De Hegalian Dialectic van nu.

Belangrijk om een paar minuten van je tijd te gebruiken voor dit arikel.

Ken de oorzaak en snap daarmee het huidige gevolg:

9/11 waarheid boven illusie.

Mensen die het originele verhaal van de media en Amerikaanse overheid geloven, hebben nog nooit zelf onderzoek gedaan. Nooit durven twijfelen aan de waarheid van de autoriteiten hun woorden en de daaropvolgende daden. Dit is een feit, de waarheid. Iemand die maar iets aan onderzoek heeft gedaan, komt er binnen een paar minuten achter dat het gegeven verhaal een illusie is. Het bewijs ligt right in your face.  

Het belang van dit artikel is dan ook met een 4 tal kort beschreven en duidelijke feiten te komen over de aanval. Dit om de interesse te wekken en een andere kant van het verhaal te beschrijven. Want de kaart van terrorisme en het moslimgevaar wordt continue gebruikt door westerse instanties, om oorlogen te voeren, verdere inperking van de privacy te bewerkstelligen en militaire basissen te bouwen aan de Russische grens. Het is een divide en conquer strategie. The hegalian dialectic (zie blouwdruk).

Vooraf:

Informatie wat niet overeenkomt met je eigen kijk op de wereld, kan confronterend zijn. Maar wijs de informatie die ik geef niet zomaar af. Wees open minded en tegelijkertijd kritisch. Nieuwe informatie is altijd goed en ik geef 2 onderzochte feiten, die een nieuwe kijk kunnen geven op de gehele situatie en meer duidelijkheid geeft over de huidige omstandigheden in het Midden-Oosten. Alles heeft een oorzaak en een gevolg. Pas als je de oorzaak snapt, begrijp je ook het gevolg. Tot die tijd blijf je afhankelijk van instanties die hun waarheid via de media verspreiden (propaganda, Edward Bernays). Alles wordt meer duidelijk bij het doorzien van de 9/11 agenda.

Feit 1:

De torens zijn door de Boeing 747s bovenin geraakt. Torens die gebouwd zijn met een constructie die een aanval van dit soort vliegtuigen kan weerstaan. Toch kan het altijd voorkomen dat ze door het gewicht, de onderbroken constructie of explosie in elkaar storten. Maar hier zijn een aantal logische feiten die het verhaal een andere wending geven.

  • De aanvallen vielen bovenin de torens plaats. De gehele constructie daaronder was in orde. Deze constructie is versterkt staal en is ervoor gemaakt om een enorm gewicht op te vangen. Meer gewicht dan alleen de torens. Technisch gezien kon de toren nooit tot onder aan toe instorten en kon dit ook niet instorten zonder dat er enig weerstand leek te zijn. Beide torens vielen op haast dezelfde manier naar beneden en verpulverden tot stof. Zelf een groot deel van de metalen constructie verpulverd in stof, zo laten de orginele beelden zien. Dit terwijl metaal normaal gesproken bij een instorting niet zomaar verpulverd kan worden.
  • De constructie om het aangevallen deel heen was verder intact en alleen deels aangetast door de brand en daarmee gepaarde hitte. Logischer wijs zou het omhulsel deels moeten blijven staan. Dit gebeurde niet. Tot aan de grond zijn de torens ingestort.
  • Ook bleek een deel van de stalen constructie bij later onderzoek deels gesmolten te zijn en een enorme hitte voor wekenlang in het overgbleven materiaal te blijven hangen. Dit is wederom niet mogelijk bij een gewone instorting. Warmte en frictie is logisch. Maar de gemeten warmte door Nasa is uit den boze.

 

WTC Tower Steel Structure (1).jpg16063359-11-c.jpg

Feit 2:

WTC 7 was een gebouw wat onaangeraakt was. Niet aangevallen door een vliegtuig of terrorist. Toch storte dit gebouw in. Als een gecontroleerde demolitie, lijkt het gebouw in elkaar te vallen. Er zijn zelfs beelden van FOX die beschrijven dat het gebouw er niet meer is, terwijl het nog steeds op de achtergrond overeind staat. Een gescripte nieuwsuitzending, die een bijzondere twist krijgt. Want tijdens hun uitspraken over de instorting en de rookpluimen die daarvan opkomen, blijkt de toren in de achtergrond nog steeds te bestaan. Pas na een aantal seconden stort deze alsnog in en praten de nieuwslezers in alle rust over de “nieuwe” gebeurtenis.

Verdergaand:

Ik kan in dit artikel verder ingaan met betrekking tot het Pentagon, maar bovenstaande moet genoeg zijn om twijfel te brengen in het originele verhaal, als dit er al niet was. Wie dit precies gedaan heeft is niet 100% zeker. Je kan alleen kijken naar de gevolgen die ontstaan zijn naar aanleiding van de aanval, om erachter te komen wie achter deze aanval zaten. Iets wat opvalt is het feit dat na de aanslagen, de patriot act zo rond een maand na de aanval werd ondertekend en in werking werd gezet. De patriot act zorgde voor privacy inperking en het gaf de overheid meer macht om het publiek te controleren en onderzoek te doen naar mogelijke terroristen. De Patriot act gaf daarnaast ook toestemming om andere landen te bespioneren en af te luisteren, waaronder Westerse landen.

download.jpgdownload (1).jpg

Naast de Patriot Act, ontstond ook de oorlog tegen terrorisme (de kaart). Organisaties in Afghanistan werden gezien als een gevaar en zijn dan ook omver geworpen. Na Afghanistan kwam Irak (“massavernietingswapens”), Libië (de landen kaart), Syrië (“democratie”), Oekraine (feundeerde protesten, onder meer neo-nazi’s) en nu wordt langzamerhand zelfs Rusland gelijk gesteld met ISIS (zie nieuwe wetgeving met betrekking tot Rusland en Terrorisme, EU).

iraq-war.jpg           vn-telt-191000-doden-in-oorlog-syrie.jpg

Dit is een situatie die door de jaren heen heel beknopt heeft plaatsgevonden. Hiervoor wordt eigenlijk in alle gevallen continue gebruik gemaakt van de terrorisme en gevaarlijke landen kaarten. 9/11 is hierin een grote spil. Het is de oorzaak van het afgelopen verloop in de geschiedenis en heeft enorme invloed op ons veiligheidsgevoel en de omarming of afwijzing van bijvoorbeeld een “groep” zoals Moslims. Toch is 9/11 niet gegaan zoals de Amerikanen en de westerse media vertellen. Nu na zoveel jaar en het overal aanwezige kant en klare bewijs dat 9/11 een vorm van inside job was, wordt nog altijd deze gebeurtenis mede gebruikt voor de onderdrukking en horrors ten opzichte van NAVO-basis.jpgmensen. Het Europese en Amerikaanse beleid wordt niet aangepast en de waarheid wordt omgedraaid, om de eigen agenda te vervullen. De agenda die tegen menselijke vrijheid is. Met als gevolg de volgende demonisering van een land als Rusland.

 

Het creëren van dualiteit. De verdeel en heers techniek, waarmee de agenda van de ultieme psychopaat verder wordt uitgevoerd.

Gevolgen naar aanleiding van de oorzaak: 

Bovenstaande gevolgen zijn op de basis gericht. Ik zal in toekomstige artikelen verder ingaan op de details per situatie, omdat dit een veel verdere uitdieping nodig heeft en een verklaring van het hoe, wat, waar en waarom. Voor dit artikel vindt ik het van belang om een aantal overdenkingen mee te geven.

“Elk gevolg heeft zijn oorzaak en elke oorzaak heeft zijn gevolg. Alleen door de oorzaak te begrijpen, zie en begrijp je het gevolg.”

Daarom is het huidige ISIS veel makkelijker uit leggen, met een nieuwe kijk en nieuwe informatie. ISIS wordt door een groot deel gesteund door de vrienden van Amerika en het westen, waaronder Saudi Arabia, Turkije, de Verenigde Emiraten zelf en het westen, die wapens leveren, geld schenken, terroristen direct dan wel indirect trainen, olie afnemen en intilligentie geven over situaties in Syrie en Irak. Isis is een Soenitisch gerichte stroming, die mede een middel is om het regime van Assad omver te werpen.

Punt 1: Tegelijkertijd wordt in westerse media (propaganda), ISIS uitgemaakt als terroristische organisatie, die uitgeroeid moet worden. Dit is het gebruik van de terrorisme kaart (9/11). Het militaire complex floreert bij oorlog, is gek op oorlog omdat daarmee de kassa rinkelt. De terrorisme kaart is daarmee handig om verdere en diepgaandere actie in Syrie te vergroten. Ik spreek daarbij het regime van Assad niet goed, omdat geen enkel dictator/overheid/koningsschap bestaansrecht zou moeten hebben. Maar er zit een andere kant aan het verhaal, die ook verteld moet worden.

Punt 2: Irak, massavernietingswapens. Deze waren er niet. Een land is in vuur en vlam gezet en rond een miljoen mensen, waaronder vele burgers zijn gedood, mishandeld of zelfs verkracht. Daarbij komt het feit dat na terugtrekking van Amerika, precies ISIS ontstond, die door het westen en zijn vrienden direct, dan wel indirect gesteund wordt.

Punt 3: Libië werd aangevallen, een no Fly zone ingesteld en rebellen ondersteund. Libie is nu in vuur en vlam, een terroristen haven, van waaruit ISIS steeds meer macht opbouwt en mannen en jongens rekruteert, die geen toekomst meer zien. Zij worden door rekruteerders (waaronder ISIS) misleid met de gedachte dat er een betere toekomst is bij hen. Achteraf worden ze afgesloten van de familie en klaargestoomd voor een onheilige oorlog in een ander land, waaronder Syrie en Irak.

Punt 4: Na de afzetting van Kadaffi kwam de immigratiestroom op gang. Met als gevolg vele, vele immigranten die Europa binnenkwamen.

Conclusie: 

Elk oorzaak heeft zijn gevolg. Bovenstaande laat een deel van het verloop zien, dat we tegenwoordig en naar aanleiding van 9/11 hebben meegemaakt. Tel daarbij de extra strenge controles op en je hebt een langzamere afbouw van onze mensenrechten en de omverwerping van regimes. False flag attacks zijn door de eeuwen uitgevoerd, om een nieuwe agenda te vervullen. 9/11 is naast Irak, Vietnam, De Reigstag er 1 van.

De speech van welwetende leugenaars:

 

Als laatste deel van het artikel, de reactie van Clinton over een mogelijke oorlog met IRAN. Zie voor jezelf. Zij was de mogelijk toekomstige president van Amerika. Lachend over het feit dat ze hard aan het werken zijn om een oorlog met IRAN in werking te zetten. Het belang zit hem er dan ook in, te doorzien wie er in hogere lagen van de regering zitten en wat het doel is, wat zij nastreven.

https://www.nrc.nl/nieuws/2008/07/01/vs-spelen-rol-in-olie-deals-irak-11565310-a880173

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35101612

http://marketupdate.nl/nieuws/geopolitiek/wikileaks-saudi-arabie-en-qatar-steunen-isis/

 

http://www.independent.co.uk/voices/comment/iraq-crisis-how-saudi-arabia-helped-isis-take-over-the-north-of-the-country-9602312.html

http://deburchtsion.blogspot.nl/2011_09_01_archive.html

http://www.waarheid911.nl/stichtingskepsis_911.html

Noors rapport toont aan dat Turkije goedkope ISIS-olie koopt

https://www.scribd.com/document/162321199/2161-docs#page=32

https://www.aclu.org/other/how-usa-patriot-act-redefines-domestic-terrorism

http://www.ncpn.nl/archief/2007/18/basisb.htm