je beloond, doe je dit niet goed, dan wordt je gestraft. De ontwikkeling van modelkinderen komt hiermee tot stand. Geheel wanneer blijkt dat de lesstof die gegeven wordt en de manieren om bijvoorbeeld iets te berekenen vaak niet anders mag worden toegepast of geïnterpreteerd dan opgegeven door de leraar. Te vaak zie je dat daarnaast in lessen, mede wegens tijdsdruk, te weinig ruimte wordt gelaten voor discussie of eigen interpretatie, met als gevolg dat de vrijheid tot denken en het zien van mogelijk verschillende oplossingen wordt beperkt. De blauwdruk in het brein wordt hierdoor continue bijgesteld en tegelijkertijd verder vastgezet in bepaalde patronen en gewoontes wat beperkend werkt op de kijk op de realiteit. . 

De theorie van herhaling en de kracht hiervan op het brein wordt op theoretische basis verder beschreven in de volgende paragraaf.

Sir Ken Robinson heeft hierop een aanvullende lecture, die hieronder wordt weergegeven. Waarin hij beschrijft wat goed en fout is aan het schoolsysteem. Welke positieve elementen er zijn en welke negatieve en op welk vlak we verandering moeten doorvoeren: Het is belangrijk om naar de kwaliteiten te kijken, dan een kind af te stompen van zijn/haar echte zelf. Te kijken waar hij/zij in uitblinkt, zich goed en blij bij voelt, inplaats van dit tegen te houden en te richten op wat de strakke lesstructuur zegt (loslaten). Dit doe je in ieder geval door meer ruimte te bieden, informatie te geven via meerdere kanalen, alle basisvormen van creativiteit te laten ervaren (van praktijk tot theorie) en de discussie en vragen er in openheid te laten zijn. Met Ken Robinson en zijn oplossingen wil ik deze paragraaf eindigen. In het kort verteld hij over de mogelijkheid tot een uitbarsting van creativiteit en groei van het kind en daarmee automatisch de menselijke maatschappij.Het heeft mij geïnspireerd en wie weet ook jou.

 

Medicatie en afwijzing: 

Soms heb je kinderen die zich moeilijk kunnen conformeren aan de strak afgekaderde lessituatie. Die buiten de boot vallen. Mede door bijvoorbeeld concentratie problemen. Hun brein werkt net anders, heeft meer of andere input nodig en kan bijvoorbeeld niet stilzitten op een stoel of op de lesstof, leraar, lerares gericht blijven. Met als gevolg dat zij als storende factor in klassen worden gezien.

Wat je dan ook steeds vaker ziet zijn kinderen die niet in de klas “passen” en in uiterste gevallen pas terug mogen komen, wanneer zij een oplossing gevonden hebben in bijvoorbeeld medicijnen, waaronder Ritalin. Deze drug die in de basis en op neurologisch gebied veel overeenkomsten heeft met cocaïne, wordt in grote getallen verspreid over kinderen in Nederland en volwassenen met ADHD problemen in de wereld.

Een lijn wat je hierbij sterk ziet, is de schuld leggen bij het individu, in plaats van de situatie. Met als gevolg kinderen die vanaf jongs af aan wegens medicijnen deels afgesloten worden van zichzelf. Ze worden een afgezwakte versie van zichzelf. Dit is een gevaarlijke situatie. Want de blauwdruk van ons brein is voor een groot gedeelte vastgelegd in onze beginjaren.

Voordat kinderen medicijnen met grote invloed op het brein innemen, moet eerst nagegaan worden wat voeding, omgeving en opstellingen van theorie dan wel praktijkles voor invloed heeft op toekomstige kinderen. De farmaceutische industry is de enige partij die daadwerkelijk winst maakt bij het tegenwoordige gebruik van het medicijn ritalin.

download1005142.jpg

In plaats van uitgebreid onderzoek te verrichten en op te lossen, wordt er maar al te vaak gekozen voor “drogering” van kinderen. Dit kost in verhouding enorm veel geld voor families en de maatschappij, tegelijkertijd maakt het de kinderen niet daadwerkelijk gezonder. Het enige wat het doet, is de “symptomen” van het “niet gewenste” onderdrukken. De enige winnaar hiervan is de farmaceutische industrie en de overheid. De farmaceutische industrie verdient miljarden via medicijn inname en de overheid om zijn of haar gewenste modelmens te maken.

Punten van invloed buiten de opvoeders en school:

Computers, beeldschermen:

Naast de invloed van ouders en de focus van school op linksbreinige dominantie, zijn er meer invloeden die het brein van een kind beïnvloeden. Waaronder computers/televisies, die voor een enorme afgifte van het gelukshormoon dopamine zorgen, waardoor de normale dingen, waaronder buiten spelen vaak minder interessant lijken. realiteit maakt plaats voor virtuele realiteit. Met als gevolg een afstoting van de wereld om hen heen.

Voedsel:

Voedsel kan voor een negatieve invloed zorgen wanneer het door de industrie bewerkt is en er extra (synthethische) stoffen bij de totstandkoming van het product zijn gebruikt waaronder extra suiker, antibiotica, synthetische zoetstoffen, pesticiden en andere chemicaliën. Het lichaam en daarmee brein is een natuurlijk onderdeel van de wereld om je heen. Het heeft dan ook natuurlijke stoffen nodig in de vorm van eten en drinken, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren. Een variatie van verschillende stoffen zorgt voor een optimale opnamen van voedingsstoffen die het lichaam alles geven om te kunnen functioneren zoals het hoort. De mens is bezig om de wereld aan te passen naar wat we willen, niet altijd wat goed voor ons is. Bewerkt voedsel is hier een onderdeel van. Vaak zijn bij bewerkt voedsel natuurlijke en synthetische stoffen samengevoegd tot een voedselproduct. Het lichaam is hier niet op gebouwd, met als gevolg oplopende gezondheidsrisico’s en negatieve invloeden op het lichaam en brein en daarmee onze invloed op de realiteit.

Medicijnen:

Medicijnen die we zelf innemen, maar tegelijkertijd ook uitgeplast worden en in het oppervlakte water komen, heeft steeds meer invloed op ons lichaam en brein. Alles wat we uit plassen, in de rivier storten (bedrijven), in de lucht of de grond spuiten (waaronder fracking) zorgt voor een vervuiling van onze eigen omgeving, waarin we leven en van leven. Het is interessant om te zien dat het huidige water wat uit de kraan komt, al deels vervuilt is door de medicijnen die ingenomen worden door mensen. Anti-depressieva, anticonceptie, drugs, fluoride als voorbeelden hiervan. .

1 van de manieren om een paar van bovenstaande problemen op te lossen, wordt door Woody Harrelson aangedragen. Voor verdere bewustwording. 

Conclusie

Invloed op een persoon zijn leven, is van allerlei kanten aanwezig. Hier ontkom je niet aan. Een mogelijkheid tot ontwikkeling en verandering is altijd te zien aan het feit wat niet goed werkt en wat we mogelijk moeten veranderen om het toch effectief werkbaar te maken. Tegelijkertijd aan wat nodig is en welk doel je voor ogen hebt. Het doel is altijd te halen uit de uitkomst. Menselijke gezondheid als doel is terug te zien in een bedrijf, winst boven alles is terug te zien in een bedrijf, educatie boven alles is terug te zien in een bedrijf. Het hoofddoel bepaald wat de uitkomst en de mate van groei is.

“Willen we een wereld die meer gericht is op positieve ontwikkeling van de natuur, het individu en het geheel van mensen, dan ligt de oplossing bij onszelf. Wij hebben de oplossing altijd in handen. Het is wij die bepalen wat we doen. Wat onze afdruk is op ons leven en de wereld om ons heen. ”