TTIP/TPP/CEPA/

Amerikaanse beleid wat de regels bepaalt.

Bedrijven (farmaceuten/fracking/voedselindustrie) alle macht

De wereld steeds meer onder 1 paraplu. 

Dat zijn een aantal gevolgen van de handelsverdragen tussen Europa, Canada, de Verenigde Staten, Zuid- Amerika en Azië. Allemaal achter gesloten deuren besproken, informatie mondjes maat vrijgegeven, gelijke regels en een “toekomstig” private rechtssysteem(ISDS). Een opsomming van een mogelijk “onbekend gevaar”. Wat doen deze handelsverdragen, hoeveel macht houdt een land over na ondertekening en hoeveel krijgen bedrijven?

Een paar punten die vaker naar voren komen zijn: het privé-rechtssysteem, waar bedrijven zich naar kunnen wenden om geschillen met landen op te lossen. Ook wel, landen voor het gerecht slepen, omdat het bedrijf benadeeld is of wordt tegengewerkt. Ook worden de milieu eisen op dezelfde “laagte” en bijvoorbeeld productstandaarden zoals Genetisch Gemanipuleerd Voedsel (zie onderstaande link), met chloorbehandelde kippen en het toestaan van schaliegaswinning  gemakkelijker gemakkelijker gemaakt in de landen die onder de verdragen vallen.

Bedrijven zullen waarschijnlijk erg blij zijn met de verdragen. Waar ze soms eerst tegengewerkt werden door strengere eisen aan de andere kant van de oceaan, zullen ze nu meer controle en macht hebben over de producten die ze willen verkopen. Het zal veelal zorgen voor een toename van producten, die niet eerder in de landen verkocht mochten worden. Dit omdat producten van bijvoorbeeld Amerika eerder niet aan de milieu/gezondheidseisen van bijvoorbeeld Europa of Azië voldeden, nu wel verkocht mogen worden in de deelnemende Landen. Werkt een land dit tegen, dan zal er waarschijnlijk beroep gedaan worden op een private Rechter in het nieuwe rechtssysteem, die bepaald of het land een bedrijf benadeeld. Dit achter gesloten deuren.

De impact?

Omdat het een contract van grote omvang is en deze op veel vlakken verandering gaat doorvoeren, weet weet men niet precies hoe zo’n grote en wat voor impact het gaat hebben op de landen, de inwoners en het milieu. Een voorbeeld hiervan is 1 die Lubach (video) ook in zijn aflevering over de TTIP geeft. Het gaat om een schadeclaim van € 250 miljoen, die van de Canadese staat is geëist door Lone Pine Resources. Een bedrijf wat schaliegas wou winnen in Canada, maar door laatstgenoemde tegengehouden werd via een moratorium.

Ter extra info over schaliegas: Chemicaliën worden in de grond gespoten, om gas vrij te maken en zo te winnen. Dit met gevaar voor de natuur en de drinkwatervoorziening.

http://www.npo.nl/tegenlicht/04-09-2011/VPWON_1158966 (documentaire impact schaliegas Amerika)

Gelukkig zijn er een aantal landen die zich nog verzetten tegen het handelsverdrag tussen Europa en Amerika. Daarentgen werd jammer genoeg net vandaag duidelijk dat de Walen als laatste akkoord zijn gegaan met het handelsverdrag tussen Canada en Europa (CETA). cdn-eu_flags.png

Note: De TTIP (Amerika – Europa) onderhandelingen zijn voor nu tegengehouden door Frankrijk. Toch is er nu een akkoord tussen Canada en Europa (CETA). Niet alleen dat, Amerika en Canada hebben ook een overeenkomstige verdrag met elkaar gesloten. Wat inhoudt dat via indirecte invloed, het TTIP deels van kracht is. De standaard van Canada en Amerika worden door hun verdrag meer gelijk gebracht, waar Europa hetzelfde moet doen met Canada. Op deze manier is er een nieuwe “lissabon-affaire” ontstaan. Waar via een omweg alsnog de wetgeving tot stand komt, die ze voor ogen hadden.

“Amerika blijft zichzelf zien als de grote scheidsrechter in de wereld. Het land van goed en kwaad. Het land die weet wat goed voor Amerikanen en de rest van de mensen is. Een land waar we allemaal tegen op moeten kijken. God save the Queen

Zondag met Lubach

 

https://milieudefensie.nl/ttip/nieuws/ttip-fossielvrije-economie