False Flags, the Hegalian Dialectic

Kennis wat voor iedereen noodzakelijk is, om een kijk te krijgen in de psyche van vroegere en huidige machthebbers en jezelf. Het is een tactiek die gebruikt wordt om mensen te beïnvloeden. Te sturen richting een weg die vooraf is uitgekozen en die vaak verstrekkende gevolgen heeft. Kennis van onderstaande kan dan ook confronterend zijn, maar is van belang om jezelf vrijer te maken en te begrijpen wat er in bepaalde gevallen gebeurd en waarom. Met als gevolg dat een persoon in de toekomst minder makkelijk misleid kan worden, zoals zovelen wel in vroegere tijden (waaronder ik zelf).

false-flag-goering

Het is een tactiek die miljoenen mensen beïnvloed en voor de machthebbers nodig is, om een reden te hebben (rechtvaardiging), om andere landen binnen te vallen of verder mensenrechten te beperken. Het is de vorm van Empire Building, waar de westerse landen elkaar via leiders en gestuurde media in ondersteunen. Een samenwerkingsverband om het volk te sturen richting verdere ordeopvolging, oorlog, onderdrukking van anderen (zij en wij) en verdere militarisering. Zie als voorbeelden de misleidende Iraq oorlog, de Vietnam oorlog (Flase flag), Syrië (ISIS gefundeerd door vrienden Amerika en henzelf via wapens + geld) en als laatste voorbeeld de 2e wereldoorlog.

Hoe werkt het in het kort:

The Hegalian Dialectic, ook wel de problem > reaction > solution manier, is een tactiek om een vooraf bepaald plan uit te voeren. Dit plan bestaat uit het creëren van een probleem, het wachten op een emotionele reactie van het volk en het daarop geven van de vooraf bepaalde oplossing. Zoals het voeren van de hierboven aangegeven oorlogen of verdere militarisering, wat terug te zien is aan operatie Gladio (koude oorlog) of bijvoorbeeld het Rusland Bashen in de huidige tijd. Met als resultaat een vergroting van de NAVO troepen in Europa en het verplaatsen van hen richting de Russische grens.

Onderstaand worden voorbeelden gegeven van de False flags en hoe zij werken. De eerste film is een korte versie en beschrijft een aantal van de oorlogen die gestart zijn naar aanleiding van de misleidende hegalian dialectic tactiek. De 2e is een langere versie, voor mensen die geïnteresseerd zijn in verdere diepgang van het onderwerp. Daarnaast zal ik in mijn boek ingaan op de theorie en de reden dat de tactiek tegenwoordig nog steeds zo goed werkt. Kennis is vrijheid. (on)Bewuste onwetendheid het gevaar door het gevolg, afhankelijkheid.