Lucifer effect

The lucifer effect

The lucifer effect is een toestand waar goede mensen kunnen veranderen in slechte. Dit gebeurd in vele gevallen niet door de persoon zelf, maar door de situatie. Waar eerder de schuld werd gegeven aan het individu laat de studie van de heer Zimbardo zien dat normale/goede burgers kunnen veranderen in onderdrukkende, vernederende, agressieve en dominerende personen. Dit alles door verandering van de situatie (machtsverhouding).

images-1

Dit deed hij door een gevangenis project op te zetten. Hij creëerde in de kelder van de universiteit een nagebootste gevangenis. Waar alle basis elementen van een gevangenis tot uiting kwamen. Het enige verschil was dat het hier niet ging om bewakers die getraind waren of een groep gevangen die wegens misdaden werden opgesloten. Het was een groep jongens die willekeurig waren uitgekozen en waarbij uit psycholochische testen bleek dat zij tot de groep normale mensen/burgers behoorden. De jongens werden daarnaast niet bij voorkeur ingedeeld in de groep bewakers en gevangen. Dit gebeurde wederom willekeurig.

Korte uitleg:

Na een dag van dit rollenspel werden de eerste tekenen van onderdrukking en controle duidelijker. Bewakers kregen via hiërarchische dominantie hun plek in hun groep en de gevangenen werden met de dag zwaarder aangepakt, vernederd en mishandeld. Na een aantal dagen, ver voor het einde van het project, werd deze abrupt beëindigd. Niet vanuit Zimbardo de hoofd van het project en de man die de rol van directeur op zich nam, maar via interventie van buitenaf. Dit kwam omdat Zimbardo in zijn rol zo sterk was opgegaan dat deze afgestuurde psycholoog niet meer objectief kon oordelen en feit van fictie kon onderscheiden. Ieder van het project was zijn eigen ik kwijtgeraakt en nam volledig de rol aan die ze in eerste instantie hadden toegewezen. De situatie had de mensen overgenomen en bepaalde wat er gebeurde. Ze werden geleid, inplaats van dat zij zichzelf gingen leiden.

Conclusie:

Het grootste deel van de mensen is goed, het is vaak de situatie, het onvermogen die verschrikkelijkheden tot uiting laat brengen. Het Lucifer effect die aantoont dat een goed mens vreselijke dingen uit kan halen, is dan ook toepasbaar op haast iedereen.

Grote voorbeelden hiervan zijn de misdaden in de 1e en 2e wereldoorlogen, de abu graib gevangenis in Irak, martelingen uitgevoerd wegens orde opvolging, zuiveringen gedaan door families (eerwraak), Hutu’s en tutsi’s, die via autoriteit en propaganda miljoenen mensen hebben afgeslacht.

Wat toen was, gebeurd nog steeds en kan op grote schaal weer gebeuren. Het begrijpen en doorzien van de tactiek en stappen die het lucifereffect tot stand brengt, kan je als mens beschermen tegen deze macht die altijd aanwezig is. Het creëert een stuk vrijheid uit kennis.

 

 

 

 

 

 

 

Deze studie gedaan op de Stanford University heeft