Rol 3, de Vrijheidsstrijder

De vrijheidsstrijder, man/vrouw connectie:

Hoge vibratie, warm

De vrijheidsstrijder is wat wij allemaal zijn diep van binnen. De verantwoordelijkheid en wetende zelve. De persoon die zich los heeft gemaakt van zijn afhankelijkheid aan de wereld en juist dienstbaar is. Dit kan door niet meer degene te zijn die de noodzaak voelt om anderen te domineren, of niet meer de persoon te zijn die zich veilig voelt bij onderdanigheid aan anderen en autoriteiten. Iemand die volledig voor zichzelf instaat en ergens zijn energie en tijd in stopt als het nodig is en afstand neemt wanneer hij/zij ziet dat hij gedaan heeft wat moest.

Objectief, open-minded:

Deze personen nemen objectief afstand van hun aangeleerde overtuigingen en identiteit, zoals in de vorige rollen beschreven en durven deze continue aan nieuw geleerde kennis te toetsen. Ze worden niet geleid door groepsgedrag, maar gaan daarentegen op zoek buiten vaak aangeleerde gehoorzaamheid aan een groep. Er wordt gezocht naar waarheid boven vriendschappelijkheid en uiteindelijke schijn zeker- en veiligheid die groepen vaak bieden. Dit komt omdat ze doorhebben dat de wereld niet altijd zo werkt als ze voorgeschoteld wordt en nieuwsgierig zijn, de drang hebben om vrijer in de wereld te staan. Niet gebonden aan regels van anderen, maar regels aanhangen die ongeschreven zijn, het morele en ethische besef (hoofdstuk 5, de vaste principes). Diep van binnen heeft het verlangen tot kennis over zichzelf en de wereld, ervoor gezorgd dat de vrijheidsstrijder de wereld kent zoals deze daadwerkelijk is en daar in volheid in leeft. Connectie met iets diepers dan alleen het toevalprincipe maakt de vrijheidsstrijder tot een vertegenwoordiger van de waarheid. Hij/zij ziet wat de basis van alles is en ziet de wereld via de bril van overeenkomsten en dan pas de verschillen.

Mensen die zeggen dat ze de absolute waarheid spreken en dat je naar hen moet luisteren of zelfs volgen, zijn niet de beste voorbeelden. Vaak komen dat soort uitingen voort uit controledrift over de omgeving en een overtuiging dat zij een ander kunnen leiden.

Afstand:

Vrijheidsstrijders durven afstand te nemen van hun omgeving, familie, vrienden, maatschappij, aangehangen religies, autoriteiten. Want juist door afstand te nemen, kan de mens er vol voor zichzelf en ieder ander zijn. Want met onthechting van een valse identiteit, ontstaat daadwerkelijke omarming van wat is. Er is geen afwijzing van het 1 en omarming van het ander, het is niet aanpassen, omdat anders de groep je afwijst of zelfs verstoot. Er zijn geen verschillende groepen, geen dualiteit. In essentie is alles 1 en is iedereen vanuit de basis met elkaar verbonden en gelijk aan elkaar. Al het andere is een uitgespeelde illusie.

De vrijheidsstrijder is vernieuwend, creatief, spiritueel en staat sterk in zijn schoenen. Dit gebeurd, omdat de vrijheidsstrijder buiten de door de maatschappij gewenste lijnen durft te gaan staan.

paLR1Md.jpg

Want op het moment dat je afstand neemt of het risico aangaat, zal je groeien, nieuwe dingen tegenkomen en leren. De vrijheidsstrijders die op durfden te komen voor het goede, juiste en de gevestigde orde durfden te trotseren, kwamen in de vorm van de Martin Luther Kings, Mahatma Ghandi’s, maar ook  de klokkenluiders, de vernieuwers, de donkere vrouw achter in de bus of de eerste homoseksueel die op stond voor wie hij als persoon was en uitdraagde welke voorkeur hij of zij had, met velen die hem volgden. Zij stonden even alleen en brachten daarna mensen in beroering om daarna een tijdelijke dan wel  blijvende revolutie voort te zetten. Een revolutie voor meer gelijkheid en verdere vrijheid. “Waar dualiteit voor een moment in tijd, veranderde in eenheid.”

Verandering ontstaat alleen wanneer je afstand durft te nemen van de omgeving en op durft te staan voor hetgeen waarin je geloofd, waarvoor je staat en welke verandering je voor ogen hebt, zonder anderen te onderdrukken. Dat zijn de bouwers van de toekomst in welke vorm dan ook. Zij die buiten de status quo staan. Iedereen kan dat zijn, iedereen kan het doen, er is alleen veel moed en opoffering voor nodig. Loslaten en gaan. Dat is de vrijheidsstrijder. Vrijheid boven onderdanigheid.

Groei naar Vrijheid:

Het is het fout aangeleerde, zoals besproken in de rollen van de controlefreak en onderdanige, die een wig tussen mensen creëert en daarmee onrecht en lijden in de wereld tot uiting laat komen. Het is de onderdanigheid aan en conformisme tot een externe autoriteit, die mensen vreselijke dingen laat doen tegen anderen en henzelf, op grond van gegeven orders zoals ook in hoofdstuk 6, het lucifer effect wordt beschreven. De enige manier om dit op te lossen, is door onthechting van aangeleerde identiteiten, het durven te twijfelen en de zoektocht naar jezelf en staan voor jezelf. Dat is precies wat de vrijheidsstrijder doet en uiteindelijk volledig gedaan heeft. Hij verbreed zijn/haar horizon, staat open voor nieuwe dingen, de wereld en neemt risico’s.  Hij ziet potentie en mogelijkheid, in plaats van stagnatie en herhaling. Hij/zij leeft dan ook op grond van ontdekking, inplaats van het veilig verkeren in zijn/haar “zekere” wereld. De mentale onderdanigheid wordt langzamerhand vervangen door mentale vrijheid en eigen keuze.

balans-in-tekst-verdeling1

De vrijheidsstrijder leeft dan ook vanuit liefde, in plaats van angst. Liefde laat de energie stromen en zorgt ervoor dat een mens in een flow terecht komt, angst zorgt juist voor het afknijpen, voor bevriezing en het automatisch ontstaan van oordeel, controlezucht, afwijzing en slachtofferschap. De onwetende/onverantwoordelijke rol.

De vrijheidsstrijder is verantwoordelijk, vrij en gericht op groei van zichzelf en de omgeving. Want vrijheid voor ieder, staat voor vrijheid van hem of haar zelf.

Utopie

Vrijheid ligt bij iedereen en zo ook heeft iedereen een vrijheidsstrijder in zich. De enige reden dat autoriteiten macht hebben (rol 1), is door onderdanigheid en ordeopvolging van mensen en het geloof in de noodzaak (mentale gevangenis). De onderdanigheid ligt dan ook grotendeels aan angst en bewuste dan wel onbewuste onwetendheid, waarvan de grootste oorzaak ligt in interne conflicten, trauma’s, oude overtuigingen en een vast “gekozen”identiteit die niet op waarheid is gebaseerd. Binnenin ligt de oplossing. Van binnenuit worden autoriteiten opgedoekt en de macht die ze hebbeNelson-Mandela-quote.jpgn uitgewist.

Dit begint vaak bij een kleine groep. Maar zal zoals bij elke vorm van revolutie, via inspiratie en informeren van anderen vergroten. Hierdoor wordt de wereld stap voor stap beter en gezonder. Niet gebaseerd op onderdrukking, maar op groei, liefde en vrijheid voor iedereen zover zij anderen niet onderdrukken of pijn doen.

Persoonlijkheidskenmerken vrijheidsstrijder:

Heerser over zichzelf, accepteert de hele wereld om zich heen zoals die is, adviseert, ondersteunt mensen, probeert ze niet te overtuigen of onderdrukken en weet vanuit zijn diepste zijn wat de waarheid is. Hij/zij accepteert dat er in essentie niemand beter als een ander is, ieder heeft zijn kwaliteit. Hij/zij erkent de eenheid in de wereld en durft op te staan tegen dominante personen.

Geweld wordt door een vrijheidsstrijder alleen gebruikt bij verdediging. De vrijheidsstrijder gaat mee met de natuurlijke flow, niet met de menselijke erkenningsdrift. Hij/zij durft anders te zijn en voelt geen pressie om met alles mee te doen met culturen/religies/overheden/vrienden/familie. Is 1 met de natuurwetten en accepteert deze als waarheid en romantiseert niet het leven, maar neemt deze zoals het is. Er is geen sprake meer van onnodig lijden en het inlossen van verlangens. De vrijheidsstrijder is een persoon die stabiel is. Waar verlicht is. Interne conflicten worden erkend, geaccepteerd en door gekozen actie opgelost. De vrijheidsstrijder heeft zich losgemaakt van zijn haar ketens en neemt daadwerkelijk eigen beslissingen, hij/zij is niet meer slaaf tot zijn gedachtes maar meester over hun.

Deze rol van vrijheidsstrijder is de balans tussen de linker en rechtbrein. Tussen de mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten (gender principe). Hij/zij brengt de kwaliteiten van de linker en rechterbrein, het mannelijke en vrouwelijke samen en leeft niet in dualiteit. Hij/zij is niet groepsgebonden en maakt geen onderscheid. Daardoor is er geen sprake van een universeel goed en fout, niet menselijk gecreëerd relatief goed en fout. Een vrijheidsstrijder is 1 met het leven en staat geheel in het leven.  De actie van een vrijheidsstrijder staat dan ook in het teken van positieve, duurzame, vrije mentale en fysieke ontwikkeling.

“De vrijheidsstrijder is altijd in ons, het moet alleen omarmd en losgelaten worden.”