TISA/TTIP/TPP slaven

Wederom schrijf ik een artikel over de handelsverdragen. Nu TTIP voor even afgeslagen is en het CETA verdrag jammer genoeg is ondertekend, wordt het volgens de bedrijven en hun politieke pionnen, opnieuw tijd voor wederom een nieuw verdrag. Het TISA verdrag. Ja, het TISA verdrag. 1 die ervoor zorgt dat de publieke sector omgetoverd wordt in een private sector. Het zal vast en zeker niet geheel zo zwart en wit zijn als dit, maar TISA heeft veel verrassingen in petto.

Het meest bijzondere van het verdrag vind ik wederom de onzichtbaarheid ervan. Net zoals de TTIP en de CETA, is de TISA > Trade in Services Agreement onder de radar gehouden door de deelnemende landen. Dit terwijl het verdrag eind 2016 waarschijnlijk bij goedkeuring wordt ondertekend. Burgers krijgen geen kijk in de verdragen en parlementsleden van de Europese Unie mogen het met z’n allen via toestemming van Amerika doen, met een schamele 4 uur per week. Dit onder “goede begeleiding” van de Amerikanen. (bron: Julian Assange, Wikileaks > TTIP/TISA)

Hierdoor kan geen goed beeld gevormd worden van de verdragen en hun invloed op de deelnemende landen en hun burgers. Alleen al hierom, zou het verdrag niet ondertekend moeten worden. Toch gaan de onderhandelingen gestaag door.

Power-of-the-people.jpg

TISA:

Het nieuwe TISA verdrag richt zich op de dienstensector en wil deze verder privatiseren. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om het onderwijs, gevangeniswezen, de zorg, energie en water. Dit verdrag is wederom gemaakt om de invloed van de overheid af te laten nemen en de macht van de bedrijven te vergroten. Bedrijven krijgen door de marktwerking steeds meer invloed over in dit geval, de dienstensector.

Mensen hebben hun eigen keuze, een eigen verantwoordelijkheid en moeten deze ten volle nemen, om een betere wereld te creëren.  Tegelijkertijd maken bedrijven zwaar misbruik van de psyche van de mens, door gebruik te maken van hun angst, hun verlangens, afhankelijkheid en verslavingsgevoeligheid, daarnaast Lobbyen zij er enorm op los bij overheden en parlementsleden, om zo de regelgeving te vormen naar hun voorkeur. Alles voor winst en over de lijken van hun klanten.

Nu met de TISA en TTIP hoeft dat allemaal niet meer zo moeilijk te zijn. Bedrijven krijgen meer en meer macht en de landen met hun burgers, worden verder gemuilkorfd door de private-sector en hun leiders.

Tisa > De transparantie is schaamachtig, de regels in het verdrag ondermijnen verder de rechten van de mens en overheid en een deel van de wereld wordt verder slaaf gemaakt van de markt.

Langzamerhand druppelt er informatie over de verdragen binnen. Toch is het veel te weinig, om een goed beeld te krijgen van de impact die het gaat hebben op de mensen in de desbetreffende landen. Gelukkig laat eerder beleid, een tipje van de toekomst zien. Mijn artikelen over voeding, de farmaceutische industrie, TTIP en de macht lust van Amerika, laten zien dat de verdragen die zo buiten het publieke domein worden besproken, een gevaar vormen voor de mens en zijn/haar omgeving. Democratie, is niet meer democratie, wanneer het volk niet meer op de hoogte is van de beslissingen die genomen worden, over zulke belangrijke zaken zoals TTIP, TISA en CETA. Typ 1 van deze verdragen in op internet en een poel aan informatie zal tevoorschijn komen. Alles om bovenstaande verder te bewijzen.

My case is closed. 

 

https://www.ftm.nl/artikelen/tisa-bedreigt-publieke-belangen

https://www.europa-nu.nl/id/vk0tlz5t2ckn/overeenkomst_handel_in_diensten_tisa

http://www.greenpeace.nl/2016/Nieuwsberichten/Corporate/Greenpeace-onthult-geheime-documenten-handelsverdrag-TiSA/

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2834085/2016/08/18/VS-willen-af-van-private-gevangenissen.dhtml

https://www.sp.nl/nieuws/2016/09/commissie-geeft-klimaatakkoord-weg-in-tisa-verdrag

https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/zorg-en-welzijn/nieuws/fnv-wil-dat-ceta-niet-ondertekend-wordt-en-eist-openheid-over-tisa/