4.7 Het principe van Oorzaak en gevolg

De rode draad, alles is een opvolging van een gebeurtenis. 

Elk oorzaak heeft zijn gevolg en elk gevolg heeft zijn oorzaak. Niets komt zomaar tot stand en moet via gebeurtenissen, die opgeslagen worden in tijd en herinneringen, ontstaan zijn. Oorzaak en gevolg is daarmee het principe waarmee je kan begrijpen wanneer, waarom, hoe, wat en door wie iets gebeurd. Alles wat je om je heen ziet, wie je bent en je omgeving zijn allemaal een gevolg van een oorzaak. Een opeenvolging van gebeurtenissen en keuzes die het eindproduct van dit moment presenteren. Hier ontkom je niet aan. Het is een vast gegeven. De wet. Alles is eraan onderhevig.

Sommige gevolgen doen er jaren tot eeuwen over om tot stand te komen en anderen gebeuren binnen enkele seconden. Van een democratisch proces, de wetenschap over de wereld, verliefd worden tot het behalen van een gouden medaille op de olympische spelen.

Een mooi voorbeeld van het leren kennen van oorzaak en gevolg is een ex-collega en haar kinderen van onder de 10 die gingen onderzoeken waar eieren vandaan kwamen. Haar kinderen dachten dat eieren ontwikkeld werden in de supermarkt. Ze zagen het begin en eindproduct als 1, maar zagen niet in dat er een hele schakeling van gebeurtenissen was aan het ei, voordat deze in de winkel aankwam en aangeboden werd. Doordat zij dit niet wisten, konden ze ook niet snappen hoe dat deel van de wereld werkt en misten ze een fundamenteel stuk van het leven op de aarde.

Om die reden ging de moeder met kinderen naar de boerderij toe. Daar waren ze zwaar verrast om te zien waar hun ei uit de supermarkt vandaan komt. Ze hadden nooit verwacht dat het uit een levend wezen komt en wat er voor nodig is, voordat het in de winkel aankomt. De kinderen in dit geval waren onwetend omdat ze het nog nooit gezien of gehoord hadden. Tegelijkertijd laat het voorbeeld wel zien dat we een deel van de realiteit kunnen missen als we niet op onderzoek uitgaan naar de oorzaak en open staan voor nieuwe mogelijkheden.

Want er ging voor de kinderen een wereld open. In een aller uiterst geval hadden ze dit hun hele leven lang niet gesnapt en bleven ze geloven in hun gedachte dat het ei in de winkel werd gemaakt. Met als gevolg dat ze afhankelijk zouden blijven van de winkel. Want alleen daar zouden ze volgens hun perceptie de eieren kunnen halen. Dit laatste beschrijf ik niet voor niets, het bezit namelijk een belangrijke conclusie. In de huidige wereld leeft een groot deel van de mensen op het gevolg niveau. Waar het ei en de kip metafoor staat voor hoe media, bedrijfsreclames, geloofsinstellingen, aangeleerde identiteit en externe autoriteiten werken. Zolang iemand niet zelf onderzoek doet naar de oorzaken en alleen blijft reageren op de gevolgen, zal hij of zij een product blijven van de aangeleerde identiteit, die gevormd is door de omgeving en externe autoriteiten. Het gevaar daarvan is, dat iemand manipuleerbaar is. Elke gevolg heeft zijn oorzaak en in essentie schakeling aan oorzaken en gevolgen die altijd in patronen werken. Door kennis van de oorzaak zie je door de zo geziene complexiteit heen.

“Alles is een aaneenschakeling van contacten, van gebeurtenissen die gevolgen tot stand brengen. Haal een schakel weg en hetgeen nu bestaat zou niet ontstaan zijn. Oorzaak en gevolg is de basis van onze wereld.

“Niets is een toevalligheid”

Vrije wil en oorzaak en gevolg:

Verblijven op het gevolg vlak, is afhankelijk zijn van input en aansturing. Er is dan geen sprake van een vrije wil. Er is dan puur sprake van een automatisme, een opkomende menselijke emotie, die door te weinig kennis van de oorzaak een onbewuste reactie tot gevolg heeft. Als gevolg ontstaat daaruit de onderdanige staat. Je bent afhankelijk van je oude “vertrouwde veilige” gedachtes en vaak van anderen die je in een onzekere situatie heen leiden, doordat de oorzaak van wat er gebeurd niet begrepen wordt. Snap je de oorzaak niet of wil je het niet weten, dan zul je altijd afhankelijk zijn van anderen en nooit de essentie snappen van jezelf en de wereld om je heen. Want niets is toeval, alles is een opeenvolging van patronen. Kennis, begrijpen en daarop af te stemmen actie.

Pas wanneer je de oorzaak onderzoekt en snapt, begrijp je ook het hele verloop van de gevolgen en waarom iets zo is zoals het nu is. Waarom iets tot stand komt, hoe het tot stand is gekomen, wat er tot stand is gekomen, wanneer dat is geweest en wie de oorzaak is van het gevolg. De wie, wat, waar, waarom en wanneer ontcijfering. Een hele belangrijke techniek, wat je antwoorden gaat geven, waardoor iemand niet zo makkelijk laat sturen. Het principe van correspondentie laat zien dat bij kennis van het 1, inzicht over het ander ontstaan. Zo boven, zo beneden. Want alles komt in elkaar terug en is een afgeleidde van elkaar. Simpelheid boven complexiteit.

Dit is de stap naar een meer vrijere wil en keuze. De bewuste staat. Welke begrijpt, snapt waarom, wat, wie, wanneer en hoe iets gebeurd. Met deze vragen ga je richting alwetendheid. Want niets ontsnapt aan de wet van oorzaak en gevolg. Dus als we het over vrije wil hebben, dan is dit een belangrijk onderdeel. Het punt waarop je begrijpt en snapt. Vanaf dat punt kun je een keuze maken welke je op wil. Bewust, dan onbewust aangestuurd door de aangeleerde identiteit. Tot die tijd is iemand slaaf van de gevolgen.

Een goed voorbeeld hiervan is de huidige oorlog tegen terrorisme. Waar 9/11 de ontsteking was voor een oorlog tegen de fundamentalistische Islam. Waar verschillende landen, in de loop van jaren, waaronder Afghanistan, Irak, Libie, Syrie en Europa wegens de opvolgende migrantenstroom, via oorlogen en regimeveranderingen zijn omgetoverd naar een meer chaotische en slechtere staat dan voorheen. Maar wat was de oorzaak, hoe weet je dat? heb je zelf onderzoek gedaan naar het wie, wat, waar en waarom? Nee? dan heb je geen recht van spreken. Doe je het toch dan ben je onwetend en een slaaf van het gevolg en hetgeen je verteld is, niet wat je zelf onderzocht hebt. Alles wat je zegt is daardoor nutteloos en een gevaar voor jezelf en de wereld om je heen.

Heb je het onderzocht, dan begrijp je de oorzaak van alle schakelende gevolgen en snap je wat er nu gaande is en mogelijk gaat komen. Door de onderzochte kennis en het kritische tegelijkertijd open minded onderzoek biedt je een kijk op de oorzaak, waardoor je in lijn met waarheid de opvolgende gevolgen kan snappen. Dan snap je beter waarom iets gebeurd. Dan snap je dat er niet sprake is van toeval, maar dat er sprake is van patronen. Het snappen, boven het geloven of zomaar aannemen. Elke oorzaak heeft zijn gevolg. Het geloof in de kaart van moslimterrorisme staat symbool voor de mens die in het gevolg leeft en niet de oorzaak begrijpt. Begrijp je de oorzaak, dan scheid je waarheid van illusie. Tot die tijd wordt de kaart van terrorisme (gevolg) optimaal gebruikt door in dit geval Amerikaanse beleidsbepalers, om miljoenen mensen te onthemen, te vermoorden en te misleiden.

Alles wat er gebeurd heeft een oorzaak. Om verandering door te voeren moet je de oorzaak kennen. De onderliggende connectie te doorzien om de realiteit te begrijpen. Van daaruit kun je de gevolgen aanpassen. Wat nu is gebeurd, is gebeurd, de oorzaak begrijpen zorgt ervoor dat in het hier en nu niet meer hetzelfde plaats hoeft te vinden. Dit is overal toepasbaar. Hierin is de kracht van intentie en aantrekking ook van toepassing. Wat je intentie is, hoe je jezelf ziet en wat je focus is trek je aan. De oorzaak ligt bij jezelf. De manier waarop je in het leven staat en welke keuzes je maakt, bepaald wat er gaat gebeuren. Dit kan op positief en negatief vlak. Elk apart deel aan bewustzijn beinvloed elkaar. De 1 heeft meer invloed dan de ander, met een eigen gevolg. Maar die invloed kan veranderen als je jezelf verandert op de ladder van polariteit. Elke stap is in een nieuwe richting, geen moment is precies hetzelfde. Elk oorzaak heeft zijn gevolg is een opeenvolging van elkaar. Hierin ben jeje eigen autoriteit. In hoofdstuk 7 zal ik een aantal hoofdpunten beschrijven waarmee iemand zichzelf sterker in de wereld kan zetten

Kennis is vrijheid. Snap de oorzaak van aanwezige gevolgen. In dagen, jaren en eeuwen. Zie de rode draad door alles en begrijp daardoor hoe het tot stand komt. In de gemeenschappelijkheid van kennis, kun je keuzes maken die goed zijn voor jezelf en anderen en ben je optimaal vrij.

“Be the player or be the one who’s being played.”