Stanley Millgram (obedience to external authority)

Dit gaat over een onderzoek wat in de jaren 60 is uitgevoerd door professor Millgram. Een man die verwonderd was over de wreedheden die mensen uithaalden tijdens de 2e wereldoorlog. Hij was erg nieuwsgierig naar de oorzaak van dit “abnormale” gedrag.

Hoe kon hij dit testen en goed onderzoeken? Hij observeerde en las hij zich goed in over het onderwerp. Waaronder het feit dat normaal geziene mensen in het vroegere Duitsland, bakkers, slagers, familiemannen, wreedheden uithaalden, executies uitvoerden, terwijl hun psychologische test, die na de oorlog is uitgevoerd, de conclusie gaf dat zij normale mensen waren. Hoe kon het dat mensen zoals jij en ik toch in bepaalde gevallen (situaties), de meest vreselijke dingen uit kunnen halen?

Hij las zich in en kwam met een hypothese, dat externe autoriteit (bijv. de legerleider, politiecommandant, president, koning, leraar, ouders) en het geven van orders, een grote invloed had op mensen. Om er achter te komen of deze hypothese juist was, zette hij een onderzoek op. Ook wel het “Milgram Experiment” genoemd. In dit experiment waren er drie personen aanwezig, de leraar (de testpersoon), de autoriteit (onderzoeker) en de leerling, waarvan laatstgenoemde meespeelde in het complot. Het onderzoek betrof een nieuwe manier uit te testen, die het leren van een persoon zou bevorderen. Dit werd gedaan door vragen te stellen. De leraar zat in een aparte ruimte met de onderzoeker. Hij had een vragenlijst voor zich en moest deze 1 voor 1 stellen aan de leerling. Elke keer dat een vraag fout beantwoord werd, moest de leraar de leerling een schok toedienen via een machine. Op deze manier werd via een vorm van straf geprobeerd de leerling beter te laten worden in leren en het goed beantwoorden van vragen. Bij elke fout, werd het aantal volt van de schok verhoogd. Beginnend bij een lichte prik, tot aan 450 volt, wat de dood tot gevolg zou hebben.

Wat de resultaten zijn, wordt verder in de korte film beschreven. Het is zo, dat veel deelnemers wouden stoppen. Toch gingen zij door, vaak met als gevolg de “dood” van de images-3leerling (gelukkig was hij erg goed in het nabootsen en werd er geen schok toegediend).

 

 

Uit het onderzoek bleek dat dit kwam door het geloof in de externe autoriteit in de vorm van de onderzoeker en de onderdanigheid aan hem. Ondanks dat in vele gevallen de leraren (testpersonen) het niet wouden, werden zij toch overtuigd door de onderzoeker om door te gaan met het geven van schokken. In sommige gevallen werd een extra stimulans toegepast, door te zeggen dat de verantwoording niet bij de leraar lag, maar bij de onderzoeker. Toch was hij niet de gene die de schakelaar overhaalde, hij gaf alleen maar de bevelen.

Als dit je bekend voorkomt, klopt dit. Een bekend voorbeeld van bovenstaande in de praktijk is Hitler die in 2e wereldoorlog zelf geen wreedheden heeft uitgevoerd, maar door zijn woord en orders van commandanten, miljoenen Duitsers aan heeft gezet tot het voeren van oorlog en het uitvoeren van misdaden tegen de mensheid. Dit was iets wat in de 2e wereldoorlog gebeurde, maar wat nu nog steeds gebeurd. Een bekend voorbeeld is de Irak-oorlog, waar de Amerikaanse bevolking en de hele wereld voor de gek is gehouden door een groep in de regering. Zij creëerden angst en vanuit deze angst en illusionaire patriotisme van de Amerikaanse soldaten voerden zij een oorlog, waar meer als een miljoen mensen zijn vermoord, waaronder vele burgers.

Zou je het als laatste dichter bij de burger zoeken, dan kom je bijvoorbeeld uit bij wandaden van politie of het afluisteren van burgers door medewerkers van de staat. Het doorspelen van persoonlijke informatie is een inbreuk op de privacy van een mede-burger en daarmee een misdaad tegen de persoon in kwestie. Mededelingen dat dit niet wordt opgeslagen blijkt vals. Macht van technologie wordt hier misbruikt.  

Terugkomend op het onderzoek van Milgram laat het zien wat autoriteit met je kan doen. Net zoals met het onderzoek van Zimbardo. Mensen kunnen met een verandering van de situatie, gestuurd worden om de meest onderdrukkende dingen te doen. Hiervoor is in sommige gevallen niet eens een externe autoriteit voor nodig die orders geeft. Het grootste deel van mensen wordt gestuurd door innerlijke autoriteiten, waar ze in hun volwassen leven nog steeds via gedachten orders krijgen van bijvoorbeeld hun ouders, opvoeders, de maatschappij, religieuze instelling, familietradities en angst voor het onbekende).

Gezien bovenstaande en de resultaten van het onderzoek, kan maar 1 conclusie worden gestrokken, deze zijn schokkend. Dankzij Milgram krijgen we een goed inzicht in een staat van de menselijke psyche. Mensen zijn van nature niet slecht, maar worden door de situatie waarin ze verkeren of hebben verkeerd slecht gemaakt. Zolang iemand zich niet losmaakt van oude obstructies en zichzelf niet vindt en omarmd wie hij/zij is. Dan zal hij/zij meer bevattelijk zijn voor de orders van externe autoriteiten. Met als gevolg dat mensen die gek zijn op macht en controle, dit krijgen op de mensen die nooit geleerd hebben om hun eigen autoriteit te vinden. De wereld is zo gek nog niet, deze wordt door foute woorden en geloof gek gemaakt.

“Het enige wat machthebbers kunnen doen is angst zaaien en orders geven. De grote massa kan zijn eigen keuze maken of om slaafs mee te doen of om te kiezen voor het leven.”