De supermarkt ei

Het leven van een legkip (artikel van wakkerdier.nl)

Waar komt onze supermarkt ei vandaan?

In 2013 legden alle Nederlandse kippen samen 10,4 miljard eieren. Een leghen komt nooit buiten en zal nooit zelf een ei uit broeden.legkip_1-0

Het leven van een legkip

Het leven van een legkip begint in een broedmachine. Zodra de kuikentjes zijn uitgekomen worden de hennetjes en haantjes gescheiden. Alle haantjes worden direct daarna vergast of levend vermalen. Zij zijn namelijk nutteloos; ze kunnen geen eieren leggen en ze zijn ook niet geschikt voor vleesproductie. Het gaat om de hennetjes. Bij hen wordt de snavelpunt verwijderd. Dit is pijnlijk, omdat er veel gevoelige zenuwen in de snavel zitten. Men doet dit, omdat de hennen te dicht op elkaar leven en elkaar tot bloedens toe met de snavel verwonden. Alleen hennetjes die naar een biologische of Rondeelstal gaan, mogen hun snavel houden.slideshow-legkip-4.470.300.s.jpg

Omschrijving afbeelding: Afknippen van de snavels. 

De kippen leven eerst 16 á 18 weken in een opfokbedrijf, waarna ze worden vervoerd naar verschillende soorten stallen: een stal met kooien of een scharrelstal. Daar leeft een leghen ongeveer 17 maanden. Ze legt bijna iedere dag een ei en na 300 eieren is zij “op”.

Je kunt aan de code op het ei zien in welk soort stal de kip heeft geleefd. Kijk hier voor meer uitleg over eicodes.

De ergste misstanden:

 • Nooit naar buiten en te weinig ruimte.
 • Jonge haantjes worden versnipperd of vergast.
 • Snavelpuntjes worden verwijderd.
 • Pikken en kannibalisme door gebrek aan ruimte en afleiding.
 • Pijn, stress en botbreuken bij ruwe vangst en slacht.

Kooikip

De meest dieronvriendelijke manier om leghennen te houden is in kooien. De dieren zitten hun leven lang in een kooi waar geen of nauwelijks mogelijkheden zijn voor basisbehoeften als scharrelen, stofbaden en het gebruik van een legnest of zitstok. De traditionele legbatterij, waar een kip maar één A4’tje leefruimte krijgt, zonder stok, nest of strooisel, is in Europa verboden. Alle kooikippen moeten nu in verrijkte kooien of koloniehuisvesting leven.

In een verrijkte kooi heeft iedere hen iets meer dan een A4’tje leefruimte. Ze kan haar vleugels amper strekken. Er is een zitstokje, een plastic grasmatje met wat strooisel en een plastic flap die als legnest dient. Deze voorzieningen zijn echter zo minimaal dat de kippen er nauwelijks gebruik van kunnen maken. Er zijn verrijkte kooien met kleine groepen (10-12), middelgrote groepen (15-30) en grote groepen (30-60) hennen, maar voor de ruimte per hen maakt dat niets uit. Sinds 2008 mogen er geen verrijkte kooien meer gebouwd worden, maar bedrijven die toen al met verrijkte kooien werkten, mogen dat blijven doen tot 2021.

Na 2021 mogen kooikippen alleen nog in ‘koloniekooien’ gehouden worden. Hierbij is de kooi vijf centimeter hoger dan een verrijkte kooi, er zitten minimaal dertig dieren per kooi en er zijn twee zitstokken op verschillende hoogtes. De strooiselmat en het legnest zijn groter. Een hen heeft iets meer leefruimte dan in een verrijkte kooi, maar dat is nog steeds minder dan twee A4’tjes.

Scharrelkip

Een scharrelkip heeft ongeveer twee A4’tjes leefruimte. Hoewel de term ‘scharrel’ anders doet vermoeden, heeft ze geen uitloop naar buiten. Ze zit niet in een kooi, maar met duizenden andere hennen samen in een grote stal. Er is wat strooisel om in te scharrelen, de hennen kunnen een keer een sprintje trekken of een stukje fladderen, en er zijn legstokken en flappen waarachter de hennen hun eieren kunnen leggen. Maar door het gebrek aan ruimte en afleiding wordt er onderling veel op elkaar gepikt.

Noot: Bovenstaande is niet gebaseerd op onderzoek in de Nederlandse eierindustrie. Toch na verder eigen onderzoek blijken er veel overeenkomsten te zijn, zoals het artikel van Wakker Dier duidelijk maakt.

De slacht van een legkip

Voor de slacht worden de hennen eerst ’s nachts met de hand gevangen. De vangst gaat er ruw aan toe; veel kippen breken vleugels en poten tijdens de vangst. Vervolgens gaan ze op transport naar een slachterij, meestal in België, om als soepkip te eindigen.

Cijfers

 • Er zijn 47,7 miljoen legkippen in ons land.
 • In 2013 hebben alle Nederlandse kippen samen 10,4 miljard eieren gelegd.
 • Minstens 30 miljoen eendagskuikens worden er jaarlijks vergast of levend vermalen.
 • Een scharrelhen wordt 17 maanden oud, komt nooit buiten en broedt nooit een ei uit.

Wat wil Wakker Dier vooral verbeteren?

legkip buiten blij

 • Een uitloop naar buiten, voldoende strooisel, een rustig legnest en ruime zitstokken.
 • Een einde aan het verwijderen van de snavelpuntjes.
 • Stoppen met het doden van pasgeboren haantjes.

http://www.wakkerdier.nl