Inleiding

 “het zijn niet de bekende  dingen die ons doen groeien, het zijn de uitersten, de pieken, het nieuwe wat ons buiten onze comfortzone haalt en laat stijgen tot grotere hoogtes”

Als mens hebben we de mogelijkheid tot het leven van een vrij leven. Toch is het grootste deel van de mens afhankelijk en hecht het geloof aan een vorm van autoriteit buiten henzelf. Vormen van autoriteit die ik hier bedoel zijn een aantal grote spelers zoals de overheid, koningen, dictators, families, culturen, tradities, religies, geld en cultuur. De identificatie met 1 van deze en de onderdanigheid eraan, is iets wat voor het grootste deel van de mensen geldt. Het heeft zijn oorsprong in aangeleerdheid. Identiteit en wat we zijn is dan ook vaak afgeleid hieraan. Ook logisch als je nagaat dat je als een haast blanke nota geboren wordt, waarna er voor verdere invulling gezorgd wordt. 

Niemand zou zich bewust laten onderwerpen!

Dit gebeurd dan ook niet zomaar. Er is dan ook veel energie voor nodig, om dat voor elkaar te krijgen. Het afbouwen en het doorzien kost even zoveel moeite. Gelukkig kan hier bewust voor gekozen worden. Een weg die interessant en verhelderend is. Vol met nieuwe informatie, Ideeën, kijken op de wereld en jezelf. 

Vrijheid ligt voor ieder mens in het bereik. De macht van externe autoriteit ligt namelijk bij de afhankelijkheid aan deze. Ook wel via het afgeven van eigen verantwoordelijkheid. Die resulteert in de onderdanigheid en het geloof erin. De verschillende religies, overheden met eigen regels en vaste tradities/culturen zijn van grote invloed en vaak afhankelijk van de plek waar ze zijn opgegroeid. Niet vrijwillig.

Tegelijkertijd is daarmee ook direct de oplossing tot persoonlijke vrijheid duidelijk. De weg naar vrijheid ligt namelijk precies de andere kant op (Inversion). Het is de keuze tot eigen richting naar onafhankelijkheid, kennis, nemen van nieuwe verantwoordelijkheid en een ontdekkingstocht die groeit naar het nemen van juiste acties. 

Machthebbers waarover ik schrijf zijn dan ook niet zo belangrijk en sterk zoals ze lijken. Het is een gedachte waarin geloofd wordt. De afhankelijkheid ervan is hiermee gegarandeerd en daarmee de controle, die machthebbers mogen uitvoeren. Identiteit ontstaat hiermee en dogma’s worden op deze manier gecreëerd. Alleen is de scheidslijn tussen macht hebben en verliezen flinterdun. De huidige “machthebbers” (in algemeenheid) zijn namelijk volledig afhankelijk van de massa. Op het moment dat de massa niet meer overtuigd is, stort de heerschappij via revoluties en opstanden direct in. Politie, leger en de onderdanige mens, is de lijm die alles bij elkaar houdt. Met als gevolg dat deze gevangenis behouden wordt. Autoriteiten worden opgeheven en vernieuwd door nieuwe feitelijke kijken op de wereld. Religies en hun hiërarchieën worden doorzien en wetenschap vult de verdere gaten in. Het wordt tijd om de volgende stap te zetten. De stap richting eigen vrijheid en eigen kennis.   

Want revoluties en opstanden heffen oude systemen op en zorgen voor tijdelijke vrijheid. Dit houdt alleen geen stand. De mens blijft een leider boven zich nodig hebben. Er missen delen die ervoor kunnen zorgen dat mensen geheel in individuele en gezamenlijke vrijheid kunnen leven. Daarvoor zijn een aantal basis stappen nodig. Want zonder deze stappen ontstaat er chaos en opnieuw de roep naar een vorm van externe leiders. 

Stap 1 begint met het objectief onderzoeken, opnemen van kennis en het begrijpen. Deze stap is gericht op intellectuele vrijheid. De voeding van het brein. Toch is dit niet genoeg. Het vereist meer dan alleen het losbreken en de kennis tot het hoe en waarom. Wat is er dan nog meer nodig?

Stap 2 is het spirituele deel. Wat voor sommigen zweverig klinkt is wetenschappelijk steeds beter te beschrijven. Via een duidelijke structuur zal ik je mee nemen in de theorie van informatie. Waar we ons op kunnen tunen, waardoor altijd aanwezige waarheid en informatie tot ons komt en we niet zo snel tegengehouden worden door een oude aangeleerde identiteit. Open-mindedness en focus zijn hiervan hele belangrijke factoren. Stap 2 is dan ook van essentieel belang.   

Stap 3: na de vorige stappen is de volgende een belangrijke. Namelijk de drive om hetgeen je geleerd hebt uit te voeren. De drang en wil om hetgeen te doen waarin je geloofd, ondanks de angst om mogelijk afgewezen te worden door de omgeving. Dit is je innerlijke drive. Deze die in iedereen aanwezig is en gericht is op het gestelde doel en de verwezenlijking hiervan. Het mechanisme zal ik verder in het boek beschrijven. Angst overwinnen is hierbij een belangrijke gevolg.

Stap 4 is gericht op actie. Actie volgt altijd op het ontvangen van informatie en de verwerking ervan. Wat na het belopen van bovenstaande acties, individuele vrijheid tot gevolg heeft. Vrijheid die gericht is op meer absolute waarheid, dan 1 van de menselijke constructen. Want onze perceptie op de wereld, is niet meer dan een kijk op de daadwerkelijke vaststaande realiteit. Deze veranderd naarmate we meer leren en zien van de wereld. Onze acties volgen daarop. Geloof en dogma is dan ook niet meer dan een menselijk construct. 1 die onderzocht moet worden, anders leven we niet meer dan in een automatisch en voor ons gekozen leven. Afstand nemen van onze eigen identiteit is daarbij een oplossing. Maar tot die tijd…..

Overtuiging van de massa dat is de kracht van de machthebbers die de wereld nu nog steeds in hun greep houden. De machthebbers geven orders, de volgelingen voeren ze uit, zoals iedereen heeft kunnen zien in het echt of via filmmateriaal in de vorm van media en pamfletten. Voorbeelden daarvan zijn Hitler, ISIS, Stalin, Amerika, de militairen en in sommige gevallen zelfs de politie (Standing Rock Amerika).   

De machthebbers (waaronder De Katholieke Kerk, Bankiers, Overheden, Tradities, culturele leiders) gebruiken alleen het woord via orders en angstzaaiing via de media en woordvoerders. De volgelingen volgen op en volbrengen de actie (vaak gebaseerd op angst voor het andere/onbekende). De machthebbers kunnen daarom alleen maar iets voor elkaar krijgen, als zij de massa overtuigd hebben en hebben gevoed met angst. Geweld tegen de medemens wordt alleen uitgevoerd wanneer er (geloof in) angst is tegen een persoon of groep en er sprake is van een splitsing tussen deze. Ook wel dualiteit genoemd. De “verdeel en heers” tactiek. “Orde ab chao” (creeer wanhoop en biedt daarna de gewilde/gehoopte verlossing) wordt dan ook gretig toegepast. Misleiding, manipuleren, drogeren om zo voor elkaar te krijgen wat zij voor ogen hebben. Hun agenda, controle over de massa. Een koninkrijk voor henzelf, door vrijwillige onderwerping, danwel bewust of onbewust. De dualiteit in de vorm van zij en wij is hierbij een geweldige tactiek en kan alleen overwonnen worden door kennis hiervan. Kennis van de oorzaak en het gevolg. Daarom ook een basis uitleg hiervan en een verdere doorverwijzing naar anderen bronnen. Dit boek is dan ook van belang om herkenbaarheid te krijgen. 

Het grootste deel van de mens heeft namelijk niet door dat de macht van machthebbers in essentie zo zwak en klein is, dat deze geloof hecht aan de vorm van autoriteit en in sommige gevallen zelfs hun leven geven, voor een doel die zij zelf in essentie niet willen snappen of begrijpen.

Het is daarom tijd deze misleiding, manipulatie en drogering voor eens en voor altijd te stoppen. Het is tijd voor een nieuwe wereld.   

Vrijheid is alom aanwezig. Via dit boek in ontwikkeling probeer ik inzichten te geven, waarmee je als mens meer ruimte krijgt om te bepalen wat juist is en wat niet, waarmee je jezelf en daarmee indirect anderen kan inspireren om op zoek te gaan naar jezelf/henzelf, inplaats van te luisteren naar anderen. Wat ik hier beschrijf is mijn huidige waarheid en niet meer dan dat. Ik blijf elke dag meer leren en zal dit toevoegen aan de site en aan het boek in ontwikkeling. Neem de woorden dan ook niet als gegarandeerde waarheid, maar wees kritisch, wees onafhankelijk en vrij. Durf te twijfelen aan mij, aan anderen, maar vooral ook aan jezelf. Vraag jezelf af of hetgeen je geloof of denkt te weten wel waar is, juist, of aangeleerde realiteit. 

Elk onderdeel van het boek ondersteund het ander. Het is een onlosmakend geheel met elkaar. Toch kan elk hoofdstuk apart gelezen worden, waardoor je niet noodzakelijk eerst van boven naar beneden hoeft te lezen. Alles komt bij elkaar terug en zorgt voor een connectie tussen de informatie die beschreven wordt.

Het behandeld sociale, wetenschappelijke, neurologische, spirituele, autoritaire, fylosofische aspecten en zal daarbij handreikingen beschrijven, die gebruikt kunnen worden om als persoon meer ruimte te krijgen om vrijer in de wereld te staan. 

Want als je bent voorbereid, hoef je met minder rekening te houden en houd je ruimte over om in vele situaties rustiger te reageren. Ben je niet voorbereid, dan zal je sneller mentaal overvallen worden en je moeilijk of niet kunnen verweren tegen wat al eeuwen bezig is en in alle hevigheid gaat toenemen. Een oorlog voor controle, controle van de mens, controle over Jij en ik. Controle over bewustheid en het verhullen van de waarheid. 

“Be the player, or be the one who’s being played”