Anonymous, message to the citizens

“Informatie wat wordt gegeven, moet altijd kritisch worden beoordeeld.”

De informatie van de organisatie Anonymous, wordt via verschillende kanalen duidelijk gemaakt en heeft als doel een betere wereld te creëren. Anonymous ontmaskerd machthebbers en geeft tegelijkertijd mogelijkheden weer om sterker in de wereld te staan.

Onderstaande video gaat over de wijze waarop machthebbers bezig zijn om controle te krijgen over de wereld. Daaropvolgend worden tips gegeven om deze macht te beëindigen. Iets wat nodig is om het pad wat nu opgegaan wordt te stoppen.

De informatie is niet alleen geldend voor het grotere geheel, maar ook voor individuele kennis en persoonlijke groei.

“Iedereen heeft een deel van de waarheid in zich. Door actief te luisteren en niet te snel te oordelen, wordt alles langzamerhand steeds duidelijker”