2.3.1 Inleiding van de 2 breindelen theory

2.3 De twee hersenhelften van ons menselijk brein:

 In deze paragraaf zal ik ingaan op de werking van het menselijk brein met betrekking tot de 2 hersendelen waaruit de Neo-cortex bestaat. De linker en rechter hersenhelft theorie. Dit doe ik omdat beide delen in ons brein een eigen manier hebben om informatie te verwerken en daarmee op een eigen wijze invloed hebben op ons. Beiden hebben verschillende eigenschappen op het gebied van ons gedrag en de capaciteiten die we als mens hebben. Waaronder bijvoorbeeld onze mogelijkheid tot het leren van verschillende talen (algoritme), het maken van muziek (ritme), het kunnen werken in een gestructureerde omgeving, onze rationaliteit en het hebben van een overhead view of juist het meer gefocust zijn.

De 2 breindelen werken vanuit hun kwaliteiten samen en geven hierdoor de menselijke perceptie zo perfect mogelijk weer. Bij de 1 zal er meer gebruik gemaakt worden van het rechter hersendeel en bij de ander meer de linker. Met als gevolg dat zij elk gebruik maken van net iets andere kwaliteiten, een eigen werkwijze hebben en een kijk op de wereld. Hier ontsnap je niet aan. Hierdoor heb jeje eigen kijk op dezelfde realiteit.

Zo zal in deze paragraaf beschreven worden op welke wijze informatieverwerking gebeurd, welke eigenschappen beide breindelen hebben en wat de reden kan zijn dat beide breindelen via een hersenschors gescheiden zijn en met elkaar communiceren, in plaats van dat het één geheel is.

Samenwerken en communicatie van de breindelen: 

De twee breinen die samenwerken, worden via een hersenschors van elkaar gescheiden en tegelijkertijd ook met elkaar verbonden. Het is de hersenschors, de corpus callosum, die communicatie tussen beide delen mogelijk maakt. Via de schors wordt informatie met elkaar gedeeld om jou als persoon zo’n goed mogelijk beeld te geven van de realiteit om je heen. Een realiteit van de waarheid die voor jou en mij het beste gemaakt is.

Dat beide breindelen via een schors met elkaar communiceren moet, omdat beide breindelen op een eigen wijze binnenkomende informatie, die vanuit je vijf zintuigen en gedachten binnenkomen, verwerken. De linkerhersenhelft doet dit namelijk op een lineaire manier (1 voor 1 opvolgende) de nullen en enen principe, ook wel stap voor stap, opvolgend. De rechterhersenhelft verwerkt daarentegen informatie op een seriële manier. De seriele manier doet dit tegelijkertijd, in de vorm van een quantumcomputer. De linkerhersenhelft kun je dan ook zien als de wetenschapper, de rechterhersenhelft als de yogi.

De rechter hersenhelft en de linker kunnen dan ook alleen goed samenwerken als de schors de informatie naar elkaar omzet. Toch kan het soms voorkomen dat het communiceren van de breindelen niet goed gebeurd. Er kunnen dan bijvoorbeeld epileptische aanvallen ontstaan. In sommige gevallen zijn deze aanvallen zo sterk, dat er in het verleden soms voor een zware procedure gekozen werd. Namelijk het doorsnijden van de corpus callosum. Met als gevolg dat er geen communicatie meer mogelijk is, tussen de beide breindelen, waardoor er ook geen vorm van kortsluiting meer kon ontstaan. Het is een ingrijpende operatie. Maar was in de zestig en zeventiger jaren succesvol in het stoppen van de aanvallen. Tegelijkertijd traden er na de operatie wel allerlei complicaties op. Complicaties die extensief onderzocht werden en van waaruit uiteindelijk de verschillende eigenschappen van de hersendelen naar voren zijn gekomen.

Beide breindelen zijn van belang. Balans tusen beide eigenschappen zijn volop nodig, om als mens een zo vol mogelijk leven te leiden. Disbalans zorgt ervoor dat je sneller terugvalt op de andere onbewuste breindelen en hun kwaliteiten (zoogdieren/reptielenbrein). Balans zorgt ervoor dat je meer bestand bent tegen de invloeden van buitenaf, van media, overheid, religieuze instellingen, de drang tot groepsgedrag, volgen van familieeer en ga zo maar door. Het is dus niet alleen het belang voor de persoon zelf, maar ook voor zijn of haar omgeving.

Maar wat zijn de eigenschappen en welk deel is dominant?

Dat komt in de volgende subparagraaf 2.3.2. Waar een zo goed mogelijke beschrijving wordt gegeven van onze kunsten en tegelijkertijd mogelijkheden. Want iedereen heeft een aardig overeenkomstig brein, het zijn vaak de aangeleerdheden en onze genen, die ons sterk vormen en sturen in een bepaalde, bekende richting.

 

 

http://www.ikleerinbeelden.nl/

Klik om toegang te krijgen tot puccetti_two-brains-two-minds-wigan.pdf

Mark Passio > 2 brain theory