De 3 rollen en hun herkomst

De drie rollen die beschreven zijn in de vorige paragrafen, zijn allemaal staten die of gericht zijn op het juiste, of op het verstoorde.

Het juiste is in balans. Hij/zij maakt vol gebruik van beide kwaliteiten, zowel het mannelijke (de actie, rationaliteit) als het vrouwelijke deel (het gevoel, intuïtie). Ook wel de linker en rechterhersenhelft van het brein. Waar de linker staat voor het mannelijke karakter en de rechter voor het vrouwelijke. Beiden hebben hun kwaliteiten en beiden zitten verweven in iedere man en vrouw.

Het verstoorde daarentegen uit zich in het eerder genoemde domineren of het overgeven aan een ander. Waar het mannelijke deel van de hersenen dominant is of andersom.

Het antwoord hoe dit werkt, ligt in het brein verstopt. De brein is de ontvanger en verwerker van informatie. Alle informatie wordt van buitenaf ontvangen via de vijf zintuigen en voor een deel bewust en onbewust verwerktelephant.jpg. Het brein probeert de ontvangen informatie vaak zo te verwerken dat je de delen ervan gebruikt die voor jou van belang zijn. Het categoriseert en werkt daarbij in patronen, om een realistisch beeld te vormen voor de observeerder, jij, van de wereld om je heen.

Het deel aan informatie wat verwerkt wordt, creëert in je hersenen een beeld van de “werkelijkheid”. Ook wel hetgeen perceptie wordt genoemd. Een perceptie die per seconde, minuut, dag en jaar veranderd en daarmee ook je kijk op de werkelijkheid.

Dat komt omdat het brein continue nieuwe informatie ontvangt en daarmee de blauwdruk, ook wel je identiteit, aanpast en ontwikkeld. De 1 zal door herhalingen en automatismes, de oude blauwdruk grotendeels in standhouden en versterken, de ander zal zich op nieuwe belevingen richten en het brein blijven vernieuwen in verschillende gebieden. Met in het laatste geval een steeds meer groeiende perceptie van zichzelf en de wereld.

De invloed van verschillende indrukken en ervaringen:

Wat verschillende indrukken en ervaringen voor invloed op je hebben, zal beschreven worden in het volgende hoofdstuk. Waar de nadruk ligt op de neurologische eigenschappen van de hersenhelften, hoe perceptie ontstaat, wat een aangeleerde identiteit voor invloed heeft op je als persoon en welke wetenschappelijk bewezen mogelijkheden er zijn om daar zelf bewust meer sturing aan te geven.

Tijd om nu dus van de externe hoofdrollen naar een deel van onze interne wereld te gaan. De wereld waar verandering op individueel niveau plaatsvind. Hierin ligt de blauwdruk van onze eigen kijk en daarmee perceptie op dezelfde realiteit.
brein4.jpg