2.1 de Hersenen

2.1 Inleiding, een “klomp vet en eiwitten” met enorme capaciteiten, ook wel de Hersenen genoemd

In dit hoofdstuk zal ik een beschrijving van de hersenen geven. Een beschrijving die zich richt op meerdere vlakken, namelijk de opbouw van onze hersenen, de verschillen tussen de hersenhelften van het menselijk brein, de 5 zintuigen die ons informatie geven van de wereld om ons heen, de invloed van opvoeding op onze hersenen, het ontstaan van de perceptie en als laatste een aantal mogelijkheden die verandering van het aangeleerde brein in een stroomversnelling kunnen brengen.

Ik zal nu eerst beginnen met de inleiding van onze hersenen. Onze hersenen wat een geweldig stuk techniek is, waar ieder mens en dier in deze wereld de beschikking over heeft. Ieder met een net iets andere afstelling. Deze klomp eiwitten en vet, herbergen vele kwaliteiten. Kwaliteiten die op verschillende manieren tot uiting komen in deze wereld. Zoals bijvoorbeeld de rekenkracht, de creativiteit, de drang tot overleving, voorplanting, emoties, inzichten, geheugen, spiritualiteit en ga zo maar door. Het is in essentie “een computer” in optima forma en download continue informatie vanuit de omgeving via zijn 5 zintuigen. Deze worden ontcijferd en verwerkt voor zover ons brein de mogelijkheid daartoe heeft. Zo ontstaat de aldoor bijgewerkte blauwdruk van “de werkelijkheid”.

De ontwikkeling door de jaren heen bepaald hoe je als mens de werkelijkheid en absolute waarheid waarneemt. Iedereen zal dan ook de wereld en zichzelf daarin net iets anders zien en zal dezelfde informatie die hij/zij ontvangt op een eigen wijze verwerken en daarop reageren. Dat komt omdat de staat of wel de instelling van het brein grotendeels bepaald wat je ziet, wat je oordeelt, wat je vindt en wat je doet of nalaat in situaties. De relativiteit van onze werkelijkheid genaamd perceptie is hiermee geboren. Maar dat voor later.

Een introductie in de 3 eenheid:

Onze hersenen zijn opgebouwd uit 3 delen. Namelijk het reptielenbrein (de hersenstam), het zoogdierenbrein (limbisch brein) en het menselijk brein (neo-cortex). Deze 3 breinen werken continue met elkaar samen en wisselen energie-pulsen/informatie met elkaar uit. Ieder van deze delen heeft zijn/haar eigen functie en zorgt ervoor dat we als mens de wereld beleven, onderzoeken en uiten zoals we dat doen. Iets wat nu in de volgende paragraaf is beschreven.